Hyppää sisältöön
radiant panel
radiant panel

Halton Ava Individual (AIN) – Säteilypaneeli

Ekologinen, kokonaan kierrätettävistä materiaaleista valmistettu säteilypaneeli, jossa on vähäinen painehäviö ja suuret tehot myös pienillä vesivirroilla. Paneeli tuottaa huonetilaan tehokkaasti vedottomat olosuhteet.

Rakenteeltaan ohut ja kevyt laite on helppo asentaa säädettävien kannakkeiden sekä kattoasennukseen soveltuvien kokovaihtoehtojen ansiosta.

Saatavana on sileäpintainen ja rei’itetty malli, ja paneeliin voi tarvittaessa helposti integroida esimerkiksi valaisimia tai antureita

 • Soveltuu vapaaseen asennukseen ja upotettavaksi kattoon
 • Pituus 600–3000 mm ja leveys 600–1200 mm.
 • Eristetyt ja eristämättömät mallit saatavilla

Yleiskuvaus

Ominaisuudet

 • Säteilylämpö ja -jäähdytys voidaan toteuttaa erilaisilla tuloilman
  puhallus- ja jakovaihtoehdoilla erinomaisten sisäilmaolosuhteiden luomiseksi.
 • Tehokas jäähdytys ja lämmitys
 • Ohut, tyylikäs muotoilu ja helposti puhdistettavat pinnat
 • Soveltuu vapaaseen asennukseen ja upotettavaksi kattoon
 • Kevyt alumiinirakenne ja kupariputket
 • CE-merkintä EN-14037-1:2016-standardin mukaisesti

Tuotemallit

 • Säteilypaneelit, joissa on yksi tai kaksi putkipiiriä (lämmitys/jäähdytys tai molemmat)
 • Pituus 600–3000 mm ja leveys 600–1200 mm
 • Eristetyt ja eristämättömät mallit saatavilla
 • Säteilypaneelit, joissa on rei’itetty etulevy ja vaimentava eriste
 • Saatavana asiakaskohtaisesti räätälöitynä (kts. Asiakaskohtaiset ratkaisut)

Mitat ja paino

Halton Ava Individual -säteilypaneeleista on saatavana kolme leveys- ja viisi pituusvaihtoehtoa. Leveydeltään paneelit ovat 600, 900 ja 1200 mm ja pituudeltaan 600, 1200, 1800, 2400 ja 3000 mm. Paneelien korkeus on 35 mm.

Saatavana on myös projektikohtaisia erikoiskokoja, joiden pituus on enintään 3000 mm ja leveys 1200 mm. Laitteeseen voidaan integroida myös ilmanjako, valaistus ja muita taloteknisiä palveluita.

Kysy lisää Haltonin myyntihenkilöstöltä.


Fig.1.  Mitat neljällä asennuskannakkeella (kts. taulukko alla)


Fig.2.  Mitat kuudella asennuskannakkeella (kts. taulukko alla)

W 600 900 1200
W1
Putkiväli, piiri 1 (mm)
366 662 958
W2 *
Putkiväli, piiri 2 (mm)
286 582 286
W3
Kannakkeiden väli (mm)
552 852 1152
Kuivapaino, NL=1 / NL=2
(kg/m)
3.7 / 5.3 5.5 / 7.0 7.2 / 8.8
Vesitilavuus, NL=1 / NL=2
(kg/m)
0.9 / 1.9 1.4 / 2.4 1.9 / 2.8
Kannakkeiden
lukumäärä
L 600 4 NA NA
1200 4 4 4
1800 4 4 4
2400 4 6 6
3000 4 6 6

Rakenne ja materiaali

Numero  Osa  Materiaali  Pintakäsittely   Huom.
1  Etulevy Maalattu
aluminiini
Polyesterimaalattu,
valkoinen (20% kiilto)
 –
2  Vinotuet Alumiini  –  –
3  Asennuskannakkeet Sinkitty
teräs
 –  –
4  Lämmönsiirtimen putket Kupari  –  Ø 10 mm
5  Putkien kiinnitysprofiili Alumiini  –  –

Lisävarusteet

  Lisävarusteet  Code   Description  Note
 Piirien lukumäärä NL=1   1 piiri
(jäähdytys tai lämmitys)
 –
 NL=2   2 lpiiriä
(jäähdytys ja lämmitys)
 –
 Eriste  IN=P  Polyesteikuitu
(Kuva 1.)
 –
 Rei’itys  PE=A  23% vapaa-alue
(Kuva 2.)
 Saatavana vain 600 mm
leveille malleille


Kuva 1. Eristetty malli (IN=P)


Kuva 2. Rei’itetty malli (PE=A)

Toiminta

Säteilypaneeleja käytetään jäähdytys- ja lämmityslaitteina. Ne ovat vedottomia, sillä lämmönsiirto perustuu enimmäkseen säteilyyn. Lämpö siirtyy kupariputkea pitkin virtaavasta vedestä alumiinilevylle, joka luovuttaa lämmön säteilemällä huonetilaan. Säteilyn lisäksi paneelit hyödyntävät konvektiolämmönsiirtoa huonetilan lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Tavanomaisissa olosuhteissa kattoon integroitujen säteilypaneelien jäähdytyksestä noin 55 % tapahtuu säteilyn ja 45 % konvektion avulla (kuva 1) ja lämmityksestä noin 90 % säteilyn ja 10 % konvektion avulla (kuva 2).


