Hoppa till innehåll

Product / VPR

Halton Vita VPR – Kylbaffel

Halton Vita VPR kylbaffel tillhandahåller ett tyst, bekvämt och stabilt inomhusklimat i vårdmiljöer för patienter och andra miljöer med höga krav på klimat och flexibilitet. Kylbaffeln är framtagen för ett enkelt underhåll och rengöring tack vare den unika öppningsbara konstruktionen.

 • Batteri med anti-bakteriell ytbehandling som förhindrar eventuell mikrobiell tillväxt
 • Konstruktion som medför minskad mängd ansamlat damm och mindre behov för specialrengöring jämfört med andra kylbafflar
 • Enkel att installera i äldre anläggningar
Request a Quote

Översikt

Halton Vita VPR aktiva kylbaffel har följande egenskaper:

 • Tyst, behaglig och stabil inomhusmiljö
 • Kombinerat don för ventilation, värmning och kylning för infällt montage i undertak
 • Hög energieffektivitet
 • Enkel att installera i äldre anläggningar

Halton Vita VPR kylbaffel har

 • En hygienisk och öppningsbar konstruktion med släta ytor som är lätta att rengöra ordentligt
 • Batteri med anti-bakteriell ytbehandling som förhindrar eventuell mikrobiell tillväxt
 • En nedfällbar plåt som gör det lätt att komma åt batteriet på båda sidorna och de invändiga baffelytorna för rengöring
 • Anvisningar för rengöring som följer med produkten
 • Konstruktion som medför minskad mängd ansamlat damm och mindre behov för specialrengöring jämfört med andra kylbafflar
 • Inbyggd reglering för olika driftslägen HVC

Vanliga installationer: Patientrum i sjukhus och andra rum med hygienkrav.

Halton Vita VPR  är speciellt utformad för höga krav på hygien och prestanda i sjukhus och andra liknande miljöer. Haltons Vita VPR kan enkelt anpassas till förändrade driftsbetingelser och krav under byggnadens hela livslängd.

 • Enkla och snabba val med produktvalsprogrammet Halton HIT Design
 • Individuellt justerbara lufthastigheter med Haltons lufthastighetsstyrning (HVC)
 • Inbyggd driftsflexibilitet med hjälp av HVC vid flyttning av rumsavskiljande väggar
 • Justerbart tilluftsflöde vid layoutförändringar med hjälp av Haltons luftkvalitetsstyrning (HAQ)
 • Behovsbaserad styrning av tilluftsflödet för effektiv energianvändning i kanalsystemszoner med konstant tryck; när luftflödet ändras påverkar det inte kyl-/värmebatteriets kapacitet i kylbaffeln
 • Effektiv platslogistik
 • Förbättrad livslängdsprestanda med optimerade låga luft- och vattenflöden

Produktmodeller

 • Modell med kombinerat kyl- och värmebatteri
 • Modell med Haltons manuella eller motoriserade luftkvalitetssystem (HAQ)
 • Modell med uttagbart rengöringsbart batteri, avstängningsventiler

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Länk till certifikatet

Driftprincip

Halton Vita VPR kylbaffel är utformad för att monteras i ett undertak.

Primärluften förs in i den aktiva kylbaffelns anslutningslåda. Därifrån sprids den ut till rummet genom dysor och spridaren som ingår i HAQ-systemet. Det finns tilluftsspalter i underkanten på baffeln.

Tilluftsdysorna skapar ett undertryck som gör att induktionen av rumsluften blir effektiv . Den inducerade rumsluften strömmar genom batteriet där den kyls eller värms. Utblåsningen från baffeln riktas horisontellt utefter takytan.

Lufthastighetsstyrning i vistelsezonen

Haltons lufthastighetsstyrning (Halton Velocity Control – HVC) används för att injustera lufthastigheterna i rummet när rumslayouten förändras (som t.ex. då en rumsavskiljande vägg placeras närmare kylbaffeln) eller när lokala individuella lufthastigheter måste ändras. En justering av HVC påverkar det inducerade rumsluftflödet genom batteriet, och ökar eller minskar därför både hastigheterna i vistelsezonen och kylbaffelns kyl-/värmekapacitet.


Pos.1 = Min. läge                 Pos.2 = Normalläge             Pos. 3 = Boost läge

HVC-inställningen är uppdelad i sektioner (Pos. 1-3) för att möjliggöra rätt klimat i olika delar av vistelsezonen.

