Hoppa till innehåll

Product / RE6

Halton Rex RE6 – Kylbaffel

Flexibel kylbaffel för integrering i undertak för tillämpningar där det krävs höga komfortförhållanden, efterfrågad ventilation och där individuell rumskontroll behövs.

 • En kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak.
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa miljömässiga förhållanden, behovsbaserad ventilation och individuell rumsreglering krävs.

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Inledning

Halton Rex 600 kylbaffel är:

 • En kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak.
 • Väl lämpad för utrymmen med höga kylbehov, låg luftfuktighetsbelastning och variabla ventilationskrav.
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa miljömässiga förhållanden, behovsbaserad ventilation och individuell rumsreglering krävs

Vanliga installationer: kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Halton Rex 600 kylbaffel är avsedd för montage i normala utrymmen medhög flexibilitet vad gäller justering av luftflödet. Halton Rex 600 kan enkelt anpassas till förändrade förhållanden under hela byggnadens livscykel.

 • Enkel och snabb dimensionering genom Halton HIT Design verktyg.
 • Individuellt justerbara lufthastigheter med Haltons HVC (Velocity Control – hastighetskontroll).
 • Flexibel vid layout förändringar genom Halton Velocity Control (HVC).
 • Individuellt justerbara tilluftsflöden för förändringar i planlösningar via Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).
 • Behovsstyrning av tilluftslöde för effektiv energianvändning i kanalsystem med konstant tryck; när förändringar i luftflödeshastighet inte har effekt på batteriets kyl-/värmekapacitet.
 • Effektiv platslogistik då Rex 600 anslutningsstos lätt kan ändras på arbetsplatsen.
 • Förbättrad livscykelprestanda med optimerade låga luft- och vattenflöden.

Produktmodeller

 • Modell med kombinerad kyl- och värmebatteri
 • Modell med manuell eller motoriserad Halton luftkvalitet (HAQ)
 • Modell med inbyggd avluftningsventil
 • Modell med högkapacitetsbatteri

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Länk till certifikatet

Dimensioner och vikt

Huvud dimensioner

Total längd 1200 – 2400 mm

Total längd 2500 – 3600 mm

Notera: För lågbyggt utförande (min. 145 mm hög) vänligen kontakta
försäljningsavdelningen (sales.se@halton.com).

 Batterilängd  900, +100, …, 3300
 L-5  1195, +100, …, 3595 (+1715)
 Vikt (kg/m)  14

Batterirör dimensioner

Normalt verkningsgrad (CE=N)

Hög verkningsgradl, enkel slinga (CE=H1)

Hög verkningsgradl, dubbel slinga (CE=H2)

Standard, kylning (CE=S)

Standard, kyla, lågt tryckfall (CE=SL)

Standard, kyla och värme (CE=SH)

Modell med integrerad frånluft (EX=A)

Integration med undertak

Material

 Del Material Ytbehandling Anmärkining
Frontplåt Förlackerat
galvaniserat
stål
Polyesterlackerad, vit
(RAL 9003 eller RAL 9010,
20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-
epoxylackerad
Sidoplåtar Förlackerat
galvaniserat
stål
Polyesterlackerad, vit
(RAL 9003 eller RAL 9010,
20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-
epoxylackerad
Ändplåtar Förlackerat
galvaniserat
stål
Polyester-epoxylackerad, vit
(RAL 9003 eller RAL 9010,
20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-
epoxylackerad
Tilluftskammare Galvaniserat stål
Baffelfästen Galvaniserat stål
Batterirör Koppar
Batteriflänsar Aluminium
Frånluftsventil Galvaniserat stål Polyester-epoxylackerad,
vit
(RAL 9003 / 30% glans)
 Se Halton URH ventil,
125 mm

Vattenröranslutningar för kylning/värmning är Cu15/CU 12/Cu10 med godstjocklek på 0,9-1,0 mm och uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996.

