Hyppää sisältöön

Ympäristövastuu Haltonilla

Haltonin toiminnassa ympäristöön vaikuttavat eniten tuotannossamme käyttämämme materiaalit sekä energia. Näitä tuotteemme kuluttavat myös elinkaarensa aikana. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat sekä ostamamme energia että yhtiömme ajoneuvoissa käytettävä polttoaine. 

Vuonna 2021 Jatkoimme Haltonin ympäristövaikutusta pienentävien toimenpiteiden toteuttamista yhtiömme eri yksiköissä. Toimenpiteisiin lukeutuivat esimerkiksi Kausalan tehtaalla toteutettu ilmanvaihto-, lämmitys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien muokkaaminen energiatehokkaammiksi sekä tuulivoiman käyttöönotto tehtaallamme Yhdysvaltojen Scottsvillessä. Laajemman ESG-asioihin liittyvän kehitystyön saralla jatkoimme toimia, joiden avulla pyrimme saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

Keskeiset ympäristövastuuseen liittyvät mittarit lyhyesti

Hankitut materiaalit / vuosi / alue (tn)

Halton tarjoaa ratkaisuja liiketiloihin ja julkisiin tiloihin, terveydenhuoltoalan laitoksiin ja laboratorioihin, ammattikeittiöihin ja ravintoloihin sekä energiantuotantoympäristöihin ja merialuksiin. Merkittävimmät tuotannossamme käytettävät materiaalit ovat ruostumaton ja galvanoitu teräs, alumiini ja puu. SBA Halton käyttää eniten galvanoitua terästä, kun taas SBA Foodservice ja SBA Marine käyttävät lähinnä ruostumatonta terästä. Kaikissa Haltonin tehtaissa käytetään puuta tuotteiden pakkaamiseen. Alumiinia kuluu eniten SBA Haltonin Ranskan tehtaalla, missä sitä käytetään poistoilmasäleikköjen valmistamiseen.

Lue lisää Haltonin materiaalihankinnoista Yritysvastuuraportistamme

Vuosittainen jätemäärä

Käytännössä kaikki Halton-konsernin tuottama jäte on prosessijätettä. Suurin osa tuotteistamme valmistetaan teräslevyistä. Tuotteemme muotoillaan teräslevyistä, mistä syntyy leikkuujätettä. Pyrimme vähentämään tätä leikkuujätettä, ja olemme kehittäneet tuotantoprosessejamme tukemaan tätä tavoitetta. Näiden kehitystoimien myötä olemme saaneet tehostettua prosessejamme ja vähennettyä niihin liittyvän jätteen määrää. Vuonna 2021 leikkuujätteen osuus kaikesta käytetystä materiaalista oli 24,7 %, kun taas sitä edeltävänä vuonna vastaava osuus oli 36,5 %.

Lue lisää Haltonin jätteidenhallinnasta Yritysvastuuraportistamme

Vuosittain kulutettu energiamäärä

Vuonna 2021 tuotantoyksikkömme ostivat yhteensä 9 509 MWh sähköä, 5 065 MWh lämpöä ja 12 068 MWh polttoainetta. Vuonna 2021 ostetun polttoaineen määrä oli aiempaa suurempi. Tämä johtuu huoltoliiketoiminnan kasvusta sekä siitä, että polttoaineenkulutuksesta saatiin aiempaa tarkempaa tietoa.

Lue lisää Haltonin energiankulutuksesta Yritysvastuuraportistamme

Halton-konsernin CO2-päästöt, Scope 1 ja 2

Vuonna 2021 päästömme olivat noin 550 tonnia aiempaa pienemmät, koska olimme sijoittaneet vähäpäästöisiin lämmitysratkaisuihin ja siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa. Aiomme myös tulevina vuosina panostaa energian kulutuksen ja päästöjen vähentämiseen.

Ajoneuvoissa käytettävä polttoaine lisäsi merkittävimmin Haltonin kasvihuonekaasupäästöjä. Halton osti yhdysvaltalaisen Nelbud Services LLC -huoltopalveluyhtiön vuoden 2021 loppupuolella. Nelbud Services LLC:n huoltoajoneuvojen polttoaineenkulutus sisältyy vuoden 2021 viimeisten neljän ja puolen kuukauden laskelmiin, eli siltä ajalta, kun yritys on ollut osa Halton-konsernia.

Lue lisää Haltonin CO2-päästöistä Yritysvastuuraportistamme

Search