Vi rekommenderar att man designar kylbaffeln för normalläget, så att både min. och max.läget ska kunna användas under byggnadens förväntade livslängd.

Styrning av luftflöde

Tilluftsflödet i kylbaffelns dysor beror på den effektiva batterilängden och kammarens statiska tryck, som kan justeras t.ex. med hjälp av separata injusteringsspjäll.

Använd Haltons luftkvalitetssystem (Halton Air Quality – HAQ) för att injustera och/eller styra tilluftsflödet i ett rum (tillval). Luftflödet beror på hur mycket strypspjället i HAQ-systemet är öppet och det statiska trycket i anslutningslådan.

Ändring av luftflödet erfordras när rumsanvändningen förändras och det finns behov av att anpassa tilluftsflödena. Justera in luftflödet med hjälp av strypspjället manuellt eller, vid behovsbaserad ventilation, automatiskt via ett ställdon.

En kylbaffel försedd med manuell HAQ kan vid senare tillfälle byggas om till en motoriserad version.

Vi rekommenderar att kylbafflar för behovsbaserade luftflöden ansluts till kanalsystem med konstant tryck, när

 • Injusteringen via HAQ-systemet inte påverkar dysluftflödet.
 • Injusteringen via HAQ-systemet inte påverkar batteriets kyl- eller värmeeffekt.
 • Styrningen via HAQ-systemet inte har någon signifikant påverkan på trycket i kanalsystemet respektive andra kylbafflars luftflöden i samma kanalsystem.

De olika kylbafflarna med konstant, justerbart eller variabelt flöde – ser likadana ut.

Injustera primärluftsflödet i rummet med hjälp av läget för styrenheten i HAQ-systemet och val av dysstorlek i kylbaffeln. Ett separat spjäll för injustering av luftflöde installeras i kanalen och används för inreglering av luftflödena i kanalsystemet.

Max. och min. flödena ställs vid den motoriserad versionen av HAQ-systemet in av spjällets öppningsvinkelbegränsare.

Justera in varje baffels primärluftflöde med hjälp av Haltons system för luftkvalitetsstyrning (HAQ) under installation och driftsättning. Det finns därför inget behov av att ändra eller plugga igen munstycken i kylbaffeln.

Styrning av luftkvalitet och temperatur

Baffelns kyl- och värmeeffekt regleras med hjälp av en rumstermostat som styr vattenflödet genom batteriet.

Luftkvalitetsstyrning i ett rum kan ordnas via t.ex. en CO2-givare när rumstemperaturen styrs separat genom att vattenflödet regleras. Alternativt kan en temperaturgivare användas för luftkvalitetsstyrning. I första steget ändras luftflödet, och om temperaturen överstiger börvärdet, börjar i andra steget vattenventilen att öppna.

Vid värmning bör temperaturskillnaden mellan inblåsningsluften och rumsluften inte överstiga 3 °C. Värmevattentemperaturen bör inte vara högre än 35 °C. För att uppnå optimal värmeeffekt erfordras ett lämpligt primärluftflöde. Luftbehandlingsaggregatet ska därför vara i drift under uppvärmningsperioderna för att säkerställa korrekt värmeeffekt.

Tekniska data

Feature Description
Airflow rate Max. nozzle airflow rate < 35 dB (LpA): 48 l/s or 172 m3/h (VPR/C- 3600)
Dimensions 1795/2395/2995/3595/ * 595 mm
Water pressure drop 10.8 kPa (VPR 3600, waterflow 0. 1 kg/s)
Cooling capacity Total capacity up to 1840 W (water in 14.0 C, mass flow 0.1 kg/s, airflow 48 l/s, air temperature 16 C, room temperature 24 C)
Weight 29 – 58 kg (with water)
Typical static pressure 50-100 Pa
Water temperature 14-20 C (must be above dew point)

Features and options

Tillbehör / alternativ Kod Beskrivning Anmärkning
Kombinerat batteri för kylning
och värmning
TC = H Batteri med cirkulation
av värmevatten
Anslutningsdimensionen
på kopparrör för
kyl-/värmevatten
är Ø 15/10 mm
Haltons luftkvalitets-
-styrning
(HAQ-spjäll)
AQ = A Manuell manövrering Batterilängd:
L – 500 mm
AQ = B  Motoriserad manövrering.
– Strömförsörjning: 24 V ~
– Styrsignal: 0…10 V=
Batterilängd:
L – 500 mm
Snabbkopplingsventiler QV = Y Snabbkopplingsventiler
på batteriet för service
och rengöring

System package

The system package should be selected in the VPR product order code when the product is intended to be equipped with Halton Vita VRA room automation system.

