Siirry sisältöön

Product / VPR

Halton Vita VPR – ilmastointipalkki

Halton Vita VPR, hygieeninen ilmastointipalkki tarjoaa hiljaiset, miellyttävät ja vakaat olosuhteet potilashuoneissa sekä muissa tiloissa, joissa on korkeat hygieeniset vaatimukset ja muuttuvat olosuhteet.

 • Patterissa on antibakteerinen pinnoite, joka ehkäisee mikrobien kasvua
 • Muita jäähdytyspalkkeja vähäisempi pölyn kerääntyminen ja erityispuhdistuksen tarve
 • Helposti käytettävissä myös saneerauskohteisiin
Request a Quote

Yleiskuvaus

Halton Vita VPR ilmastointipalkin edut:

 • Hiljaiset, miellyttävät ja vakaat sisäilmaolosuhteet
 • Yhdistetty jäähdytys-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisu, joka voidaan upottaa alakattoon
 • Energiatehokas toiminta
 • Helposti käytettävissä myös saneerauskohteisiin

Halton Vita VPR ilmastointipalkin ominaisuudet:

 • Hygieeninen, avattava rakenne ja sileät, kauttaaltaan helposti puhdistettavat pinnat
 • Patterissa on antibakteerinen pinnoite, joka ehkäisee mikrobien kasvua
 • Saranoiden ansiosta patterin molemmat puolet ja palkin sisäpinnat voidaan puhdistaa
 • Muita jäähdytyspalkkeja vähäisempi pölyn kerääntyminen ja erityispuhdistuksen tarve
 • Saatavilla ohjeistusta huoltotoimenpiteiden onnistumisen varmistamiseksi

Tyypillisiä käyttökohteita: Sairaaloiden potilashuoneet ja muut tilat, joissa vaaditaan hygieenisiä olosuhteita.

Halton Vita Patient Rex -ilmastointipalkin hygieeniset ja toiminnalliset ominaisuudet ovat suunniteltu erityisesti sairaaloihin ja muihin erityistä hygieenisyyttä edellyttäviin tiloihin. Halton Vita VPR -ilmastointipalkin toiminta voidaan helposti mukauttaa muuttuvien käyttöolosuhteiden ja -vaatimusten mukaisesti milloin tahansa aina suunnitteluvaiheesta rakennuksen elinkaaren loppuun saakka.

 • Helppo ja nopea valinta Halton HIT Design -suunnittelutyökalun avulla
 • Yksilöllinen ilmavirran nopeuden säätö Halton Velocity Control (HVC) -nopeudensäätimellä
 • Halton Velocity Control -säätimen ansiosta palkin toimintaa voidaan joustavasti säätää väliseiniä siirrettäessä
 • Halton Air Quality -säädin (HAQ) mahdollistaa tuloilmavirran säätämisen erikseen tilojen tai tilankäytön muuttuessa
 • Tarpeenmukainen ilmavirran säätö varmistaa energiatehokkaan toiminnan vakiopaineisissa kanavajärjestelmissä; ilmavirran muutoksella ei ole vaikutusta ilmastointipalkin jäähdytys- ja lämmitystehoon
 • Tehokas logistiikka
 • Aiempaa paremmat elinkaariominaisuudet sekä optimoidut alhaiset ilma- ja vesivirta-arvot

Tuotemallit

 • Yhdistetyllä jäähdytys- ja lämmityspatterilla varustettu malli
 • Manuaalisella tai moottorikäyttöisellä Halton Air Quality -säätimellä (HAQ) varustettu malli
 • Irrotettavalla ja puhdistettavalla patterilla ja sulkuventtiileillä varustettu malli

Haltonin ilmastointipalkit ovat Eurovent Certita sertifioimia

Linkki sertifikaattiin

Toimintaperiaate

Halton Vita Patient Rex -ilmastointipalkki on suunniteltu asennettavaksi uppoasennuksena alakattoon.

Primääri-ilma virtaa ilmastointipalkin tuloilmakammioon, josta tuloilma puhalletaan suuttimien ja HAQ-säätimen hajottajan kautta huonetilaan. Puhallusraot ovat palkin alapuolella.