Kuva 1. Jäähdytys


Kuva 2. Lämmitys

Paneeli saavuttaa maksimitehonsa vapaasti asennettuna ilman yläpuolen eristystä, sillä tällöin myös paneelin yläpuoli jäähdyttää tai lämmittää tilaa. Kattoon upotettuina eristämättömät paneelit lämmittävät myös alakaton yläpuolella olevaa tilaa. Tarvittaessa alakaton yläpuolisen tilan lämpiämistä voidaan vähentää käyttämällä eristettyjä paneeleja. Vaihtoehtoisesti alakattoon ilman yläpuolen eristystä asennettavia paneeleja voidaan hyödyntää ohjaamalla jäähdytys- tai lämmitysteho laatan läpi seuraavaan kerrokseen.

Tehollinen alue ja laitteen teho

Säteilypaneelin tehollinen alue on lämmönvaihtimen putkien peittämä osa. Ava Individual -säteilypaneelin tehollinen alue lasketaan seuraavasti: W-8 * L-100 [mm]. Paneelin jäähdytysteho mitataan EN-14240-standardin mukaan. Standardissa on kuvattu säteilypaneelin jäähdytystehon mittaus vapaassa asennuksessa ja integroidussa kattoasennuksessa.

Paneelien tehollisen alueen koon suhde koko kattoalaan vaikuttaa niiden tehoon. Tämän suhteen pienentäminen lisää tehollisen paneelialueen tehoa. Jäähdytystehon mittaus EN-14240-standardin mukaan edellyttää, että suhde on alle 50 % vapaassa asennuksessa. Integroidussa kattoasennuksessa suhteen tulee olla yli 70 %. Suhteen vaikutus huomioidaan Halton HIT Design -ohjelman Toimintatiedot-työkalussa. Paneelien teho voidaan laskea tarvittaessa myös ilman tämän suhteen vaikutusta. Jäähdytysteho voidaan molemmissa edellä kuvatuissa EN-14240-tapauksissa laskea Halton HIT Design -ohjelman avulla.

Lämmitystehon mittauksessa noudatetaan EN-14037:2016-standardia, jossa on viisi osaa. Lämmitykseen käytettävillä säteilypaneeleilla tulee olla CE-merkintä ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Vaatimukseen sisältyy mittaustulosten CE-merkintä EN-14037-2-standardin mukaan. Mittaus on tehty akkreditoidussa WSPLab-laboratoriossa (ilmoitettu laitos) vapaasti asennetuille Halton Ava Individual -säteilypaneeleille, joissa on yläpuolen eristys. EN-14037-5-mittausstandardin osa 5 määrittää myös muita säteilypaneelien lämmitystehoa koskevia vakiomittauksia.

Rei’itettyt mallit

Rei’itettyjä säteilypaneeleja (PE=A) käytetään usein akustiikan (eristetyt paneelit IN=P) tai arkkitehtonisten syiden vuoksi, mutta ne voivat myös tarjota lisätehoa. Vapaasti asennettujen eristämättömien ja rei’itettyjen paneelien teho on suurempi kuin rei’ittämättömien, sillä ilma pääsee liikkumaan paneelin läpi. Näin saatu tehon lisäys on noin 10 % ja se voidaan laskea Halton HIT Design -ohjelman Toimintatiedot-työkalun avulla.

Tehon lisääminen ilmanjaon avulla

Säteilypaneelien konvektiivista lämmönsiirtoa ja kokonaistehoa voidaan lisätä ilmanjaon avulla. Kokonaisteho lisääntyy alueilla, joissa tuloilmasuihkut puhalletaan säteilypaneelien pinnalle. Tyypillisesti vaikutus voi olla 5–10 % jäähdytysolosuhteissa (kun tuloilman lämpötila on 16 °C) ja 10–30 % lämmitysolosuhteissa ilmanjakotavan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Tätä vaikutusta ei ole huomioitu Halton HIT Design -ohjelmassa ja se tulee tutkia erikseen.

Asennus

Halton Ava Individual -säteilypaneelit soveltuvat sekä vapaaseen asennukseen että upotettaviksi alakattoon.

Säädettävät asennuskannakkeet helpottavat asennusta (kuva 1). Vaijerit, haat ja taipuisat letkut eivät sisälly toimitukseen.

Paneelien asennusopas on ladattavissa Lataukset-sivulta.