Maximalt drifttryck för kall-/varmvattenkretsen är 1,0 MPa. Tilluftskanalens anslutning är 125 mm.

Tillbehör

Tillbehör/modell Kod Beskrivning Anmärkning
Kombinerat
kyl- och
värmebatteri
TC = H Batteri för
varmvattencirkulation
Kylning/uppvärmning
kopparvattenrörens
anslutningar är
Ø 15/10 och 12 mm
Haltons
luftkvalitetskontroll
(HAQ-spjäll)
AQ = MA  Manuell drift
AQ = MO  Motoriserad drift
Strömförsörjning:
24 VAC
Styrsignal:
0 … 10 VDC
AQ = RE Ombyggbar
Inbyggd
frånluftsventil
EX = A Inbyggd  frånluftsventil
placerad i kylbaffelns
främre ände.
Effektiv batterilängd
L – 500 mm
Adaptrar för
installation i
Dampa-tak
 IO = DC Installation i
Dampa-tak
Möjlig vid förfrågan

Effektiv batterilängd

 Valbara tillbehör  Kod  Effektiv batterilängd
 Utan HAQ  AQ=NA  L – 200 mm
 Med HAQ  AQ=MA, MO, RE  L – 300 mm
 Med URH EX=A  L – 500 mm

Integrering av frånluftsventil

Halton Rex 600 kylbaffel kan utrustas med en integrerad frånluftsventil,  vilket ger tilluft och frånluft i samma enhet. Den integrerade frånluftsventilen minskar den effektiva längden till en totallängd på 500 mm (L – 500 mm) (för standardkylbaffel L-300).

Funktion

Halton Rex 600 kylbaffel är avsedd att monteras infälld i ett undertak.

Den primära tilluften kommer in i den aktiva kylbaffelns kammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysorna och öppningen på HAQ spjället. Flödesspalter finns på botten av baffeln.

Tilluftens dysor  inducerar effektivt rumsluften. Den inducerade luften strömmar genom batteriet, där den antingen kyls ner eller värms upp. Tilluften riktas horisontellt längs takytan.

Lufthastighetskontroll i vistelseområdet

Haltons lufthastighetskontroll (HVC) används för att justera lufthastigheterna i rummet antingen när rumsindelningen ändras (t.ex.  när en vägg ligger nära kylbaffeln) eller när lokala individuella lufthastigheter måste ändras. Justering av lufthastigheten HVC påverkar det inducerade rumsluftflödet genom batteriet , och därför antingen ökar eller minskar både hastigheterna i vistelseområdet och kylbaffelns kyl-/värmekapacitet.


Pos.1 = Min. läge                 Pos.2 = Mellan läge             Pos.3 = Max. läge

HVC är indelad i sektioner (Pos.1-3) för att möjliggöra en anpassning av förhållandena i olika delar av vistelsezonen.

Det rekommenderas att dimensionera  kylbaffeln i normalt läge så att både minskat och ökat läge tillåts under byggnadens livscykel.

Luftflödeskontroll

Tilluftsflödet från kylbaffelns dysor  är beroende av effektiv längd och statiskt kammartryck, vilket kan justeras med hjälp av t.ex. separat injusteringsspjäll.

Haltons valbara luftkvalitetskontroll (HAQ) används för att justera och styra luftflödet i ett rum. Luftflödet är beroende av reglerspjällets öppningsläge och det statiska kammartrycket.

Luftflödesreglering behövs när användningen av utrymmet ändras och det finns behov av att anpassa tilluftsflödet. Luftflöde kan justeras antingen manuellt eller automatiskt, efter behov, med ett motoriserat reglerspjäll.

En kylbaffel försedd med manuell HAQ luftflödesjustering kan eftermonteras till en motoriserad version för behovsstyrd ventilation..

