Siirry sisältöön

Haltonin toimintaohjeisto muodostaa perustan kaikelle toiminnallemme sekä määrittelee sen, kuinka harjoitamme päivittäistä liiketoimintaamme.

Toimintaohjeisto kattaa lakien ja asetusten noudattamisen, korruption ehkäisemisen, reilun kilpailun, varojen ja omaisuuden käytön sekä henkilöstöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät toimintamenettelyt sekä koko toimintaohjeiston toimeenpanon ja seurannan.

Haltonin tavaran- ja palvelutoimittajien sekä yhtiön edustajien on noudatettava heille suunnattua toimintaohjeistoa. Kukin toimintaohjeisto on Halton-konsernin ylimmän johdon ja hallituksen hyväksymä.

Henkilöstö

Sovellamme henkilöstöömme seuraavaa toimintaohjeistoa.

Halton tukee toimintaohjeiston noudattamista kouluttamalla henkilöstöään sekä kehittämällä toimintaohjeistoon liittyvää seurantaa ja ohjausta.

Toimittajat, kumppanit ja edustajat

Alta löydät Haltonin toimittajien, kumppaneiden ja edustajien toimintaohjeiston.

Näin raportoit Haltonin toimintaohjeistuksen epäillyistä rikkomuksista

Halton kannustaa sidosryhmiään ilmoittamaan havaintonsa tai epäilynsä Haltonin toimintaohjeiston vastaisesta toiminnasta.  Ilmoituksen voi tehdä Halton Fair Play Forum sähköisen ilmoituskanavan kautta, tai postitse osoitteeseen:

Oy Halton Group Ltd / Fair Play Forum
Firdonkatu 2 T 146 Tripla Workery West
00520 Helsinki, Suomi, EUROOPPA

Ilmoitukset käsittelee luottamuksellisesti Halton Fair Play Forum kolmihenkinen ryhmä. Ainoastaan ryhmän jäsenet näkevät ilmoitukset ja niihin liitetyt aineistot. Vilpittömässä tarkoituksessa tehty ilmoitus ei johda ilmoittajan, hänen läheistensä, työnantajaansa tai ilmoituksen teossa avustaneiden henkilöiden vastaisiin toimiin. Vastaanotettujen ilmoitusten tutkimusten tulokset raportoidaan säännöllisesti Halton-konsernin hallituksen puheenjohtajalle.

Halton Fair Play Forum – Tietosuoja