Halton Design Studio: voor het testen en ontwerpen van het binnenklimaat

De doelstellingen inzake comfort en levenscyclusprestaties worden tijdens de voorontwerp- en ontwerpfasen vastgelegd. Halton helpt bij het bepalen van de prestatiedoelstellingen en evalueert alternatieve binnenklimaatoplossingen. De systeemevaluaties en binnenklimaatcontroles worden in onze geavanceerde laboratoria van wereldklasse uitgevoerd d.m.v. tests op ware grootte en computersimulaties.

 

Halton Design Studio - overzicht

 

Samenwerking vanaf concept en ontwerp

Halton is vanaf de concept- en ontwerpfase bij het project betrokken om in nauwe samenwerking met uw ontwerpteam de optimale oplossing te ontwikkelen.

De voorontwerpfase start met het bepalen van de algemene eisen en de technische en economische prestatiedoelstellingen voor de oplossing. Deze kunnen de eisen inzake de binnenklimaatkwaliteit, het comfort, het gebruik en de flexibiliteit evenals de energieprestaties en de levenscycluskosten omvatten. Op basis van de gestelde doelen wordt dan de optimale binnenklimaatoplossing bepaald, waarna de juiste componenten worden geselecteerd, evenals het gepaste systeem voor de ruimteregeling en het zonebeheer.

Computersimulaties voor het simuleren van binnenklimaatvoorwaarden

In Halton's laboratoria worden onder meer CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics) voor binnenklimaattoepassingen uitgevoerd. Om de omgevingsvoorwaarden te optimaliseren, worden computergebaseerde stromingssimulaties uitgevoerd. Dit is vooral handig als de uitvoering van experimenten moeilijk of onmogelijk is. CFD-simulaties worden ook vaak gebruikt om tijdens de ontwerp- of voorontwerpfase alternatieve oplossingen te vergelijken.

CFD is bijzonder praktisch om uiteenlopende gevallen te simuleren, van gedetailleerde ventilatieproductsimulaties tot de simulatie van de luchtstromen in welbepaalde ruimten. Zo is een volledige analyse van de binnenklimaatvoorwaarden mogelijk en kan een beeld van de algemene luchtverdeling of van lokale waarden worden gecreëerd.

Waarom voor Halton's CFD-simulatiedienst kiezen?

Halton's CFD-simulaties kunnen worden gevalideerd door ze met laboratoriummetingen te vergelijken. In onze laboratoria worden ook realistische computermodellen van al onze binnenklimaatproducten gecreëerd - een troef die slechts enkele dienstverleners kunnen bieden. Voor de diverse simulaties maakt Halton gebruik van Ansys CFX, een geavanceerde CFD-tool die vrij in de handel verkrijgbaar is.

Binnenklimaattests op ware grootte

De binnenklimaatoplossingen worden getest om na te gaan of de gecreëerde binnenklimaatvoorwaarden overeenstemmen met het ontwerp en de functies van het systeem. Voor speciale ruimten en andere veeleisende situaties waar de lasten en het ventilatiesysteem afwijken van de standaardtoepassingen, wordt aangeraden specifieke tests op maat en proefmodellen te ontwikkelen.

Deze tests worden meer bepaald uitgevoerd voor:

  • Ruimten met speciale lasten en vensters
  • Omgevingen waarvoor speciale akoestische eisen gelden
  • De studie van zones in de buurt van verdringingsventilatietoepassingen

In Halton's testfaciliteiten kunnen zowel vereenvoudigde tests als meer complexe tests met proefmodellen worden uitgevoerd. Zo kunnen diverse binnenklimaatparameters worden onderzocht, zoals de luchttemperatuur en -snelheid, het geluidsniveau, en de werkingskenmerken van de producten.

Onze veelzijdige testfaciliteiten worden gebruikt voor de uitvoering van simulaties op ware grootte voor veeleisende omgevingen zoals concertgebouwen, supermarkten, openbare gebouwen, kantoren en industriële panden. 

Succesverhaal: kantorencomplex in Parijs

Voor een belangrijk kantoorproject met unieke bouwkundige kenmerken in Parijs diende een optimale oplossing voor de koeling, verwarming en ventilatie ontwikkeld te worden. Er moest in het bijzonder rekening worden gehouden met de hoge warmtelasten, gegenereerd door de talrijke computers en beeldschermen in de kantoortuinen, die de gangbare lasten zouden overtreffen.

De combinatie van deze hoge warmtelasten en het unieke architecturale ontwerp maakte een grondige controle van het binnenklimaatontwerp noodzakelijk voor er aan de projectplanning werd begonnen. Hierbij werd er niet alleen gebruikgemaakt van computersimulaties maar werden er ook binnenklimaattests op ware grootte uitgevoerd om de klant de optimale oplossing te garanderen.

Halton's ontwerpsoftware

Halton heeft de geavanceerde ontwerptools Halton HIT Design en Halton HELP ontwikkeld om de juiste producten te selecteren en de prestaties te simuleren. Halton maakt eveneens gebruik van CAD met 2D- en 3D-productmodellen.