Hoppa till innehåll

Historik

Värdeskapande för kunder sedan 1969

Sedan starten 1969 har Halton-koncernen vuxit från ett litet nationellt företag till en ledande global verksamhet inom inomhusklimatteknik. Haltons konkurrenskraft bygger på kundfokuserade produkter och lösningar för ett utvalt sortiment av krävande applikationer. Tekniskt och lokalt fokuserad verksamhet tillsammans med internationell expansion har varit drivkrafterna för det familjeägda företaget.

För att fira det första halva århundradet av sin verksamhet 2019 publicerade Halton en jubileumsbok:

1969–1979 | Etablering av företaget

Grundaren av Haltonkoncernen, Seppo Halttunen, hade visionen om ett internationellt företag med egna produkter, produktion, FoU och ett gott rykte bland kunderna. Företagets verksamhet baserades på stark kundorientering från första början. Från första början stod butiksmöbler för en stor del av företagets verksamhet. Detta säkerställde kontinuiteten i verksamheten och lade grunden för långsiktig framgång.

Halton växte ursprungligen i Finland, men började snart exportera. Internationell framgång uppnåddes först på den nordiska marknaden, och sedan utvidgade företaget snabbt sin verksamhet till Centraleuropa. 1978 grundade Halton sitt första utländska dotterbolag, Oston Ltd., som tillverkade kassadiskar för butiker i Kanada.

Haltons nettoomsättning ökade lönsamt med i genomsnitt 30 % per år under 70-talet. Företagets framtid ansågs dock redan ligga i inomhusluftprodukter och stora investeringar började göras inom FoU.

1980–1989 | Internationell tillväxt och fokus på FoU

Det nya decenniet gav nya idéer och marknader. Den nordamerikanska butiksmöbelverksamheten fortsatte att växa. Ett nytt företag med fokus på återvinningssystem lanserades dock i Finland 1982 och den inhemska butiksmöbelverksamheten såldes tre år senare.

Nyckelfaktorn i Haltons internationella tillväxt var förmodligen etableringen av det första FoU-centret med fokus på inomhusluftprodukter, Halton Innovation Hub, i Kausala 1984. Denna investering på 10 miljoner mark var en stor risk för ett företag med en årlig nettoomsättning på 30 miljoner mark. Centret övertygade dock kunderna om den utmärkta kvaliteten och funktionaliteten hos Haltons produkter, och företaget expanderade snabbt. Försäljningskontor som hade öppnats i Sverige och USA några år tidigare fick sällskap med Norge (1984), Nederländerna (1985), Storbritannien (1987) och Danmark (1988).

1989 var ett viktigt år på många sätt. Halton köpte ett franskt inomhusluftföretag, Anemotherm, och började bygga en ny fabrik i Béthune. Samma år utvidgades den amerikanska verksamhet vid den nya produktionsanläggningen och verksamheter lanserades vid nya fabriker i Lahti och Heinola.

Halton fick flera utmärkelser under årtiondet, där den viktigaste var exportpriset som tilldelades av Republiken Finlands president 1988.

1990–1999 | Fokusering på inomhusluft

Den snabba internationaliseringen fortsatte. Med förvärvet av Anemotherm gick Halton in på den stora inre marknaden i Europeiska unionen. Halton fortsatte sin expansion, lanserade i Belgien 1991 och etablerade en försäljningsenhet för luftkonditionering i Tyskland 1992.

1996 började Halton verka i Asien genom att starta ett joint venture i Malaysia med ett lokalt företag, Hamodal. Försäljning lanserades i Moskva 1997. Samma år beslutade Halton att fokusera på inomhusklimatlösningar och byggde en fabrik i Scottsville, Kentucky, USA. Ett forsknings- och utvecklingscenter öppnades bredvid fabriken året därpå. Återvinningsverksamheten såldes och butiksmöbelverksamheten blev ett självständigt företag. 1999 grundade Halton ett försäljningskontor i Warszawa.

2000–2009 | Fler förvärv och ny kunskap

År 2000 förvärvade Halton Acti-Com AS i Norge och CanVent Co. i Kanada. Ett utvecklingsprojekt för inomhusluftteknik lanserades i samarbete med National University of Singapore (NUS) året därpå.

2003 förvärvade Halton Clairia, en ledande finsk filtertillverkare. Halton påbörjade fabriksproduktion i Kina 2005. En viktig konkurrent, Vent Master, förvärvades samma år. Detta förvärv stärkte Haltons position på de brittiska och nordamerikanska marknaderna, i synnerhet som komplement till expertisen inom den kommersiella kökssektorn.

2006 stärkte Halton sin Foodservice-verksamhet — med specialisering inom inomhusluft i kommersiella kök — och därmed ställningen som ledande på internationella marknader och teknik genom att förvärva Wimböck, ett tyskt familjeägt företag. Förvärvet gav Halton en stark marknadsposition i Japan.

Indoorium Oy, som erbjuder lösningar för hantering av inomhusmiljö, anslöt till Halton-koncernen 2007.

2010-2019 | Solid tillväxt, flera förvärv och nya partnerskap

Haltons Foodservice-verksamhet fortsatte att växa snabbt i Asien. Den kinesiska fabriken flyttade till nya lokaler 2010. 2013 öppnade företaget ett nytt FoU-centrum, Halton Innovation Hub, och utvidgade produktionen i Malaysia. Senare etablerade Halton också nya försäljningsenheter i Indonesien, Filippinerna, Thailand, Vietnam och Singapore.