Tuloilmasuihkut indusoivat tehokkaasti mukaansa ympäröivää huoneilmaa. Sekundääri-ilma virtaa lämmönsiirtimeen, jossa se jäähtyy tai lämpenee.
Tuloilmavirta suuntautuu vaakasuoraan alakattopintaa pitkin

Nopeuden rajoittaminen oleskeluvyöhykkeellä

Halton Velocity Control -nopeudensäätimellä (HVC) säädetään ilman virtausnopeutta oleskelualueen tilankäytön muuttuessa (kun esimerkiksi väliseinä sijoitetaan lähelle ilmastointipalkkia) tai kun ilman virtausnopeutta on muutettava paikallisesti. HVC-nopeudensäädin vaikuttaa lämmönsiirtimen kautta kulkevaan sekundäärihuoneilmaan, ja se joko suurentaa tai pienentää sekä ilman virtausnopeutta oleskelualueella että ilmastointipalkin jäähdytys- tai lämmitystehoa.


Pos.1 = Nopeuden rajoitus     Pos.2 = Normaali nopeus      Pos. 3 = Nopeuden lisäys

HVC-säädin on lisäksi jaettu osiin (asennot 1–3) niin, että oleskelualueen eri osiin voidaan tarvittaessa tehdä erilaiset säädöt.

On suositeltavaa suunnitella ilmastointi niin, että jäähdytyspalkissa käytetään normaaliasentoa. Tällöin palkin tehoa voidaan tarvittaessa sekä lisätä että vähentää rakennuksen elinkaaren aikana.

Ilmavirran säätö

Ilmastointipalkin suuttimien tuloilmasuihku vaihtelee tehollisen pituuden ja ilmanjakokammion staattisen paineen mukaan, jota voidaan säätää esimerkiksi käyttämällä ilmavirran säädintä.

Lisävarusteena on saatavana ilmanlaadun-säädin (HAQ), jolla säädetään ja/tai hallitaan huonetilaan johdettavaa raitisilmavirtaa. Ilmavirta vaihtelee säätöpellin aukon ja ilmanjakokammion staattisen paineen mukaan.

Ilmavirran säätöä tarvitaan kun tilan käyttötarkoitus muuttuu ja tuloilman virtauksen muuttaminen on tarpeellista. Ilmavirtaa voidaan säätää joko käsin tai moottoroidusti, jolloin järjestelmä säätää ilmavirran automaattisesti tarpeen mukaan.

Käsikäyttöisellä HAQ-säätimellä varustettuun ilmastointipalkkiin voidaan jälkikäteen asentaa moottoroitu säädin.

On suositeltavaa, että ilmastointipalkit, joissa on tarpeenmukainen ilmavirran säätö, asennetaan vakiopaineiselle kanava-alueelle, jolloin

 • HAQ-säädöllä ei ole vaikutusta suuttimien tuloilmasuihkuun
 • HAQ-säädöllä ei ole vaikutusta patterin jäähdytys- tai lämmitystehoon
 • HAQ-säädöllä ei ole merkittävää vaikutusta kanaviston paineolosuhteisiin ja vastaavasti muiden samalla kanava-alueella olevien ilmastointipalkkien ilmavirtaan.

Vakiovirralla tai säädettävällä tai muuttuvalla ilmavirralla varustettujen yksiköiden ulkonäkö on samanlainen.

Haltonin ilmanlaadun säädinyksikön (HAQ) sijoituksella tilaan sekä jäähdytyspalkin suuttimen koolla säädetään primääri-ilman tilavuusvirtaa huonetilassa. Erillinen ilmavirran säädin asennetaan kanavahaaraan ja sillä säädetään kanavajärjestelmän ilmavirtausta.

Kun käytetään moottoroitua ilmanlaadun säädintä (HAQ), enimmäis- ja vähimmäisilmavirrat säädetään säätimen iskunrajoittimilla.

Kunkin palkin primääri-ilmavirta säädetään Haltonin ilmanlaadun säädinyksiköllä järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Ilmastointipalkin suuttimia ei tarvitse muuttaa tai vaihtaa.

Ilman laadun ja lämpötilan säätäminen

Ilmastointipalkkien jäähdytys- ja lämmitystehoa muutetaan säätämällä vesivirtaa huonetermostaatin ohjaussignaalin perusteella.

