Hoppa till innehåll

Product / CPA

Halton CPA – Passiv kylbaffel

Lackerat utförande för frihängande eller inbyggd installation.

 • Modulär konvektor för fullt synligt montage eller integrerad i undertak
 • Tyst drift

Länk till Revit objekt (MagiCAD Cloud)

 

Request a Quote

Översikt

 • Modulär konvektor för fullt synligt montage eller integrerad i undertak
 • Tyst drift
 • Inga rörliga delar
 • Långa underhållsintervaller och låga kostnader
 • Individuell/multipel baffelstyrning
 • Lämplig för kontor, konferensrum, butiker, hotell och hälsovårdsanläggningar
 • Kan levereras med styrventil och ställdon
 • Två höjder för att möta kylbehov 100 mm och 300 mm

Halton är specialiserade på anpassade produkter för att möta speciella krav i projekt. Möjligheter till speciella utföranden och multifunktionsprodukter med inbyggda ljussensorer och andra specialfunktioner.

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Länk till certifikatet

Dimensioner och vikt

WD = Placering av röranslutning
S       Rak
U      Uppåt

W H w L l (utan ventiler) l (med ventiler)
315 100 136 1200-5000 L-200 L-300
450 100 204 1200-5000 L-200 L-300
585 100 271 1200-5000 L-200 L-300
315 300 136 1200-5000 L-200 L-300
450 300 204 1200-5000 L-200 L-300
585 300 271 1200-5000 L-200 L-300

Ett batteri med en slinga har ett anslutningsrör på ØD 15 mm och med två slingor är anslutningsröret ØD 22 mm.

Fig.1.  Optionality factory-fitted valve

Vikter, kg/m (inklusive vatten)

Bredd Höjd
100 mm
Höjd
300 mm
315 8.5 (8.7) 9.7 (10.0)
450 11 (12.1) 12,4 (13.5)
585 13 (14.4) 14,4 (15.8

Material

CPA har sidoflänsar tillverkade i stål. Det modulära perforerade rastret (hål 10 mm / 50 % fri area) tillverkas i grundlackerad stålplåt (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde).  Batteriet består av kopparrör Ø15 mm med fastsatta aluminiumflänsar. Om batteriet har 2 rörslingor är Ø 22 mm.

KOMPONENT MATERIAL YTBEHANDLING ANMÄRKNING
Sidoflänsar stålplåt lackerad
Perforerade rastret stålplåt lackerad
Ändbeslag stålplåt lackerad
Batteriflänsar aluminium
Kylrör i batteri koppar Diameter 15 mm 1 rör-slinga
Diameter 22 mm 2 rör-slingor

Tillbehör

 Accessory Code  Note
 Pipe connection, straight in the end WD=S
 Pipe connection, at the top WD=U
 Factory-fitted control valve CV =  See Order Code

Other options by requesting Halton customer service.

Funktion

Den passiva baffeln fungerar via naturlig konvektion varvid värmen från rummet avlägsnas och ersätts med ett kylluftflöde. Det konvektiva luftflödet ökar respektive minskar i proportion till värmebelastningen i vistelsezonen och säkerställer därvid optimal termisk komfort. Varierande krav på sensibel kyleffekt uppfylls genom att vattenflödet regleras i kylbatteriet. Detta styrs av en rumstermostat tillsammans med en styrventil. Möjligheterna till fri kylning är stora eftersom systemet körs med förhöjda kylvattentemperaturer (för att undvika latent kyla).

Installation

Kylbaffeln CPA installeras fullt synlig eller integrerat i undertak.
För att säkerställa effektiv konvektion, bör baffeln monteras så att avståndet till taket är minst 0,25 x baffelbredden när baffeln inte placeras nära en vägg och 0,5 x baffelbredden när den befinner sig nära en vägg.

Varje kylbaffel fästs i taket med expanderbult och gängade stänger (medföljer inte leveransen). Fyra fästbeslag sitter på en femtedel av baffellängden (L/5) från änden räknat. Det blir sex fästbeslag med en baffellängd på ³ 3500.
Beslagens exakta positioner anpassas till gängstångspositionen.

Kylbaffelns läge kan enkelt justeras både horisontellt och vertikalt. Fästbeslag följer som standard med i paketet.
Installatören tillhandahåller gängstänger och expanderbultar.

Avstånd från taket

D = avstånd vägg; upp till 1,0 x W

Injustering

Driftsättning av kylbaffeln utförs på konventionellt sätt:

 • Fyll och spola igenom huvudledningarna
 • Fyll och lufta rörkretsarna
 • Ställ in börvärdet för vattentemperaturen
 • Justera in vattenflödena i alla huvudledningar till korrekta värden med hjälp av reglerventilerna
 • Ställ in rätt vattenflöde till respektive kylbaffel

Service

Kylbaffeln CPA kräver minimalt underhåll. Det kan vara nödvändigt att göra rent kylbatteriet vart tredje eller femte år beroende på förhållandena i rummet och luftkvaliteten. Donets hölje torkas av med en fuktig trasa. Kylbatteriet kan rengöras med en dammsugare.

Specifikation

Kapacitet:  80 500 W/m
Standardlängd:  1200, +100,…,5000 mm
Bredd:  315, 450 och 585 mm
Donhöjd:  100 eller 300 mm

Batteriet tillverkas av aluminiumflänsar och kopparrör med nominell ytterdiameter på 15 mm. Kopparrören har en ytterdiameter på 22 mm när två används.
Högsta tillåtna driftstryck i kylvattenkretsen är 1,0 MPa. Alla skarvar löds och tryckprovas på fabrik.

Produktkod

CPA-H-L-W-NW; CO-WD-CV-VA-ZT

H   =  Höjd
100, 300

L   =  Längd
1200,+100,…, 5000

W  =  Bredd
          315, 450, 585

NW = Antal rörslingor
1, 2

Andra alternatic och tillbehör

CO   =  Färg
         SW    Signalvit (RAL 9003)
W     Kritvit (RAL 9010)
X      Specialfärg

WD = Placering av röranslutning
S         Rak
U        Uppåt

CV   = Styrventil  
N        Nej
A1      Justerb. kv-värde, fabriksmonterad, inget ställdon
A3      Justerb.kv-värde, fabriksmonterad, 24-V ställon.
A5      Justerb.kv-värde, fabriksmonterad, 230-V ställdon
A7      Konstantflödesinst
A9      Konstantflödesinst., 24-V ställdon
A11    Konstantflödesinst., 230-V ställdon

VA  =  Synligt utseende
  A         Vinkelformad

ZT  = Kundanpassad produkt
N          No

 Exempel på kod

CPA/45-1200-315-1, CO=SW, WD=S, CV=N, VA=A; ZT=N

Downloads

 • Halton CPA – Passive chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton CPA – Passiivi-jäähdytyspalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton CPA – Poutre statique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton CPA – Passiv kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton CPA – Passive chilled beam for suspended installation

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton CPA – 用于明装的被动式冷梁

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton CPA – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.