Siirry sisältöön

Halton Life Cycle -palvelut

Halton on mukana aina tavoitteiden asettamisesta laitosten käyttöönottoon ja keskittyy luomaan ihmisille positiivisia sisäympäristökokemuksia.

Halton Life Cycle: Sisäympäristön hallinta

Halton tarjoaa edelläkävijänä ennakoivia ja käyttäjäkeskeisiä sisäympäristön hallinta- ja kehityspalveluita. Autamme ehkäisemään, analysoimaan ja ratkaisemaan rakennuksissa havaittuja erityisiä sisäympäristöongelmia rakennuksen sisäympäristöolosuhteista tekemiemme järjestelmällisten analyysien avulla.

Yleiskatsaus Halton Life Cycle -palveluista

Haltonin sisäympäristön hallintapalvelut tarjoavat konsepteja ennakoivaan ja käyttäjäkeskeiseen sisäympäristön hallintaan ja kehittämiseen. Nämä palvelut tarjoavat kiinteistön omistajille työkalun vuokralaisten tyytyväisyyden parantamiseen ja kiinteistöjen pitkän aikavälin kannattavuuden kehittämiseen sekä rakennusten käyttäjille työkalun parantaa henkilöstönsä hyvinvointia ja tuottavuutta.

Sisäympäristön hallintapalveluita käytetään sekä uusien että remontoitujen rakennusten olosuhteiden tarkistamiseen. Sisäympäristön hallintapalveluita käytetään myös sisäympäristöongelmien ratkaisemiseen. Palvelukonsepteja käytetään erilaisissa työympäristöissä aina toimistoista kouluihin ja kaupallisista keittiöistä terveydenhuoltolaitoksiin.

Rakennuskannan nykyisten sisäympäristöolojen järjestelmällinen analysointi on tärkeää sisäympäristöriskien hallitsemiseksi. Se auttaa tunnistamaan kehitystarpeet sekä paljastaa huonoja sisäympäristöoloja koskevien jatkuvien valitusten takana piilevät syyt. Sisäympäristön hallintaratkaisut auttavat ratkaisemaan erityisiä sisäympäristöongelmia, kuten vetoa, äänieristystä ja sisäilman laatuongelmia.

Teemme arvioita tuhansista työpaikoista. Joka vuosi.

Arviointiprosessi alkaa tyytyväisyyskyselyllä, joka on suunnattu kaikille rakennuksen käyttäjille. Kysymyksissä keskitytään henkilökohtaisiin kokemuksiin sisäympäristöstä. Kerätyn palautteen perusteella muodostetaan havaintokartta ongelmalähteiden tunnistamiseksi ja paikantamiseksi rakennuksen eri osissa ja sisäympäristön eri alueilla. Säännöllisesti toistetut kyselyt toimivat työkaluna sisäympäristön laadun kehittämisessä ja parantamistoimien priorisoinnissa.

Jos analyysissä tulee ilmi alueita, joissa yli 30 % vastaajista on tyytymättömiä, monitieteinen sisäympäristöasiantuntijoiden ryhmä analysoi kyseiset alueet ja tekee niille parannusehdotuksia. Tarvittaessa vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan arvioida CFD-simulaatioilla tai täysimittaisilla mallinnuksilla. Halton toteuttaa ratkaisun asiantuntijaryhmän kanssa. Haltonin ominta alaa ovat lämpöolot, kohdepuhallus sekä sisäilman laatu. Muihin sisäympäristön osa-alueisiin liittyvät korjaukset toteutetaan palvelukumppaniverkoston kautta.

Miksi Halton kannattaa valita sisäympäristön hallinnasta vastaavaksi kumppaniksesi?

  • Monitieteellinen asiantuntemus ja laaja kumppaniverkosto antavat Haltonille mahdollisuuden analysoida ja ratkaista sisäympäristöongelmia kokonaisvaltaisesti.
  • Ymmärrämme sisäympäristöongelmia perusteellisesti ja toteutamme esim. sisäilman laadun (IAQ) mittauksia silloin, kun niitä todella tarvitaan emmekä vain kaiken varalta.
  • Mittaustulokset analysoidaan ja selitetään aina asiakkaalle. Syvä ymmärryksemme rakennusfysiikasta, ilmanlaadusta sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien teknisistä näkökohdista varmistavat parannusehdotustemme luotettavuuden.

Lisäksi Halton toteuttaa tarvittavat korjaukset asiakkaalle ja tarjoaa näin keskitetyn asiointipisteen sisäympäristöongelmien hallintaan.