Halton Design Studio: provning och utformning av inomhusmiljön

Målen för komfort och livscykelprestanda sätts upp i projekteringen. Halton hjälper till med utformandet av prestationsmål och utvärderar alternativa lösningar för inomhusklimatet. Systemutvärderingarna och verifieringarna av inomhusklimatet görs i vår toppmoderna laboratoriemiljö med hjälp av fullskaleprov och datasimuleringar.

 

Översikt över Halton Design Studio

Gemensamt designarbete

Halton samarbetar med beställaren alltifrån koncept- och designfasen till specificering och anpassning av den optimala lösningen.

I projekteringen ställer vi tillsammans upp de allmänna kraven och de tekniska och ekonomiska prestandamålen för lösningen. Det kan gälla kvalitet på inomhusklimatet, komfort, användning och flexibilitet, energiprestation och livscykelkostnader. Målen matchas mot den optimala tillämpningen för inomhusklimatet och de ingående komponenterna såsom rumssystem, reglage och zonhantering.

Datasimuleringar av inomhusmiljön

Haltons laboratorier erbjuder databaserad flödessimulering (CFD, computational fluid dynamics) för inomhusventilation. CFD-simulering används för att optimera ventilationen i lokalerna, särskilt när det inte går att göra direkta experiment. Dessutom används CFD-simulering ofta för att jämföra alternativa lösningar underprojekteringen.

CFD har använts för simulering i många olika sammanhang, från detaljerad simulering av ventilationsprodukter till simulering av totalt luftflöde i lokaler. Med hjälp av CFD kan man göra en fullständig analys av inomhusklimatet och få en bild av den totala luftdistributionen eller av specifika värden.

Varför ska jag välja Halton CFD-simulering?

Halton CFD-simuleringar kan valideras genom att jämföra dem med laboratoriemätningar. Valideringsfunktionen har också använts för att utveckla realistiska datoriserade modeller av alla klimatprodukter för inomhusbruk, en egenskap som bara ett fåtal tjänsteleverantörer kan erbjuda. För simuleringarna använder Halton Ansys CFX, ett CFD-verktyg som bygger på modernaste teknologi.

Fullskaleprov av inomhusklimatet

Fullskaleprov av inomhusklimatet görs för att säkerställa att inomhusklimatet överensstämmer med produktens utformning och egenskaper. Skräddarsydda prov av modeller rekommenderas starkt, särskilt för speciallokaler och andra krävande tillämpningar där ventilationssystemet skiljer sig från det normala.

Provning utförs huvudsakligen för följande fall:

  • Utrymmen med speciella värmelaster och specialfönster
  • Design av krävande akustiska miljöer
  • Studier på nära håll av lågimpulsdon

Haltons testlab möjliggör prov för alla möjliga situationer från förenklade prov till detaljerade modelltester. Flera parametrar för inomhusmiljön kan studeras samtidigt, inklusive lufttemperatur, lufthastighet och akustik samt karakterisering av produktprestanda.

Våra mångsidiga provningslokaler används för att utföra fullskaliga simuleringar av en rad krävande miljöer, t.ex. opera- och konsertlokaler, varuhus, offentliga byggnader, kontor och industrilokaler. 

Framgångshistoria: kontorsutveckling, Paris

I ett stort kontorsprojekt i Paris var målet att ta fram en optimal lösning för kyla, värme och ventilation som passade för en byggnad med unika arkitektoniska egenskaper. De många kontorsvåningarna bestod dessutom av kontorslandskap med ovanligt höga värmelaster, som genererades av ett stort antal datorer och bildskärmar.

Högre värmelaster tillsammans med den ovanliga arkitekturen krävde att designen av inomhusmiljön verifierades innan planeringen kunde fortsätta. Halton använde sig av datasimuleringar och fullskaleprov av inomhusmiljön för att hitta en optimal lösning för kunden.

Halton designprogramvara 

Halton tillhandahåller de avancerade designverktygen Halton HIT Design och Halton HELP för val av produkt och simulering av prestanda. Halton stödjer också CAD-design med två- och tredimensionella produktmodeller.