Hoppa till innehåll

Product / REE

Halton Rex REE – Kylbaffel

Flexibel och anpassningsbar vid förändringar i rummets layout och användning.

 • Denna aktiva kylbaffel är helt anpassningsbar för skräddarsydda designlösningar.
 • Sensorer och belysning är lätta att integrera i enheten.

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Kylbaffel för kylning, uppvärmning och tilluft för synligt montage.
 • Flexibel och anpassningsbar vid förändringar i rummets layout och användning.
  • Justerbar lufthastighet med Halton Velocity Control (HVC).
  • Justerbart tilluftsflöde med hjälp av Halton Air Quality (HAQ) vid layoutförändringar.
 • Möjlighet att välja olika utseenden.

Produktmodeller och tillbehör

 • Kyl eller kombinerat kyl- och värmebatteri.
 • Utan HAQ, med manuell eller motoriserad HAQ.
 • Kabelhylla, kanalinklädnad, inbyggda styrventiler och ställdon finns som tillbehör.
 • Model with Halton Workplace WRA room automation system package

Haltons kylbafflar är certifierade av Eurovent Certita

Länk till certifikatet

Dimensioner och vikt

Anslutningstyper, luft och vatten

Fig.1. Luft- och vattenanslutningar i samma gavel (CT= S)

 

 

 

 

Fig.2. Vattenanslutningar i motsatt gavel (CT=O)

Längd, L (mm)  1200, +100, …, 4800
Batterilängd (mm)  900, +100, …, 4500
Vikt (kg/m, utan vatten)  16

Obs:
Frontplåten är delad i två lika sektioner om baffellängden överstiger 2400 mm i de fall alternativen för synligt utseende är VA=RO, RR, AO eller AR. I alternativet VA=SO utgörs alltid frontplåten av en sektion.

Ventiler

 

Kabelhylla

Längd på kabelhyllan = baffellängden – 650 mm

Material

Del Material Ytbehandling Anmärkning
Frontplåt Grundlackerad
förzinkad
stålplåt
Polyesterlackerad
vit
(RAL 9003 or RAL 9010,
20% gloss
Specialfärger som tillval
polyester-epoxilackerad
Kanalinklädnad Grundlackerad
förzinkad
stålplåt
Polyesterlackerad
vit
(RAL 9003 or RAL 9010,
20% gloss
Specialfärger som tillval
polyester-epoxilackerad
Gavelplåtar Förzinkad
stålplåt
Polyester-epoxilackerade
vit (RAL 9003 or RAL 9010,
20% gloss
Specialfärger som tillval
polyester-epoxilackerad
Kabelhylla Grundlackerad
förzinkad
stålplåt
Polyesterlackerad
vit
(RAL 9003 or RAL 9010,
20% gloss
Specialfärger som tillval
polyester-epoxilackerad
Tilluftskammare Förzinkad
stålplåt
 –  –
Beslag Förzinkad
stålplåt
Polyester-epoxilackerade
vit (RAL 9003 or RAL 9010,
20% gloss
Specialfärger som tillval
Batterirör Koppar  –  –
Batteriflänsar Aluminium  –  –

Vattenrören för kylning/värmning är av typen Cu15/Cu10 med väggtjockleken 0,9-1,0 mm och uppfyller därmed kraven i EU-standarden EN 1057:1996.

Högsta tillåtna driftstryck i kretsen med cirkulerande kallt/varmt vatten är 1,0 MPa vid 70 °C.

