Hyppää sisältöön
Variable air volume beam
Variable air volume beam

Halton Rex Integrated VAV (R6O) – ilmastointipalkki

Muuttuvan ilmavirran ilmastointipalkki Halton Workplace-järjestelmään. Soveltuu vaativiin toimisto-olosuhteisiin.

 • Soveltuu erinomaisesti tiloihin, joissa on käyttötarpeen mukaan säätyvä ilmanvaihto ja vakiopaineinen kanavisto.
 • Ihanteellinen ratkaisu kohteisiin, joissa vaaditaan laadukkaita sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta sekä huonekohtaista säädettävyyttä.

Yleiskuvaus

Halton Rex Integrated VAV ilmastointipalkki on:

 • soveltuva käytettäväksi vaativien tilojen Halton Workplace – järjestelmässä.
 • yhdistetty jäähdytys-, lämmitys- ja tuloilmalaite, joka soveltuu asennettavaksi alakattoon
 • erinomaisesti soveltuva tiloihin, joissa on käyttötarpeen mukaan säätyvä ilmanvaihto ja vakiopaineinen kanavisto.
 • ihanteellinen ratkaisu kohteisiin, joissa vaaditaan laadukkaita sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta sekä huonekohtaista säädettävyyttä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimistohuoneet, maisemakonttorit ja neuvottelutilat.

Halton Rex Integrated VAV – ilmastointipalkki on suunniteltu huippulaadukkaisiin toimistotiloihin, joissa vaaditaan monipuolista ilmavirran säädettävyyttä.

 • Tuloilmavirtaa voidaan säätää Operation Mode Damper (OMD) -säätimellä.
 • Yksilöllinen ilmavirran nopeuden säätö Halton Velocity Control (HVC) -nopeudensäätimellä.
 • Halton Velocity Control -säätimellä ilmastointipalkin toimintaa voidaan joustavasti säätää väliseiniä siirrettäessä.
 • Käyttötarpeen mukaan säätyvä ilmanvaihto tarkoittaa energiatehokkuutta vakiopaineisiin kanavistovyöhykkeisiin kytketyissä järjestelmissä.
 • Aiempaa paremmat elinkaariominaisuudet alhaiseksi optimoitujen ilma- ja vesivirta-arvojen ansiosta.

Tuotemallit ja lisävarusteet

 • Yhdistetyllä jäähdytys- ja lämmityspatterilla varustettu malli
 • Huonesäätimillä varustettu malli

Halton jäähdytyspalkit sertifioi Eurovent Certita.

Mitat ja paino

 Ø D  160
 Patterin pituus (mm)  1000, +100, …, 3400
 L-5  (mm)  1195, +100, …, 3595 (+1715)
 kg/m  15

Alakattoasennus

Materiaali

Osa Materiaali Pintakäsitely Huom.
Etulevy Maalattu,
galvanoitu teräs
Polyesterimaalattu,
valkoinen
(RAL 9003 tai RAL 9010, kiilto 20%)
Saatavana erikoivärejä
Polyesteriepoksimaalattu
Sivulevyt Maalattu,
galvanoitu teräs
Polyesterimaalattu,
valkoinen
(RAL 9003 tai RAL 9010, kiilto 20%)
Saatavana erikoivärejä
Polyesteriepoksimaalattu
Päätylevyt Galvanoitu teräs Polyesteriepoksi-
maalattu, valkoinen
(RAL 9003 tai RAL 9010, kiilto 20%)
Saatavana erikoivärejä
Polyesteriepoksimaalattu
Tuloilmakammio Galvanoitu teräs
Asennus-
kiinnikkeet
Galvanoitu
teräs
Patterin putket Kupari
Patterin lamellit Aluminiini

Jäähdytys- ja lämmitysveden putkiliitäntöjen tyyppi on Cu15/Cu10 ja seinämävahvuus 0,9–1,0 mm. Liitännät täyttävät EN 1057:1996 -standardin vaatimukset.

Jäähdytys- ja lämmitysvesiputkiston suurin käyttöpaine on 1,0 MPa.
Tuloilmakanavan liitäntäkoko on 125 mm.

