Skip to content

Miljöansvar på Halton

Haltons stora miljöpåverkan uppstår från de material vi använder; från den energi vi förbrukar i vår produktion och från den energi våra produkter förbrukar under produkternas livscykel. Utsläppen av växthusgaser från produktionen av inköpt energi är viktiga faktorer, liksom den från bränslet vi använder i företagsfordonen. 

Under 2021 har vi fortsatt att genomföra förbättringsåtgärder på olika enheter. Exempel är energirenovering av ventilation, uppvärmning och byggnadsautomation i vår tillverkningsenhet i Kausala i Finland, och en övergång till vindenergi i tillverkningsenheterna i Scottsville, USA. När det gäller en bredare ESG-utveckling fortsatte vi att styra vårt arbete i enlighet med FN:s hållbara utvecklingsmål. 

Viktiga indikatorer för miljöansvar i ett nötskal

Inköpt material varje år, per region (TN)

Halton tillhandahåller lösningar för kommersiella och offentliga lokaler, vårdinstitutioner och laboratorier, professionella kök och restauranger, samt energiproduktionsmiljöer och marina fartyg. Majoriteten av de produktionsmaterial vi använder är rostfritt och galvaniserat stål, aluminium och trä. Av dessa fyra material är galvaniserat stål det vanligaste för SBA Haltons produkter, medan SBA Foodservice och SBA Marine huvudsakligen använder rostfritt stål. I alla Haltons fabriker använder vi trä för packning. De största mängderna aluminium används vid SBA Haltons fabrik, i Frankrike, för avgasgaller.

Läs mer om våra materialinköp i vår Hållbarhetsredovisning

Avfallsmängden varje år

På Halton är praktiskt taget allt avfall som produceras av vår koncern processavfall. De flesta av våra produkter är tillverkade av stålplåt. Av detta material producerar vi produkternas former och detta orsakar skäravfall. Minskningen av detta skäravfall är vårt fokus och vi har utvecklat våra produktionsprocesser utifrån detta. Som ett resultat har vi lyckats effektivisera processerna och minska avfallet. År 2021 var mängden skäravfall 24,7 procent av det totala använda materialet. Föregående år stod skäravfallet för 36,5 procent.

Läs mer om vår avfallshantering i vår Hållbarhetsredovisning

Den använda energin varje år

År 2021 köpte alla våra produktionsenheter sammanlagt 9 509 MWh el, 5 065 MWh värme och 12 068 MWh bränsle. Samma år ökade mängden inköpt bränsle. Detta beror på ökningen av serviceverksamheten och den mer detaljerade inhämtningen av information om bränsleförbrukning.

Läs mer om vår energiförbrukning i vår Hållbarhetsredovisning

Halton Group CO2-utsläpp, Scope 1 och 2

År 2021 minskade vi utsläppen med cirka 550 ton genom att investera i uppvärmningslösningar med låga utsläpp och gå över till förnybar energi. Satsningarna på att minska energiförbrukningen och utsläppen kommer att fortsätta under de kommande åren.

Bilbränslen orsakar den mest betydande ökningen av Haltons utsläpp av växthusgaser. Halton förvärvade ett serviceföretag, Nelbud Services LLC, i USA i slutet av 2021. Uppgifterna om bränsleförbrukningen för servicebilar i Nelbud Services LLC. ingår i beräkningarna för de sista 4,5 månaderna 2021 då bolaget blev en del av Halton Group.

Läs mer om våra CO2-utsläpp i vår Hållbarhetsredovisning

Search