Siirry sisältöön

Product / HSM

Halton Safe Management (HSM) – Palopeltien valvonta- ja ohjauskeskus

Poistunut valikoimasta 1.1.2021
– korvaava tuote Halton Safe Management 2.0 (SM2)

Halton Safe toimii yhdessä sähköislllä toimilaitteilla varustettujen Halton palopeltien kanssa varmistaen ihmisten, eläinten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuden.

 • Aikaohjattu, ulkopuolinen tai käsikäyttöinen palopeltien toimintatestaus
 • Toimintatestauksen raportointi käytettävissä
 • Ohjausjärjestelmään voidaan liittää jopa 200 palopeltiä ja 200 savunilmaisinta.
Request a Quote

Yleiskuvaus

Poistunut valikoimasta 1.1.2021
– korvaava tuote Halton Safe Management 2.0 (SM2)

 • Halton HSM toimii yhdessä toimilaitteella (käyttöjännite 24 V) varustettujen Haltonin palonrajoittimien kanssa
 • Palonrajoittimien sulkutoiminta tulipalotilanteessa (perustuu lämpösulakkeen, savunilmaisimen tai ulkoisen hälytyssignaalin toimintaan)
 • Aikaohjattu, ulkopuolinen tai käsikäyttöinen palopeltien toimintatestaus
 • Toimintatestauksen raportointi
 • Puhaltimien pysäytys palotilanteessa ja toimintatestin aikana (valinnainen)
 • Ulostulot palo- ja huoltohälytysten etäindikointia varten
 • Paikallinen hälytyksen ilmaus palohälytys- ja huoltohälytysolosuhteissa
 • Helppo käyttöönotto
 • Järjestelmän käyttö tapahtuu 5,7” graafiselta kosketusnäytöltä
 • HSM ohjausjärjestelmään voidaan liittää jopa 200 palonrajoittinta ja 200 savunilmaisinta.

Tuotemallit ja lisävarusteet

 • Keskusyksikköä HSM laajennetaan modulaarisesti Halton Safe Link (HSL) -ohjainlaitteilla, joihin palonrajoittimet ja savuilmaisimet kytketään. Yhteen Halton Safe Link-ohjainlaitteeseen voidaan kytkeä 1-4 palonrajoitinta ja 1-4 savuilmaisinta, joita se ohjaa omalla ohjauslogiikalla. Palonrajoittimet ja savuilmaisimet voidaan ryhmitellä maksimissaan 15 eri ryhmään, jolloin palohälytyksen sattuessa voidaan sulkea vain kyseisen paloalueen palonrajoittajat
 • Halton Safe Power (HSP) 24V muuntajaan voidaan liittää enintään 6 kpl Halton Safe Link (HSL) ohjainlaitetta
 • Optiona järjestelmään on saatavana 3G-etäyhteys, jolloin kaikki kosketusnäyttöä vastaavat toimenpiteet voidaan tehdä Internet-selaimella.
 • Kanavaan tai huoneeseen asennettavat savuilmaisimet.

Mitat

Halton SAFE POWER (HSP) ja LINK (HSL)

Materiaali

OSA MATERIAALI PINTAKÄSITTELY HUOMAUTUS
Halton SAFE (HSM) Muovi Valkoinen IP40,Virransyöttö 230VAC
5,7″ kosketusnäyttö
Halton SAFE Link (HSL) Muovi Valkoinen IP55, polystyreenikotelo UL94V-0, IEC 695-2-1
Halton SAFE Power (HSP) Muovi Valkoinen IP55, polystyreenikotelo UL94V-0, IEC 695-2-1

