Hoppa till innehåll

Halton Tune, idrifttagning och validering

Vi tillhandahåller produkter, system och tjänster för bekväma, energieffektiva och säkra inomhusmiljöer för kunder som uppskattar människors välbefinnande. Vi är engagerade i kundprojekt från designfasen till implementering och användning.

Halton Tune: Idrifttagning och validering

Halton-produkter installeras vanligtvis av VVS-entreprenörer, men för vissa system erbjuder vi även idrifttagningstjänster. Laboratorieventilationssystem är ett bra exempel på Haltons nyckelfärdiga lösningar. Våra valideringstjänster erbjuder ett verktyg för att garantera att de designade inomhusklimatförhållandena och användarnöjdhet uppnås i nya eller renoverade byggnader.

Halton Tune Översikt

Leverans, systemidrifttagande och validering

Halton tillverkar systemkomponenter enligt ISO 9001 och ISO 14001 kvalitetsstandarder. Överensstämmelse med dessa standarder säkerställer att endast högkvalitativa komponenter används och dessutom en låg miljöpåverkan under hela produktionen. Haltons kylbafflar är också Eurovent-certifierade.

Halton erbjuder lösningar för krävande utrymmen såsom sjukhus och laboratorier. Med våra idrifttagnings- och valideringstjänster garanterar vi att de designade inomhusklimatförhållandena, systemprestanda och användarnöjdhet uppnås.

Validering av systemprestanda

Validering av systemprestanda garanterar att ventilationssystemet fungerar korrekt innan användarna flyttar in. Genom att säkerställa att alla installationer av komponenter har gjorts korrekt, och att alla parametrar har ställts in enligt designen, uppnås optimala termiska förhållanden och energibesparingar. Halton hjälper dig att tillhandahålla ett fullt funktionellt, bekvämt och säkert inomhusklimat för byggnadsanvändarna.

Validering av inomhusklimatförhållandena i ett byggprojekt

Validering av designade termiska förhållanden i nya eller renoverade utrymmen minskar risken för omedelbara klagomål från användare, påvisar möjliga problemområden och gör det möjligt att göra korrigerande åtgärder i tid. Inomhusmiljön skapas när den slutliga användningen av utrymmen bestäms och slutanvändarna har installerat sig och möblerat utrymmena. Typiska förändringar som görs under inflyttningen är omplacering av skiljeväggar, förändringar av möblers placering och förändringar av positionering av mötesrum och kontorsutrymmen. Vid den tiden bör den slutliga justeringen av tekniska rumssystem göras.

Valideringen av inomhusklimatförhållandena börjar med en utvärdering av inomhusklimatet som genomförs redan i planeringsfasen. När byggnaden är färdig fortsätter valideringen med en undersökning om nöjdhet. Baserat på den samlade feedbacken sammanställs en uppfattningskarta för att identifiera och lokalisera problemkällorna i olika delar av byggnaden och i olika delar av inomhusmiljön. En teknisk analys på plats hjälper till att hitta källorna till potentiella problem. Denna information kan användas för att lösa problem relaterade till byggnadsteknik innan garantiperioden löper ut. Om ett problem orsakas av användningen av lokalerna hjälper resultaten till att klargöra situationen för användarna. Validering av inomhusklimatet är avsett för projektutvecklare och fastighetsägare som vill säkerställa goda resultat för sina projekt när det gäller upplevd inomhusmiljö av hög kvalitet.

Kontakt oss