Lisävarusteet ja tuotemallit

Lisävaruste/malli Koodi Kuvaus Huom.
Yhdistetty jäähdytys-
ja lämmityspatteri
TC = H Lämminvesikierrolla
varustettu patteri
Jäähdytys- ja
lämmitysveden
kupariputkien
liitäntöjen
halkaisija on
15/10 mmKts. Tilauskoodi-
välilehti
Huonesäädin RC = Huonesäädin LonWorks
tai BACnet väylille
Kts. Tilauskoodi-
välilehti
Anturit SA = Anturi läsnäolo- ja/tai
CO2 – tunnistimelle
Kts. Tilauskoodi-
välilehti
Ohjauspaneeli CP = Ohjauspaneeli LonWorks
tai BACnet väylille
Kts. Tilauskoodi-
välilehti
Vesiventtillit ja
toimilaitteet
CV = Danfoss AB-QM dn 10
(lämmitys)
Kts. Tilauskoodi-
välilehti

Toiminta

Halton Rex Integrated VAV – ilmastointipalkki on suunniteltu asennettavaksi alakattoon.

Primääri-ilma virtaa ensin aktiivisen ilmastointipalkin tuloilmakammioon. Sieltä ilma hajotetaan huonetilaan Operation Mode Damper (OMD) -säätimellä ohjattujen suuttimien kautta.  Suuttimien tuloilmasuihkuihin sekoittuu tehokkaasti ympäröivää huoneilmaa, joka suuntautuu sitten vaakasuoraan kattopintaa pitkin. Sekundääri-ilma otetaan palkin alaosassa olevien aukkojen kautta. Ilma kierrätetään sitten lämmönsiirtimen kautta, jolloin ilma jäähtyy tai lämpenee ennen huonetilaan leviämistä.

Nopeudensäätö oleskelualueella

Halton Velocity Control (HVC) -nopeudensäätimellä säädetään ilman virtauksen nopeutta tilankäytön muuttuessa (esimerkiksi kun ilmastointipalkki sijoitetaan lähelle väliseinää) tai kun ilman virtausnopeutta on muutettava paikallisesti. HVC-nopeudensäädin vaikuttaa lämmönsiirtimen kautta kulkevaan sekundääri-huoneilmaan. Näin se joko suurentaa tai pienentää sekä ilman virtausnopeutta oleskelualueella että ilmastointipalkin jäähdytys- tai lämmitystehoa.


Pos. 1 = Minimi ilmavirta       Pos. 2 = Normaali ilmavirta   Pos. 3 = Tehostus ilmavirta

HVC-säädin on jaettu osioihin (asennot 1–3), mikä mahdollistaa olosuhteiden säätämisen oleskelualueen eri osissa.

On suositeltavaa suunnitella ilmanvaihto ilmastointipalkin normaaliasennolle. Tällöin palkin tehoa voidaan tarvittaessa sekä lisätä että vähentää rakennuksen elinkaaren aikana.

Toimintatilan ohjaus

Ilmastointipalkin suutinsuihkujen ilmavirta riippuu palkin tehollisesta pituudesta ja staattisesta kammiopaineesta.

 1. Ei käytössä – tila                2. Käytössä – tila                 3. Tehostus – tila

Huonetilaan johdettavan ulkoilman virtausta säädetään Halton Operation Mode Damper (OMD) -säätöyksiköllä. Ilmavirta muuttuu säädinpellin asennon mukaisesti. Huonetilan toimintatilaa seurataan läsnäolotunnistimella. Ei käytössä -tilassa (1.) tuloilmavirta asetetaan minimiarvoon, joka on riittävä materiaalipäästöjen poistamiseen. Käytössä-tilassa (2.) tuloilmavirta asetetaan normaaliin toimistokäyttötilaan. Kun tilaan saapuu lisää ihmisiä, tehostus-tila (3.) otetaan käyttöön CO2 -anturin signaalin perusteella, jotta sisäilman laadun tavoitearvo täyttyy.

Ilmastointipalkit suositellaan liitettäväksi vakiopaineisiin kanavistovyöhykkeisiin..

Lämpötilan säätö

Ilmastointipalkin jäähdytys- ja lämmitystehoa muutetaan säätämällä vesivirtaa huonelämpötilasäätimen ohjausviestin perusteella.

Lämmitystilassa on suositeltavaa, että lämpötilaero suuttimen ulostulon ja huoneilman välillä on enintään 3 °C. Lämmönsiirtimen tuloveden lämpötilan tulee olla alle 35 °C. Optimaalinen lämmitysteho edellyttää sopivaa primääri-ilmavirtaa. Siksi ilmanvaihtokoneen on oltava käynnissä lämmitysjaksojen aikana, jotta asianmukainen lämmitysteho voidaan varmistaa.

Asennus

Tämä on aktiivinen ilmastointipalkki, joka soveltuu erityisesti asennettavaksi seinän suuntaisesti kattoon. Palkin asennussuuntaa valittaessa on huomioitava tuloilma- ja vesipiiriliitäntöjen sijainti.

