Hoppa till innehåll

Product / R6O

Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Kylbaffel

Aktiv VAV kylbaffel för Halton Workplace system. Lämplig för krävande kontorsmiljöer.

 • Väl lämpad för behovsstyrd ventilation med ett kanalsystem för konstanttryck
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa inomhusförhållanden, energieffektiv drift och individuell rumsreglering krävs
Request a Quote

Översikt

 Kylbaffel för variabel luftflöde

 • Lämplig för Halton Workplaces behovsstyrda ventilationslösning
 • Ett kombinerat kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak
 • Väl lämpad för behovsstyrd ventilation med ett kanalsystem för konstanttryck
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa inomhusförhållanden, energieffektiv drift och individuell rumsreglering krävs

Vanliga installationer: kontorsrum, kontorslandskap och konferansrum.

Halton Rex Integrated VAV kylbaffel är avsedd för kontor med höga kvalitetskrav och har hög flexibilitet vad gäller justering av luftflödet. Halton Rex Integrated VAVs drift kommer att anpassa sig till förändringar i användningen av utrymmen och kontorslayout.

 • Justerbara ändringar i tilluftsflödet med Operation Mode Damper – driftlägesspjäll (OMD).
 • Individuellt justerbara lufthastigheter med Haltons Velocity Control – hastighetskontroll (HVC).
 • Inbyggd flexibilitet för omlokalisering av mellanväggar med Haltons lufthastighetskontroll.
 • Behovsstyrd ventilation för effektiv energianvändning i zoner med konstant tryck.
 • Förbättrad livscykelprestanda med optimerade luft- och vattenflöden.

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med kombinerat kyl- och värmebatteri
 • Model with Halton Workplace WRA, room automation system package

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Länk till certifikatet

Dimensioner

 ØD  160
 Batteriets längd  1000, +100, …, 3400
 L-5  1195, +100, …, 3595 (+1715)
 kg/m  15

Undertaksintegrerad

Material

 Del  Material  Finishing  Anmärkning
Frontplåt Förlackerat
galvaniserat stål
Polyesterlackerad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxylackerad
Sidoplattor Förlackerat
galvaniserat stål
Polyesterlackerad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxylackerad
Gavlar Galvaniserat stål Polyester-epoxylackerad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxylackerad
Tilluftskammare Galvaniserat stål
Fästen Galvaniserat stål
Batterirör Koppar
Kylflänsar Aluminium

Vattenröranslutningar för kyla/värme är Cu15/Cu10 med väggtjocklek på 0,9-1,0 mm och uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996.

Maximalt drifttryck för kall-/varmvattenkretsen är 1,0 MPa.
Tilluftskanalens anslutning är 125 mm

Tillbehör

Tillbehör/modell Kod Beskrivning Anmärkning
Kombinerat kyl- och
värmebatteri
TC = H Batterimed
varmvattencirkulation
Kyla/värme
kokopparvattenrörens
anslutningar är
Ø 15/10 mm
(Se Beställningskods fliken)

Funktion

Halton Rex Integrated VAV kylbaffel är avsedd att monteras infälld i ett undertak.

Primärluften kommer in i den aktiva kylbaffelns tilluftskammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysornasom kontrolleras av OMD (driftlägesspjäll).
Tilluftens jetdysor inducerar på ett effektivt sätt rumsluft som sedan riktas horisontellt längs takytan. Induktionsluften stiger genom perforeringen på baffeln frontplåt. Luften cirkulerar sedan genom värmeväxlaren, där den kyls eller värms innan den sprids in i rummet.

Lufthastighetskontroll i vistelsezonen

Haltons lufthastighetskontroll (HVC) används för att justera lufthastigheterna i rummet antingen när rumsindelningen ändras (t.ex. där mellanväggen ligger nära kylbaffeln) eller när lokala individuella lufthastigheter måste ändras. Justering av lufthastigheten (HVC) påverkar det inducerade rumsluftflödet genombatteriet, och därför antingen ökar eller minskar både hastigheterna i vistelseområdet och kylbaffelns kyl-/värmekapacitet.


Pos.1 = Min. läge                 Pos.2 = Normalläge               Pos.3 = Max.läge

HVC-spjället är indelad i sektioner (Pos.1-3) för att möjliggöra en anpassning av förhållandena i olika delar av vistelseområdet.

Det rekommenderas att utforma kylbaffeln i normalt läge så att både minskat och ökat läge tillåts under byggnadens livscykel.

Driftlägeskontroll

Tilluftsflödet från kylbaffelns dysor är beroende av den effektiva batteri längden och statiskt kammartryck.

