Siirry sisältöön

Pientalojen digitaalisen Bygge -huoltokirjan kehittänyt Kotisihuolto Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla ja Granlund Oy:n AI-energiakartoitus sai säätiön hallituksen kunniamaininnan

Pientaloasujille hyödyllisen ekosysteemin ja digitaalisen Bygge -huoltokirjan kehittänyt Kotisihuolto Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla. Lisäksi kunniamaininta annettiin Granlund Oy:n kehittämälle tekoälypohjaiselle kartoitustyökalulle, jota käytetään energiatehokkuuspotentiaalin ja taksonomiakelpoisuuden selvittämiseen. Palkinnot jaettiin Tampereella järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 10.11.

Kotisihuolto Oy:n kehittämä Bygge.fi-palvelu on pientaloasujille tarkoitettu ekosysteemi, jossa kaikki perustuu palvelun ytimenä olevaan digitaaliseen huoltokirjaan. Pientaloasuja syöttää palveluun tiedot kodistaan sekä tehdyistä remonteista, jonka jälkeen palvelu antaa käyttäjälle suosituksia, milloin ja mitä huoltotoimenpiteitä kodille tulisi tehdä. Suositukset perustuvat RT-kortiston huoltoväleihin sekä rakennusosien käyttöikiin. Tuotteella on merkittävä vaikutus suomalaisen rakennuskannan säilymiseen ja kunnossapitoon liittyen. Palvelukonsepti pyrkii pidentämään rakennusten elinkaarta helpottamalla omakotiasujien talon kunnossapitoon liittyviä haasteita. Apurahan avulla on tarkoitus markkinoida ja kehittää palvelua.

Apurahan myöntämisperusteissaan säätiön hallitus totesi, että suomalaiselle kiinteistökannalle Kotisihuolto Oy:n tarjoaman palvelun vaikuttavuus on suuri. Palvelu mahdollistaa rakennuskannan ennakoivan huollon ja ylläpidon, sekä tarjoaa jatkossa alustan kiinteistöalan palveluntarjoajille.

Granlund Oy:n kehittämä AI-Energiakartoitus on tekoälypohjainen kartoitustyökalu energiatehokkuuspotentiaalin ja taksonomian selvittämiseen. Energiainvestointien optimointi laajoihin kiinteistökokonaisuuksiin on palvelun avulla nopeampaa kuin koskaan. Palvelu auttaa kokonaisvaltaisessa rakennettuun ympäristöön liittyvässä vastuullisuusjohtamisessa ja auttaa kokonaisoptimaalisten toimenpiteiden valinnassa, kun pitää pystyä tekemään valintoja niin hiilen, taksonomian, energiankulutuksen kuin käytössä olevan investointibudjetinkin kesken.

Palkinnot vastaanottivat Kotisihuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Jesse Karlsson ja Granlund Oy:n ryhmäpäällikkö, Timo Karvinen, 10.11. tilaisuudessa. Paikalla olivat myös Henrik Koivisto ja Tommi Keränen edustamassa Kotisihuolto Oy:tä. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Anna Gagneur.

Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.

Kotisihuolto Oy:n visio on luoda palvelu joka auttaa ja opastaa kaikkien suomalaisten kotien kunnossapidossa, jotta kodit tarjoaisivat terveellisen ja turvallisen asuinympäristön koko elinkaarensa ajan. Riittävällä huollolla ja ennakoivalla kunnossapidolla kiinteistön elinkaari myös pitenee.  Dokumentoimalla kodin tärkeät tiedot kiinteistön arvo säilyy paremmin. Bygge on tulevaisuuden standardi asuntomarkkinoilla.

Granlund on voimakkaasti kasvava kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni. Rakennamme kestävää ja älykästä tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Yli 1200 ammattilaistamme palvelevat 27 toimipisteessä kautta Suomen.

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö

Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatus on edistää terveellisiä, kestäviä ja tuottavia sisäympäristöjä tukemalla innovaatioiden tuotteistamista. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakennusalalla palkitsemalla vuosittain 20 000 euron apurahalla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, jotka kehittävät tuotteita, palvelukonsepteja ja –kokonaisuuksia myös digitaalisuutta hyödyntäen. Muita kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys. Erityisasemassa arvioinnissa apurahan saajiksi ovat pk-yritykset. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Business Finland, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, Sitra, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy. Lisätietoa: www.teknologiastatuotteiksi.fi