Lisävarusteet

TUOTEMALLI/
LISÄVARUSTE
KOODI KUVAUS HUOMAUTUS
SAFE HSM Valvonta ja ohjauskeskus johon voidaan liittää enintään 50 Halton SAFE LINK ohjainlaitetta. Käyttöjännite on 230 VAC
SAFE LINK HSL Halton SAFE Valvonta ja ohjauskeskusta laajennetaan modulaarisesti Halton SAFE LINK -ohjainlaitteilla, joihin palonrajoittimet ja savuilmaisimet kytketään Yhteen SAFE LINK-ohjainlaitteeseen voidaan kytkeä1-4 palonrajoitinta ja 1-4 savuilmaisinta
SAFE POWER HSP Muuntajaan voidaan liittää enintään 6 kpl SAFE LINK (HSL) ohjainlaitetta 24 VAC
Optinen savu-
ilmaisin
D Kanavaan liitettävä malli Calectro UG-3-O
IP54
Optinen savu-
ilmaisin
R Huoneeseen asennettava malli Calectro ST-P-DA
IP54
Aerosoli S Säiliö savutestiä varten Calectro RDP-300

Kanavaan liitettävät savuilmaisimet toimitetaan pyöreän ja eristetyn kanaviston asennussokkelilla sekä 600 mm:n venturiputkella varustettuina.

Savupullo.


Kanavasavuanturin asennusteline.


Savuanturi kanavaan.


Savuanturi kattoon.

Toiminta

Halton SAFE palonrajoittimien ohjausjärjestelmä ohjaa jopa 200 palonrajoittimen sekä savuilmaisimen toimintaa.

Keskusyksikköä laajennetaan modulaarisesti Halton SAFE LINK -ohjainlaitteilla, joihin palonrajoittimet ja savuilmaisimet kytketään. Yhteen SAFE LINK-ohjainlaitteeseen voidaan kytkeä 1-4 palonrajoitinta ja 1-4 savuilmaisinta, joita se ohjaa omalla ohjauslogiikalla. Palonrajoittimet ja savuilmaisimet voidaan ryhmitellä maksimissaan 15 eri ryhmään, jolloin palohälytyksen sattuessa voidaan sulkea vain kyseisen paloalueen palonrajoittimet. Jokainen palonrajoitin tai SAFE LINK-ohjainlaite voidaan asettaa myös toimimaan omana ryhmänään.
Palonrajoittimet voidaan testata automaattisesti käyttäjän määrittämänä aikana viikkoaikaohjelman perusteella. Järjestelmä kirjoittaa suoritetusta testistä raportin, josta ilmenee jokaisen palonrajoittimen toiminta. Järjestelmän käyttö tapahtuu 5,7” graafiselta kosketusnäytöltä, josta voidaan tehdä kaikki tarvittavat käyttötoimenpiteet. Optiona järjestelmään on saatavana 3G-etäyhteys, jolloin kaikki kosketusnäyttöä vastaavat toimenpiteet voidaan tehdä Internet-selaimella.

Halton SAFE- keskusyksikön vikaantuessa tai sähkökatkoksen aikana Halton SAFE LINK-ohjainlaitteet toimivat itsenäisesti. Halton SAFE LINK- ohjainlaitteen menettäessä 24 VAC kayttöjännitteensä palotilanteen tai muun sähkökatkon vuoksi palonrajoittimet sulkeutuvat jousivoimalla kiinni. Keskusyksikköön on mahdollista liittää myös varmennusakusto, jolloin hälytysten jatkosiirto toimii myös sähkökatkotilanteessa. Halton SAFE- ohjauskeskuksen käyttöjännite on 230 VAC.

Asennus

Keskusyksikkö toimitetaan maadoitettuun pistorasiaan kytkettävällä verkkojohdolla. Verkkojohto toimii samalla Halton SAFE:n irtikytkentälaitteena. SAFE-ohjauskeskus koostuu yleensä I/O- ja keskusyksiköstä, jotka on asennettu ohjauskeskuskaappiin. Keskusyksikkö sisältää 5,7” kosketusnäytön, joka on kiinnitetty ohjauskeskuskaapin etulevyyn. Keskusyksikkö voidaan myös asentaa I/O-yksikön päälle tai viereen tai tarvittaessa myös kauemmaksi I/O-yksiköstä vaikka eri huonetilaan. I/O-yksikkö kiinnitetään poraamalla ruuvit sen kulmissa olevien ulokkeiden läpi. Kytkentöjen tekemisen jälkeen yksikön päälle asennetaan valkoinen välilevy kiristämällä ruuvit neljään sen pinnassa olevaan reikään. Mikäli keskusyksikkö kiinnitetään I/O-yksikön päälle, tulee näillä ruuveilla kiinnittää myös metallinen välilevy. Asennettaessa keskusyksikkö suoraan seinälle, porataan tämä välilevy seinään. Itse keskusyksikkö kiristetään sen alareunasta kahdella ruuvilla.

