Siirry sisältöön

Haluamme Haltonissa rakentaa parempaa tulevaisuutta edistämällä ihmisten hyvinvointia ja vastuullista liiketoimintaa. Vastuullisuus on osa Haltonin strategian ydintä. Yhtiön kasvattaessa markkinaosuuttaan eri puolilla maailmaa, meidän on entistä tärkeämpää varmistaa, että toimintamme noudattaa kestäviä periaatteita.

Halton soveltaa GRI-aloitteen (Global Reporting Initiative) standardeja yritysvastuun hallinnan ja muun kuin taloudellisen tuloksen raportoinnin perustana. Halton tunnustaa myös muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan EU-direktiivin vaatimukset. Direktiiviä ei sovelleta suoraan Haltoniin, koska Halton on listaamaton yhtiö, mutta monet Haltonin asiakkaista noudattavat direktiiviä, ja näiden asiakkaiden toimittajana Halton haluaa soveltaa vastaavanlaisia käytäntöjä ja tulosindikaattoreita.

Voit lukea ja ladata yritysvastuuraporttimme (pdf) alta.

GRI-sisältöindeksi

GRI-sisältöindeksi osoittaa, miten yritys on soveltanut standardia.

Haltonin ensimmäinen yritysvastuuraportti laadittiin käyttämällä GRI-standardia viitekehyksenä. GRI:n noudattaminen on kuitenkin edelleen osittaista, emmekä voi sanoa olevamme vielä standardin ydintasolla. Jotta raporttimme olisi jollain tapaa verrannollinen asiassa edistyneempien yhtiöiden raportteihin, julkaisemme täällä oman, yksinkertaistetun sisältöindeksimme.

Vuoden 2019 raportissamme olemme ottaneet seuraavat askeleet kohti kattavampaa sisältöindeksiä. Voit lukea ja ladata GRI-sisältöindeksimme (pdf) alta.