Det rekommenderas att kylbafflar för behovsstyrda luftflöden ska anslutas till kanalsystem med konstant tryck, när

 • HAQ-justeringen inte har någon inverkan på dysornas luftflöde.
 • HAQ-justeringen har ingen inverkan på vare sig batteriets  kyl- eller värmekapacitet.
 • HAQ luftflödeskontroll har ingen betydande inverkan på kanalsystemets tryckförhållanden och respektive luftflöden i andra kylbafflar i samma kanalzon.

Utseendet på olika enheter med konstant, justerbart eller variabelt luftflöde är identiskt.

Placering av Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ) och val av storlek på kylbaffelns dysor tillåter justering av rummets primära luftflöde. Det separata justeringsspjället för luftflöde som finns installerat i kanalförgreningen används för balansering av luftflöden i kanalsystemet. När en motoriserad luftkvalitetskontroll (HAQ) används, justeras de högsta och lägsta luftflödena med spjällets stopskruvar.

Det primära luftflödet hos varje baffel justeras med hjälp av Haltons luftkvalitetskontroll under installation och driftsättning. Det finns ingen anledning att ändra eller plugga igen kylbaffelns dysor.

Luftkvalitets- och temperaturstyrning

Kylbaffelns kyl- och värmekapacitet styrs genom att reglera vattenflödet enligt styrsignalen från regulatorn för rumstemperatur.

Luftkvalitetskontroll för ett rum kan styras med hjälp av, t ex, en CO 2-givare  där rumstemperaturen styrs separat genom att reglera vattenflödet.. Alternativt kan en temperatursensor användas för kontroll av luftkvaliteten, med luftflödet anpassat i den första sekvensen och, om temperaturen överskrider börvärdet, börjar vattenventilen att öppnas i den andra sekvensen.

I värmeläge rekommenderas att temperaturskillnaden mellan tilluft och rumsluften inte är större än 3 °C. Vatteninloppstemperaturen för batteriet bör inte vara högre än 35 °C. Optimal värmeprestanda kräver ett lämpligt primärluftflöde. Således ska aggregatet arbeta under uppvärmningsperioder för att säkerställa korrekt värmeprestanda.

System package

Halton Workplace WRA room automation system package for Halton Rex 600 (RE6) chilled beam

Halton Workplace WRA is part of the Halton Workplace solution offering.

RE6 with WRA

Fig. 1: Halton Workplace WRA room automation controller integrated to Halton Rex 600 (RE6) chilled beam

Halton Workplace WRA is a controller especially designed for controlling the automation system of office spaces and meeting rooms. It is used for controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality.

The Halton Workplace WRA room automation package consists of a controller unit and optional components depending on customer needs: a wall panel and sensors for temperature, CO2, occupancy, pressure, and condensation.

There are options available for the controller unit and wall panel, depending on the number of controls and sensors required. The Halton Workplace WRA room automation controller is always combined with other Halton products for adaptable and high-level indoor climate.

Application area

 • Controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces and meeting rooms
 • The Halton Workplace WRA room automation controller is an important part of the Halton Workplace system, controlling room units and airflow control dampers
 • Overall Halton Workplace System includes:
  • Room air conditioning applications with Halton Workplace WRA room automation controller:
   • Active chilled beams
   • Exhaust units
   • VAV dampers
   • Active VAV diffusers
 • Halton Max MDC zone control dampers
 • Halton Workplace WSO system optimiser
Key features
 • Factory-tested controller and wiring, easy to install
 • Pre-installed project-specific parameters, quick to commission
 • Several operating modes based on occupancy, thermal comfort, and indoor air quality
 • Enables fully flexible layout solutions for changing needs in office environments
 • Highly energy-efficient and reliable system operation

Operating principle

The Halton Workplace WRA room automation controller operates with Variable Air Volume (VAV) dampers and active chilled beams of the Halton Workplace system. These are used for adjusting the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces.