The package consists of a controller unit and a user panel used to adjust the ventilation airflow, room temperature, and lighting in a hospital patient room.

VRA control box_LPC_overview left_620_350

Fig 1. Automation control unit and a user panel

The controller unit is installed on top of the beam and the user panel on the wall.

VPR_overview_left +VRA_620_350

Fig 2. Location of system package components

You can find more detailed information about the system package under Halton Vita VRA room automation product pages.

Konstruktion och materialer

VPR_material

No. Komponent Beskrivning Anmärkning
1 Frontplåt Grundlackerad
förzinkad stålplåt. Polyester-lackerad, vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde)
2 Sidoplåtar Grundlackerad
förzinkad stålplåt. Polyester-lackerad, vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde)
3 Gavelplåtar Förzinkad stålplåt. Polyester-lackerad, vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde)
4 Tilluftskammare Förzinkad stålplåt  –
5 Beslag Förzinkad stålplåt  –
6 Batterirör Koppar ¤) Antibakteriell ytbehandling,
vit (RAL 9003/30%)
7 Batteriflänsar Aluminium ¤) Antibakteriell ytbehandling,
vit (RAL 9003/30%)
8 Flexible connectors Stainless steel Stainless steel (braided)

¤) Den ytbehandling som används på batteriet i Haltons Vita VPR har testats (enligt standarden ISO 22196 ja JIS Z 2801) i ett oberoende mikrobiologiskt laboratorium med följande resultat:

>99%(24 timmar) Reduktion av många vanliga bakterier*

*(Acinetobacter baumannii, Pseudomonas Aeruginosa, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Salmonella Enteritidis, Vibrio Parahaemolyticus, Enterobacter Faecalis, Enterobacter Aerogenes, Escherichia Coli, Listeria Monocytogenes, Salmonella Enterica, Legionella Pneumophilia)

Dimensioner och vikt

VPR_dimension_2

VPR_dimensions

Fig. 1.Halton Vita VPR dimensions

 Batterilängd  1300, 1900, 2500, 3100
 L- 5  1795, 2395, 2995, 3595

Inbyggnad i undertak (standard T-profil 600)

 Vikt

 Model [kg/m]
 Utan vatten 15
 Med vatten 16

Underhåll

VPR_front_panel_open
Fig.1   Frontplåten öppnad

Fig.2  Batteriet nedsänkt

Kodbeskrivning:
1.    Frontplåt
2.    Hölje
3.    Tilluftsanslutning
4.    Batteri
5.    Haltons luftkvalitetsstyrning (HAQ)
6.    Kanalanslutningskåpa
7.    Skruv med räfflat huvud (2 st)
8.    Flexibla slangar
9.    Skjutbart fästbeslag (4 st)
10.  Upphängningskedja

Öppna frontplåten på (1.) på Haltons kylbaffel Vita VPR.

Lossa de två skruvarna (7.) med räfflade huvuden. Ta ner batteriet (4.) försiktigt. Låt det hänga i kedjorna (10.).

Rengör försiktigt tilluftsanslutningslådan och de flänsförsedda batterirören
med hjälp av en dammsugare och se till att de inte skadas.

Rengör frontplåten och om så behövs sidoplåtarna med en fuktig trasa.

Du kan ta bort HAQ-enheten för att rengöra den. Lossa i så fall på skruvarna.

Beskriviningstext

Den aktiva kylbaffeln ska ha en inbyggd recirkulationsluftsbana genom den perforerade frontplåten. Det inducerade rumsluftflödet ska kunna injusteras manuellt via tre inställningslägen utan att det påverkar primärluftflödet. Kylbaffelns luftflöde ska kunna injusteras utan att dysorna pluggas igen eller byts ut.

