Skip to content

Desinficerande blått ljus

Halton, teknologisk ledare inom ultrahygieniska ventilationssystem, tillämpar desinficerande blått ljus för att eliminera mikroorganismer från ytor samtidigt som systemet är 100 procent säkert för personalen och patienter.

I samarbete med företaget LED Tailor skapade Halton Vita OR Space en ventilationslösning för operationsrum med desinficerande blått ljus integrerat med diffusorer. Halton Vita OR Space är en lösning som garanterar ultrahygieniska förhållanden i hela operationsrummet och gör det rent samtidigt som utrymmet kan användas på ett flexibelt sätt. Den är också bekväm för personalen. Det nya systemet har berikats med positiva effekter av blått ljus som desinficerar utrymmet utanför arbetstid. Desinfektionssystem med blått ljus integrerat med diffusorer – ett system för dödande av mikroorganismer som är enkelt, säkert och inte främjar antimikrobiell resistens samt reducerar risken för postoperativa infektioner avsevärt.

Blått ljus är en del av det synliga spektrumet, med våglängd från 400 nm upp till omkring 500 nm. Desinficerande blått ljus kan döda alla former av bakterier, jäst och mögel – mikroorganismer som har fotokänsliga föreningar i sina celler. Tack vare dessa föreningar kan mikroorganismerna absorbera ljus och använda energin för att framställa enzymer eller proteiner och öka sin tillväxt och vitalitet. Forskning har visat att när dessa fotokänsliga föreningar utsätts för specifika våglängder av desinficerande blått ljus och en viss ljusintensitet, börjar en kemisk reaktion. I denna kemiska reaktion uppstår olika typer av reaktiva syreradikaler. Så kallade reaktiva syreföreningar, eller Reactive Oxygen Species (ROS) är reaktiva syremolekyler som är även kända som fria radikaler. ROS skadar allt organiskt som de kommer i kontakt med och – om de fortsätter tillräckligt länge – förstör mikroorganismen från insidan.

Fördelar med desinfektionssystem med blått ljus

Desinfektionssystemet med blått ljus är en ekologisk och kemikaliefri lösning, det genererar alltså inget avfall. Systemet är säkert för människor. Lösningen är automatisk, lätt att använda och kräver inget arbete. Detta innebär också att resultaten för desinfektionen är konsekventa – systemet har samma prestanda varje gång. Lösningen är baserad på LED-anordningar med en lång livslängd, minst 50 000 timmar, dvs. 11 år av normal användning utan något underhåll under denna period. Den stora fördelen med desinficerande blått ljus är att det inte främjar antimikrobiell resistens.

Desinficerande effekt av blått ljus är vetenskapligt bevisad och har beskrivits i över 1800 expertgranskade artiklar.

Tabellen visar de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner (HAI) i Europa, enligt Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

ECDC genomförde en undersökning under 2011–2012 av vektorer för vårdrelaterade infektioner hos 273 753 patienter på 1 149 sjukhus i 29 europeiska länder.

Tabellen innehåller också uppgifter om effektiviteten av inaktivering med hjälp av blått ljus av mikroorganismer samlade från olika källor. Även om olika mikroorganismer reagerar olika på blått ljus så är det ändå dödlig för alla.

Desinficerande blått ljus integrerat i lösningen Halton Vita OR Space

Innovation från Halton och LED Tailor – ett desinfektionssystem med blått ljus som dödar mikroorganismer i operationsrum och ger hopp för kampen mot antibiotikaresistens på sjukhus.

LED-anordningarna integrerade med Halton Vita OR Space är inbäddade i diffusorer för att inte störa luftflödet. På så sätt garanteras både ventilation och renlighetsnivå som i en standard lösning. LED-anordningarna avger vitt ljus vid operationer och när människor befinner sig i rummet. När rummet är tomt är det desinficerande blåa ljuset på och det desinficerar utrymmet genom att minska antalet mikroorganismer avsevärt.

Antibiotikaresistens (AMR) och postoperativa infektioner (SSI) är ett stort problem och blir ett allt större hot för sjukhus just nu. Denna innovation erbjuder en säkrare miljö i operationsrummet genom att minska postoperativa infektioner och hjälper att minska risken för utvecklingen av antibiotikaresistens hos mikroorganismer.

Intensiteten för desinficerande blått ljus på ytor och belysningstiden beräknas individuellt för varje projekt utifrån lokalens dimensioner och sättet på vilket människor använder utrymmet.

Det finns andra områden inom hälso- och sjukvårdssektorn där renlighet är av avgörande betydelse för patienters och personalens säkerhet. I sådana utrymmen som renrum, isoleringsrum osv. är det också möjligt att använda diffusorer med integrerat desinficerande blått ljus. Denna möjlighet erbjuds redan i lösningen Halton Vita Cleanroom, men den kan även integreras med alla andra Halton Vita lösningar. Kontakta Halton för att få reda på hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt.

Kontakta oss!

Vårt team ser fram emot att höra från dig.
Vi kommer snart att kontakta dig.

[contacts]

Contact form