lisätietoja sähköisistä kytkennöistä erillisessä käyttö ja asennusoppaassa.

Huolto

Halton SAFE (HSM)-valvontaja ohjauskeskus sekä Halton SAFE LINK (HSL) ei vaadi erityisiä huoltotoimia.

Calectron kanava-tai kattoasenteisia savuilmaisimiet ilmaisevat:

 • Huoltohälytys (Service) = tapahtuu ilmaisimen likaantuessa tiettyyn pisteeseen. Tämä hälytys ei sulje palonrajoittimia.
 • Savuhälytys (Alarm) = tämä sulkee ko. savuilmaisimen käyttöryhmän palonrajoittimet.
 • Oikosulkuhälytys (Short Cut) = tämä tarkoittaa sitä, että savuilmaisimen linjassa on oikosulku. Tämä sulkee ko. savuilmaisimen käyttöryhmän palonrajoittimet.
 • Kaapeli poikki (Broken Line) = tämä tarkoittaa, että linja savuilmaisimelle on poikki, tämä sulkee savuilmaisimen käyttöryhmän palonrajoittimet.

Savuilmaisimien puhdistus tehdään Calectron ohjeiden mukaisesti.

Käyttöönotto

Järjestelmän käyttöönotto on ohjeistettu tuotteen mukana toimitettavassa ”Halton SAFE- käyttö ja asennusoppaassa”.

Halton tarjoaa asiakkaalleen järjestelmän käyttöönoton tukipalvelua alla olevan taulukon mukaisesti. Pyydä tarjous palvelusta Haltonin myynnistä.

Palvelun Nimi Palvelusisältö Asiakkaan velvollisuudet
Testaus Halton  testaa Järjestelmän toiminnan, tarkastaa palonrajoittimien/savupeltien toiminnan paikalla ja toimittaa testiraportin. Asiakas kytkee järjestelmän ja osoitteellistaa palonrajoittimet/savupellit.
Käyttöönotto Käyttöönotto; toimintojen ohjelmointi  ja palorajoittimien osoitteelistaminen. Sisältää myös Testaus -paketin Asiakas kytkee järjestelmän.
Järjestelmän 24V Kytkentä Halton tekee keskuksen ja kenttälaitteiden väliset kytkennät. Lisäpalvelu Käyttöönotto -pakettiin (Paketti 2). Asiakas tekee vahvavirtakytkennät, kiinnittää Halton Linkin suunnitelmien mukaisesti ja vetää johdot komponenteille
Paikannuskuvat Halton ohjelmoi palonrajoittimien paikannuskuvat (Kerroksittain/Pystynousuittain) keskusyksikön näytölle. Lisäpalvelu Käyttöönotto -pakettiin (Paketti 2). Asiakas toimittaa lopulliset suunnitteludokumentit
Korjaustyö Asiakkaan niin halutessa Halton korjaa havaitut viat ja puutteet tarkastuksen yhteydessä, Asiakas sitoutuu etukäteen maksamaan korjauksista aiheutuvat lisätyöt. Vaihtoehtoisesti Halton toimittaa asiakkaalle vikaraportin ja korjauksista neuvotellaan erikseen – kustannus on tällöin kuitenkin käytännössä aina suurempi.

Tekniset määrittelyt

Halton SAFE palonrajoittimien ohjausjärjestelmä 200 palonrajoittimelle sekä 200 savuilmaisimelle.

