Hyppää sisältöön
temperaturer calculation

Ensimmäinen Haltonin innovaatiokeskus Suomen Kausalassa

Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa sisäilmaltaan laadukkaita, energiatehokkaita ja turvallisia sisätiloja.

 • Innovaatiokeskus
 • Syitä käydä luonamme.
 • Varaa vierailu

Innovaatiokeskus rakennuksille (buildings) – Mitä teemme siellä?

Innovoimme asiakkaillemme ilmastointiratkaisuja liikerakennuksiin. Tässä annamme hieman osviittaa siitä, mihin kykenemme.

CFD – Laskennallinen nestedynamiikka

Halton Innovation HUB tarjoaa laskennalliesen nestedynamiikkaan (CFD) perustuvia palveluja sisäilmaolosuhteiden simulointiin ja optimointiin. CFD soveltuu monenlaisiin sisätilaratkaisuihin ja on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa fyysisten kokeiden tekeminen on vaikeaa. Haltonin CFD-mallien kyky tuottaa tarkkoja simulaatioita on todennettu vertaamalla niitä todellisiin laboratoriomittauksiin. Mahdollisuus käyttää hyväksi tarkkoja tietoja Haltonin tuotteiden rakenteesta ja mitoista on tärkeä tekijä tarkkojen tulosten tuottamisessa.

CFD:n ensimmäinen vaihe on mallintaa järjestelmään todellisen projektipaikan geometrinen malli mahdollisimman tarkasti, ottaen huomioon mitat, kalusteet, lämpökuormat ja tekniset järjestelmät, joiden ominaisuudet säädetään vastaamaan suunnitelmia ja sijainnin todellista varustusta mahdollisimman tarkasti. Tyypillinen tila on yksi huone tai tietty osa siitä, silloin kun ollaan mallintamassa esimerkiksi erittäin suurta salia.

CFD: n perusparametrit ovat:

 • Ilman (tai muun nesteen) nopeus
 • Ilman (tai muun nesteen) tiheys
 • Paine
 • Lämpötila

ja muut parametrit, jotka sisällytetään tai lasketaan yleensä perusparametreista. Näitä ovat:

 • Lämpösäteily
 • Ilman ikä / Ilmanvaihdon tehokkuus
 • Hiukkasten, pisaroiden jne. kulkeutuminen
 • Kosteus
 • Mukavuustekijät (veto, PMV, PPD)

Käyttämämme ohjelmisto on ANSYS CFX tai ANSYS Fluent. Suurin osa simulaatioista voidaan suorittaa käyttämällä Haltonin omaa laskentatyöasemaa, joka on varattu ensisijaisesti numeerisille simulaatioille. Hyvin suurten kohteiden kanssa on mahdollista ostaa pilvilaskenta-aikaa ulkoisilta palveluntarjoajilta.

Hyvin pienet ja yksinkertaiset CFD-tapaukset valmistuvat yleensä päivässä tai parissa ja vievät muutaman tunnin laskenta-aikaa. Hyvin suuret ja monimutkaiset tapaukset voivat puolestaan viedä useita viikkoja ja kymmeniä tunteja laskenta-aikaa.

CFD-nopeuden laskenta

Halton Mallihuone – täysimittainen testi sisätiloille

Laadukkaan sisäympäristön luominen rakennuksiin vaatii toimivia suunnitteluratkaisuja, mutta miten voidaan varmistaa, että valittu suunnitteluratkaisu tuottaa rakennukseen halutun sisäilman laatutason?

Täyden mittakaavan mallien avulla autamme asiakkaitamme varmistamaan, että valitut talotekniikkaratkaisut toimivat ja tuottavat halutut sisäolosuhteet.

Täyden mittakaavan mallintestaus on erityisen suositeltavaa projekteille, joissa rakennuksen rakenne ja/tai LVI-järjestelmä eroaa huomattavasti tavallisista sovelluksista.