Ilmastointipalkki voidaan kiinnittää suoraan kattopintaan (H1 = 230 mm) tai 8 mm:n kierretangoilla irti katosta.
Kiinnityspisteet riippuvat yksikön pituudesta. Katso tarkemmat tiedot piirustuksista.

Asenna jäähdytys- ja lämmitysvesipiirien runkoputket ilmastointipalkin tason yläpuolelle, jotta putkiston ilmaus on mahdollista.

Kannakointi,  kokonaispituus 1200 – 1500 mm

Kannakointi, kokonaispituus 1600 – 2200 mm

Kannakointi, kokonaispituus 2300 –  3600 mm

Säätö

Jäähdytys

Suositeltava jäähdytysveden massavirta on 0,02–0,10 kg/s, jolloin lämpötilan nousu lämmönsiirtimessä on 1–4 °C. Kondensoitumisen välttämiseksi lämmönsiirtimen tuloveden suositeltu minimilämpötila on 14–16 °C

Lämmitys

Suositeltava lämmitysveden massavirta on 0,01–0,04 kg/s, jolloin lämpötilan lasku lämmönsiirtimessä on 5–15 °C. Lämmönsiirtimen tuloveden suositeltu maksimilämpötila on 35 °C.

Vesivirtojen tasaus ja säätö

Halton Rex for Vario -ilmastointipalkin vesivirrat tasapainotetaan jäähdytys- ja lämmitysvesipiirien lähtöpuolen säätöventtiileillä. Ilmastointipalkin jäähdytys- ja lämmityskapasiteettia hallitaan säätämällä veden massavirtaa. Säätäminen suoritetaan joko ON/OFF-venttiilillä tai suhteellisesti toimivalla kaksi- tai kolmitieventtiilillä.

Tuloilmavirran säätö

Liitä manometri mittausyhteeseen ja mittaa Halton Rex Integrated VAV -ilmastointipalkin staattinen paine. Ilman tilavuusvirta lasketaan seuraavalla kaavalla:

Kokonaisilmavirta (qv)

qv = qv1 + qv2

qv        Kokonaisilmavirta, l/s tai m3/h
qv1       Suuttimen ilmavirta normaalitilassa, l/s tai m3/h
qv2       Suuttimen ilmavirta tehostustilassa, l/s tai m3/h
Suuttimien ilmavirta  ( qv1 ja qv2)

qv1,2 = k *leff *√∆Pm

l eff           Patterin pituus [m]
Δpm       Mitattu staattinen kammiopaine [Pa]

k (l/s) k (m3/h)
 A 0,70 2,52
B 1,06 3,82
C 1,35 4,86
D 2,03 7,31
E 3,31 11,92

Samoja k-kertoimia käytetään kaikissa toimintatiloissa.

Huomioi, että arvo  leff ei välttämättä ole sama normaalissa ja tehostetussa tilassa.

Huolto

Koodiselitys:
1.   Etulevy
2.   Sivulevy
3.   Operation mode damper (OMD)  – säädin
4.   Tuloilmaliitäntä
5.   Patteri

Avaa tuloilmakammion, kanavan ja lämmönsiirtimen suojana oleva etulevy. Jos palkin pituus on yli 2 400 mm, etulevy avautuu kahdessa osassa.

Puhdista tuloilmakammio ja lämmönsiirtimen lamellit pölynimurilla vaurioittamatta patterin lamelleja..

Puhdista etulevy ja tarvittaessa myös sivulevyt kostealla liinalla.

Tekninen määrittely

Aktiivisessa ilmastointipalkissa on integroitu kiertoilmareitti, joka kulkee laitteen rei’itetyn etulevyn kautta.Huoneen sekundääri-ilmavirta voidaan säätää käsin kolmeen eri asentoon ilman, että se vaikuttaa primääri-ilmavirtaan. Ilmastointipalkin ilmavirtaa voidaan säätää ilman suuttimien peittämistä tai vaihtamista.

Neuvottelutilojen primääri-ilmavirran on oltava säädettävissä minimi- ja maksimiarvojen (0–100 %) välillä siten, ettei staattinen kammiopaine muutu.
Moottoroidulla OMD-säätimellä (Operating Mode Damper) varustettu ilmastointipalkkiyksikkö.
Palkissa, jonka ilmavirta on säädettävissä, on vain yksi kanavaliitäntä.
Etulevy voidaan avata molemmilta puolilta huoltoja ja puhdistusta varten.
Etulevy voidaan irrottaa ilman erikoistyökaluja.
Tuloilman puhallussuunta huonetilaan on kaksisuuntainen.