Huonetilan ilmanlaadun säätö voidaan järjestää esimerkiksi CO2-anturilla silloin kun huoneilman lämpötilaa hallitaan erikseen vesivirtaa säätämällä. Vaihtoehtoisesti lämpötila-anturia voidaan käyttää ilmanlaadun säätämiseen siten, että ilmavirta säädetään ensimmäisessä portaassa, ja jos lämpötila edelleen ylittää asetusarvon, vesiventtiili alkaa avautua toisessa portaassa.

Lämmitystoiminnossa on suositeltavaa, että lämpötilaero tuloilman ja huoneilman välillä olisi enintään 3 °C. Lämmönsiirtimen tuloveden suositeltu maksimilämpötila on 35 °C. Optimaalinen lämmitysteho edellyttää sopivan primääri-ilmavirran käyttöä. Sen vuoksi lämmitysjaksojen aikana käytetään ilmankäsittely-yksikköä takaamaan asianmukainen lämmitysteho.

Tekniset tiedot

Feature Description
Airflow rate Max. nozzle airflow rate < 35 dB (LpA): 48 l/s or 172 m3/h (VPR/C- 3600)
Dimensions 1795/2395/2995/3595/ * 595 mm
Water pressure drop 10.8 kPa (VPR 3600, waterflow 0. 1 kg/s)
Cooling capacity Total capacity up to 1840 W (water in 14.0 C, mass flow 0.1 kg/s, airflow 48 l/s, air temperature 16 C, room temperature 24 C)
Weight 29 – 58 kg (with water)
Typical static pressure 50-100 Pa
Water temperature 14-20 C (must be above dew point)

Ominaisuudet ja vaihtoehdot

 Lisävaruste Koodi  Kuvaus  Huom
 Yhdistetty jäähdytys-
ja lämmityspatteri
TC = H  Lämmitysvesikierrolla
varustettu patteri
 Kuparisten jäähdytys-/
lämmitysvesiputkien
liitännät ovat
Ø 15/10 mm
 Halton Air Quality
control
(HAQ-säädin)
AQ = A  Manuaalinen toiminto  Patterin pituus:
L – 500 mm
AQ = B  Moottoroitu toiminto.
Käyttöjännite:
24 VAC.
Ohjaussignaali:
0 … 10 VDC.
 Patterin pituus:
L – 500 mm
 Pikaventtiilit QV = Y  Patterin pikavapautus
huoltoa ja puhdstusta varten

System package

The system package should be selected in the VPR product order code when the product is intended to be equipped with Halton Vita VRA room automation system.

The package consists of a controller unit and a user panel used to adjust the ventilation airflow, room temperature, and lighting in a hospital patient room.

VRA control box_LPC_overview left_620_350

Fig 1. Automation control unit and a user panel

The controller unit is installed on top of the beam and the user panel on the wall.

VPR_overview_left +VRA_620_350

Fig 2. Location of system package components

You can find more detailed information about the system package under Halton Vita VRA room automation product pages.

Rakenne ja materiaali

VPR_material

Nro. Osa Kuvaus Huom.
1 Etulevy Maalattu sinkitty teräs. Polyesterimaalattu, valkoinen (RAL 9003 tai RAL 9010, 20% kiilto)
2 Sivulevyt Maalattu sinkitty teräs. Polyesterimaalattu, valkoinen (RAL 9003 tai RAL 9010, 20% kiilto)
3 Päätylevyt Maalattu sinkitty teräs. Polyesteri-epoksimaalattu, valkoinen
(RAL 9003 tai RAL 9010, 20% kiilto)
4 Tuloilmakammio Sinkitty teräs  –
5 Kannakkeet Sinkitty teräs  –
6 Patterin putket Kupari ¤) Antibakteerinen pinnoite,
valkoinen (RAL 9003/30% kiilto)
7 Patterin lamellit Alumiini ¤) Antibakteerinen pinnoite,
valkoinen (RAL 9003/30% kiilto)
8 Flexible connectors Stainless steel Stainless steel (braided)

¤) Halton Vita VPR -ilmastointipalkissa käytetyn patteripinnoitteen antibakteeriset ominaisuudet on testattu riippumattomassa mikrobiologisessa laboratoriossa (ISO 22196- ja JIS Z 2801-standardin mukaan) seuraavin tuloksin:

