Hoppa till innehåll

Partners

Partnerskap är kärnan i Haltons sätt att verka. Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer och en hög nivå av förtroende.

Vårt leverantörsnätverk ger oss globala affärsmöjligheter och vi bidrar till deras arbete runt om i världen.

Vårt hållbara samarbete bygger på ömsesidig förståelse och acceptans av gemensamma villkor och policyer. Vi förväntar oss att alla Haltons partners, leverantörer och kommersiella ombud följer dessa policyer för ansvarsfulla inköp och etiskt beteende.

Haltonkoncernens Inköpsvillkor

Nedan hittar du våra inköpsvillkor.

Leverantörsuppförandekod

Du hittar vår uppförandekod för Haltons leverantörer, partners och agenter under hållbarhet/uppförandekod.