Hyppää sisältöön

Sosiaalinen vastuu Haltonilla

Haltonin henkilöstö, eli tutummin haltonlaiset, on yrityksemme sydän. Sitoutunut henkilöstömme on kaiken liiketoimintamme perusta. Meille on tärkeää tukea työntekijöidemme hyvinvointia, vahvistaa heidän osaamistaan ja tietämystään sekä pitää heidän motivaationsa korkealla. Työtämme näitä tavoitteita kohti ohjaavat henkilöstö- sekä terveys- ja turvallisuuspolitiikkamme. Halton panostaa vahvasti terveyden, turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Tuoteratkaisujemme avulla autamme asiakkaitamme luomaan terveellisiä ja miellyttäviä sisäympäristöjä. Kehittämämme ratkaisut vähentävät haitallisten hiukkasten määrää sisäilmassa ja takaavat laadukkaat sisäilmaolosuhteet.

Keskeiset sosiaalisen vastuun mittarit lyhyesti

Henkilöstön sukupuolijakauma (miesten ja naisten osuus työvoimasta kunkin vuoden loppuun mennessä)

Halton-konsernin henkilöstön sukupuolirakenne on noudattanut viime vuosina samaa linjaa. Noin neljä viidestä henkilöstön jäsenestä on miehiä. Yleisesti toimialamme on houkutellut enemmän miehiä kuin naisia, mikä näkyy myös henkilöstötilasoissamme.

Lue lisää henkilöstömme sukupuolirakenteesta Yritysvastuuraportistamme

Työntekijöiden määrä aluetta kohti kunkin vuoden loppuun mennessä

Vuoden 2021 lopussa Halton-konsernissa työskenteli 1 537 henkilöä. Muutokset eri alueiden henkilöstömäärissä olivat edellisvuoteen verrattuna pieniä. Suomessa ja Aasiassa henkilöstömäärä väheni, kun taas muualla Euroopassa lukumäärät pysyivät lähes ennallaan. Amerikassa henkilöstön määrä kasvoi.

Lue lisää henkilöstömääristämme Yritysvastuuraportistamme

Haltonin henkilöstön sitoutumisaste

Vuonna 2021 otimme käyttöön uuden kyselyalustan työntekijöidemme sitoutumisasteen kartoittamista varten. Uuden alustan ansiosta tuloksia voidaan tarkastella reaaliaikaisesti, niistä voidaan tehdä aiempaa tarkempia analyysejä ja niiden perusteella voidaan suunnitella erilaisia toimenpiteitä. Uusi alusta tarjoaa meille myös reaaliaikaista vertailutietoa. Näin voimme arvioida jatkuvasti tilannettamme muihin yrityksiin nähden. Vuoden 2021 tutkimuksen mukaan Haltonin henkilöstön sitoutumispistemäärä oli 3,7, kun toimialan keskiarvo oli 3,6. Tutkimuksen osallistumisprosentti oli 85 %. Vuonna 2022 pistemäärä oli 3,8 osallistumisprosentin pysyessä samana.

Lue lisää henkilöstömme sitoutumisesta Yritysvastuuraportistamme

Search