Hoppa till innehåll

Övriga koncernpolicyer

Haltonkoncernen bedriver hållbar verksamhet genom att följa gemensamma policyer avseende kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöaspekter samt integritet.

För att säkerställa den övergripande etiken i verksamheten följer koncernen en gemensam uppförandekod.