Skip to content

Ett stort datacenter är en verksamhet i industriell skala som använder lika mycket el som en liten stad.

Särskilda luftintagslösningar
Laboratorietester och verifiering
Flera referenser i Europa

Search