Skip to content

En flexibel isoleringslösning

Halton Vita Iso-lösningen är utformad för miljöer som kräver patientisolering och tillhandahåller säkerhet för både patienter och sjukhuspersonal genom noggrann tryckreglering.

Haltons Vita Iso-lösning ger den exceptionella funktionen att låta personalen välja önskat driftsätt i enlighet med de aktuella behoven. Denna lösning kan hålla antingen ett positivt eller negativt tryck och till och med möjliggöra omvandling till en kontaktisolering eller ett patientrum med neutralt tryck tack vare ett förprogrammerat läge specifikt för detta ändamål. Det gör lösningen flexibel och anpassbar till sjukhusets aktuella situation.

  • Typiska utmaningar
  • Varför välja Halton
  • Referensfall
  • Djupare kunskap
  • Produkter
  • Kontakta oss

De typiska utmaningarna i en isoleringssituation

Iso air pressure

Hur går det att förhindra att mikrober sprider sig på sjukhusets isoleringsavdelning, och hur skyddas patienter bäst när de har nedsatt immunförsvar? Hur går det att undvika en dyr situation med tomma isoleringsrum under normala förhållanden men ändå utnyttja rummen när det väl finns behov av isolering? Halton har svaren.

Har du en utmaning som kräver en lösning?

Fråga oss. Låt oss se om vi har en färdig lösning för dig eller om vi kan skapa en tillsammans.

Varför välja Halton?

Iso animatoins overview of the department

Flexibilitet

Halton Vita Iso-lösningen har den utmärkta funktionen att låta personalen välja önskat driftsätt efter aktuella behov. Denna lösning kan hålla antingen positivt eller negativt tryck och kan till och med förvandlas till en kontaktisolering eller ett patientrum med neutralt tryck tack vare ett förprogrammerat läge. Alternativet att justera rumstrycket efter behov gör det möjligt att reagera på den aktuella situationen som sjukhuset står inför och säkerställa att inget rum någonsin lämnas oanvänt.

Iso animation protective airflow

Skyddande luftflöde

I isoleringsmiljön är den medicinska personalen mycket utsatt för infektionsrisker från patienter. För att minska risken och förbättra skyddet för medicinsk personal har Halton skapat Vita Iso-lösningen med unikt skyddande luftflödesmönster. Tilluftsflödet är utformat för att generera ett luftflödesmönster som förhindrar att bakterier som andas ut från patienten kommer in i den medicinska personalens inandningszon, vilket ökar
deras säkerhet.

Iso animation_supervisory panel

Fjärrkontroll och larm

Medicinsk personal kan övervaka och justera rumsförhållandena i realtid via en användarvänlig övervakningspanel som visar översikten för alla rum på avdelningen. Den medicinska personalen kan övervaka och ändra tryckläge, temperatur och luftflöde. Tack vare panelen vid dörren till varje rum kan miljön också övervakas individuellt. Panelerna visar en rad larm som kan informera medicinsk personal om ovanliga händelser i rummet och möjliggöra en snabb reaktion.

Titta på Halton Vita Iso-lösningsanimationen!

Isoleringsrum är ett av de mest krävande utrymmena i sjukhusmiljön och tryckreglering är en kritisk faktor vid hantering av patientisolering. Titta på Halton Vita Iso-animering för att se hur vi kan skapa en säker och flexibel isoleringsmiljö med Halton-lösningen.

Halton Vita Iso-lösningar broschyromslag GB Gratis nedladdning

Broschyr

Isoleringslösning Halton Vita Iso-lösning

Läs brochyren

Kontakta oss!

Vårt team ser fram emot att höra från dig. Ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller fyll i formuläret. Vi kommer snart att kontakta dig.

För förfrågningar och offertförfrågning, fråga vår specialist. Vi finns här för dig.

Kontaktformulär

  • Hidden
  • Max. file size: 128 MB.

Alla lösningar för sjukhus

Search