Suuri mallihallimme mahdollistaa täysimittaisten mallikokeiden suorittamisen jopa 400 neliömetrin pinta-alan ja jopa 10 metrin korkeuden laajuudessa.

Testitila laajamittaisia esittelyjä ja mittauksia varten

 • Lattia-ala 25 m * 15 m
 • Säädettävä kattokorkeus välillä 2,5 – 10 m
 • Nostetut katot viidessä eri osiossa
 • Ilmavirran kokonaisnopeus säädettävissä 1500 l/s asti

Laajamittaisissa sisäympäristömallitutkimuksissa tutkitaan suunnitteluvaiheessa olevien talotekniikkaratkaisujen toimivuutta standardoiduissa laboratorio-olosuhteissa, jotka vastaavat tosielämän käyttöä.

Olosuhteet testataan yleensä ainakin äärimmäisissä tilanteissa, eli tilanteissa joihin liittyvät maksimaaliset lämmitys- tai jäähdytysvaatimukset.

Näillä kokeilla mitataan tilasta yleensä seuraavat ominaisuudet:

 • Ilman lämpötila
 • Ilman nopeus
 • Ilman turbulenssi
 • Säteilylämpötila

Näitä arvoja voidaan käyttää laskemaan indeksejä, jotka indikoivat tilan lämpöolosuhteita; ja jopa arvioimaan lämpöolosuhteisiin tyytyväisten käyttäjien prosenttiosuutta.

Mallihuoneet

Täyden mittakaavan mallikoeasetelman kokoonpanossa malli tai testitila rakennetaan mahdollisimman pitkälle todellisen projektipaikan mukaiseksi, niin että mitat, kalusteet ja tekniset järjestelmät vastaavat suunnitelmia/todellista paikkaa mahdollisimman tarkasti. Tyypillinen koetila on huone tai osa suurempaa aluetta. Asiakaslähtöinen sisäilman testaus ja mittaus

Mallihuone Kausalassa

Heittopituuden mittaushuone

Heittopituuden mittaukset vakaissa olosuhteissa tuotteen ominaisuuksien määrittämiseksi (nopeuden mittaus)

 • Huoneen koko 10 * 6 m, korkeus 2,4 – 3,2 m
 • Pienin mitattava nopeus 0,05 m/s
 • Sovellettavat standardit ISO 5219 ja ISO 5167
 • Ilmavirta jopa 250 l/s
 • Tietokoneohjattu mittausrobotti

Heittopituuden mittaus

Akustinen mittaushuone

Äänimittaukset kaiuntahuoneessa koskien äänen muodostumista ja vaimentumista

 • Huoneen tilavuus 200 m3 ja absorbointialue ~209 m2
 • Pystyy mittaamaan taajuuksia välillä 125 – 10.000 Hz (myös 63 Hz mahdollinen)
 • Äänitehon määritelmä ISO 3741
 • Kompensoivan vaimennuksen määritelmä ISO 7235,
 • Ilmavirtauksen määrittely aukkolevyllä ISO 5167
 • Jälkikaiunta-ajat 2 – 9 s (kova huone, taajuudesta riippuen)
 • Ilman virtaus jopa 2000 l/s

Äänenvaimennuksen mittaus

Kausala Innovation Hub Halton

Syitä käydä luonamme.

 • Konkreettinen esittely innovatiivisista tekniikoistamme ja niiden eduista sinulle.
 • Sanominen on yksi asia, todistaminen on toinen. Innovaatiokeskuksemme varustuksen avulla voimme näyttää toteen etuja koskevat väitteemme.
 • Mahdollisuus järjestää projektikohtaisia vierailuja, sekä keskustella ja suunnitella insinööriemme kanssa testien ja esittelyjen perusteella ratkaisuja, jotka täyttävät vaatimuksesi parhaiten.

Varaa vierailu!

 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 128 MB.
 • Hidden

Search