Hoppa till innehåll

Oavsett var luftkvaliteten är kritisk tar vi hand om varje andetag du tar.

100+

operationssalar/år

10 000+

patientrum

Global närvaro

Lösning för operationssalar

Hygieniska och bekväma miljöer för patienter, läkare och sjuksköterskor.

Read more

Patientrumslösning

Stabila, tysta och bekväma läkningsförhållanden för patienter.

Read more

Isoleringsrumslösning

Säker, kontrollerad och bekväm miljö för patienter och sjukhuspersonal. Flexibel lösning där du kan välja isoleringsventilationslösning efter ditt behov.

Read more

Gas- och rökutsugslösning

Halton Vita Extract ger en hälsosammare arbetsmiljö genom att avlägsna farliga gaser och rök direkt från källan.

Read more

Steriliseringsrumslösning

Säker, kontrollerad och bekväm miljö för steriliseringsavdelningar.

Read more

Mobil ventilationslösning för mindre operationer

Halton Vita Cell Patient uppgraderar hygienen under dina operationer genom att tillhandahålla extremt ren luft till det mest kritiska området, sårområdet.

Read more

Ventilation för bord för medicinska instrument

Halton Vita Cell Instrument levererar luft genom en laminator, vilket garanterar ett stabilt, horisontellt riktat luftflöde med låg turbulens över bordet för medicinska instrument.

Read more

Mobil ren luftventilation för ett rum

Halton Vita Cell rumslösning är utformad för medicinsk verksamhet och andra medicinska miljöer för att ge tillfälligt uppgraderad rumshygien.

Read more

Virusreducering

Minskar risken för spridning av virus samtidigt som det skapar en ren och säker miljö för patienter, besökare och personal.

Read more

Centralköksventilation

Hälso- och utbildningssektorn är ett av de största cateringsegmenten med ständigt ökande kvalitetskrav och samtidigt ekonomiska begränsningar. Haltons ventilationslösningar bidrar till att hantera denna utmaning.

Read more

Caféköksventilation

I mindre skala som centralköken står cafeteriorna (matsalarna) på sjukhus inför samma utmaningar. Haltons ventilationslösningar bidrar direkt till att minska energi- och underhållskostnadernas bidrag till måltidskostnaden, och samtidigt med högsta hygiennivå.

Read more