Hoppa till innehåll

Halton Life Cycle Services

Halton är involverad från målsättning till anläggningsanvändning och fokuserar på att skapa positiva inomhusmiljöupplevelser för människor.

Haltons livscykel: Inomhusmiljöhantering

Halton erbjuder pionjärmässigt proaktiva och användarcentrerade inomhusmiljöhanterings- och utvecklingstjänster. Med vår systematiska analys av de upplevda inomhusmiljöförhållandena hjälper vi till att förebygga, analysera och lösa specifika inomhusmiljöproblem i befintliga byggnader.

Halton Life Cycle Services översikt

Haltons tjänster för inomhusmiljöhantering ger koncept för proaktiv och användarcentrerad inomhusmiljöhantering och -utveckling. Dessa tjänster är ett verktyg för anläggningsägare för att förbättra hyresgästernas tillfredsställelse och utveckla den långsiktiga lönsamheten för fastigheterna och för att byggnadsanvändare ska öka välbefinnandet och produktiviteten hos personalen.

Inomhusmiljöhanteringstjänster används för att verifiera förhållanden både i nya byggnader och efter renoveringar. Dessutom används inomhusmiljöledningstjänster för att lösa miljöproblem inomhus. Servicekoncepten används i olika arbetsmiljöer, från kontor till skolor, från kommersiella kök till vårdinrättningar.

En systematisk analys av de aktuella inomhusmiljöförhållandena i byggnadsbeståndet är viktigt för att hantera miljörisker inomhus. Det hjälper till att identifiera utvecklingsbehov och påvisar skäl för kontinuerliga klagomål angående dåliga inomhusmiljöförhållanden. Inomhusmiljöhanteringslösningar hjälper till att lösa specifika inomhusmiljöproblem, t.ex. drag, akustisk integritet och inomhusluftkvalitetsproblem.

Vi utvärderar tusentals arbetsplatser. Varje år.

Utvärderingsprocessen inleds med en tillfredsställelseundersökning riktad till alla byggnadsanvändare. Frågorna fokuserar på personliga upplevelser av inomhusmiljön. Baserat på den samlade feedbacken sammanställs en uppfattningskarta för att identifiera och lokalisera problemkällorna i olika delar av byggnaden och i olika delar av inomhusmiljön. När den upprepas regelbundet ger undersökningen ett verktyg för att utveckla inomhusmiljökvaliteten och för att prioritera förbättringsåtgärder.

Om analysen avslöjar områden där över 30 % av respondenterna är missnöjda analyserar ett tvärvetenskapligt team av inomhusmiljöexperter områdena och tar fram ett förbättringsförslag. Om det behövs kan alternativa lösningar utvärderas med CFD-simuleringar eller fullskaliga modeller. Halton implementerar lösningen med ett team av specialister. Halton utmärker sig inom termisk miljö, luftdiffusion och inomhusluftkvalitet – korrigeringar relaterade till andra delar av inomhusmiljön implementeras genom ett servicepartnernätverk.

Varför välja Halton som din inomhusmiljöhanteringspartner?

  • Tvärvetenskaplig expertis och ett brett partnernätverk gör det möjligt för Halton att analysera och lösa inomhusmiljöproblem holistiskt.
  • Inomhusmiljöproblem förstås grundligt och till exempel implementeras IAQ-mätningar (inomhusluftkvalitet) när det verkligen behövs, inte bara utifall att.
  • Resultaten av mätningarna analyseras och klargörs alltid för kunden. Vår djupa förståelse för byggnadsfysik, IAQ och tekniska aspekter av ventilations- och luftkonditioneringssystem garanterar tillförlitligheten hos förbättringsförslagen.

Dessutom genomför Halton de renoveringar som krävs för kunden och erbjuder därmed en one-stop-shop för hantering av inomhusmiljöproblem.