Hyppää sisältöön

Halton Marine Oy:lle myönnetty ISO45001-sertifikaatti

Halton Marinen Lahden yksikölle myönnettiin ISO45001-sertifikaatti marraskuussa 2020.
08.01.2021

Halton Marinen Lahden yksikössä suoritettiin marraskuussa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän auditointi, jonka yhteydessä kyseiselle johtamisjärjestelmälle myönnettiin ISO45001-sertifikaatti. ISO45001 korvaa sitä edeltäneen OHSAS18001-sertifikaatin.

Auditointi onnistui hyvin, eikä sen tuloksena raportoitu poikkeamia. Testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys Kiwa Inspecta antoi myös hyvää palautetta kehityskohteista. Saatua palautetta käsittelemällä Lahden yksikkö aikoo kehittää toimintaansa edelleen.

Turvallisuusasioita ja turvallisuuskulttuuria on kehitetty Halton Marinella aktiivisesti jo vuosia. Lahden yksiköllä on ollut sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä vuodesta 2013 lähtien. Järjestelmä on osoitus yrityksen tahtotilasta sitoutua turvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Järjestelmän tavoitteena on mm. ehkäistä työtapaturmia ja lisätä työhyvinvointia.

Toinen onnistunut auditointi tehtiin aikaisemmin syksyllä 2020, jonka yhteydessä Lahden yksikön laatu- (ISO9001), hitsauksen laatu- (ISO3834-2) ja ympäristö- (ISO14001) järjestelmät uudelleensertifioitiin.

Share on social media

Search