Haltons OMD-läge används för att justera och styra utomhusluftsflödet i ett rumsutrymme. Luftflödeshastigheten är beroende av reglerspjällets öppningsläge. Driftläge för rumsutrymmet övervakas med närvarosensorer. I obemannat läge (1), är tilluftsflödet inställt på det lägsta värdet som kan ta bort dålig luft. I bemannat läge (2.), är tilluftsflödet inställt på normalt kontorsläge. När flera personer kommer till utrymmet, ökas luftflödet baserad på CO2-sensorer till ökat läge (3.) för att upprätthålla det inställda målvärdet för inomhusluftens kvalitet.


1.  Obemannat läge               2.  Bemannat läge                  3. Max.läge

Det rekommenderas att kylbafflar för behovsstyrda luftflöden ska anslutas till kanalsystem  för konstant tryck.

Temperaturkontroller

Kylbaffelns kyl- och värmekapacitet styrs genom att reglera vattenflödet enligt styrsignalen från regulatorn för rumstemperatur.

I värmeläge rekommenderas att temperaturskillnaden mellan tilluften och rumsluften inte är större än 3 °C. Vatteninloppstemperaturen för batteriet bör inte vara högre än 35 °C. Optimal värmeprestanda kräver ett lämpligt primärluftflöde. Således ska aggregatet arbeta under uppvärmningsperioder för att säkerställa korrekt värmeprestanda.

System package

Halton Workplace WRA room automation system package for Halton Rex Integrated VAV (R6O) chilled beam

Halton Workplace WRA is part of the Halton Workplace solution offering.

R6O with WRA

Fig.1. Halton Workplace WRA room automation controller integrated to Halton Rex Integrated VAV (R6O) chilled beam

Halton Workplace WRA is a controller especially designed for controlling the automation system of office spaces and meeting rooms. It is used for controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality.

The Halton Workplace WRA room automation package consists of a controller unit and optional components depending on customer needs: a wall panel and sensors for temperature, CO2, occupancy, pressure, and condensation.

There are options available for the controller unit and wall panel, depending on the number of controls and sensors required. The Halton Workplace WRA room automation controller is always combined with other Halton products for adaptable and high-level indoor climate.

Application area

 • Controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces and meeting rooms
 • The Halton Workplace WRA room automation controller is an important part of the Halton Workplace system, controlling room units and airflow control dampers
 • Overall Halton Workplace System includes:
  • Room air conditioning applications with Halton Workplace WRA room automation controller:
   • Active chilled beams
   • Exhaust units
   • VAV dampers
   • Active VAV diffusers
 • Halton Max MDC zone control dampers
 • Halton Workplace WSO system optimiser
Key features
 • Factory-tested controller and wiring, easy to install
 • Pre-installed project-specific parameters, quick to commission
 • Several operating modes based on occupancy, thermal comfort, and indoor air quality
 • Enables fully flexible layout solutions for changing needs in office environments
 • Highly energy-efficient and reliable system operation

Operating principle

The Halton Workplace WRA room automation controller operates with Variable Air Volume (VAV) dampers and active chilled beams of the Halton Workplace system. These are used for adjusting the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces.

Each room unit in an office space can have its own dedicated Halton Workplace WRA room automation controller, or a single controller can control multiple room units. The Halton Workplace WRA room automation controller can automatically adjust the system according to the indoor environment level preferred by users. Each room unit having its own dedicated controller brings maximum flexibility.

Room automation: Halton Rex Integrated VAV (R6O) active chilled beams controlled with Halton Workplace Room Automation controllers 

WRA_R6O two person office

Fig.2. Halton Rex Integrated VAV (R6O) chilled beams controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers in a double office room

Room automation description

In this configuration, two Halton Workplace WRA room automation controllers (DXR2.E12P-102A) control two Halton Rex Integrated VAV (R6O) active chilled beams. Each R6O chilled beam has heating and cooling valves, a motorised Operation Mode Damper (OMD) control, and integrated CO2 and condensation sensors. A pressure sensor is integrated into the Halton Workplace WRA room automation controller. The system also includes an exhaust VAV damper and a wall panel (QMX3.P37) with temperature sensor and display. One Halton Workplace WRA room automation controller can individually control up to four terminal units, and there can be several Halton Workplace WRA room automation controllers in the room. 

