Siirry sisältöön

Halton julkaisee LCA laskennan (tuotteen elinkaarilaskenta) FDB2 palo- ja kaasupellille

LCA laskenta on valmistunut kevään 2023 aikana galvanoidulle ja hapotetulle FDB2:lle. FDB2 myydyin palo- ja kaasupelti, joka on suunniteltu meriteollisuuden tarpeisiin.

Laskennan avulla voidaan tarkastella tuotteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta eli raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, kuljetukseen ja loppusijoitukseen asti. LCA laskennalla voidaan myös tunnistaa prosesseja, joihin vaikuttamalla voitaisiin pienentää tuotteen ympäristövaikutuksia.

FDB2:lle valmistunut laskenta on tehty standardien ISO 14044:2006, EN 15804:2012+A2:2019 ja ISO14025 mukaan. Laskennassa on otettu huomioon standardin EN 15804:2012 mukaisesti ympäristövaikutukset tuotteen valmistusvaiheessa (Product Stage), asennusvaiheessa (Construction Process Stage), käytöstä poistettaessa (End-Of-Life Stage). Lisäksi laskentaan sisältyy käytettyjen materiaalien vaikutukset ja hyödyt, mitkä syntyvät materiaalien uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä sekä hyödyntämisestä tuotteen elinkaaren lopussa (Benefits and loads beyond the system boundary).

Laskennan avulla osallistumme osaltamme ympäristövastuullisuuteen ja tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten tunnistaminen on merkittävä kulmakivi vastuullisessa yrityksessämme. LCA laskennasta saatujen tulosten pohjalta on asiakkaan mahdollisuus tulla tietoiseksi tuotteemme ympäristövaikutuksista.

FDB2:n LCA dokumentti on saatavilla pyynnöstä.

Lisätietoja tarvittaessa

Sofia Malin
QHSE Insinööri
sofia.malin@halton.com