Each room unit in an office space can have its own dedicated Halton Workplace WRA room automation controller, or a single controller can control multiple room units. The Halton Workplace WRA room automation controller can automatically adjust the system according to the indoor environment level preferred by users. Each room unit having its own dedicated controller brings maximum flexibility.

Room automation: Halton Rex 600 (RE6) active chilled beams with HAQ control and PTS damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers

System package RE6 meeting room

Fig. 2: Halton Rex 600 (RE6) active chilled beams with HAQ control and PTS damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controllers in a meeting room

Room automation description

In this configuration, two Halton Workplace WRA room automation controllers (type DXR2.E18-102A) control two Halton Rex 600 (RE6) active chilled beams. Each chilled beam has heating and cooling valves, motorised Halton Air Quality (HAQ) control, as well as integrated CO2, pressure, and condensation sensors. A Halton PTS single-blade damper is used for controlling the minimum operating mode. The system also includes an exhaust VAV damper, window switch control, external occupancy sensor and a wall panel (type QMX3.P37) with a temperature sensor and display. One Halton Workplace WRA room automation controller can individually control up to four terminal units, and there can be several Halton Workplace WRA room automation controllers in the room.

Design criteria for room automation
 • Chilled beam has heating and cooling valves
 • Chilled beam has motorised HAQ control
 • Chilled beam has integrated CO2, pressure, and condensation sensors
 • External occupancy sensor
 • Wall panel with temperature sensor and display
 • Window switch control
 • Optional PTS damper for controlling minimum airflow
 • Exhaust airflow control

Schematic drawing

System package RE6 schematic drawing

Fig. 3: Schematic drawing: Halton Rex 600 (RE6) chilled beam (4-pipe) controlled with Halton Workplace WRA room automation controller

Equipment list

Code Equipment
RC Controller unit
FG Airflow damper actuator
FC Airflow measurement
H Water valve actuator
CS Condensation sensor
OS Occupancy sensor
PE Pressure sensor
CO2 CO2 sensor
WP Wall panel
TE Temperature sensor
TI Temperature display
WS Window switch control

WRA_E18_overview_right

Fig. 4: Factory-installed Halton Workplace WRA room automation controller, type DXR2.E18-102A

Wiring diagram

For the wiring diagram of similar configuration, see Halton Workplace WRA room automation controller product page / section Installation information.

Components and order code examples for the system

 • 2 x Active chilled beam: Halton Rex 600 (RE6)
  RE6/B-2400-2100-R2N, TC=H, CE=S, CO=SW AQ=B, EX=N, ZT=N
 • 1 x Exhaust unit: Halton AGC Exhaust grille + Halton PRL Plenum for grilles
  AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 x VAV damper: Halton Max Ultra Circular (MUC) or Halton Max One Circular (MOC)
  MUC/G-160, MA=CS
 • 2 x standby, shut-off damper: Halton PTS
  PTS/A-125, MA=CS, MO=B4, ZT=N
 • Automation package: 2 x Halton Workplace WRA room automation controller unit with related components
  WRA/RE6-E81-H3-EX4, WP=37, LC=NA, SE=CI, SW=NC, ST=IA, SL=OI, PM=P1, TC=H, CV=SP5, RV=NA, ZT=N

NOTE: Further information can be found on Halton Workplace WRA room automation controller product page

Cooling and heating water valve selection in Halton Workplace WRA room automation system package

Water valve selection is done in Halton Workplace WRA room automation system package. Water valve sizing depends on the number of secondary and primary chilled beam units that are controlled with single controller. One water valve is used to control the whole chilled beam group cooling or heating operated by one room controller. Water valve is sized for whole group when there are multiple chilled beams controlled with single controller unit. There can be one primary chilled beam with room controller and up to three secondary chilled beams. Water valve sizing for 1-4 chilled beams is shown below.

