Hoppa till innehåll

Product / CPT

Halton CPT – Passiv kylbaffel

Avslutad 1.3.2023
-> kommer ersättas av Halton CPA

Request a Quote

Översikt

Avslutad 1.3.2023
-> kommer ersättas av Halton CPA

 • Takmonterad passiv kylbaffel
 • Installation ovanför ett öppet raster eller perforerat undertak
 • Tyst drift
 • Inga rörliga delar
 • Lämplig för utrymmen som kräver höga kyleffekter med låg lufthastighet i vistelsezonen
 • Idealisk för många olika slags byggnader där det ställs höga kvalitetskrav på klimatmiljö och individuell styrning av klimatet i varje rum
 • Vanligtvis installeras baffeln i kontor, konferensrum och butiker
 • Tre olika batterihöjder för att uppfylla krav på kylkapacitet

Halton är specialiserade på anpassade produkter för att möta speciella krav i projekt. Möjligheter för speciella storlekar och olika typer av integrering.

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Länk till certifikatet

Dimensioner och vikt

WD = Placering av röranslutning
S       Rak
U      Uppåt

W H w L l (utan ventiler) l (med ventiler)
315 100 136 1200-5000 L-200 L-300
450 100 204 1200-5000 L-200 L-300
585 100 271 1200-5000 L-200 L-300
315 200 136 1200-5000 L-200 L-300
450 200 204 1200-5000 L-200 L-300
585 200 271 1200-5000 L-200 L-300
315 300 136 1200-5000 L-200 L-300
450 300 204 1200-5000 L-200 L-300
585 300 271 1200-5000 L-200 L-300

Ett batteri med en slinga har ett anslutningsrör på ØD 15 mm och med två slingor är anslutningsröret ØD 22 mm.

Alternativ:  Fabriksmonterad ventil

Vikter kg/m (inklusive vatten)

Bredd (mm) Höjd (100-300 mm)
315 8,3 (8,5)
450 10.8 (11.9)
585 12.7 (14.1)

Due to fabric skirts the weight difference between different heights is not remarcable.

Material

Komponent Material Anmärkning
Sidoplåtar Brandsäker textil Uppfyller PES FR
Kylrör i batteri Koppar
Kylflänsar Aluminium
 Skirt textile  Fireproof polyester  Fulfils PES FR

Skärmtextil i brandsäkert polyester

Tillbehör

Tillbehör Kod Anmärkning
Röranslutning i änden (WD=S) WD=S
Röranslutning uppåt (WD=U) WD=U
Fabriksmonterad styrventil CV =  Se Beställnings kod

Kontakta Haltons kundtjänst för andra alternativ

Funktion

Baffeln fungerar via naturlig konvektion varvid värmen från rummet avlägsnas och ersätts med ett kylluftflöde. Det konvektiva luftflödet ökar respektive minskar i proportion till värmebelastningen i vistelsezonen och säkerställer därvid optimal termisk komfort.

Varierande krav på sensibel kyleffekt uppfylls genom att vattenflödet regleras i kylbatteriet. Detta styrs av en rumstermostat tillsammans med en vattenventil. Möjligheterna till fri kylning är stora eftersom systemet körs med förhöjda kylvattentemperaturer (för att undvika latent kyla).

Halton CPT kan levereras med skärmar i tre olika höjder för att uppfylla krav på kylkapacitet.

Installation

Kylbaffeln Halton CPT installeras ovanför ett öppet raster eller perforerat undertak.
För att säkerställa effektiv konvektion, bör baffeln monteras så att avståndet till taket är minst 0,25 x baffelbredden när baffeln inte placeras nära en vägg och 0,5 x baffelbredden när den befinner sig nära en vägg.

Varje kylbaffel fästs i taket med expanderbult och gängade stänger (medföljer inte leveransen). Fyra fästbeslag sitter på en femtedel av baffellängden (L/5) från änden räknat. Det blir sex fästbeslag med en baffellängd på ³ 3500.

Beslagens exakta positioner anpassas till gängstångspositionen. Kylbaffelns läge kan enkelt justeras både horisontellt och vertikalt. Fästbeslag följer som standard med i paketet.

Installatören tillhandahåller gängstänger och expanderbultar.

Avstånd mellan upphängningsstänger

Avstånd från taket

D = avstånd vägg; upp till 1 x W

Injustering

Driftsättning av kylbaffeln utförs på konventionellt sätt:

 • Fyll och spola igenom huvudledningarna
 • Fyll och lufta rörkretsarna
 • Ställ in börvärdet för vattentemperaturen
 • Justera in vattenflödena i alla huvudledningar med hjälp av reglerventilerna’
 • Ställ in rätt vattenflöde till respektive kylbaffel

Service

Kylbaffeln Halton CPT kräver mycket litet underhåll.

Det kan vara nödvändigt att göra rent kylbatteriet vart tredje eller femte år. Kylbatteriet kan rengöras med en dammsugare.

Beskrivningstext

Kapacitet:    90 – 550 W/m
Längd:         1000, +100, .., 5000 mm
Bredd:          315, 450 och 585 mm

Batteriet tillverkas av aluminiumflänsar och kopparrör med nominell ytterdiameter på 15 mm.
Högsta tillåtna driftstryck i kylvattenkretsen är 1,0 MPa. Alla skarvar löds och tryckprovas på fabrik.

Produktkod

CPT-L-W-NW-H; CO-WD-CV-ZT

L = Längd (mm)
1200, 1300, 1400 .., 5000

W = Bredd (mm)
315, 450, 585

NW = Antal rörslingor
1, 2

H = Höjd (mm)
100, 200, 300

Andra alternativ ocg tillbehör

CO = Färg 
N       Ingen lackering
B       Svart (RAL9005)

WD = Placering av röranslutningar
E       Längst fram
U      Ovanpå

CV =  Styrventiler och ställdon
N       Nej
A1     Justerb. kv-värde, fabriksmonterad, inget ställdon
A3     Justerb.kv-värde, fabriksmonterad, 24-V ställdon
A5      Justerb.kv-värde, fabriksmonterad, 230-V ställdon
A7      Konstantflödesinst
A9      Konstantflödesinst., 24-V ställdon
A11    Konstantflödesinst., 230-V ställdon

ZT =  Kundanpassad produkt
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Exempel på kod

CPT-2200-585-1-100, CO=N, WD=E, CV=N, ZT=N

Downloads

 • Privat: Halton CPT – Passive chilled beam (terminated)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton CPT – Passiivinen jäähdytyspalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton CPT – Poutre statique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton CPT – Passiv kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • CPT Passive beam for spaces with high cooling loads

  Data

  de

  Shape 2
 • CPT 用于横向送风的方形送风装置

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton CPT – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.