Skip to content

Socialt ansvar på Halton

Vårt Halton-gäng är hjärtat i vår grupp – allt i vår verksamhet utgår från vår engagerade personal. Vårt viktigaste fokus är att trygga våra medarbetares välbefinnande, stärka deras kompetens och kunskap samt hålla motivationsnivån hög. Vår personalpolicy och vår hälso- och säkerhetspolicy säkerställer detta. Halton satsar mycket på åtgärder som främjar de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande på jobbet.

Genom våra produktlösningar möjliggör vi hälsosamma och bekväma inomhusmiljöer för människor. Vi utvecklar lösningar som minskar antalet farliga partiklar i inomhusluften och skapar högkvalitativa inomhusklimat.

Viktiga indikatorer för socialt ansvar i ett nötskal

Arbetsstyrka efter kön, män vs. kvinnor i slutet av varje år

På Halton Group har könsfördelningen följt samma trend de senaste åren. Cirka fyra av fem anställda är män. Traditionellt lockar denna typ av industri fler män än kvinnor, vilket framgår av vår statistik.

Läs mer om vår könsfördelning i vår Hållbarhetsredovisning

Antal anställda per region i slutet av varje år

I slutet av 2021 hade Halton Group 1537 anställda. Förändringarna i antal anställda per region var små jämfört med föregående år. I Finland och Asien minskade antalet anställda, och i övriga Europa var antalet nästan oförändrat medan det ökade i Amerika.

Läs mer om vår personalstruktur i vår Hållbarhetsredovisning

Halton-gängets engagemang

2021 ändrade vi vår plattform för att mäta engagemangsgraden. Denna nya plattform möjliggör uppföljning av resultat i realtid och mer avancerade analyser, samt handlingsplanering baserad på resultat. Den tillhandahåller också benchmarkingdata i realtid. Detta gör det möjligt för oss att löpande jämföra vår situation med andra företag. Som ett resultat av denna undersökning 2021, på en allmän nivå, var Haltons engagemangspoäng 3,7 jämfört med ett branschgenomsnitt på 3,6. Undersökningens deltagandegrad var 85 %. Året därpå var poängen 3,8, med samma andel deltagande.

Läs mer om våra anställdas engagemang i vår Hållbarhetsrapport

Search