2011 förvärvade Halton Current Energy Inc., en amerikansk producent av produkter och lösningar för automatisering och fjärrhantering. Halton gick in i världen av IoT-lösningar med detta förvärv.

2014 grundade Halton ett joint venture och öppnade en latinamerikansk fabrik med en lokal operatör, Refrin, i Brasilien. Halton startade också ett joint venture, Halton-Innes, i Mexiko och öppnade ett försäljningskontor i Chile.

Halton gjorde stora investeringar i sin fabriks- och produktutvecklingsverksamhet på andra platser under decenniet: Den ungerska fabriken öppnade 2011, anläggningsexpansionen i Lahtis slutfördes 2015 och en ny expansion av Haltons fabrik i Reit im Winkl i södra Tyskland invigdes ett par år senare. År 2018 slutfördes renoveringen av Haltons fabrik i Béthune i Frankrike, inklusive ett lokalt FoU-centrum och ett demonstrationskök som visar företagets senaste teknik.

För att förstärka ett fokus på att utveckla och tillhandahålla resurser för kärnområden i verksamheten sålde Halton sin Clean Air-filterverksamhet 2015 och förvärvade Air Scrubbers, ett amerikanskt företag som specialiserat sig på luftrening.

Förvärven fortsatte under 2017, då Halton köpte Diffus’Air, en fransk leverantör av nyckelfärdiga inomhusluftlösningar, för att komplettera den franska verksamheten. Miwo, ett holländskt företag som levererar liknande helhetslösningar, slog sig ihop med Halton 2019. Samma år blev Halton minoritetsaktieägare i Flamgard-Calidair, ett walesiskt företag som specialiserat sig på avancerade brand- och avstängningsdämpare på den globala marknaden och öppnade försäljningsenheter i Kazakstan och Kenya.

Förutom förvärv har Halton etablerat strategiska partnerskap för att främja integrationen av sin teknik med andra ledande lösningar i sina målmiljöer. Halton samarbetade med två affärspartners för att introducera InoroomTM nyckelfärdig operationssal på den finska marknaden 2015. År 2017 inledde företaget ett strategiskt partnerskap med Welbilt, en ledande tillverkare av kommersiell köksutrustning. Halton fortsätter att vara öppet för liknande partnerskap inom sina olika affärsområden.

I samband med firandet av 50-årsjubiléet 2019 öppnade Halton ytterligare produktionsanläggningar i USA och Kina.

2020- | En ny era

2020-talet började med goda tillväxtutsikter, men världsekonomin drabbades snart av en oöverträffad kris på grund av coronaviruspandemin. Liksom andra företag var Halton tvungen att anpassa sin verksamhet till den nya situationen då kundernas behov påverkades kraftigt av pandemin. Trots detta har företagets starka balansräkning och likviditetsposition säkerställt kontinuitet i verksamheten och möjliggjort investeringar under dessa exceptionella år. Dessutom har Haltons omfattande internationella operativa nätverk och diversifierade marknader hjälpt företaget att övervinna de värsta månaderna, till exempel genom att vissa tillverkningsenheter kunde stötta varandra.

Pandemin skapade också möjligheter. Inomhusluftens betydelse lyftes fram på ett nytt sätt. Dess roll som en säkerhetsfaktor i inomhusmiljöer och för att säkerställa kontinuiteten i inomhusaktiviteter har nu blivit mer allmänt erkänd. Regler, föreskrifter och praxis för att definiera och godkänna lösningar för pandemisäker verksamhet utvecklas dock långsamt.

VUCA (Volatilitet, Osäkerhet, Komplexitet, Ambiguitet) relaterade händelser fortsatte då Ryssland i början av 2022 genomförde en olaglig attack mot Ukraina. Detta utlöste många utmaningar relaterade till leveranskedjan, såsom dålig tillgång och höga kostnader för material och andra resurser. Vi har därefter upplevt framväxten av signifikant inflation och höga räntor. Geopolitiska spänningar är på en hög nivå. Samtidigt påverkar klimatkrisen människors liv avsevärt över hela världen.

Trots den utmanande verksamhetsmiljön fortsätter Halton att genomföra sin definierade strategi, både genom organiska investeringar och genom fusioner och förvärv. Företaget investerade betydligt under 2023-24 i sin produktions- och utvecklingskapacitet och förbättrade hållbarheten i den globala verksamheten. De mest omfattande investeringarna gjordes i USA: utvidgning av Foodservice anläggningar i Scottsville, Kentucky, och etablering av en ny anläggning för affärsområdet Marine, Energy and Infrastructure i Greenville, South Carolina.

I september 2020 förvärvade Halton en majoritetsandel i Flamgard Calidair, den brittiska designern och tillverkaren av spjäll och brandspjäll. Fullt ägande uppnåddes i januari 2023.

I augusti 2021 förstärkte Halton avsevärt sin Foodservice livscykelverksamhet genom förvärvet av Nelbud Service Group i USA.

I januari 2023 blev det svenska företaget CRC Medical en del av Halton Group. CRC Medical verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn och renrum i Skandinavien.

Från och med 2023 separerade Halton strukturellt sin operativa verksamhet (Halton Group) och sina investeringsaktiviteter (Halton Ventures). Ventures blev moderbolaget för Halton. Moderbolaget investerar med ett långsiktigt perspektiv i nya teknologier och tjänster som möjliggör en mer hållbar planet.

Halton kommer att fortsätta utveckla sin globalt unika expertis inom inomhusluft och sitt breda utbud av lösningar och tjänster. Detta kommer att göra det möjligt för oss att avsevärt förbättra hållbarheten och den ekonomiska framgången för våra kunders verksamheter.