Hoppa till innehåll

Haltons uppförandekod utgör grunden för alla våra handlingar och definierar hur vi bedriver vår dagliga verksamhet.

Uppförandekoden täcker efterlevnad av lagar och förordningar, förebyggande av korruption, rättvis konkurrens, användning av tillgångar och egendom samt driftförfaranden relaterade till personal, mänskliga rättigheter och miljö, samt hela genomförandet och övervakningen av uppförandekoden.

Haltons varu- och tjänsteleverantörer och företrädarna för företaget måste följa uppförandekoden riktad mot dem. Varje uppförandekod är godkänd av ledningen och styrelsen för Haltonkoncernen.

Personal

Vi tillämpar följande uppförandekod tillsammans med vår personal.

Halton stöder efterlevnad av uppförandekoden genom att utbilda personal och utveckla övervakning och vägledning relaterad till densamma.

Leverantörer, partners och agenter

Nedan hittar du uppförandekoden för Haltons leverantörer, partners och agenter.

Så här rapporterar du misstänkta överträdelser mot Haltons uppförandekod

Halton uppmuntrar sina intressentgrupper att anmäla sina observationer eller misstankar om verksamhet som strider mot Haltons uppförandekod.  Anmälan kan göras via den elektroniska anmälningskanalen Halton Fair Play Forum eller per post till adressen

Oy Halton Group Ltd / Fair Play Forum
Firdogatan 2 T 146 Tripla Workery West
00520 Helsingfors, Finland, EUROPA

Anmälningarna behandlas konfidentiellt av en grupp på tre personer inom Halton Fair Play Forum. Endast medlemmarna i gruppen ser anmälningarna och tillhörande material. En anmälan som gjorts i ett uppriktigt syfte leder inte till några åtgärder gentemot anmälaren, hans eller hennes närstående eller arbetsgivare eller de personer som har hjälpt till med anmälan. Resultaten från utredningarna av mottagna anmälningar rapporteras regelbundet till styrelseordföranden för Halton-koncernen.

Halton Fair Play Forum – Dataskydd