Primärluftflödet ska kunna injusteras över ett brett område via ett tilluftsflödesdon inbyggt i kylbaffeln. Injustering av luftflödet ska inte påverka det inducerade luftflödet genom batteriet när det statiska trycket i anslutningslådan hålls konstant (tillval).

En kylbaffel som är försedd med ett manuellt justerbart luftflödesspjäll ska vid senare tillfälle kunna motoriseras.

Styrningen av uteluftflödet får inte påverka batteriets kyl- eller värmeeffekt.
Baffeln med injusterbart luftflöde ska bara ha en kanalanslutning.
Kylbafflar med konstant respektive variabelt luftflöde ska se likadana ut.

Frontplåten ska kunna öppnas och tas bort från endera sidan för allmänt underhåll och rengöring.
Specialverktyg ska inte behöva användas.

Luftinblåsningen till rummet ska vara en- eller tvåvägs.
Den aktiva kylbaffeln ska vara 595 mm bred och 195 mm hög.
Den aktiva kylbaffeln ska ha en anslutningsstos med diametern 125 mm.
Kanalanslutningspositionen ska kunna ändras utan användning av specialverktyg.
Ramen, frontplåten och sidoplåtarna utförs i förzinkad stålplåt.

Alla synliga delar lackeras med vit färg RAL 9003 eller RAL 9010 (20% glansvärde).
Alla rör ska vara av koppar. Anslutningsrören ska ha en väggtjocklek på 0,9–1,0 mm.
Kylflänsarna utförs i aluminium och täcks med anti-bakteriell ytbeläggning.
Om batteriet även är avsett för värmning ska det förses med två seriekopplade 10 mm rör.

Alla skarvar löds och tryckprovas på fabrik.
Högsta driftstryck i rörsystemet är 1,0 MPa.
I den aktiva kylbaffeln ska det finnas ett injusteringsspjäll (tillval) och ett mätuttag för luftflödesmätningar.

Varje kylbaffel ska skyddas av ett borttagbart plastöverdrag och förpackas separat.
Kanalanslutningen och rörändarna pluggas före transport.
Varje kylbaffel märks med serienummer på etiketter på själva kylbaffeln och på plastförpackningen.

Installation

Halton Vita Patient Rex anpassningsbara kylbaffel är speciellt lämplig för undertaksinstallation när baffeln placeras parallellt med rummets yttervägg. Tänk på tilluftens och vattenrörens anslutningspunkter när du väljer placering av kylbaffeln.

Montera kylbaffeln direkt mot takytan (H1 = 195 mm) eller häng upp den i gängade stänger (8 mm). Varje baffel är försedd med rörliga fästbeslag som sitter fast monterade på baffelns båda sidor. Den rekommenderade positionen för beslagen är på avståndet L/4 från baffeländen. L = baffelns längd.

VPR_Hanging rods

Installera huvudledningarna för kyl- och värmevatten högre än kylbaffeln för att undvika att det uppstår luftfickor.

Kanal- och röranslutningarna finns vid samma ände på kylbaffeln. Flytta enkelt över kanalanslutningen till endera sidan av kylbaffeln med hjälp av en skruvmejsel på plats.

Ersätt en manuell version av HAQ-systemet med en motoriserad
(HAQ = Halton Air Quality control)

Strömförsörjning    24 VAC.
Styrsignal             0 … 10 VDC

Driftsättning

Kylning

Det rekommenderade kylvattenflödet är 0,02 – 0,10 kg/s, vilket innebär en temperaturstegring på 1 – 4 °C i batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på 14 – 16 °C för att undvika kondens.

Värmning

Det rekommenderade värmevattenflödet är 0,01 – 0,04 kg/s, vilket innebär en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet.
Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på högst 35 °C.

Inreglering och styrning av vattenflöden

Inreglera vattenflödena i Haltons kylbaffel Vita VPR med hjälp av inregleringsventilerna på kyl- respektive värmevattenutloppen. Kylbaffelns kyl- och värmeeffekt styrs genom reglering av vattenflödet. Vattenflödet kan styras med en avstängningsventil (ON/OFF) eller med en 2- eller 3-vägs proportionell ventil.