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning Anmärkning
Kombinerat batteri för kylning
och värmning
TC = H Batteri med cirkulation
av värmevatten
Anslutningsdimensionen på kopparrör för
kyl-/värmevatten
är Ø 15/10 mm
Kylbatteri
med avluftningsventil
TC = CV Batteri med
kylvattencirkulation
Anslutningsdimension på kopparrör för
kylvatten
är Ø 15 mm
Kombinerat batteri för kylning
och värmning
med avluftningsventil
TC = HV Batteri med värme- och
kylvattencirkulation
Anslutningsdimensionen på kopparrör för
kyl-/värmevatten
är Ø 15/10 mm
Haltons luftkvalitets-
-styrning
(HAQ-spjäll)
AQ = MA Manuell manövrering Placerad i den
gavel på baffeln som
inte har några anslutningar
AQ = MO Motoriserad manövrering
Strömförsörjning 24 V~
Styrsignal
0…10 VDC.
AQ = RE Förberedd för ombyggnad
med HAQ-enhet
Vid ombyggnad är
det möjligt att
installera HAQ
efteråt.
Synligt utseende VA = Se
Produktkods-
fliken
För alternativa utseenden
Se fig. 1-5
Valda alternativ har
samma prestanda
och mått.
Styrventiler
och ställdon
CV = se
Produktkods-
fliken
Se Styrventiler
och ställdon
nedan (tabell och
fig. 6- 7)
Fabriksmontering är endast
möjlig om luft- och
vattenanslutningarna
sitter i samma gavel (CT=S)
Kabelhylla AC = KH Grundlackerad
Se fig. 8.
Längden på kabelhyllan
= baffellängden – 650 mm
Kanalinklädnad DCB Självbärande
täckplatta.
Installationsbeslag behövs
inte
Se fig. 9.
Kan kundanpassas efter behov.

Alternativa utseenden (VA)


Fig.1.
Rundad, oval perforering (RO)

Fig.2. 
Rundad, rund perforering (RR)


Fig.3.
Vinkelformad, oval perforering (AO)


Fig.4. Vinkelformad, rund perforering (AR)


Fig.5. Fyrkantig med fast frontplåt, oval perforering (SO)

Styrventiler och ställdon

Kod Ventil Ställdon
Namn Typ Namn Typ Spänning
DR1 RA-C Reglerbart kv-värde TWA-A N/A
DR2 RA-C Reglerbart kv-värde TWA-A On/Off,
normalt
stängd
24 V AC/DC
DR3 RA-C Reglerbart kv-värde TWA-A On/Off,
normalt
stängd
230 V AC
DA1 AB-QM Konstant flöde
med testpluggar
TWA-Z N/A
DA2 AB-QM Konstant flöde
med testpluggar
TWA-Z On/Off,
normalt
stängd
24 V AC/DC
DA3 AB-QM Konstant flöde
med testpluggar
TWA-Z On/Off,
normalt
stängd
230 V AC

Ventilstorlek: Kylning = Ø15 / Värmning = Ø10
Ställdonets kabellängd: 1,2 m


Fig.6. Ventilplacering (standard för fabriksmonterade).

Fig.7. Ventilerna kan alternativt monteras av kunden på plats bakom kanalinklädnaden (levereras lösa)

Kabelhylla


Fig.8. Kabelhylla på plats

Kanalinklädnad


Fig.9. Kanalinklädnad monterad på baffeln

Funktion

Halton Rex Exposed är en aktiv kylbaffel för frihängande installation.

Primärluften kommer in i kylbaffelns anslutningslåda. Den sprids sedan ut i rummet via dysor och spalter på baffelns ovansida. Vid primärluftsdysorna medejekteras rumsluft som kyls eller värms då den passerar batteriet. Inblåsningen från baffeln riktas horisontellt utefter takytan. Donet placeras minst 600 mm från vägg och 100 mm från tak.

Extra tilluft kan adderas via det integrerade tilluftsdonet Halton Air Quality Control (HAQ), som sitter på ovansidan.

 

Lufthastighetsstyrning i vistelsezonen

Haltons Velocity Control (HVC) används för att reglera lufthastigheterna i rummet när rumslayouten förändras (t.ex. då kylbaffeln placeras nära en rumsavskiljande vägg) eller när lokala individuella lufthastigheter måste ändras. Reglering med HVC påverkar sekundärluftflödet genom batteriet och ökar eller minskar därför såväl lufthastigheterna i vistelsezonen som kylbaffelns kyl-/värmeeffekt.

HVC är en manuell lufthastighetsreglering med tre olika lägen (Fig. 1 och 2): 1 = min.läge, 2 = normalläge och 3 = max.läge. Haltons HVC-system är uppdelad i sektioner för att möjliggöra reglering av lufthastigheten i olika delar av vistelsezonen. Beroende på baffelns längd används i HVC optimala spjällmodulslängder på mellan 500 och 1400 mm.

Vi rekommenderar att man designar kylbaffeln för normalläget, så att både min. och max.läget ska kunna användas under byggnadens förväntade livslängd.


