Siirry sisältöön

Halton Marine toimittaa 20. energiatehokkuuden parannusratkaisun suurelle risteilyalukselle

Lahti, 17. marraskuuta 2023 – Maailman risteilyteollisuus on kokenut merkittäviä muutoksia Covid-19-pandemian ja sen laajojen vaikutusten myötä. Tiukentuvat päästönormit, polttoaineiden kasvavat kustannukset sekä yleinen suuntaus kestävyyteen ovat myös vaikuttamassa syvästi alaan. Halton Marine on noussut tärkeään asemaan tässä teollisuuden muutoksessa toimittamalla yhä kasvavan määrän energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja suurille risteilyaluksille.

Vaikka matkustajamäärät ovat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle, uusien risteilyalusten tilausten määrä on vähentynyt pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Varustamot ohjaavatkin nyt yhä enemmän resursseja nykyisten laivastojensa kunnostamiseen ja modernisoimiseen.

Uusien risteilyalusten rakennushankkeiden väheneminen on saanut alihankkijat monipuolistamaan tarjontaansa auttaakseen asiakkaitaan parantamaan olemassa olevan laivastonsa toiminnallista tehokkuutta. Samanaikaisesti on syntynyt selvä tarve kestäville merenkulkukäytännöille varustamoilta, markkinoilta, sääntelyelinten ja organisaatioiden, kuten Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), taholta. Telakat ja alihankkijat työskentelevät enenemissä määrin tarjotakseen ratkaisuja tähän kysyntään.

Halton Marine on ollut innovaation eturintamassa energiatehokkaissa ilmanvaihtoratkaisuissa yli kahden vuosikymmenen ajan. Yhtiö on vastannut markkinoiden kysyntään tekemällä energiatehokkaat ratkaisunsa saataville retrofit-paketteina, jotka voidaan saumattomasti integroida jo olemassa oleviin järjestelmiin.

”Olemme toimittaneet yhä useampia energiatehokkaita ratkaisujamme aluksille tänä vuonna yhteistyökumppaneidemme kanssa, ja trendi näyttää saavan vielä enemmän vauhtia ensi vuonna,” sanoi Sami Piirainen, Halton Marinen toimitusjohtaja. ”Omistajat ovat olleet erityisen kiinnostuneita M.A.R.V.E.L.-tarvepohjaisesta ilmanvaihdostamme laivakeittiöille, mikä tarjoaa merkittävää energiansäästöä. Olemme arvioineet, että tämä ratkaisu voi vähentää keittiön ilmanvaihdon energiankulutusta jopa 40% verrattuna perinteisiin järjestelmiin. Tämä hyödyttää laivan operaattoreita taloudellisesti, sekä ympäristön kannalta, ja mahdollistaa nopean takaisinmaksuajan. Sean S. Grigsby, Halton Marine Americasin toimitusjohtaja, lisäsi: ”Saimme juuri päätökseen 20. retrofit-asennuksen laivalla, ja määrät kasvavat tulevaisuudessa.”

Pelkästään tänä vuonna Halton Marinen M.A.R.V.E.L. ratkaisujen käyttöönotto eri aluksilla tulee vähentämään hiilidioksidipäästöjä arviolta 7000 tonnia vuodessa, mikä vastaa yli 600 uuden henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

Laivakeittiöiden ilmanvaihdon lisäksi Halton Marinella on ratkaisuja myös hyttien ilmanvaihtoon, mikä on myös merkittävä energiansäästökohde risteilyaluksilla. Modernisoimalla hyttien ilmanvaihtoyksiköt ja yhdistämällä ne verkkoon, energiaa voidaan säästää säätämällä ilmanvaihtokoneen puhaltimen nopeutta ja tuloilman lämpötilaa todellisen kysynnän mukaan.

Risteilyteollisuuden kehittyessä jatkuvasti, Halton Marine on sitoutunut jatkamaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä asiakkailleen, jotka edistävät energiatehokkuutta, alentavat toimintakustannuksia ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

 

Tietoa Halton Marinesta

Halton Marine on johtava energiatehokkaiden ilmanvaihtoratkaisujen tarjoaja risteilyaluksille. Painottaen kestävyyttä ja innovaatioita, Halton Marine kehittää ja toimittaa edistyksellisiä ilmanvaihtoratkaisuja, jotka tehostavat energiankäyttöä, kohentavat sisäilman laatua ja minimoivat ympäristövaikutukset laivoilla ympäri maailmaa.

Lisätietoja:

Sami Piirainen
Halton Marine
Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 527 9278
sami.piirainen@halton.com

 

Halton Group on globaali teknologiajohtaja sisäilmaratkaisuissa vaativissa kaupallisissa ja julkisissa tiloissa, työympäristöissä, terveydenhuoltoinstituutioissa ja laboratorioissa, ammattikeittiöissä, aluksilla sekä energiantuotannossa ja teollisissa ympäristöissä. Haltonin tehtävänä on tarjota loppukäyttäjilleen turvallisia, mukavia ja tuottavia sisäympäristöjä, jotka ovat energiatehokkaita ja noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiö perustettiin Suomessa vuonna 1969. Tänään Halton Group työllistää yli 1 900 henkilöä lähes 40 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 270 miljoonaa Euroa.