Skip to content
  • Uppförandekod
  • Personal
  • Leverantörer, partners och agenter
  • Halton Fair Play Forum

Uppförandekod

Haltons uppförandekod utgör grunden för alla våra handlingar och definierar hur vi bedriver vår dagliga verksamhet.

Uppförandekoden täcker efterlevnad av lagar och förordningar, förebyggande av korruption, rättvis konkurrens, användning av tillgångar och egendom samt driftförfaranden relaterade till personal, mänskliga rättigheter och miljö, samt hela genomförandet och övervakningen av uppförandekoden.

Haltons varu- och tjänsteleverantörer och företrädarna för företaget måste följa uppförandekoden riktad mot dem. Varje uppförandekod är godkänd av ledningen och styrelsen för Haltonkoncernen.

Halton Code of Conduct with our personnel

Personal

Vi tillämpar följande uppförandekod tillsammans med vår personal.

Halton stöder efterlevnad av uppförandekoden genom att utbilda personal och utveckla övervakning och vägledning relaterad till densamma.

Suppliers, Partners and Agents Code of Conduct

Leverantörer, partners och agenter

Nedan hittar du uppförandekoden för Haltons leverantörer, partners och agenter.

Halton Fair Play Forum

Halton Fair Play Forum

Halton uppmuntrar sin personal och andra intressenter att rapportera sina iakttagelser eller misstankar om handlingar som strider mot uppförandekoden

Oy Halton Group Ltd / Fair Play Forum
Firdonkatu 2 T 146 Tripla Workery West
00520 Helsingfors, Finland, EUROPA

Meddelanden behandlas konfidentiellt. Rapportering som görs med uppriktiga avsikter kommer inte att leda till sanktioner mot den rapporterande personen. De meddelanden som mottas kommer att rapporteras regelbundet till Halton-koncernens styrelseordförande.

Halton Fair Play Forum – Sekretesspolicy

Search