Pos. 1 = Min.läge      Pos. 2 = Normalläge       Pos. 3 = Max.läge
Fig.1. Halton Velocity Control (HVC) från sidan


Pos. 1 = Min.läge  / Pos. 2 = Normalläge / Pos. 3 = Max.läge
Fig.2. Halton Velocity Control (HVC) uppifrån

Inreglering och styrning av luftflöde

Tilluftsflödet i kylbaffelns dysor beror på den effektiva längden, dystypen och det statiska trycket i anslutningslådan, som kan ställas in med hjälp av ett luftflödesspjäll (t.ex. PTS).

Halton Air Quality (HAQ) kan som tillval användas för att reglera och/eller styra tilluftsflödet i ett rum. Luftflödet beror på hur mycket styrspjället är öppet och på det statiska trycket i anslutningslådan.

Halton Air Quality (HAQ)


Fig.3. Motoriserat styrspjäll (HAQ)

Luftflödesstyrning krävs när rumslayouten eller rummets användning förändras (t.ex. från kontor till sammanträdesrum). Luftflödet kan justeras manuellt eller automatiskt och behovsanpassat via ett motoriserat styrspjäll. (Fig. 3) Ställdonet kan styras av en rumstermostat (ingår inte) via en styrsignal för 0–10 VDC.

En kylbaffel försedd med manuell HAQ-enhet för luftflödesjustering kan byggas om till motoriserad behovsbaserad styrning. Detta görs helt enkelt genom att byta ut HAQ-enheten och ansluta strömmen och styrsignalen från en rumstermostat till ställdonet.

Vi rekommenderar att kylbafflar ansluts till kanalzoner med konstant tryck, när

 • inställningen i HAQ-systemet inte påverkar dysluftflödet.
 • inställningen i HAQ-systemet inte påverkar batteriets kyl- eller värmeeffekt
 • styrningen via HAQ-systemet inte har någon signifikant påverkan på trycket i kanalsystemet respektive
  andra kylbafflars luftflöden i samma kanalsystemzon.

Behovsbaserad styrning av luftkvalitet och rumstemperatur kan uppnås separat.

De olika kylbafflarna med konstant, justerbart eller variabelt luftflöde – ser likadana ut.

Placeringen av HAQ-enheten och val av dysstorlek i kylbaffeln används för att justera primärluftsflödet i rummet. Ett injusteringsspjäll (t.ex. Halton PTS) kan användas för att reglera luftflödet.

Max- och min-flödena ställs vid den motoriserade versionen av HAQ-systemet in av spjällets öppningsvinkelbegränsare. Injusteringsspjället (t.ex. Haltons PTS)  bör inte användas för inreglering av luftflödet i detta fall.

Det finns fem olika dysstorlekar beroende på behov av primärluftflöde.

Varje baffels primärluftflöde justeras (adderas) med hjälp av Haltons HAQ-enhet under installation och drifttagning. Det är inte nödvändigt att ändra eller plugga kylbaffelns dysor.

Med Halton Air Quality kan man öka en kylbaffels luftflöde – t.ex. för att uppfylla ventilationskraven i konferensrum (upp till 4 l/s per m², under 35 dB(A)).

Styrningen av luftflödet kan baseras på CO2-nivån. Alternativt kan luft- och vattenflödena baseras på temperatur i två steg. I så fall ändras luftflödet i första steget och om temperaturen överstiger börvärdet, börjar i andra steget vattenventilen att öppna.

Styrning av kyl- och värmeeffekt

Kylbaffeln kan utrustats på fabriken med en reglerbar kv styrventil (RA-C) eller en tryckoberoende ventil (AB-QM). AB-QM har en inställbar max. begränsning av vattenflödet och tryckskillnaden kan mätas över ventilen för att säkerställa att det finns tillräcklig tryckskillnad (min. 16 kPa) för korrekt drift. Båda styrventilerna kan förses med ett termiskt on/off-ställdon. I avsnittet Tillbehör finns ytterligare information.

Vid värmning bör temperaturskillnaden mellan inblåsningsluften och rumsluften inte överstiga 3 °C. Värmevattentemperaturen bör inte vara högre än 35 °C. För att uppnå optimal värmeeffekt erfordras ett lämpligt primärluftflöde. Luftbehandlingsaggregatet ska därför vara i drift under uppvärmningssäsongen för att säkerställa korrekt värmeeffekt.

