Skip to content

Gas- och rökutsugslösning

Halton Vita Extract-lösningen ger en hälsosammare arbetsmiljö genom att avlägsna farliga gaser direkt vid källan. Bedövningsgaser samlas upp från patientens mask efter att de har andats ut och rök som produceras vid operationer samlas upp direkt från diatermiapparaten eller operationsområdet.

Haltons leverans inkluderar ett system med designstöd, driftsättning och finjusteringstjänster.

 • Typiska utmaningar
 • Varför välja Halton?
 • Referensfall
 • Produkter
 • Kontakta oss
surgical smoke extraction

Typiska utmaningar

Hur skydda medicinsk personal från exponering för gaser och kirurgisk rök som skapar hälsorisker i utrymmen där de behandlar patienter?

Har du en utmaning som kräver en lösning?

Kontakta oss! Låt oss se om vi har färdiga lösningar åt dig eller om vi kan skapa en tillsammans!

Varför välja Halton?

Halton Vita Extract är en lösning för anestesigas och kirurgiskt rökutsug i medicinskt bruk. Lustgas är en bra och välbeprövad smärtlindringsmetod under förlossningen, men även låga koncentrationer i rumsluften kan orsaka huvudvärk, illamående och trötthet hos sjukvårdspersonal. Kirurgisk rök som genereras vid laser- och elektrokirurgiska ingrepp är obekväm och kan vara farlig för medicinsk personal.

Halton Vita Extract skapar bättre luftkvalitet i sjukhusmiljö genom att evakuera anestesigaser och kirurgisk rök direkt från källan.

Halton Vita Extracts nyckelegenskaper:

 • Avlägsnar farliga gaser och minimerar exponeringen för ohälsosamma ämnen
 • Energieffektiv prestanda säkras av en eller flera frekvensreglerare
 • Pålitlig prestanda tack vare högklassiga komponenter
 • Låg ljudnivå
 • Lågt underhållsbehov
 • Kan kopplas till byggnadshanteringssystem (BMS)

Vakuumet genereras av en eller flera blåsfläktar i centralenheten, som vanligtvis är placerad i ett ventilationens maskinrum. Vakuumledningar dras genom hela byggnaden till individuellt styrda suginlopp. Ett konstant vakuumtryck i ledningssystemet, som genereras av centralenheternas vakuumfläktar, extraherar gaserna ur
den medicinska utrustningen och tvingar ut dem genom avgasledning. Dedikerade ljuddämpare dämpar ledningsljudet för användarens komfort.

Haltons leverans inkluderar:

 • Designstöd
 • Centralenheter
 • Flödesreglageventiler
 • Ljuddämpare
 • Suginlopp
 • Kontrollpaneler
 • Driftsättning
Gratis nedladdning

Broschyr

Gas – och rökutsugslösning | Halton Vita Extract

Read the brochure

Kontakta oss!

Vårt team ser fram emot att höra från dig. Ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller fyll i formuläret. Vi kommer snart att kontakta dig.

För förfrågningar och offertförfrågning, fråga vår specialist. Vi finns här för dig.

Kontaktformulär

 • Hidden
 • Max. file size: 128 MB.

Alla lösningar för sjukhus

Search