> 99%(24 tuntia) Yleisten bakteerien* väheneminen *

*(Acinetobacter baumannii, Pseudomonas Aeruginosa, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Salmonella  Enteritidis, Vibrio Parahaemolyticus, Enterobacter Faecalis, Enterobacter Aerogenes, Escherichia Coli,  Listeria Monocytogenes,  Salmonella Enterica, Legionella Pneumophilia)

Mitat ja paino

VPR_dimension_2

VPR_dimensions

Fig. 1. Halton Vita VPR dimensions

 Patterin pituus  1300, 1900, 2500, 3100
 L- 5  1795, 2395, 2995, 3595

Alakatto-asennus (vakio T-profiili 600)

Fig. 2. Integration with suspended ceiling (standard T-profile 600)

 Paino

  Malli [kg/m]
  Ilman vettä 15
  Veden kanssa 16

Huolto

VPR_front_panel_open
Kuva 1. Etupaneeli avattuna


Kuva 2.  Patteri alaslaskettuna

Koodi selitys:
1.    Etupaneeli
2.    Kotelo
3.    Tuloilmaliitäntä
4.    Patteri
5.    Ilmanlaadun säädin (HAQ)
6.    Kanavaliitännän suojus
7.    Pyälletty ruuvi (2 kpl)
8.    Taipuisat letkut
9.    Liu’utettavat kannakkeet (4 kpl)
10.  Ripustusvaijerit

Avaa Halton Vita VPR -palkin etulevy (1). Avaa kaksi pyällettyä ruuvia (7) ja laske patteri (4) varovasti alas. Jätä se roikkumaan vaijereista (10).

Puhdista tuloilmakammio ja patterin lamellit pölynimurilla. Älä vahingoita lamelleja.

Puhdista etulevy ja tarvittaessa myös sivulevyt kostealla liinalla.

Haltonin ilmanlaadun säädinyksikön (HAQ) voi irrottaa kammion puhdistuksen ajaksi. Irrota HAQ-yksikkö (5) avaamalla ruuvit.

Tekninen määrittely

Ilmastointipalkissa on integroitu, esteetön reikälevyn kautta kulkeva kiertoilmareitti. Huoneen sekundääri-ilmavirtaa voidaan säätää käsin kolmen eri asennon avulla ilman, että se vaikuttaa primääri-ilmavirtaan. Ilmastointipalkin ilmavirtausta voidaan säätää suuttimia muuttamatta tai vaihtamatta.

Primääri-ilmavirralle voidaan tehdä laajoja säätöjä ilmastointipalkkiin integroidun tuloilmayksikön avulla. Ilmavirran säätö ei vaikuta patterin läpi kulkevaan sekundääri-ilmavirtaan, kun ilmanjakokammion staattinen paine pidetään tasaisena (lisävaruste).

Ilmastointipalkissa on käsikäyttöinen ilmavirran säädin, jonka tilalle voidaan jälkikäteen asentaa moottoroitu ilmavirran säädinyksikkö.

Raitisilmavirran säädöllä ei ole vaikutusta patterin jäähdytys- tai lämmitystehoon.
Palkissa, jossa on säädettävä ilmavirta, on vain yksi kanavaliitäntä.
Vakioilmavirralla ja säädettävällä ilmavirralla toimivat palkit ovat samannäköisiä.

Etulevy voidaan avata molemmilta puolilta huolto- ja puhdistustoimenpiteitä varten.
Etulevyn avaamiseen ei tarvita erikoistyökaluja.

Tuloilma huonetilaan voi olla joko yksi- tai kaksisuuntainen.
Ilmastointipalkin leveys on 595 mm ja korkeus 195 mm.
Ilmastointipalkin tuloilmakanavan läpimitta on 125 mm.
Kanavaliitännän sijainti on muutettavissa ilman erikoistyökaluja.
Kehys sekä etu- ja sivulevyt on valmistettu sinkitystä teräslevystä.

Kaikki näkyvät osat on maalattu valkoisiksi RAL 9003 tai RAL 9010 (20 % kiilto).
Kaikki putket on valmistettu kuparista ja liitäntäputkien seinämän paksuus on 0,9–1,0 mm.
Lamellit on valmistettu alumiinista ja niissä on antibakteerinen pinnoite.
Vaihtoehtona lämmitystä varten laitteen lämmönsiirtimessä on kaksi sarjaan liitettyä 10 mm:n putkea.