Keskusyksikköä laajennetaan modulaarisesti Halton SAFE LINK -ohjainlaitteilla, joihin palonrajoittimet ja savuilmaisimet kytketään. Yhteen SAFE LINK-ohjainlaitteeseen voidaan kytkeä 1-4 palonrajoitinta ja savuilmaisinta, joita se ohjaa omalla ohjauslogiikalla. Palonrajoittimet ja savuilmaisimet voidaan ryhmitellä maksimissaan 15 eri ryhmään, jolloin palohälytyksen sattuessa voidaan sulkea vain kyseisen paloalueen palonrajoittimet. Jokainen palonrajoitin tai SAFE LINK-ohjainlaite voidaan asettaa myös toimimaan omana ryhmänään. Palonrajoittimet voidaan testata automaattisesti käyttäjän määrittämänä aikana viikkoaikaohjelman perusteella. Järjestelmä kirjoittaa suoritetusta testistä raportin, josta ilmenee jokaisen palonrajoittimen toiminta. Järjestelmän käyttö tapahtuu 5,7” graafiselta kosketusnäytöltä, josta voidaan tehdä kaikki tarvittavat käyttötoimenpiteet. Optiona järjestelmään on saatavana 3G-etäyhteys, jolloin kaikki kosketusnäyttöä vastaavat toimenpiteet voidaan tehdä Internet-selaimella.

Halton SAFE- keskusyksikön vikaantuessa tai sähkökatkoksen aikana Halton SAFE LINK-ohjainlaitteet toimivat itsenäisesti. Halton SAFE LINK- ohjainlaitteen menettäessä 24 VAC käyttöjännitteensä palotilanteen tai muun sähkökatkon vuoksi palopellit sulkeutuvat jousivoimalla kiinni. Keskusyksikköön on mahdollista liittää myös varmennusakusto, jolloin hälytysten jatkosiirto toimii myös sähkökatkotilanteessa.

Palopeltien testitoiminnon tulee käynnistyä automaattisesti säädetyin välein, manuaalisesti tai ulkoisen järjestelmän käynnistämänä. Järjestelmän tulee pystyä sulkemaan puhaltimet testauksen ajaksi.

Tulipalotilanteessa järjestelmän tulee pystyä sulkemaan kaikki palvelualueella olevat palonrajoittimet ja puhaltimet. Palohälytyksen tulee aktivoitua lämpösulakkeen, palopellin, savuilmaisimen tai ulkoisen hälytyksen toiminnan vaikutuksesta.

Laitteen tulee sijaita kaapissa, joka on helppo asentaa haluttuun kohteeseen. Kaapin tulee täyttää IP40-suojausluokan vaatimukset.

Savuilmaisimien tulee olla asennettavissa huoneeseen tai kanavistoon.

Tilauskoodi

HSM/C       Halton Safe valvontakeskus
Voidaan kytkeä 1-50 SAFE LINK-ohjainlaitetta enint. 200 palonrajoittimelle
ja 200 savuilmaisimelle
HSM/D       Halton Safe savuilmaisin, kanava (Calectro UG-3-O)

HSM/R       Halton Safe savuilmaisin, huone (Calectro ST-P-DA)
HSM/S       Savuaerosoli testausta varten (Calectro RDP-300)

HSL           Halton Safe Link
Yhteen SAFE LINK-ohjainlaitteeseen voidaan kytkeä1-4 palonrajoitinta
ja 1-4 savuilmaisinta

HSP           Halton Safe Power 24V
Muuntajaan voidaan liittää enintään 6 kpl  Halton Safe Link (HSL)
ohjainlaitetta

Downloads

 • Yksityinen: Halton Safe Management (HSM) – Control centre

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Safe Management (HSM) – Palopeltien valvonta- ja ohjauskeskus

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Safe Management 2.0 (SM2) – Installation, commissioning, operating and maintenance guide

  Data

  en_GB
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.