Skip to content

Sininen desinfiointivalo

Halton, johtava laitevalmistaja ultrapuhtaiden ilmanvaihtojärjestelmien teknologian markkinoilla, integroi desinfioivaa sinistä valoa mikrobien poistamiseksi pinnoilta ja on samalla 100-prosenttisen turvallinen henkilökunnalle ja potilaille.

Yhteistyössä LED Tailor -yhtiön kanssa Halton kehitteli Halton Vita OR Space -ilmanvaihtoratkaisun leikkaussaleihin, joissa on hajottimiin integroitu desinfioiva sininen valo. Halton Vita OR Space on ratkaisu, joka takaa erittäin puhtaat olosuhteet koko leikkaussaliin, mikä tuo sinne puhtautta, joustavuutta tilan käyttöön ja mukavuutta henkilökunnalle. Uuteen järjestelmään on lisätty sininen valo, joka desinfioi tilan työajan ulkopuolella. Sinisen valon desinfiointijärjestelmä, joka on integroitu hajottimiin, tappaa mikrobeja, mikä on helppoa, turvallista ihmisille, ja ei edistä antibiootti lääkeresistenssiä – ja vähentää merkittävästi leikkausalueen infektioiden (SSI) riskiä.

Sininen valo on osa näkyvän valon spektriä, jonka aallonpituus on 400 nm:stä noin 500 nm:iin. Sininen desinfiointivalo voi tappaa kaikenlaiset bakteerit, hiivat ja homeet – mikrobit, jotka sisältävät valoherkkiä yhdisteitä solujensa sisällä. Näiden yhdisteiden ansiosta mikrobit voivat absorboida valoa ja käyttää energiaa entsyymien tai proteiinien tuottamiseen sekä niiden kasvun ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun nämä valoherkät yhdisteet altistetaan tietyille desinfioivan sinisen valon aallonpituuksille ja tietylle valon voimakkuudelle, kemiallinen reaktio käynnistyy. Kemiallisessa reaktiossa muodostuu erilaisia reaktiivisia happiradikaaleja. Nämä niin sanotut reaktiiviset happilajit (ROS) ovat reaktiivisia happimolekyylejä, joita kutsutaan myös vapaiksi radikaaleiksi. ROS:t vahingoittavat kaikkea orgaanista, jonka kanssa ne joutuvat kosketuksiin, ja tuhoavat mikrobin sisältä käsin, jos niitä pidetään yllä tarpeeksi kauan.

Sinisen valon desinfiointijärjestelmän edut

Sinisen valon desinfiointijärjestelmä on ekologinen ja kemikaalivapaa ratkaisu, joten siitä ei synny lainkaan jätettä. Se on turvallinen ihmisille. Ratkaisu on automaattinen, helppokäyttöinen eikä vaadi työvoimaa. Se tarkoittaa myös sitä, että desinfiointitulos on tasainen – se antaa joka kerta saman tuloksen. Ratkaisu perustuu LED-laitteisiin, joiden käyttöikä on pitkä, vähintään 50 000 tuntia, eli 11 vuotta normaalikäytössä ilman huoltoa. Sinisen valoliuoksen suuri etu on, että se ei edistä mikrobilääkeresistenssiä.

Sinisen valon desinfioiva vaikutus on tieteellisesti todistettu, ja sitä on kuvattu yli 1 800 vertaisarvioidussa artikkelissa.

Tässä taulukossa luetellaan Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) mukaan yleisimmät hoitoon liittyvien infektioiden syyt Euroopassa.

ECDC teki vuosina 2011–2012 tutkimuksen hoitoon liittyvien infektioiden vektoreista 273 753 potilaalla 1 149 sairaalassa 29:ssä Euroopan maassa.

Taulukossa on myös tietoja eri lähteistä kerättyjen mikrobien sinisen valon aktivoinnin tehokkuudesta. Vaikka eri mikrobit reagoivat eri tavoin siniseen valoon, se on kuitenkin tappava niille kaikille.

Halton Vita OR Space -ratkaisuun integroitu sininen desinfiointivalo

Haltonin ja LED Tailorin innovaatio – sinisen valon desinfiointijärjestelmä, joka tappaa mikrobeja leikkaussaleissa ja tuo toivoa antibioottiresistenssin torjuntaan sairaaloissa.

Halton Vita OR Space -järjestelmään integroidut LED-laitteet on upotettu hajottimiin, jotta ne eivät häiritsisi ilmavirtausta. Näin varmistetaan ilmanvaihdon toimivuus ja puhtaustaso, kuten vakioratkaisussa. LED-laitteet säteilevät valkoista valoa toiminnan aikana ja ihmisten ollessa huoneessa. Kun huone on tyhjä, desinfioiva sininen valo on päällä ja desinfioi tilan, mikä vähentää mikrobien määrää merkittävästi.

Antibioottiresistenssi (AMR) ja leikkausalueen infektiot (SSI) ovat tällä hetkellä merkittävä ongelma ja kasvava uhka sairaaloille. Tämä innovaatio tarjoaa turvallisemman leikkaussaliympäristön vähentämällä SSI-tapauksia ja auttaa vähentämään mikrobien AMR-kehitystä.

Desinfioivan sinisen valon voimakkuus pinnoilla ja valaistusaika lasketaan jokaista hanketta varten erikseen huoneen mittojen ja tilankäytön perusteella.

Terveydenhoitoalalla on muitakin tiloja, joissa puhtaus on ratkaisevan tärkeää potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden kannalta. Puhdastiloissa, eristyshuoneissa yms. on myös mahdollisuus käyttää hajottimia, joihin on integroitu desinfioiva sininen valo. Tämä vaihtoehto on jo saatavilla Halton Vita Cleanroom -ratkaisussa, mutta se voidaan integroida mihin tahansa Halton Vita -ratkaisuun. Ota yhteyttä Haltoniin ja kysy, miten voimme auttaa sinua hankkeessasi.

Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi tai tarjouspyyntöihisi.

Otamme sinuun pian yhteyttä.

[contacts]

Contact form