Hoppa till innehåll

Vårt strategiska fokus på inomhusluftkvalitet och hållbarhet

Hållbarhet är ett viktigt tema på Halton. Vi gör framsteg mot vårt mål att uppnå koldioxidneutralitet till 2023, och vi fortsätter att utveckla och tillhandahålla lösningar som hjälper våra kunder att spara energi och bli mer hållbara. Ett annat nyckelområde för Halton är social hållbarhet: att vara en positiv kraft i våra samhällen och att vara en bra arbetsplats för alla våra anställda. Den sista punkten belyser vikten av att fira mångfald i alla dess former och bygga en miljö där alla kan trivas och vara den bästa versionen av sig själva. Halton har en lång historia av att föra samman olika människor och kulturer – låt oss fortsätta att bygga dessa broar och bli bättre på att uppskatta de saker som gör var och en av oss unika.

Krista Halttunen, Styrelseledamot

Vårt uppdrag – att möjliggöra välbefinnande i krävande inomhusmiljöer – är mer relevant för våra kunder idag än någonsin tidigare. Samtidigt kräver kampen mot klimatförändringarna att nya åtgärder vidtas för att minska vårt koldioxidavtryck i den byggda miljön. Vår strategi och våra innovationer är inriktade på att ge kunderna bästa möjliga inomhusluftkvalitet, levererad på det mest hållbara sättet. Alla våra strategiska affärsområden, Foodservice, Buildings & Health och Marine, kan ta itu med dessa möjligheter med sina kunder. Vi har satt upp ambitiösa mål för att utveckla hållbarhet i vår verksamhet och vårt erbjudande för att bli tydligt annorlunda i våra kunders ögon.

Kai Konola President, CEO Halton Group