Kuva 1. Haan ja vaijerin kanssa käytettävä säädettävä asennuskannake.
         On suositeltavaa kiinnittää kannakkeet nuolten väliin.


Kuva 2. Animaatio kannakkeen asennuksesta

Säätö

Jäähdytys

Suositeltava jäähdytysveden massavirta on 0,020–0,035 kg/s, jolloin lämpötilan nousu lämmönsiirtimessä on 1–3 °C. Kondensoitumisen välttämiseksi lämmönsiirtimen menoveden suosituslämpötila on yli 14 °C.

Lämmitys

Suositeltava lämmitysveden massavirta on 0,015–0,030 kg/s, jolloin lämpötilan lasku lämmönsiirtimessä on 3–10 °C. Tavanomaisissa huonetiloissa (huonekorkeus enintään 3 m) menoveden suositeltu enimmäislämpötila on 50 °C säteilylämmön liian suuren epäsymmetrisyyden riskin välttämiseksi. Kun laite asennetaan vapaasti vähintään 3 m lattiapinnasta ja paneelin tehollinen alue suhteessa koko kattoalueeseen on alle 50 %, menoveden lämpötila voi olla korkeampi (esim. 60 °C) ilman riskiä liian suuresta epäsymmetrisyydestä.

Huolto

Tuote ei vaadi säännöllistä huoltoa.

Puhdista laitteen etulevy ja muut näkyvissä olevat maalatut pinnat kostealla liinalla.

Vapaasti asennetun säteilypaneelin yläpuolen voi myös puhdistaa helposti imurilla tai kostealla liinalla.

Tekninen määrittely

Säteilypaneelin leveys on 592, 892 tai 1192 mm ja paksuus 35 mm.

Säteilypaneeli ja vinotuet on valmistettu alumiinista.
Asennuskannakkeet ovat sinkittyä terästä.

Kaikki näkyvät osat on maalattu valkoiseksi (20 % kiilto).

Kaikki putket on valmistettu kuparista.
Putkiston suurin käyttöpaine on 1,0 MPa.

Säteilypaneelien näkyvät pinnat on suojattu irrotettavalla muovikalvolla.
Putkien päät on suljettu kuljetuksen ajaksi.
Säteilypaneelien yläpuolella on tarratunniste.

Räätälöidut ratkaisut

Halton Ava -tuoteperheen tuotteilla voidaan luoda yksilöllisesti mukautettuja ratkaisuja. Seuraavassa on esimerkkejä tällaisista ratkaisuista. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Haltonin myyntihenkilöstöltä.

Valaistus ja muut lisävarusteet

Projektikohtaisten vaatimusten mukaan Halton Ava -säteilypaneelit voi varustaa valaistuksella, erilaisilla tunnistimilla, sprinklereillä ja niin edelleen.


Kuva 1.  Ratkaisu, jossa paneeliin on integroitu valaistus.

Digitaalinen pinnoite

Halton Ava -säteilypaneelien näkyvälle pinnalle on mahdollista siirtää kuvia. Tällä pinnoitteella on korkea UV-suoja sekä hyvä kulutuksenkestävyys. Myös eri materiaaleja jäljittelevät pinnoitteet ovat mahdollisia.


Kuva 2. Ratkaisu, jossa paneelissa on pintakuviointina kesäinen taivas *)

Kuva 3. Ratkaisu, jossa paneelissa on pintakuviointina tiiliseinä*)

Kuva 4. Ratkaisu, jossa paneelissa on pintakuviointina revontulet*)

*) Kuva on vain havaintoesimerkki esitellystä ratkaisusta.

Tilauskoodi

AIN-L-W; NL-IN-PE-CO-ZT

L = Säteilypaneelin pituus
600, 1200, 1800, 2400, 3000

W = Säteilypaneelin levays
600, 900, 1200

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

NL = Piirien lukumäärä
1        1 piiri   (jäähdytys tai lämmitys)
2        2 piiriä (jäähdytys ja lämmitys)

IN = Eristys
NA      Ei määritelty
P        Polyesterikuitu

PE = Rei’itys
NA      Ei määritelty
A        Rei’itys 23%

CO = Väri
SW    Signal white (RAL 9003)
X        Erikoisväri (RAL xxxx)

ZT = Räätälöity tuote
N         Ei
Y         Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

AIN-1200-600, NL=1, IN=P, PE=NA, ZT=N

Lataukset

Halton Ava Individual (AIN) – Radiant panel
Data
en
Halton Ava Individual (AIN) – Säteilypaneeli
Data
fi
AIN 辐射板
Data
cn
Installation Guide - Halton Ava Individual (AIN)
Manual
en_GB
596.44 KB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - Halton Ava Individual (AIN)
Certificate
fi_FI
161.95 KB
Declaration of Performance (DoP) - Halton Ava Individual (AIN)
Certificate
en_GB
168.77 KB
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 128 MB.

Search