Injustering av tilluftsflödet

Anslut en manometer till mätuttaget och mät upp det statiska trycket i Haltons kylbaffel Vita VPR. Beräkna luftflödet enligt formeln nedan.
Totalt luftflöde (qv)

qv1     Totalt luftflöde, l/s eller m3/h
qv1     Dysluftflöde, l/s eller m3/h
qv2     Luftflöde i spridaren i luftkvalitetssystemet (HAQ) l/s eller m3/h
Dysluftflöde (qv1)

k          Koefficient i tabellen
l eff       Batteriets längd [m]
Δpm      Uppmätt statiskt tryck i anslutningslådan [Pa]

Dysa k [l/s] k [m3/h]
A 0.71 2.56
B 0,99 3,56
C 1,36 4,90
D 2.09 7,52
E 3,33 11,99

Luftflöde för luftkvalitetsstyrning (qv2)

a            HAQ-spjällets öppningsläge
            Koefficient i tabellen nedan
Δp       Uppmätt statiskt tryck i anslutningslådan [Pa]

k [l/s] k [m3/h]
0.17 0.61

Injustering av ett konstantflöde med hjälp av inställningsdonet i HAQ-systemet

Definiera i millimeter på HAQ-donets längdskala det spjällöppningsläge, som motsvarar luftflödet vid aktuell trycknivå i anslutningslådan.

Justera in spjällöppningen manuellt med hjälp av HAQ-donet. Det är möjligt att verifiera öppningen i millimeter på lägesskalan.

För att säkerställa korrekt injustering rekommenderar vi att du ställer in spjälläget och samtidigt läser av börvärdet för trycket i anslutningslådan med hjälp av en manometer.

Du kan ta bort HAQ-enheten från ramen och utföra injusteringen. Lossa på de två skruvarna med räfflade huvuden (4).

Halton Air Quality control (HAQ)

 
Fig.1   Motoriserad HAQ                               Fig.2   Manuell HAQ

Kodbeskrivning:
1.   Frigöring av ställdonet
2.   Begränsning av max.öppningen
3.   Begränsning av min.öppningen
4.   Skruv med räfflat huvud (2 st)

Injustering av luftflödesområdet i system med variabla luftflöden

Stäng av strömtillförseln till ställdonet.
Koppla ur ställdonet till manuellt dominerande läge genom att frigöra knappen (1).

Definiera spjälläget i millimeter för max.luftflöde vid det aktuella trycket i anslutningslådan. Gör på samma sätt för min.luftflödet.
Justera in max. och min.lägena med hjälp av de två insexskruvarna (2,3). Det är möjligt att verifiera öppningen i millimeter på lägesskalan.

Slå på strömmen (24V~) till ställdonet. Ställdonet kalibrerar min. och max.lägena automatiskt enligt de satta gränserna.

Ställdonet kan kontrolleras härifrån genom  en 0 … 10 V= styrsignal. (0 V= är min.position, 10 V= är max. position)

Du kan ta bort HAQ-enheten från ramen och utföra injusteringen. Lossa på de två skruvarna med räfflade huvuden (4).

Beställningskod

VPR-S-L-C-E; TC-CO-AQ-QV-ZT

Huvudalternativ
S = Dystyp
A A (Ø3mm)
B B (Ø4mm)
C C (Ø5mm)
D D (Ø6mm)
E E (Ø8mm)
L = Total längd [mm] 1800, 2400, 3000, 3600
C = Effectiv batterilängd 1300, 1900, 2500, 3100 (L-500) 
E = Kanalanslutning / Kanalstorlek / Spjäll
R2 Right / 125
L2 Left  / 125
S2 Straight / 125
Andra alternative och tillbehör
SP = System package
N No
Y Yes
TC  = Kyl- / värmefunktioner (batterityp)
C Kylning
H Kylning och värmning
CO = Färg
SW Signalvit (RAL 9003)
W Kritvit (RAL 9010)
AQ = Luftkvalitetsstyrning (HAQ)
MA Manuell
MO Motoriserad
QV = Snabbkopplingsventiler
N Nej
Y Ja
CV = Water valves and actuators
NA Not assigned
DA1 AB-QM without actuator
DA4 AB-QM with ABNM 24V NC
CS =  Condensation sensor
N Nej
Y Ja
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)

Order code example

VPR/C-2400-1900-R2N,SP=Y,TC=C,CO=SW,AQ=MO,QV=N,CV=NA,CS=N,ZT=N

Downloads

 • Halton Vita VPR – Hygienic chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Vita VPR – ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Vita VPR – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Vita VPR – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.