Hyppää sisältöön
  • Toimintaohjeisto
  • Henkilöstö
  • Toimittajat, kumppanit ja edustajat
  • Halton Fair Play -foorumi

Toimintaohjeisto

Haltonin toimintaohjeisto muodostaa perustan kaikelle toiminnallemme sekä määrittelee sen, kuinka harjoitamme päivittäistä liiketoimintaamme.

Toimintaohjeisto kattaa lakien ja asetusten noudattamisen, korruption ehkäisemisen, reilun kilpailun, varojen ja omaisuuden käytön sekä henkilöstöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät toimintamenettelyt sekä koko toimintaohjeiston toimeenpanon ja seurannan.

Haltonin tavaran- ja palvelutoimittajien sekä yhtiön edustajien on noudatettava heille suunnattua toimintaohjeistoa. Kukin toimintaohjeisto on Halton-konsernin ylimmän johdon ja hallituksen hyväksymä.

Halton Code of Conduct with our personnel

Henkilöstö

Sovellamme henkilöstöömme seuraavaa toimintaohjeistoa.

Halton tukee toimintaohjeiston noudattamista kouluttamalla henkilöstöään sekä kehittämällä toimintaohjeistoon liittyvää seurantaa ja ohjausta.

Suppliers, Partners and Agents Code of Conduct

Toimittajat, kumppanit ja edustajat

Alta löydät Haltonin toimittajien, kumppaneiden ja edustajien toimintaohjeiston.

Halton Fair Play Forum

Halton Fair Play -foorumi

Halton kannustaa henkilöstöään ja muita sidosryhmiään ilmoittamaan havaintonsa tai epäilynsä toimintaohjeiston vastaisesta toiminnasta

Oy Halton Group Ltd / Fair Play Forum
Firdonkatu 2 T 146 Tripla Workery West
00520 Helsinki, Suomi, EUROOPPA

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Vilpittömässä tarkoituksessa tehty ilmoitus ei johda ilmoittajan vastaisiin sanktioihin. Vastaanotetut ilmoitukset raportoidaan säännöllisesti Halton-konsernin hallituksen puheenjohtajalle.

Halton Fair Play -foorumi – Tietosuoja

Search