Design criteria for room automation

 • R6O chilled beam has motorised OMD control
 • Condensation sensor and CO2 sensor integrated into R6O chilled beam
 • Exhaust airflow control
 • Wall panel with temperature sensor and display
 • Window switch control
 • Pressure sensor integrated into Halton Workplace WRA room automation controller

Schematic drawing

R6O

Fig.3. Schematic drawing: Halton Rex Integrated VAV (R6O) chilled beam (4-pipe) controlled with Halton Workplace WRA room automation controller

Equipment list

Code  Equipment 
RC  Controller unit 
FG  Airflow damper actuator 
FC  Airflow measurement 
H  Water valve actuator 
CS  Condensation sensor 
OS  Occupancy sensor 
PE  Pressure sensor 
CO2  CO2 sensor 
WP  Wall panel 
TE  Temperature sensor 
TI  Temperature display 

WRA_E12P_overview_right

Fig.11: Factory-installed Halton Workplace WRA room automation controller DXR2.E12P-102A

Wiring diagram

For the wiring diagram of this configuration, see Halton Workplace WRA room automation controller product page / section Product selection examples.

Components and order code examples for the system

 • 2 x Active chilled beam: Halton Rex Integrated VAV (R6O)
  R6O/A-2400-C-2100, SP=Y, LD=R3, TC=H, CO=SW, ZT=N
 • 1 x Exhaust unit: Halton AGC Exhaust grille + Halton PRL Plenum for grilles
  AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 x VAV damper: Halton Max Ultra Circular (MUC) or Halton Max One Circular (MOC)
  MUC/G-160, MA=CS
 • Automation package: 2 x Halton Workplace WRA room automation controller unit with related components
  WRA/R6O-E21-OM-EX4, WP=37, LC=NA, CD=CS, SW=NA, ST=IC, SL=OE, PM=P2, TC=H, CV=SP5, RV=NA, ZT=N

NOTE: Further information can be found on Halton Workplace WRA room automation controller product page.

Cooling and heating water valve selection in Halton Workplace WRA room automation system package

Water valve selection is done in Halton Workplace WRA room automation system package. Water valve sizing depends on the number of secondary and primary chilled beam units that are controlled with single controller. One water valve is used to control the whole chilled beam group cooling or heating operated by one room controller. Water valve is sized for whole group when there are multiple chilled beams controlled with single controller unit. There can be one primary chilled beam with room controller and up to three secondary chilled beams. Water valve sizing for 1-4 chilled beams is shown below.

Number of chilled beams (pcs.)  Water valve type  Size for cooling (DN)  Size for heating (DN)  Installation 
1  ABQM  DN15  DN15   Integrated to chilled beam 
2  ABQM  DN20  DN15   Loose 
3  ABQM  DN20  DN15  Loose 
4  ABQM  DN25  DN15  Loose 
Number of chilled beams (pcs.)  Water valve type  Size for cooling (DN)  Size for heating (DN)  Installation 
1  VPP46..  DN15  DN15   Loose
2  VPP46..  DN20  DN15  Loose 
3  VPP46..  DN20  DN15  Loose 
4  VPP46..  DN25  DN15  Loose 

Installation

Halton Rex Integrated VAV aktiv kylbaffel är särskilt lämpad för takmontering som löper parallellt med den yttre väggen i rummet. Vid val av kylbaffelns placering, ska placering av anslutningarna till tilluften och vattenkretsen beaktas.

Kylbaffeln kan fästas direkt på takytan (H1 = 230 mm) eller hängas upp i gängade stänger (8 mm). Beroende på enhetens längd är fästpunkterna placerade såsom visas på ritningarna.

Installera huvudledningarna för kyl- och varmvattenkretsar över kylbaffelns nivå för att möjliggöra ventilering av rörledningarna.
Fästen,  total längd från 1200 till 1500 mm

Fästen, total längd från 1600 till 2200 mm

Fästen, total längd från 2300 till 3600 mm

Injustering

Kylning

Rekommenderad flödeshastighet för kylvattnet är från 0,02–0,10 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i. För att undvika kondensation, är rekommenderad vatteninloppstemperatur för batteriet 14–16 °C.

Uppvärmning

Rekommenderad flödeshastighet för varmvattnet är från 0,01–0,04 kg/s, vilket resulterar i en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet. Maximal temperatur för vatteninlopp för värmeväxlaren är 35 °C.

Balans och kontroll av vattenflödeshastigheter

Balansera vattenflödeshatigheten i Halton Rex for Vario kylbaffel med justeringsventilerna som är installerade på utloppssidan av kyl- och varmvattenslingorna. Kyleffekt och värmekapacitet på kylbaffeln styrs genom att reglera vattnets flödeshastighet. Vattnets flödeshastighet kan regleras genom användning av en ON/OFF-ventil eller en två- eller trevägs ventil.

Justering av tilluftsflödet

Anslut en manometer i mätuttagen och mät det statiska trycket i Halton Rex Integrated VAV kylbaffel. Luftflödeshastigheten beräknas enligt nedanstående formel.

