Hyppää sisältöön
protective airflow in Isolation room

Suojaava ilmavirta

Sairaalaympäristöissä hoitohenkilökunta on erittäin alttiina potilaista tarttuville infektioille. Halton loi ainutlaatuisen suojaavan ilmavirtaratkaisun vähentämään tartuntariskiä sekä suojaamaan hoitohenkilökuntaa. Tuloilmavirta on suunniteltu tuottamaan ilmavirtaa, joka estää potilaan hengittämiä bakteereja pääsemästä hoitohenkilökunnan hengitysvyöhykkeelle, mikä lisää heidän turvallisuuttaan.

nurses in masks

Potilashuoneissa ja etenkin eristyshuoneissa työskentelevä hoitohenkilökunta altistuu ilmassa oleville epäpuhtauksille. Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten maskien, käsineiden, työasujen jne. käyttö ei aina takaa hoitohenkilökunnalle ja vierailijoille täydellistä suojaa ilmateitse tarttuvilta infektioilta, jolloin tarvitaan lisäsuojaa. Ilmanvaihdon suunnittelussa suositellaan yleensä käyttämään kokonaisilmantilavuutta sekoittavaa ilmanvaihtoa sairaaloiden eristyshuoneissa[i]. Tämä toimintamalli ei kuitenkaan välttämättä ole aina tehokkain vaihtoehto ilmassa olevien patogeenien torjumiseen, koska hoitohenkilökunta voi altistua potilaasta peräisin oleville suurille patogeenipitoisuuksille varsinkin silloin, kun he ovat lähellä potilasta hoitaessaan tätä. Optimaalisen tuloilman jakamisratkaisun tulisi laimentaa suuria pitoisuuksia heti niiden lähteen lähellä, ohjata epäpuhtaudet pois hoitohenkilöstön hengitysvyöhykkeeltä ja tarjota silti viihtyisät olosuhteet tiloissa oleville.

[i] CDC 2005, DIN 1946-4, ASHRAE 170-2013

Suojaavan ilmavirran luominen
– testit ja mittaukset

GRI Content Index Halton

Halton otti huomioon terveydenhuollon henkilöstön suojaamiseen ja hengitystieinfektioiden altistumisriskeihin liittyvät tutkimukset ja pyrki luomaan suojaavan ilmavirtaratkaisun, joka suojaa hoitohenkilökuntaa potilaista tulevilta tartunnoilta. Ajatuksena oli luoda tuloilmasta este ja pitää silti samalla lämpöviihtyvyys kohtuullisella tasolla sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle. Ratkaisua testattiin Turun ammattikorkeakoulussa – kokeet tehtiin täysimittaisen potilashuoneen jäljennöksessä sisäympäristölaboratoriossa. Mittausten tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin ilmanjakelutila toimii erilaisissa käyttöolosuhteissa. Testatun tuloilmajakelun suorituskykyä arvioitiin merkkikaasumittauksilla, savuvisualisoinneilla, lämpöviihtyvyysmittauksilla ja ilman nopeuden mittauksilla.

Protective-airflow_measurements

Alhaisimmat hoitohenkilökunnan altistumisindeksiarvot todettiin suurimmilla virtausnopeuksilla. PMV-arvojen kuvaaman yleisen (mitatun) lämpöviihtyvyyden todettiin kuitenkin olevan lähellä optimaalisia arvoja kaikissa tapauksissa. Ilman paikallisen keski-iän todettiin olevan lyhyempi potilaan hengitysvyöhykkeellä kuin pääpoistoilmakanavassa. Tämä tarkoitti sitä, että tuloilman jakelu toi raitista ilmaa paikallisesti potilaan sängyn alueelle, vaikka virtausnopeus oli pieni.

Testit osoittivat, että kontrolloitua ja alueellista laimennusilmastointia hyödyntävän suojaavan ilmavirran ratkaisu voi minimoida hoitohenkilökunnan altistumisen potilaan uloshengitykselle ja siten myös henkilökunnan mahdollisen tartuntariskin.

Suojaava ilmavirta Haltonin ratkaisuissa

Suojaavaa ilmavirtaus on saatavilla nyt kahdessa Haltonin terveydenhuollon ratkaisussa: Haltonin Vita Isossa ja Haltonin Vita-potilashuoneessa.

Haltonin Vita Iso -ratkaisussa suojaava ilmavirta luodaan kahdella, suuttimilla varustetuilla Haltonin Vita HEPA -ilmanhajottimilla, jotka asetetaan potilaan sängyn molemmin puolin.

Haltonin Vita-potilashuoneratkaisussa suojaava ilmavirta voidaan luoda säteilypaneeleilla.

Ota yhteyttä!

Tiimimme odottaa innolla yhteydenottoasi. Soita meille, lähetä sähköpostia tai täytä lomake. Otamme sinuun pian yhteyttä.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tarjouksen, ota yhteyttä asiantuntijaamme. Olemme täällä sinua varten.

Yhteydenottolomake

Search