Number of chilled beams (pcs.) Water valve type Size for cooling (DN) Size for heating (DN) Installation
1 ABQM DN15 DN15 Integrated to chilled beam
2 ABQM DN20 DN15 Loose
3 ABQM DN20 DN15 Loose
4 ABQM DN25 DN15 Loose
Number of chilled beams (pcs.) Water valve type Size for cooling (DN) Size for heating (DN) Installation
1 VPP46.. DN15 DN15 Loose
2 VPP46.. DN20 DN15 Loose
3 VPP46.. DN20 DN15 Loose
4 VPP46.. DN25 DN15 Loose

Installation

Halton Rex 600 anpassningsbar aktiv kylbaffel är särskilt lämpad för montering i undertak, som löper paralellt med den yttre väggen i rummet. Vid val av kylbaffelns placering, ska placering av anslutningarna för tilluften och vattenrören beaktas.

Kylbaffeln kan fästas direkt mot bjälklaget (H1 = 195 mm) eller hängas upp i gängade stänger (8 mm). Varje baffel är utrustad med rörliga fästen på båda sidor av baffeln. Det rekommenderas att fästena placeras på en fjärdedel av enhetens längd (L/4)  från baffelns ände.

Installera huvudledningarna för kyl- och varmvattenrör över kylbaffelns nivå för att möjliggöra luftning av rörledningarna.

Kanalanslutningen kan enkelt flyttas till endera sidan av kylbaffeln på plats med hjälp av en skruvmejsel.

En frånluftsventil  kan som tillval monteras i den främre delen. Med frånluftsventilen monterad är endast vänster och höger kanalanslutningar för tilluft  möjlig. Genom att välja alternativet med frånluftsventilen, är den aktiva totala längden (L) – 500mm.


FIg.1. Kanaldragning av frånluftsventilen


Fig.2. Kanaldragning av frånluftsventilen


Fig.3. Byta ut manuell HAQ till motoriserad HAQ (Halton luftkvalitetskontroll).

Strömförsörjning:     24 VAC.
Styrsignal:               0 … 10 VDC

Injustering

Kylning

Rekommenderad hastighet för kylvattnet är från 0,02–0,1 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i batteriet. För att undvika kondensation, är rekommenderad vatteninloppstemperatur till batteriet 14–16 °C.

Uppvärmning

Rekommenderad flödeshastighet för varmvattnet är från 0,01–0,04 kg/s, vilket resulterar i en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet. Maximal temperatur för vatteninlopp för batteriet är 35 °C.

Balans och kontroll av vattenflöden

Balansera vattenflöden i Halton Rex 600 kylbaffel med injusteringsventilerna som är installerade på utloppssidan av kyl- och varmvattenrören. Kyleffekt och värmekapacitet på kylbaffeln styrs genom att reglera vattenflödet. Vattenflödet kan regleras genom användning av en ON/OFF-ventil eller en två- eller trevägs proportionalventil.

Injustering av tilluftsflödet

Anslut en manometer tillmätuttagenoch mät det statiska trycket i Halton Rex 600 kylbaffel. Luftflödet beräknas enligt nedanstående formel.

Total luftflödeshastighet (qv)

qv        Totalt luftflöde, l/s eller m3/h
qv1      Dysornas luftflöde, l/s eller m3/h
qv     Luftkvalitetskontroll för luftflöde (HAQ), l/s eller m3/h

Luftflöde dysa (qv1)

l eff       Längden på batteriet  [m]
Δpm     Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

Dysa k (l/s) k (m3/h)
A 0.71 2.56
B 0,99 3,56
C 1,36 4,90
D 2.09 7,52
E 3,33 11,99

Luftflöde för luftkvalitetskontroll, HAQ  (qv2 )

a          En HAQ position
Δpm      Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

k (l/s) k (m3/h)
0.17 0.61

Injustering av luftflödet i installationer med konstant luftflöde

Definiera position för Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ) i millimeter som motsvarar luftflödet vid den faktiska nivån av kammartryck.

