Hoppa till innehåll

Halton Design Studio

Haltons tjänster hjälper dig att hitta den optimala inomhusklimatlösningen för ditt projekt under designfasen.

Halton Design Studio: Testning och design av inomhusmiljön

Prestandamål för komfort och livscykel fastställs i fördesign- och designfaserna. Halton stöder prestationsmålsättningen och utvärderar alternativa inomhusklimatlösningar. Systemutvärderingarna och verifiering av inomhusklimat görs i vår laboratoriemiljö i världsklass genom test i full skala samt datorsimuleringar.

Halton Design Studio-översikt

Konceptskapande och samdesign

Halton deltar från koncept- och designfasen för att specificera och anpassa den optimala lösningen i samarbete med ditt designteam.

Under fördesignfasen är det första steget att definiera de allmänna kraven och de tekniska och ekonomiska prestandamålen för lösningen. Dessa kan inkludera inomhusklimatets kvalitet, komfort, användning och flexibilitetskrav, energiprestanda och livscykelkostnader. Målen matchas med den optimala inomhusklimatapplikationen och lämpliga komponenter, inklusive rumssystem, kontroller och zonhantering.

Datorsimuleringar för simulering av inomhusmiljöförhållanden

Haltons laboratorier erbjuder simuleringstjänster för computational fluid dynamics (CFD, datorstyrd flödesdynamik) för inomhusluftsapplikationer. Datorbaserade flödessimuleringar används för att optimera rumsförhållanden, särskilt när experiment är svåra att ställa in. Dessutom används CFD-simulering ofta för att jämföra alternativa lösningar under design- och fördesignfaserna.

CFD har använts för att simulera flera olika fall, allt från detaljerade ventilationsproduktsimuleringar till luftflöden i hela rum. Det möjliggör en fullständig analys av inomhusklimatförhållanden, inklusive en bild av den totala luftfördelningen eller lokala värden.

Varför välja Haltons CFD-simuleringstjänst?

Haltons CFD-simuleringar kan valideras genom att jämföra dem med laboratoriemätningar. Valideringsfunktioner har också använts för att utveckla realistiska beräkningsmodeller för alla inomhusklimatprodukter – en funktion som endast ett fåtal tjänsteleverantörer kan garantera. För simuleringar använder Halton Ansys CFX, ett kommersiellt avancerat CFD-verktyg.

Fullskalig inomhusmiljöprovning

Testtjänster för inomhusklimat används för att säkerställa att inomhusklimatförhållandena överensstämmer med produktens design och funktioner. Skräddarsydda tester och modeller rekommenderas starkt särskilt för specialrum och andra krävande situationer där belastningen och ventilationssystemet skiljer sig från standardapplikationer.

Tester utförs vanligtvis i följande fall:

  • Utrymmen med speciella laster och fönster
  • Design för krävande akustiska miljöer
  • Närhetsstudier av deplacementventilationsapplikationer

Haltons testanläggningar möjliggör testsituationer som sträcker sig från förenklade tester till mer detaljerade modeller. Flera parametrar för inomhusmiljö kan studeras, inklusive lufttemperaturer, lufthastigheter och akustik, samt karakterisering av produktprestanda.

Mångsidiga testanläggningar används för att utföra fullskaliga simuleringar i en mängd krävande miljöer, som konserthus i världsklass, stormarknader, offentliga byggnader, kontor och industrianläggningar.

Framgångssaga: Kontorsutveckling, Paris

I ett stort kontorsutvecklingsprojekt i Paris var målet att utveckla en optimal kyl-/värme-/ventilationslösning lämplig för en byggnad med unika arkitektoniska egenskaper. Dessutom hade de många kontorsgolven med öppen planlösning högre värmebelastningar än vanligt, genererat av ett stort antal datorer och skärmar.

Höga värmebelastningar i kombination med en unik arkitektonisk design krävde verifiering av designen för inomhusmiljön innan planeringen kunde fortsätta. Halton använde datasimuleringar och fullskalig inomhusmiljöprovning för att hitta en optimal lösning för klienten.

Halton designprogramvara

Halton tillhandahåller de avancerade designverktygen Halton HIT Design och Halton HELP, för produktval och prestandasimulering. Halton stöder också CAD-design med 2D- och 3D-produktmodeller.