System package

Halton Workplace WRA room automation system package for Halton Rex Exposed (REE) chilled beam

Halton Workplace WRA is part of the Halton Workplace solution offering.

Halton Rex Exposed (REE)
Fig. 1: Halton Workplace WRA room automation controller integrated to Halton Rex Exposed (REE) chilled beam

Halton Workplace WRA is a controller especially designed for controlling the automation system of office spaces and meeting rooms. It is used for controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality.

The Halton Workplace WRA room automation package consists of a controller unit and optional components depending on customer needs: a wall panel and sensors for temperature, CO2, occupancy, pressure, and condensation.

There are options available for the controller unit and wall panel, depending on the number of controls and sensors required. The Halton Workplace WRA room automation controller is always combined with other Halton products for adaptable and high-level indoor climate.

Application area

 • Controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces and meeting rooms
 • The Halton Workplace WRA room automation controller is an important part of the Halton Workplace system, controlling room units and airflow control dampers
 • Overall Halton Workplace System includes:
  • Room air conditioning applications with Halton Workplace WRA room automation controller:
   • Active chilled beams
   • Exhaust units
   • VAV dampers
   • Active VAV diffusers
 • Halton Max MDC zone control dampers
 • Halton Workplace WSO system optimiser
Key features
 • Factory-tested controller and wiring, easy to install
 • Pre-installed project-specific parameters, quick to commission
 • Several operating modes based on occupancy, thermal comfort, and indoor air quality
 • Enables fully flexible layout solutions for changing needs in office environments
 • Highly energy-efficient and reliable system operation

Operating principle

The Halton Workplace WRA room automation controller operates with Variable Air Volume (VAV) dampers and active chilled beams of the Halton Workplace system. These are used for adjusting the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces.
Each room unit in an office space can have its own dedicated Halton Workplace WRA room automation controller, or a single controller can control multiple room units. The Halton Workplace WRA room automation controller can automatically adjust the system according to the indoor environment level preferred by users. Each room unit having its own dedicated controller brings maximum flexibility.

Room automation: Halton Rex Exposed (REE) active chilled beams with HAQ control and PTS damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers

REE_meeting room

Fig. 12: Halton Rex Exposed (REE) active chilled beams with HAQ control and PTS damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers in a meeting room

Room automation description

In this configuration, two Halton Workplace WRA room automation controllers (type DXR2.E18-102A) control two Halton Rex Exposed (REE) active chilled beams. Each chilled beam has heating and cooling valves, motorised Halton Air Quality (HAQ) control, as well as integrated CO2, occupancy, pressure, and condensation sensors. A Halton PTS single-blade damper is used for controlling the minimum operating mode. The system also includes an exhaust VAV damper, window switch control, and a wall panel (type QMX3.P37) with a temperature sensor and display. One Halton Workplace WRA room automation controller can individually control up to four terminal units, and there can be several Halton Workplace Room Automation controllers in the room.

Design criteria for room automation

• Chilled beam has heating and cooling valves
• Chilled beam has motorised HAQ control
• Chilled beam has integrated CO2, occupancy, pressure, and condensation sensors
• Wall panel with temperature sensor and display
• Window switch control
• PTS damper for controlling minimum airflow
• Exhaust airflow control

Schematic drawing

Halton Rex Expand (REE) System package schematic drawing

Fig. 13: Schematic drawing: Halton Rex Exposed (REE) chilled beam (4-pipe) controlled with Halton Workplace WRA room automation controller

Equipment list

Code Equipment
RC Controller unit
FG Airflow damper actuator
FC Airflow measurement
H Water valve actuator
CS Condensation sensor
OS Occupancy sensor
PE Pressure sensor
CO2 CO2 sensor
WP Wall panel
TE Temperature sensor
TI Temperature display
WS Window switch control

WRA_E18_overview_right

Fig. 14: Factory-installed Halton Workplace WRA room automation controller, type DXR2.E18-102A

Wiring diagram

For the wiring diagram of similar configuration, see Halton Workplace WRA room automation controller HIT page.
Components and order code examples for the system