Total luftflödeshastighet (qv)

qv        Totalt luftflöde, l/s eller m3/h
qv1      Normalt läge dysornas luftflöde, l/s eller m3/h
qv2      Ökat läge dysornas  luftflöde, l/s eller m3/h
Luftflödeshastighet för dysor (qv1 och qv2)

qv1,2 = k *leff *√∆Pm

l eff           Längden på batteriet [m)
Δpm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

 Dysa k (l/s) k (m3/h)
 A 0,70 2,52
B 1,06 3,82
C 1,35 4,86
D 2,03 7,31
E 3,31 11,92

Samma k-faktoreranvänds för alla driftlägen.

Observera leff  kan skilja sig åt mellan normalt och ökat läge.

Service

Kodbeskrivning:
1.   Frontplåt
2.   Sidoplåt
3.   Driftlägesspjäll (OMD)
4.   Tilluftsanslutning
5.   Batteri

Öppna frontplåten till tilluftskammaren, kanalsystemet ochbatteriet. Vid längre bafflar än 2400 mm kan frontplåten öppnas i två sektioner.

Rengör tilluftskammaren och lamellerna på värmeväxlaren (4) med en dammsugare, se till att inte skada lamellerna.

Rengör frontplåten och, om så krävs, sidoplåtar, med en fuktig trasa.

Beskrivningstext

Den aktiva kylbaffeln har en inbyggd returluftskanal genom den perforerade frontplåten. Det inducerade rumsluftflödet ska vara manuellt justerbar via tre inställningslägen utan att påverka det primära tilluftsflödet. Kylbaffelns luftflöde ska vara justerbart utan att täppa till eller byta utdysorna.

Det primära luftflödet ska vara justerbart i mötesrum från lägsta till högsta läge (0-100 %) när statiskt kammartryck hålls konstant.
Kylbaffeln är utrustad med ett motoriserat driftlägesspjäll.
Baffeln med justerbart luftflöde ska bara ha en kanalanslutning.
Frontplåten kan öppnas från båda sidor för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
Frontplåten ska kunna avlägsnas utan specialverktyg.
Tilluften till rummet skall 2-vägsspridas.

Den aktiva kylbaffeln är 595 mm bred och 230 mm hög.
Den aktiva kylbaffeln har en ingångskanal med diametern 160 mm.
Ramen, front- och sidopaneler är gjorda av galvaniserad stålplåt.
Alla synliga delar är vita, lackerade enligt RAL 9003 eller RAL 9010 (20% glans).

Alla rör är tillverkade av koppar, och anslutningsrören med en väggtjocklek på 0,9–1,0 mm.
Batteriflänsarna är tillverkade av aluminium.
Alla skarvar ärlödda och fabrikstrycktestade.
Rörsystemets maximala drifttryck är 1,0 MPa.
Den aktiva kylbaffeln har mätuttag för att göra luftflödesmätningar mäjliga i alla driftslägen.

Aktiva kylbafflar skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
De aktiva kylbafflarna ska identifieras med etiketter fästa både på själva kylbaffeln och plastförpackningen

Beställningskod

R6O-S-L-P-D, LD-TC-RC-SE-ED-CP-CV-CO-ZT

S = Dystyp (1:a raden)
A     Extra small
B     Small
C     Medium
D     Large
E     Extra large

L = Total längd (mm)
1200,+100,..,3600 (and 1720)

P = Dystyp (2:a raden)
A     Extra small
B     Small
C     Medium
D     Large
E     Extra large

D = Dysradslängd (2:a raden)
1000,+100,..,3400

Andra alternativ och tillbehör

SP = System package 
N           Nej 
 Y           Ja

LD = Kanalanslutning/Kanalstorlek/Spjäll
R3     Höger (Ø160)
L3      Vänster (Ø160)

TC = Kyl-/värmefunktioner (batterityp)
C         Kyla
H         Kyla och värme

CO = Färg
SW       Signalvit (RAL 9003)
W         Kritvit (RAL 9010)
X           Specialfärg (RAL xxxx)

ZT = Kundanpassad produkt
N           Nej
Y           Ja (ETO)

Sub products 

System package                         Halton Workplace WRA
Room exhaust VAV damper     Halton Max One Circular (MOC)
Room exhaust VAV damper     Halton Max Ultra Circular (MUC)   

Kodexemple

R6O-B-3000-C-2600; SP=N, LD=R3, TC=C, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton Rex R6O – Variable air volume chilled beam (VAV)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Rex R6O – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Rex VAV Integrated (R6O) – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Rex Integrated VAV – R6O – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
 • Eurovent Certification for Chilled Beams

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.