Siirry sisältöön

Sosiaalinen vastuu Haltonilla

Haltonin henkilöstö, eli tutummin haltonlaiset, on yrityksemme sydän. Sitoutunut henkilöstömme on kaiken liiketoimintamme perusta. Meille on tärkeää tukea työntekijöidemme hyvinvointia, vahvistaa heidän osaamistaan ja tietämystään sekä pitää heidän motivaationsa korkealla. Työtämme näitä tavoitteita kohti ohjaavat henkilöstö- sekä terveys- ja turvallisuuspolitiikkamme. Halton panostaa vahvasti terveyden, turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Tuoteratkaisujemme avulla autamme asiakkaitamme luomaan terveellisiä ja miellyttäviä sisäympäristöjä. Kehittämämme ratkaisut vähentävät haitallisten hiukkasten määrää sisäilmassa ja takaavat laadukkaat sisäilmaolosuhteet.

Arvomme heijastavat käsitystämme oikeasta ja väärästä. Ne auttavat meitä tekemään valintoja niin yksityiselämässämme kuin päivittäisessä työssämmekin. Haltonin arvot ovat yrityksen kulttuurin perusta, ja ne ohjaavat meitä oikeaan suuntaan kaikessa, mitä teemme. Tämä pätee sekä pieniin päivittäisiin päätöksiin että isoihin strategisiin kysymyksiin.

Meillä Haltonilla päivittäistä työtämme ohjaavat viisi arvoa. Nämä arvot edustavat perustavanlaatuisia sitoumuksia sidosryhmiämme kohtaan sekä ilmaisevat Haltonin vision ja mission periaatteet. Arvot ovat asiakaslähtöisyys, luottamus ja etiikka, tiimityö, jatkuva oppiminen sekä positiivinen asenne. Lue lisää viidestä arvostamme.

Katso Haltonin toimintatapaa käsittelevä video ja opi lisää Haltonin arvoista.

Henkilöstön sukupuolijakauma (miesten ja naisten osuus työvoimasta kunkin vuoden loppuun mennessä)

Halton-konsernin henkilöstön sukupuolirakenne on noudattanut viime vuosina samaa linjaa. Noin neljä viidestä henkilöstön jäsenestä on miehiä. Yleisesti toimialamme on houkutellut enemmän miehiä kuin naisia, mikä näkyy myös henkilöstötilasoissamme.

Lue lisää henkilöstömme sukupuolirakenteesta Yritysvastuuraportistamme

Työntekijöiden määrä alueittain kunkin vuoden loppuun mennessä

Vuoden 2022 lopussa Halton-konsernissa työskenteli 1 890 henkilöä. Aluekohtaiset henkilöstömäärän muutokset olivat pieniä edellisvuoteen verrattuna. Suomessa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa henkilöstömäärä kasvoi, kun taas Euroopassa henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan.

Lue lisää henkilöstömääristämme Yritysvastuuraportistamme

Haltonin henkilöstön sitoutumisaste

Viime vuosien aikana saadut tulokset ovat osoittaneet, että haltonilaiset ovat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna keskimääräistä sitoutuneempia kuin muiden saman alan toimijoiden työntekijät. Vuonna 2022 Haltonin sitoutumisaste oli 3,8, kun alan keskiarvo oli 3,7. Sitoutumiseen ovat vaikuttaneet vahvasti tavoitteet ja saavutukset, suhteet kollegoihin sekä mielekkyys ja osallistuminen. Aihealueet, joilla meillä on edelleen kehitettävää, ovat terveys, palaute, viestintä sekä oppiminen ja kehitys.

Lue lisää henkilöstömme sitoutumisesta Yritysvastuuraportistamme