 • 2 x Active chilled beam: Halton Rex Exposed (REE)
  REE/A-2800-2500, TC=H, CT=S, AQ=MO, VA=RR, CO=SW, CV=DA2, ZT=N
 • 1 x Exhaust unit: Halton AGC Exhaust grille + Halton PRL Plenum for grilles
  AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 x VAV damper: Halton Max Ultra Circular (MUC) or Halton Max One Circular (MOC)
  MUC/G-160, MA=CS
 • 2 x standby, shut-off damper: Halton PTS

Note: Further information can be found on Halton Workplace WRA room automation controller product page

Cooling and heating water valve selection in Halton Workplace WRA room automation system package

Water valve selection is done in Halton Workplace WRA room automation system package. Water valve sizing depends on the number of secondary and primary chilled beam units that are controlled with single controller. One water valve is used to control the whole chilled beam group cooling or heating operated by one room controller. Water valve is sized for whole group when there are multiple chilled beams controlled with single controller unit. There can be one primary chilled beam with room controller and up to three secondary chilled beams. Water valve sizing for 1-4 chilled beams is shown below.

Number of chilled beams (pcs.)  Water valve type  Size for cooling (DN)  Size for heating (DN)  Installation 
1  ABQM  DN15  DN15   Integrated to chilled beam 
2  ABQM  DN20  DN15   Loose 
3  ABQM  DN20  DN15  Loose 
4  ABQM  DN25  DN15  Loose 
Number of chilled beams (pcs.)  Water valve type  Size for cooling (DN)  Size for heating (DN)  Installation 
1  VPP46..  DN15  DN15   Loose
2  VPP46..  DN20  DN15  Loose 
3  VPP46..  DN20  DN15  Loose 
4  VPP46..  DN25  DN15  Loose 

Installation

Halton Rex Exposed passar för frihängande installation i taket, vanligtvis i rummets längdriktning. Baffeln bör placeras minst 600 mm från vägg och 100 mm från tak. Kylbaffelns takbeslag kan sättas fast direkt i taket eller i gängade stänger (8 mm). Den rekommenderade platsen för beslagen är på avståndet L/4 från baffelgaveln, där L = baffelns längd.

Huvudledningarna för kyl- och värmevatten bör monteras högre än kylbatteriet för att undvika att det uppstår luftfickor.

Anslutning av den motoriserade HAQ-enheten:
Strömförsörjning 24 V~
Styrsignal 0 … 10 V~.

Montering med fästbeslag


Fig.1.
Anslut baffeln genom att trycka upp den mot takbeslagen.
Säkra alla fästpunkter så att de sitter fast ordentligt i slitsarna.

Montering av kanalinklädnad

När längden på kanalinklädnaden understiger 600 mm kan den monteras enbart hängande i kylbaffeln Halton Rex Exposed (fig. 3). Längre kanalinklädnader måste fästas i väggen (fig. 4) eller med gängade stänger från taket (fig. 5).


Fig.2. Fastsättning av kanalinklädnad

Beteckningar:

 1. Nitmutter (2 st)
 2. Fästdon
 3. Skruv (4 st)
 4. Kanalinklädnad

Sätt fast kanalinklädnaden så här:
Tryck först in de två nitmuttrarna (pos. 1) i gavelplattans hål
Fäst skruvarna löst (2 st. pos. 3) i gummimuttrarna.
Passa in fästplåten i rätt läge
Dra åt skruvarna (pos. 3)
Montera kanalinklädnaden (pos. 4) och dra åt skruvarna  (2 st. pos. 3)


Fig.3. Kanalinklädnad fäst på Halton Rex Exposed

Fig.4. Kanalinklädnad fäst på vägg

Fig.5. Kanalinklädnad fäst i gängstänger från taket
När takbeslaget är på plats kan inklädnaden låsas i rätt läge
genom att fästdonen böjs som visas ovan (pilar).

Injustering

Kylning

Det rekommenderade kylvattenflödet är 0,02 – 0,10 kg/s, vilket innebär en temperaturstegring på 1 – 4 °C i batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på 14 – 16 °C för att undvika kondens.

Värmning

Det rekommenderade värmevattenflödet är 0,01 – 0,04 kg/s, vilket innebär en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på högst 35–45 °C.

