Halton Design Studio sisäympäristön testaukseen ja suunnitteluun

Mukavuudelle ja elinkaaritehokkuudelle asetetaan tavoitteet esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa. Halton auttaa tehokkuustavoitteiden asettamisessa ja vertailee vaihtoehtoisia sisäilmastoratkaisuja. Järjestelmän arvioinnit ja sisäilmaston varmennukset tehdään omassa huippuluokan laboratorioympäristössämme luonnollisen mittakaavan testeillä ja tietokonesimulaatioilla.

 

Yleistä Halton Design Studiosta

Konseptisuunnittelu ja suunnitteluyhteistyö

Halton on mukana projektissa konseptisuunnittelusta alkaen. Määritämme parhaiten sopivan ratkaisun ja muokkaamme sitä yhteistyössä asiakkaan oman suunnittelutiimin kanssa.

Esisuunnitteluvaiheen ensimmäinen askel on yleisien vaatimuksien sekä ratkaisun teknisien ja taloudellisien tavoitearvojen määrittely. Näitä arvoja voivat olla sisäilmaston laatu, mukavuus, käyttö- ja muunneltavuusvaatimukset, energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Tavoitteiden perusteella valitaan paras mahdollinen sisäilmastoratkaisu sekä sopivat komponentit, kuten huonejärjestelmät, säätimet ja vyöhykkeiden hallintaratkaisut.

Sisäympäristön olosuhteiden mallinnus tietokonesimulaatioilla

Haltonin laboratorioissa käytetään numeerista virtauslaskentaa (Computational Fluid Dynamics, CFD) sisäilmaratkaisujen simulointiin. Tietokonepohjaisia virtaussimulaatioita käytetään tilojen olosuhteiden optimoimiseen erityisesti silloin, kun käytännön testauksen järjestäminen on vaikeaa. Lisäksi CFD-simulaatiota käytetään usein ratkaisuvaihtoehtojen vertailuun esisuunnittelu- tai suunnitteluvaiheessa.

CFD-menetelmää on käytetty useissa erilaisissa projekteissa yksityiskohtaisista ilmanvaihtotuotteiden simuloinneista kokonaisien huonetilojen ilmavirtojen mallintamiseen. Sen avulla voidaan tehdä sisäilmaston olosuhteista kokonaisvaltainen analyysi, johon on mahdollista sisällyttää kuva ilman yleisestä jakautumisesta tilassa tai tarkkoja paikallisia arvoja.

Miksi kannattaa valita Halton CFD -simulaatiopalvelu?

Halton CFD -simulaation tulokset voidaan varmentaa vertaamalla niitä laboratoriomittauksiin. Varmennusmenetelmillä voidaan myös laatia realistisia laskennallisia malleja kaikista sisäilmastotuotteista. Tämän palvelun pystyy tarjoamaan vain hyvin harva toimija. Halton käyttää simulointiin Ansys CFX -järjestelmää, joka on alansa huippua edustava kaupallinen virtauslaskentatyökalu.

Sisäympäristön testaus luonnollisessa mittakaavassa

Sisäilmaston testauspalveluilla pystytään varmistamaan, että kohteen sisäilmaston olosuhteet vastaavat suunnitelmia. Kohteen mukaan laadittujen testien ja koeasetelmien toteuttamista suositellaan erityisesti vaativissa kohteissa, joissa kuormitus tai ilmanvaihtojärjestelmä poikkeaa tavanomaisista toteutuksista.

Testausta hyödynnetään tavallisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Kohteessa on tavallisuudesta poikkeavia kuormia tai ikkunoita.
  • Kohteen akustiset vaatimukset ovat korkeat.
  • Tuloilmajärjestelmien toimintaa tarkastellaan erittäin läheltä.

Haltonin testaustiloihin voidaan järjestää testausolosuhteet niin yksinkertaisia kokeita kuin hyvin yksityiskohtaisia koeasetelmia varten. Sisäympäristöstä voidaan mitata ilman lämpötilaa ja virtausnopeutta, akustiikkaa, tuotteiden teknistä toimintaa ja useita muita muuttujia.

Käytettävissä on monipuoliset testaustilat, joissa voidaan tehdä luonnollisen mittakaavan simulaatioita vaativiin kohteisiin, kuten maailmanluokan konserttisaleihin, ostoskeskuksiin, julkisiin rakennuksiin, toimistotiloihin ja teollisuusrakennuksiin. 

Menestystarina: Toimistorakennus, Pariisi

Osallistuimme Pariisissa merkittävään rakennusprojektiin, jossa tavoitteena oli suunnitella optimaalinen jäähdytys-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisu arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan ainutlaatuiseen toimistorakennukseen. Useissa avokonttorikerroksissa tietokoneiden ja näyttöjen kehittämä lämpökuorma oli tavallista suurempi.

Suuri lämpökuorma yhdistettynä poikkeuksellisiin arkkitehtonisiin piirteisiin tarkoitti sitä, että sisätilojen suunnitteluratkaisut oli varmennettava ennen suunnittelutyön jatkamista. Halton etsi ihanteellisen ratkaisun asiakkaalle tietokonesimulaatioiden ja luonnollisen mittakaavan testauksen avulla.

Halton-suunnitteluohjelmisto 

Halton tarjoaa tuotteiden valintaan ja niiden toiminnan simulointiin tehokkaat suunnittelutyökalut: Halton HIT Design ja Halton HELP. Käytössämme on lisäksi 2D- ja 3D-tuotemallit mahdollistava CAD-työkalu.