Siirry sisältöön

Ympäristövastuu Haltonilla

Haltonin toiminnassa ympäristöön vaikuttavat eniten tuotannossamme käyttämämme materiaalit sekä energia. Näitä tuotteemme kuluttavat myös elinkaarensa aikana. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat sekä ostamamme energia että yhtiömme ajoneuvoissa käytettävä polttoaine. 

Vuoden 2022 lopulla aloitimme Haltonilla tuotteiden ympäristöselosteiden valmistelun. Dokumentaatio noudattaa Eurooppalaista standardia EN 15804, ja ensimmäiset ympäristöselosteet julkaistaan keväällä 2023. Tuotteiden elinkaarianalyysi auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita, joiden avulla voimme pienentää tuotteidemme valmistuksen ja käytön ympäristövaikutuksia tuotteiden elinkaaren ajalta.

Kausalan tuotantoyksikön energiaremontti valmistui vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Energiaremontin hyödyt näkyivät vuoden 2022 energiankulutuksessa. Kaasun kulutus väheni 29 %. Sähkönkulutus väheni 10 %, vaikka osa kaasusta korvattiin lämpöpumpuilla. Lämpöpumppuja käytettiin myös viilennykseen, mikä paransi tuotantotilojen työskentelyolosuhteita. Maakaasun aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi Kausalan tehtaalla siirryttiin käyttämään biokaasua maakaasun sijaan vuoden toisen neljänneksen alussa. Kaasunkulutuksen väheneminen ja biokaasuun siirtyminen vähensivät päästöjä 440 tonnia.

 

Haltonin Reit im Winklin tuotantolaitos Saksassa otti merkittävän askeleen kohti ympäristöystävällistä tuotantoa ottamalla käyttöön uuden aurinkovoimalan. Reit im Winklin tuotantolaitos on hiilineutraali sähkön ja lämmön osalta. Paikalliseen verkkoon myytävä sähkö vähentää yleisestä sähköntuotannosta aiheutuvia päästöjä 16,5 tonnilla. Tulevaisuudessa osa tästä sähköstä voidaan myös käyttää yhtiön omistamien sähköautojen lataamiseen.

Halton on viime vuosina pyrkinyt pitämään tuotannosta aiheutuvat päästöt mahdollisimman alhaisina. Yhtiö on myös investoinut huomattavasti tuotantolaitostensa energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Reit im Winklin ja Kausalan tuotantolaitoksiin tehdyt investoinnit ovat erinomaisia esimerkkejä, koska ne todistavat sen, että vastuullisuuteen sijoittaminen on taloudellisesti kannattavaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Käytetyt materiaalit / vuosi / alue (tn)

Halton tarjoaa ratkaisuja liiketiloihin ja julkisiin tiloihin, terveydenhuoltoalan laitoksiin ja laboratorioihin, ammattikeittiöihin ja ravintoloihin sekä energiantuotantoympäristöihin ja merialuksiin. Merkittävimmät tuotannossamme käytettävät materiaalit ovat ruostumaton ja galvanoitu teräs, alumiini ja puu. SBA Halton käyttää eniten galvanoitua terästä, kun taas SBA Foodservice ja SBA Marine käyttävät lähinnä ruostumatonta terästä. Kaikissa Haltonin tehtaissa käytetään puuta tuotteiden pakkaamiseen. Alumiinia kuluu eniten SBA Haltonin Ranskan tehtaalla, missä sitä käytetään poistoilmasäleikköjen valmistamiseen.

Lue lisää Haltonin materiaalihankinnoista Yritysvastuuraportistamme

Vuosittainen jätemäärä

Käytännössä kaikki Halton-konsernin tuottama jäte on prosessijätettä. Suurin osa tuotteistamme valmistetaan teräslevyistä. Tuotteemme muotoillaan teräslevyistä, mistä syntyy leikkuujätettä. Pyrimme vähentämään tätä leikkuujätettä, ja olemme kehittäneet tuotantoprosessejamme tukemaan tätä tavoitetta. Näiden kehitystoimien myötä olemme saaneet tehostettua prosessejamme ja vähennettyä niihin liittyvän jätteen määrää. Vuonna 2022 leikkuujätteen osuus kaikesta käytetystä materiaalista oli 27,8 %, kun taas sitä edeltävänä vuonna vastaava osuus oli 24,7 %.

Lue lisää Haltonin jätteidenhallinnasta Yritysvastuuraportistamme

Vuosittain kulutettu energiamäärä

Vuonna 2022 tuotantoyksikkömme ostivat yhteensä 9 308 MWh sähköä, 6 561 MWh lämpöä ja 19 700 MWh polttoainetta. Käytetyn polttoaineen määrän kasvu johtuu COVID-19-pandemian jälkeisestä palveluliiketoiminnan kasvusta sekä siitä, että Nelbud Services LLC on laskettu mukaan koko vuoden 2022 tilastoihin.

Lue lisää Haltonin energiankulutuksesta Yritysvastuuraportistamme

Halton-konsernin CO2-päästöt, Scope 1 ja 2

Vuosina 2020–2022 päästömme olivat noin 651 tonnia aiempaa pienemmät, koska olimme sijoittaneet vähäpäästöisiin lämmitysratkaisuihin ja siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa. Aiomme myös tulevina vuosina panostaa energian kulutuksen ja päästöjen vähentämiseen.

Tällä hetkellä ajoneuvojen polttoaineet aiheuttavat suurimman osan Haltonin päästöistä. Polttoaineista johtuvat päästöt kasvoivat Haltonin vuoden 2021 lopussa tekemän yrityskaupan vuoksi. Vuosi 2022 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jonka aikana huoltopalveluyhtiö Nelbud Services LLC oli osa Halton-konsernia. Huoltotoiminnassa käytettävien ajoneuvojen polttoaineenkulutus lisäsi päästöjä huomattavasti. Ajoneuvojen polttoaineenkulutus on noussut myös kaksi vuotta kestäneen vakavan COVID-19-pandemian jälkeen lisääntyneen myynnin ja kasvaneen palveluliiketoiminnan vuoksi.

Lue lisää Haltonin CO2-päästöistä Yritysvastuuraportistamme