Injustering och styrning av vattenflöden

Justera in vattenflödena i kylbaffeln Halton Red Exposed med hjälp av styrventilen RA-C genom att välja det framtagna kv-värdet i ventilkroppen.
För en automatiskt reglerande kombinationsventil AB-QM, ställ in det framtagna vattenflödet i ventilkroppen och kontrollera tryckfallet (min. 7,5 kPa) över ventilens mätuttag. Tryckfallet över ventilen måste vara 16 kPa för korrekt funktion.
Genom att justera vattenflödet styrs avgiven kyl-/värmeffekt i baffelns batteri.

Injustering av tilluftsflöde

Varje Halton Red Exposed kylbaffel är försedd med ett uttag för mätning av statiskt tryck vilket möjliggör snabb och noggrann mätning av tilluftsflödet genom baffelns effektiva del. Luftflödet beräknas enligt formlerna nedan.

Totalt luftflöde, (qv)

qv        Totalt luftflöde, l/s eller m3/h
qv1       Dysluftflöde, l/s eller m3/h
qv2      Luftflöde i HAQ, l/s eller m3/h

Luftflöde i dysorna (qv1)

l eff          Batteriets längd [m]
Δpm      Uppmätt statiskt tryck i anslutningslådan [Pa]

Dysa k (l/s) k (m3/h)
A 0.71 2.56
B 0,99 3,56
C 1,36 4,90
D 2.09 7,52
E 3,33 11,99

Tilluftsflödet i HAQ-enheten bestäms genom att man mäter upp det statiska trycket i kylbaffeln Halton Rex Exposed och läser av öppningsläget för spjället i HAQ-enheten. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Luftflöde (qv2) för luftkvalitetsstyrning

                HAQ öppningsläge
Δpm           Uppmätt statiskt tryck i anslutningslådan [Pa]

k (l/s) k (m3/h)
0.17 0.61

Injustering av luftflödet i system med konstant luftflöde

Manuell reglering av HAQ-enheten

Definiera öppningsläge i millimeter i HAQ-enheten som motsvarar luftflödet vid aktuell trycknivå i anslutningslådan.

Ställ in HAQ öppningsläge manuellt med hjälp av lägesskalan. Det är möjligt att verifiera öppningen i millimeter på lägesskalan.

För att säkerställa korrekt injustering rekommenderar vi att du ställer in HAQ och samtidigt läser av börvärdet för trycket i anslutningslådan med hjälp av en manometer.

Injustering av luftflödet i system med variabelt luftflöde

Motoriserad reglering med Halton Air Quality (HAQ)

Beteckningar

 1. Frigöring av ställdonet
 2. Begränsning av max.öppningen
 3. Begränsning av min.öppningen
 4. Skruv med räfflat huvud (2 st)

Stäng av strömtillförseln till ställdonet.

Koppla ur ställdonsväxeln till manuellt dominerande läge genom att släppa vredet.

Definiera läget i millimeter för de lägen som motsvarar max. och min. luftflöde vid det aktuella trycket i anslutningslådan.
Ställ in max. och min. lägena med hjälp av de två insexskruvarna (se bilden ovan, pos. 2 och 3). Det är möjligt att verifiera öppningen i millimeter på lägesskalan.

Slå på strömmen (24 V~) till ställdonet. Ställdonet kalibrerar min. och max.lägena automatiskt enligt de satta gränserna.

Ställdonet kan styras från denna punkt genom  en 0 … 10 V= styrsignal. (0 VDC = min. position, 10 VDC = max. position).

Servicing

Beteckningar

 1. Frontplåt
 2. Tilluftsanslutning
 3. Anslutningar för kylvattenrör
 4. Anslutningar för värmevattenrör
 5. Styrventiler och ställdon
 6. Halton Air Quality control (HAQ)
 7. Halton Velocity control (HVC)
 8. Kabelhylla

Öppna frontplåten på Halton Red Exposed. Frontplåten kan öppnas i två sektioner om baffellängden överstiger 2400 mm.
Rengör försiktigt tilluftskammaren, kanalen och batteriets flänsförsedda rör med en dammsugare. Rengör frontplåten och om så behövs sidoplåtarna med en fuktig trasa.

Öppna rensluckan regelbundet för att kontrollera att injusteringsspjället (om sådant finns) och styrventilerna för vattenflödet fungerar.

Ställdonet till HAQ kommer man vid behov åt för service från kylbaffelns ovansida.