Aktiivisen ilmastointipalkin leveys on 595 mm ja korkeus 230 mm.
Aktiivisen ilmastointipalkin tuloilmakanavan läpimitta on 160 mm.
Runko sekä etu- ja sivulevyt on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.
Kaikki näkyvät osat ovat maalattu valkoiseksi (RAL 9003 tai RAL 9010, kiiltoaste 20%).

Kaikki putket on valmistettu kuparista ja liitäntäputkien seinämävahvuus on 0,9–1,0 mm.
Lamellit on valmistettu alumiinista.
Kaikki liitokset on juotettu ja painekoestettu tehtaalla.
Putkiston suurin käyttöpaine on 1,0 MPa.

Aktiivisessa ilmastointipalkissa on mittausyhde ilmavirran mittaamista varten kaikissa toimintatiloissa.
Palkit toimitetaan suojattuna avattavassa muovipakkauksessa.
Kanavaliitäntä ja putkien päät ovat suojattu kuljetuksen ajaksi.
Kukin ilmastointipalkki on yksilöllisesti tunnistettavissa sekä palkin että muovipakkauksen merkintöjen avulla.

Tilasukoodi

R6O-S-L-P-D, LD-TC-RC-SE-ED-CP-CV-CO-ZT

S = Suutintyyppi   (1. rivi)
A        Kahteen suuntaan / Suutin 1
B        Kahteen suuntaan / Suutin 2
C        Kahteen suuntaan / Suutin 3
D        Kahteen suuntaan / Suutin 4
E        Kahteen suuntaan / Suutin 5

L = Kokonaispituus
1200,+100,..,3600 (ja 1720)

P = Suutintyyppi  (2. rivi)
A       Kahteen suuntaan / Suutin 1
B       Kahteen suuntaan / Suutin 2
C       Kahteen suuntaan / Suutin 3
D       Kahteen suuntaan / Suutin 4
E       Kahteen suuntaan / Suutin 5

D = Suuttimen pituus (2. rivi)
1000,+100,..,3400

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

LD = Kanavaliitäntä / Kanavan koko / Säätöpelti
R3N      Oikea / 160 / Ilman säätöpeltiä
L3N       Vasen / 160 / Ilman säätöpeltiä

TC = Jäähdytys / Lämmitys toiminnot (patterityyppi)
C           Jäähdytys
H           Jäähdytys ja lämmitys

RC = Huonesäädin
NA         Ei määritelty
LA1        LonWorks: HVL-527 yhdelle yksikölle
LA2        LonWorks: HVL-527 enintään 6 yksikölle
LA3        LonWorks: Ilman huonesäädintä
BA1        BACnet: HVB-527 yhdelle yksikölle
BA2        BACnet: HVB-527 enintään 6 yksikölle
BA3        BACnet: Ilman huonesäädintä

Kaikissa huonesäätimellä varustetuissa malleissa, paitsi LA3 ja BA3,
on yksikkö, joihin on integroitu
– lämpötila-anturi
– kastepisteanturi

SE =  Anturit
NA            Ei määritelty
SA1          Läsnäoloanturi
(BA- ja LA-sarjan huonesäädinmallit)
SA2          Läsnäolo- ja CO2 – anturi
(BA- ja LA-sarjan huonesäädinmallit)
SA3          CO2 -anturi
(BA- ja LA-sarjan huonesäädinmallit)

ED = Poistoilman hajottajan säätö
N               Ei
Y               Kyllä

CP = Ohjauspaneeli
NA            Ei määritelty
PA2          Asetuspisteiden säädöllä ja näytöllä
(vain BACnet ja LonWorks)
PA3          Kauko-ohjain yksikköt
(vain BACnet ja LonWorks)

CV = Vesiventtiilit ja toimilaitteet
NA      Ei määritelty
A3       Maximivirtauksen rajoitus, Danfoss AB-QM dn 10 (lämmitys)
ja dn15 (jäähdytys) toimilaite 0-10V, tehdasasenteinen

CO = Väri
SW      Signal white (RAL 9003)
W        Pure white (RAL 9010)
X          Erikoisväri

ZT =  Räätälöity tuote
N           Ei
Y           Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

R6O-B-3000-C-2600; LD=R3N,TC=C,RC=LA1,SE=SA1,
ED=Y,CP=PA1,CV=A3,CO=SW,ZT=N

Lataukset

Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Chilled beam
Data
en
Halton Rex Integrated VAV (R6O) – ilmastointipalkki
Data
fi
Halton R6O – Poutre active VAV
Data
fr
Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Kylbaffel för variabel luftflöde
Data
se
Halton Rex Integrated VAV - R6O - fr
Datasheet
fr_FR
1.58 MB
 • Max. file size: 128 MB.

Search