Kaikki liitokset on juotettu ja painekoestettu tehtaalla.
Putkiston suurin sallittu käyttöpaine on 1,0 MPa.
Aktiivisessa jäähdytyspalkissa on ilmavirran säätöpelti (lisävaruste) ja mittausyhde ilmavirran mittausta varten.

Palkit toimitetaan muovilla suojattuina erillisissä muovipakkauksessa.
Kanavaliitännän ja putkien päät on suljettu kuljetuksen ajaksi.
Kukin ilmastointipalkki on yksilöllisesti tunnistettavissa sekä palkkiin että muovipakkaukseen kiinnitetyn tarran avulla.

Asennus

Muunneltava Halton Vita Patient Rex hygieeninen ilmastointipalkki soveltuu erityisen hyvin asennettavaksi kattoon huoneen ulkoseinän suuntaisesti. Palkin asennussuuntaa valittaessa on otettava huomioon tuloilma- ja vesipiiriliitäntöjen sijainti.

Ilmastointipalkki voidaan kiinnittää suoraan kattopintaan (H1 = 195 mm) tai ripustaa kattoon 8 mm:n kierretankojen avulla. Jokaisen palkin molemmissa päädyissä on siirrettävät kiinnikkeet. On suositeltavaa, että kunkin kiinnikkeen etäisyys palkin päädystä on noin neljännes palkin pituudesta (L/4).

VPR_Hanging rods

Asenna jäähdytys- ja lämmitysvesipiirien runkoputket jäähdytyspalkin tason yläpuolelle, jotta putkiston ilmaus onnistuu hyvin.

Ilmastointipalkin kanavaliitännät sijaitsevat samassa päädyssä kuin putkiliitännät. Kanavaliitännät voidaan helposti siirtää asennuspaikalla palkin kummalle tahansa sivulle ruuvitaltan avulla.

Manuaalisen ilmanlaadun säätimen (HAQ) korvaaminen moottoroidulla mallilla

Käyttöjännite:     24 VAC.
Ohjaussignaali:   0 … 10 VDC

Käyttöönotto

Jäähdytys

Suositeltava jäähdytysveden massavirta on 0,02–0,10 kg/s, jolloin lämpötilan nousu lämmönsiirtimessä on 1–4 °C. Kondensoitumisen välttämiseksi lämmönsiirtimen menoveden suosituslämpötila on 14–16 °C.

Lämmitys

Suositeltava lämmitysveden massavirta on 0,01–0,04 kg/s, jolloin lämpötilan lasku lämmönsiirtimessä on 5–15 °C.
Lämmönsiirtimen menoveden suositeltu enimmäislämpötila on 35 °C.

Vesivirtojen tasaus ja säätö

Tasapainota Halton Vita Patient Rex -ilmastointipalkin vesivirrat jäähdytys- ja lämmitysvesipiirien paluuputkiin asennettavien tasapainotusventtiilien avulla. Ilmastointipalkin jäähdytys- ja lämmitystehoa muutetaan säätämällä veden massavirtaa. Veden massavirtaa voidaan säätää joko ON/OFF-venttiilillä tai suhteellisesti toimivalla kaksi- tai kolmitieventtiilillä.

Ilmavirtojen säätö

Liitä manometri mittausyhteeseen ja mittaa Halton Vita Rex -ilmastointipalkin staattinen paine. Ilman tilavuusvirta lasketaan oheisen kaavan avulla.
Kokonaisilmavirta (qv)

qv        Ilmakokonaistilavuusvirta, l/s tai m3/h
qv1      Suuttimen ilman tilavuusvirta, l/s tai m3/h
qv2      Ilmanlaadun (HAQ) säätimen ilman tilavuusvirta, l/s tai m3/h

Suuttimien ilman tilavuusvirta (qv1)

k           k-kerroin (alla olevasta taulukosta)
l eff       Patterin pituus [m]
Δpm      Ilmajakokammion mitattu stattinen paine [Pa]

Suutin k [l/s] k [m3/h]
A 0.71 2.56
B 0,99 3,56
C 1,36 4,90
D 2.09 7,52
E 3,33 11,99

Ilmanlaadun säätimen ilman tilavuusvirta (qv2)

a            Ilmanlaadun säätimen (HAQ) asento
           k-kerroin (alla olevasta taulukosta)
Δp      Ilmanjakokammion mitattu staattinen paine [Pa]

k [l/s] k [m3/h]
0.17 0.61

Vakioilmavirtajärjestelmien ilmavirran säätö

Määritä millimetreinä HAQ-säätimen asento, joka vastaa ilmavirtaa ilmanjakokammion todellisella painetasolla.

