Skip to content

Högkvalitativa inomhusluftlösningar för saluhallskonstruktioner

Tillhandahåller den största flexibiliteten i design och infrastruktur för saluhallars föränderliga ventilationslandskap.
90 %
av Haltons projekt är kundutvecklade
13
fabriker globalt

Search