Hoppa till innehåll

Miljöansvar på Halton

Haltons stora miljöpåverkan uppstår från de material vi använder; från den energi vi förbrukar i vår produktion och från den energi våra produkter förbrukar under produkternas livscykel. Utsläppen av växthusgaser från produktionen av inköpt energi är viktiga faktorer, liksom den från bränslet vi använder i företagsfordonen. 

I slutet av 2022 började Halton förbereda EPD-dokumentationen (miljöproduktdeklaration) för sina produkter. Denna dokumentation uppfyller den europeiska standarden EN 15804 och de första EPD:erna kommer att publiceras under våren 2023. Med hjälp av livscykelanalys av produkter kan vi identifiera utvecklingsmål som gör det möjligt för oss att minska produkternas miljöpåverkan vid tillverkning och användning under produktens livscykel.

Energirenoveringen av produktionsenheten i Kausala slutfördes under det första kvartalet 2022. Fördelarna med denna energirenovering kan ses i energiförbrukningen för 2022. Gasförbrukningen minskade med 29 procent. Elförbrukningen minskade med 10 procent, även om en del av gasförbrukningen ersattes av värmepumpen. Värmepumpar användes även för kylning, vilket förbättrade arbetsförhållandena i produktionsanläggningarna. För att minska utsläpp relaterade till naturgasförbrukning övergick Kausala-fabriken i början av det andra kvartalet till biogas istället för naturgas. Till följd av den minskade gasförbrukningen och övergången från naturgas till biogas kunde utsläppen minskas med 440 ton.

Haltons produktionsanläggning i Reit im Winkl tog ett stort steg mot miljövänlig tillverkning i och med att man började använda ett nytt solkraftverk. Fabriken i Reit im Winkl kan sägas vara koldioxidneutral när det gäller elektricitet och värme. Den elektricitet som säljs till det lokala elnätet minskar koldioxidutsläppen från den allmänna elproduktionen med cirka 16,5 ton. I framtiden kan en del av denna elektricitet också användas för att ladda batterierna i företagets elbilar.

De senaste åren har Halton fokuserat på att minimera utsläppen från sin tillverkning. Företaget har gjort stora investeringar i energieffektivitet för sina produktionsanläggningar samt i förnybara energikällor. Investeringarna i Reit im Winkl och Kausala är utmärkta exempel, eftersom de visar att investeringar i hållbar utveckling är ekonomiskt lönsamma och minskar koldioxidutsläppen.

Inköpt material varje år, per region (TN)

Halton tillhandahåller lösningar för kommersiella och offentliga lokaler, vårdinstitutioner och laboratorier, professionella kök och restauranger, samt energiproduktionsmiljöer och marina fartyg. Majoriteten av de produktionsmaterial vi använder är rostfritt och galvaniserat stål, aluminium och trä. Av dessa fyra material är galvaniserat stål det vanligaste för SBA Haltons produkter, medan SBA Foodservice och SBA Marine huvudsakligen använder rostfritt stål. I alla Haltons fabriker använder vi trä för packning. De största mängderna aluminium används vid SBA Haltons fabrik, i Frankrike, för avgasgaller.

Läs mer om våra materialinköp i vår Hållbarhetsredovisning

Avfallsmängden varje år

På Halton är praktiskt taget allt avfall som produceras av vår koncern processavfall. De flesta av våra produkter är tillverkade av stålplåt. Av detta material producerar vi produkternas former och detta orsakar skäravfall. Minskningen av detta skäravfall är vårt fokus och vi har utvecklat våra produktionsprocesser utifrån detta. Som ett resultat har vi lyckats effektivisera processerna och minska avfallet. 2022 var mängden skäravfall 27,8 procent av den totala mängden använt material. Föregående år stod skäravfallet för 24,7 procent.

Läs mer om vår avfallshantering i vår Hållbarhetsredovisning

Den använda energin varje år

2022 köpte alla våra produktionsenheter sammanlagt 9 308 MWh el, 6 561 MWh värme och 19 700 MWh bränsle. Den ökade användningen av bränsle kommer från tillväxten för serviceverksamheten efter COVID-19-pandemin och det faktum att Nelbud Services LLC nu räknas med i statistiken för hela 2022.

Läs mer om vår energiförbrukning i vår Hållbarhetsredovisning

Halton Group CO2-utsläpp, Scope 1 och 2

Mellan 2020 och 2022 minskade vi utsläppen med cirka 651 ton genom att investera i uppvärmningslösningar med låga utsläpp och gå över till förnybar energi. Satsningarna på att minska energiförbrukningen och utsläppen kommer att fortsätta under de kommande åren.

Bränslen för bilar står för närvarande för de största utsläppen från Haltons verksamhet. Den ökning av utsläpp som orsakades av bränslen påverkades av Haltons förvärv i slutet av 2021. 2022 ingick underhållsserviceföretaget Nelbud Services LLC för första gången i Halton Group under ett helt år. Bränsleförbrukningen för bilar som används i serviceverksamheten ledde till avsevärt ökade utsläpp. En annan orsak till den ökade förbrukningen av bränsle för bilar har varit de ökade försäljningsaktiviteterna och tillväxten inom serviceverksamheten efter två år med COVID-19-pandemi.

Läs mer om våra CO2-utsläpp i vår Hållbarhetsredovisning