Beskrivningstext

Tilluftskylbaffel för frihängande installation med tvåvägs luftinblåsning.
Frontplåten öppnas utan specialverktyg och tas bort från endera sidan.

Kylbaffeln är 414 mm bred och 182 mm hög med luftanslutning 125 mm.

Kylbaffeln ska vid behov kläs in för att dölja installationerna för kanal och rör (tillval).

Frontplåten och sidoplåtarna utförs i grundlackerad förzinkad stålplåt (vit RAL 9003) eller annan kulör enligt önskemål.

Primärluftflödet kan ställas in över ett brett område via ett separat tilluftsflödesdon HAQ i kylbaffeln. Justering av luftflödet påverkar inte det inducerade luftflödet genom batteriet. Det medejekterade luftflödet ställs in manuellt i tre lägen utan att det påverkar primärluftflödet.

Tilluftsflödet kan justeras manuellt eller via ett motoriserat ställdon för behovsanpassad luftflödesstyrning (tillval).
Styrningen av tilluftsflödet påverkar inte batteriets kyl- eller värmeeffekt.
Kylbaffel med reglerbart luftflöde har endast en kanalanslutning.
Kylbafflar med konstant respektive justerbart luftflöde ser likadana ut.

Kylbaffeln kan förses med kabelhylla (tillval).

Rör är tillverkade av koppar och har en godstjocklek på 0,9–1,0 mm. Kylbatteriet består av sex seriekopplade 15 mm rör. Batteriets flänsar tillverkas i aluminium. Värmebatteriet innehåller två seriekopplade 10 mm rör. Alla batterier tryckprovas på fabrik.

Högsta tillåtna driftstryck i batteriet är 1,0 MPa vid 70 °C.
Varje kylbaffel är transportskyddad med ett borttagbart plastfolie. Kanal- och röranslutningar pluggas före transport.
Varje kylbaffel identifieras via en fastsatt etikett med serienumret.

Beställningskod

REE/S-L-C, TC-CT-AQ-VA-CO-CV-AC-ZT

S = Dystyp
A       Dysa 1
B       Dysa 2
C       Dysa 3
D       Dysa 4
E       Dysa 5

L = Längd (mm)
1200,+100, …, 4800

C = Effektiv batterilängd (coil/mm)
900, +100, …, 4500

Andra alternativ och tillbehör

SP = System package 
N          No 
Y          Yes  

TC = Kyl-/värmefunktioner (batterityp)  
C           Kylning
H           Kylning och värmning
CV         Kylning med avluftningsventiler
HV        Kylning och värmning, med avluftningsventiler

CT  = Anslutningstyp (luft och vatten)
S       Luft- och vattenanslutningar på samma gavel
O      Vattenanslutningar på motsatt gavel

AQ = Air quality control (HAQ)
MA       Manuell (CAV)
MO       Motoriserad (VAV)
RE        Ombyggnadsmöjlighet

VA = Utseende
RO        Rundad, oval perforering
RR        Rundad, rund perforering
AO        Vinkelformad, oval perforering
AR        Vinkelformad, rund perforering
SO        Fyrkantig med fast frontplåt, oval perforering

CO = Färg
SW       Signal white (RAL 9003)
X           Specialkulör (RAL xxxx)

CV = Styrventiler och ställdon
NA          Inte monterad
DR1        RA-C, inget ställdon
DR2        RA-C, ställdon TWA-A 24 V, NC
DR3        RA-C, ställdon TWA-A 230 V, NC
DA1        AB-QM, inget ställdon
DA2        AB-QM, ställdon TWA-Z 24 V, NC
DA3        AB-QM, ställdon TWA-Z 230 V, NC

AC = Tillbehör
KH        Kabelhylla

ZT = Skräddarsydd produkt
N            Nej
Y             Ja (ETO)

Underprodukter

DCB     Kanalinklädnad (synlig kylbaffel)

Exempel på kod

REE/A-2400-2100, TC=C, CT=S, AQ=MA, VA=RR, CO=SW, CV=DR2, AC=KH, ZT=N

Downloads

 • Halton Rex REE – Chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Rex REE – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Rex REE – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Rex REE – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Rex REE – Fiche technique

  Data

  fr_FR
  Shape 2
 • Eurovent Certification for Chilled Beams

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Enviromental Product Declaration (EPD) – Halton chilled beams, VAV type

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.