Justering av HAQ görs manuellt på positionsskalan genom att justera öppningen av enheten. Det är möjligt att kontrollera öppningen i millimeter på positionsskalan.

För att säkerställa korrekt justering rekommenderas att justera HAQ-position och på samma gång läsa av det uppmätta kammartrycket med hjälp av manometern.

Det är också möjligt att avlägsna HAQ-enheten från ramen genom att öppna med de två räfflade skruvarna (4) för justeringen.


Fig.1. Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ), manuell

Injustering av luftflödet  i variabla luftflödesinstallationer

Stäng av strömmen till ställdonet.

Frikoppla ställdonets växel till manuell styrning läge genom att släppa på vredet (1).

Definiera min och max positioner, i millimeter som motsvarar högsta och lägsta luftflöden vid den faktiska nivån av kammartryck.De högsta och lägsta positionerna justeras med två sexkantiga insexskruvar (2,3). Det är möjligt att kontrollera öppningen i millimeter på positionsskalan.

Sätt på strömmen (24 VAC) till ställdonet. Ställdonet kalibrerar lägsta och högsta positioner automatiskt enligt de fastställda gränserna.

Motorn kan styras från denna punkt på med hjälp av en 0 … 10 VDC styrsignal. (0 VDC = lägsta position, 10 VDC = högsta position).


Fig.2. Haltons luftkvanlitetskontroll (HAQ), motoriserad

Kodbeskrivining:
1.  Friställ ställdonet
2.  Begränsning av max öppning
3.  Begränsning av min öppning
4.  Räfflad- skruv (2 st)

Injustering av frånluften

Ventilen (URH) justeras genom att rotera den centrala konen. Mått (A) öppningsläget (i mm) för den centrala konen. Det finns ett speciellt verktyg tillgängligt från Halton för exakta positionsmätningar av öppning.
Använd en trycksond i ventilen och mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan, med hjälp av k-faktorer som presenteras i tabellen.Lås den centrala konen med låsmuttern efter justeringen.

URH 125
  A k
  -15 0,65
  -12 0,92
  -9 1,22
  -6 1,53
  -3 1,84
  0 2,17
  3 2,52
  6 2,83
  9 3,14
  12 3,46
  15 3,77

Service

Kodbeskrivning:
1.   Frontplåt
2.   Sidoplåt
3.   Tillluftsanslutning
4.   Batteri
5.   Halton luftkvalitetskontroll (HAQ)

Öppna frontplåten (1) till tilluftskammaren, kanalsystemet och batteriet. Vid längre bafflar än 2400 mm kan frontplåten öppnas i två sektioner. Rengör tilluftskammaren och flänsarnapå batteriet  (4) med en dammsugare, se till att inte skada flänsarna. Rengör frontplåten och, om så krävs, sidoplåtar, med en fuktig trasa.
Lysröret i armaturen kan bytas ut och reflektorn rengörs från under baffeln genom att ta bort armaturnätet.
När du öppnar frontpanelen, uppmärksamma kablarna på enheter utrustade med integrerad armaturer.

Halton luftkvalitetskontroll (HAQ) är avtagbar för möjlighet att rengöra tryckkammaren. Skruva loss skruvarna för att ta bort HAQ (5)

Beskrivningstext

Den aktiva kylbaffeln har en inbyggd returluftskanal genom den perforerade frontplåten. Det inducerade rumsluftflödet är manuellt justerbart via tre inställningslägen utan att påverka det primära tilluftsflödet.Kylbaffelns luftflöde ska vara justerbart utan att plugga igen eller byta ut dysorna.

Det primära luftflödet ska vara justerbart över ett brett område via en integrerad tilluftskammare i kylbaffeln.Injustering av luftflödet ska inte ha någon inverkan på inducerat luftflöde genom batteriet  när statiskt kammartryck hålls konstant (tillval).