HAQ-säätimen säädöt tehdään asteikon avulla säätämällä yksikön aukon kokoa käsin. Asteikosta voi tarkistaa aukon koon millimetreinä.

Jotta säädöt tehdään oikein, on suositeltavaa, että HAQ-säätimen asennon säätämisen aikana tarkistetaan ilmanjakokammion paineet manometrin avulla.

HAQ-yksikön voi irrottaa kehyksestä säätöä varten avaamalla kaksi pyällettyä ruuvia (4).

Ilmanlaadunsäädin (HAQ)

 
Kuva.1   Moottoroitu HAQ                           Kuva.2   Manuaalinen HAQ

Koodi selitys:
1.   Toimilaitteen vapautus
2.   Aukon maksimiasennon rajoitus
3.   Aukon minimiasennon rajoitus
4.   Pyälletty ruuvit (2 kpl)

Ilmavirran säätäminen muuttuvaan ilmavirtaan perustuvissa sovelluksissa

Katkaise toimilaitteen virransyöttö.
Kytke moottoritoimilaitteen vaihteisto käsikäyttöiseen yliohjausasentoon vapauttamalla säätönuppi (1).

Määritä millimetreinä minimi- ja maksimiasennot, jotka vastaavat minimi- ja maksimi-ilmavirtaa ilmanjakokammion todellisella painetasolla.
Maksimi- ja minimiasennot säädetään kahdella kuusiokoloruuvilla (2,3). Asteikosta voi tarkistaa aukon koon millimetreinä.

Kytke toimilaitteen virransyöttö (24 VAC). Toimilaite kalibroi minimi- ja maksimiasennot automaattisesti asetettujen rajojen mukaan.

Toimilaitetta voi säätää tämän jälkeen 0–10 VDC -ohjaussignaalin avulla. (0 VDC = minimiasento, 10 VDC = maksimiasento)

HAQ-yksikön voi irrottaa kehyksestä säätöä varten avaamalla kaksi pyällettyä ruuvia (4).

Tilauskoodi

VPR-S-L-C-E; TC-CO-AQ-QV-ZT

Päävaihtoehdot
S = Suuttimen tyyppi
A A (Ø3mm)
B B (Ø4mm)
C C (Ø5mm)
D D (Ø6mm)
E E (Ø8mm)
L = Kokonaispituus [mm] 1800, 2400, 3000, 3600
C = Patterin tehollinen pituus 1300, 1900, 2500, 3100 (L-500) 
E = Kanavaliitäntä / kanavan koko / säätöpelti
R2 Right / 125
L2 Left  / 125
S2 Straight / 125
Muut ominaisuudet ja lisävarusteet
SP = System package
N No
Y Yes
TC  = Jäähdytys/lämmitystoiminta (patterin tyyppi)
C Jäähdytys
H Jäähdytys ja lämmitys
CO = Väri
SW Signal white (RAL 9003)
W Pure white (RAL 9010)
AQ = Ilman laadun säädin (HAQ)
MA Manuaalinen (CAV)
MO Moottoroitu (VAV)
QV = Pikakiinnitysventtiilit
N Ei
Y Kyllä
CV = Water valves and actuators
NA Not assigned
DA1 AB-QM without actuator
DA4 AB-QM with ABNM 24V NC
CS =  Condensation sensor
N No
Y Yes
ZT = Räätälöity tuote
N Ei
Y Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

VPR/C-2400-1900-R2N,SP=Y,TC=C,CO=SW,AQ=MO,QV=N,CV=NA,CS=N,ZT=N

Downloads

 • Halton Vita VPR – Hygienic chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Vita VPR – ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Vita VPR – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Vita VPR – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.