Studio Projektowe Halton: testowanie i projektowanie klimatu wewnętrznego

Ustalanie poziomu komfortu oraz zadań dla cyklu eksploatacji budynku odbywa się w fazie przed-projektowej i projektowej. Firma Halton pomaga w ustaleniu tych zadań i ocenia alternatywne rozwiązania klimatu wewnętrznego pomieszczeń. Ocena systemu utrzymania optymalnego środowiska wewnętrznego pomieszczeń wykonywana jest w naszym światowej klasy laboratorium gdzie w skali 1:1 jesteśmy w stanie prowadzić pomiary oraz symulacje komputerowe.

 

Studio Projektowe Halton

Tworzenie pomysłu i współprojektowanie

W ścisłej współpracy z projektantami Twojej firmy, angażujemy się w projekt począwszy od fazy koncepcji i projektowania aż do określenia i dopasowania optymalnych rozwiązań.

Podczas fazy przedprojektowej pierwszym krokiem jest określenie ogólnych wymagań technicznych i ekonomicznych założeń systemu. Mogą one uwzględniać jakość środowiska wewnętrznego, komfort, sposób użytkowania i łatwość dopasowania się do wymagań, zużycie energii i koszt cyklu eksploatacji budynku. Założenia są porównywane z optymalnymi rozwiązaniami instalacji, które zawierają systemy kontroli dla pomieszczeń stref i kondygnacji.

Komputerowe symulacje środowiska wewnętrznego pomieszczeń

Laboratoria Firmy Halton oferują analizę CFD (computational fluid dynamics) dla różnych rozwiązań instalacji. Komputerowa symulacja dynamiki przepływu jest wykorzystywana do zoptymalizowania warunków środowiska w pomieszczeniu, szczególnie wtedy kiedy rzeczywiste pomiary są trudne do przeprowadzenia. Dodatkowo analiza CFD jest wykorzystywana do porównania alternatywnych rozwiązań podczas fazy przedprojektowej i projektowej.

Analiza CFD została użyta w wielu różnych przypadkach począwszy od szczegółowej analizy urządzenia wentylacyjnego, do symulacji przepływu w całym pomieszczeniu. CFD pozwala na całościową analizę warunków środowiska wewnętrznego, jest w stanie zobrazować przepływ powietrza w całym pomieszczeniu oraz w jego poszczególnych częściach.

Dlaczego warto zlecić analizę CFD firmie Halton?

Analiza CFD przeprowadzona przez firmę Halton może być zweryfikowana przez porównanie z pomiarami w laboratorium. Taka weryfikacja została wykorzystana do stworzenia realistycznych modeli komputerowych wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych. Jest to cecha, charakteryzująca tylko najlepszych producentów. Do symulacji firma Halton wykorzystuje program Ansys CFX, najnowocześniejsze narzędzie CFD.

Testowanie środowiska wewnętrznego w rzeczywistej skali

Usługa testowania środowiska wewnętrznego jest wykorzystywana do sprawdzenia właściwych parametrów klimatu wewnętrznego w odniesieniu do właściwości zaprojektowanych urządzeń. Dopasowane testy i makiety pomieszczeń są szczególnie wskazane dla specialnych pomieszczeń i innych wymagających sytuacji, w których obciążenia i system wentylacji różni się od standardowych rozwiązań.

Zwykle testy są przeprowadzane dla poniższych przypadków:

  • Przestrzenie ze szczególnymi obciążeniami cieplnymi i nietypowymi oknami
  • Projekty o restrykcyjnych wymogach akustycznych>
  • Badanie przeływu powietrza w wentylacji wyporowej

Halton's test facilities allow test situations ranging from simplified tests to more detailed mock-ups. Multiple indoor environment parameters can be studied, including air temperatures, air velocities and acoustics, as well as product performance characterization.

Zróżnicowane obiekty testowe są używane do symulacji w rzeczywistej skali różnych wymagających pomieszczeń, takich jak: światowej klasy sale koncertowe, supermarkety, budynki użyteczności publicznej, biura i hale przemysłowe.;

Historia sukcesu: budowa biurowca w Paryżu

W głównym paryskim projekcie budynku biurowego o nietypowej architekturze celem było stworzenie optymalnego rozwiązania wentylacji grzejąco-chłodzącej. Dodatkowo wiele lokali biurowych miało większe od typowego obciążenie cieplne, ze względu na dużą ilość komputerów i ekranów.

Obciążenia cieplne połączone z wyjątkową architekturą wymagało weryfikacji środowiska wewnętrznego przed fazą projektowania instalacji. Firma Halton stworzyła symulację komputerową oraz przeprowadziła badania środowiska wewnętrznego na modelu w skali rzeczywistej i znalazła optymalne rozwiązanie.

Oprogramowanie Halton

Firma Halton udostępnia zaawansowane narzędzie projektowe, jakim jest program Halton HIT Design i Halton HELP, które można wykorzystać do doboru oraz symulacji pracy urządzeń. Firma Halton udostępnia również modele 2D oraz 3D do programu AutoCad.