Kylbaffeln som är utrustad med ett manuellt justerbart luftflödesspjäll ska kunna eftermonteras med en motoriserad enhet för luftflödeskontroll..

Luftflödeskontroll på tilluften har ingen effekt på batteriets kyl- och värmekapacitet.
Baffeln med justerbart luftflöde har en kanalanslutning.
Utseendet på kylbafflar med konstant luftflöde och variabelt luftflöde är densamma.

Frontplåten kan öppnas från båda sidor för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
Frontplåten ska kunna avlägsnas utan specialverktyg.

Lufttillförseln till rummet är antingen enkel- eller dubbelriktad.
Den aktiva kylbaffeln är595 mm bred och 195 mm hög.
Den aktiva kylbaffeln  har en tilluftsanslutning med diametern 125 mm.
Läget för kanalanslutning kan ändras utan användning av specialverktyg.
Ramen, front- och sidopaneler är tillverkade av galvaniserad stålplåt.

Alla synliga delar är  vita, lackerade enligt RAL 9003 eller RAL 9010 (20% glans).
Alla rör är tillverkade av koppar, och anslutningsrören med en väggtjocklek på 0,9–1,0 mm.
Flänsarna är tillverkade av aluminium.
Som tillval kan väljas värmebatteri.som via två seriekopplade 10-mm rör tillför varmvatten till batteriet

Alla skarvar är lödade och fabrikstrycktestade.
Den aktiva kylbaffeln kan  ha ett injusteringsspjäll med mätuttag för att kunna mäta  luftflödett
Som tillval kan en frånluftssventil integreras i kylbaffeln.

Aktiva kylbafflar skyddas av ett borttagbart plastöverdrag och är  individuellt inlindade i plast.
Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
De aktiva kylbafflarna  identifieras med etiketter fästa både på den aktiva kylbaffeln och plastförpackningen.

Beställningskod

RE6-S-L-C-E, TC-CE-CO-AQ-EX-ZT

S = Dystyp
A     Extra small
B     Small
C     Medium
D     Large
E     Extra large

L = Total längd (mm)
1200,+100,..,3600 (och 1720)

C = Effektiv längd på kylbatteri (mm)
900,+100,..,3400
(Läs mer under Tillbehörsfliken on batteriets effektiva längd
och vilka olika tillbehör ocb valmöjligheter som fins)

E = Kanalanslutning (mm)
R2      Höger (Ø125)
L2       Vänster (Ø125)
S2      Kortsida (Ø125)

Andra alternativ och tillbehör

SP = System package 
N           No 
 Y           Yes

TC = Kyl- / värmefunktioner (batterityp)
C       Kylning
H       Kylning och värmning

CE = Batteriets effiktivitet
N       Normalt verkningsgrad
S        Standard, kylning
SL      Standard, kyla, lågt tryckfall
SH     Standard, kyla on värme

CO = Färg
SW     Signalvit (RAL 9003)
W       Kritvit (RAL 9010)
X        Specialfärg (RAL xxxx)

AQ = Luftkvalitetskontroll (HAQ)
MA      Manuell
MO      Motoriserad
RE       Ombyggbar
NA      Inget angivet

EX = Frånluftt
N        Nej
A        Med frånluftsventil URH

ZT = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Sub products 

System package                          Halton Workplace WRA
Room exhaust VAV damper      Halton Max One Circular (MOC)
Room exhaust VAV damper      Halton Max Ultra Circular (MUC)  

Kodexempel

RE6-A-3000-2700-R2N, SP=N, TC=C, CE=N, CO=SW, AQ=A, EX=N, ZT=N

Downloads

 • Halton Rex RE6 – Chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Rex RE6 – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Rex RE6 – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Rex RE6 – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Rex 600 – RE6 – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
 • Eurovent Certification for Chilled Beams

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Enviromental Product Declaration (EPD) – Halton chilled beams, VAV type

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.