Hoppa till innehåll

Product / CHH

Halton CHH – Aktiv kylbaffel för montage i undertak.

För trånga utrymmen.

 • Kombinerad baffel för kylning, uppvärmning och tilluft för undertaks-/ skiljeväggsmontage
 • Förbättrad livscykeldata
Request a Quote

Översikt

 • Kombinerad baffel för kylning, uppvärmning och tilluft för undertaks-/ skiljeväggsmontage.
 • Lämplig för hotellrum med höga krav på termisk komfort och tystnad. Lämplig även för andra typer av byggnader i vilka man vill ha hög kvalitet på inomhusmiljö och individuell reglering av rumsklimatet.
 • Förbättrad livscykeldata:
  • En energieffektiv lösning med låga luft- och vattenflöden i både kyl- och värmeläge
  • Lämpligt system för användning med lågtemperatur energikällor och värmepumpar
  • Låg underhållskostnad tack vare enkel och hygienisk konstruktion. Fungerar som ett icke-kondenserande torrt system med minimal användning av mekaniska delar: ingen fläkt, inga mekaniska filter, ingen kondens och inga dräneringsrör.
 • Effektiv beställning och installation:
  • Möjlighet att ändra position i primärluftsanslutningen och vattenröranslutningarna på plats så att de matchar installationsförhållandena.
  • Kompakt design, från 1 000 mm (bredd) x 925 mm (längd) x 250 mm (höjd), lämplig för både renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Produktalternativ & tillbehör

 • Modell med kombinerat kyl- och värmebatteri
 • Alternativ för olika tilluftsgaller
 • Integrerade styrventiler och ställdon

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Länk till certifikatet

Dimensioner

H1 W1
 Aluminium supply air grille 176 826
 Steel supply air grille 170 820

Baffelns vikt: 30 kg (exklusive vatten)

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Återluftsgaller  Lackerat
förzinkat stål
 Polyesterlackerad
Vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde)
 Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxilackerad
 Tilluftsgaller
G = A
 Aluminium  Polyester-epoxilackerad
Vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde)
 Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxilackerad
 Tilluftsgaller
G = B
 Stål  Polyester-epoxilackerad
Vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glansvärde)
 Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxilackerad
 Hölje  Förzinkat stål
 Tilluftskammare  Förzinkat stål
 Fästbeslag  Förzinkat stål
 Batterirör  Koppar
 Batteriflänsar  Aluminium

Vattenrören för kylning/värmning är av typen Cu15/Cu12 med väggtjockleken 0.9-1.0 mm, och uppfyller därmed kraven för den europeiska standarden EN 1057:1996. Det högsta tillåtna driftstrycket för rörsystemet med kallt/varmt vatten är 1,0 MPa. Anslutningsdiameter för tilluftskanalen är 125 mm.

Tillbehör

 Tillbehör modell Kod  Beskrivning  Anmärkning
 Tilluftsgaller G = A  Aluminiumgaller med
7 fasta främre horisontella lameller
för horisontell tilluft.Fasta främre lameller,
stabil spridningsbild
med vertikal 15° avböjning.

Aluminiumkonstruktion
med elegant utseende.

 Som standard,
tillufts- och återluftsgaller
levereras i samma färg.
Galler kan också
levereras i olika
färger på begäran.Om ytterligare galler behövs
för utrymmet, rekommenderar Halton
användning av Halton AWE som
har liknande utseende.
 Tilluftsgaller G = B  Stålgaller med
9 fasta horisontella främre lameller
för horisontell tilluft.Justerbara horisontella främre
lameller max 15°.

Robust stålkonstruktion.

 Som standard, tillufts- och
återluftsgaller
levereras i samma färg.Galler kan också levereras
i olika färger på begäran.

Om ytterligare galler behövs för utrymmet,
rekommenderar Halton användning av Halton
WTS som har liknande utseende.

 Kombinerat kyl-/värmebatteri TC = H  H = batteri med varmvattencirkulation  Kopparvattenrör
anslutningarär Ø 15 mm
(kylning) och Ø 10 mm (uppvärmning)
 Styrventil CV = se
produktkod
 Ventiler med justerbart
kvs-värde (Danfoss RA-C dn15) eller
med max flödesgräns funktion
(Danfoss AB-QM dn10 vid
uppvärmning och Danfoss AB-QM
dn15 vid kylning).
 Levereras fabriksinstallerade eller lösa.
Om styrventiler är fabriksinstallerade
på fabriken, kan inte placeringen
av röranslutningarna ändras på plats.
 Ventilställdon VM = se
produktkod
 Termiska on/off ställdon
(230 VAC NC eller 24 VAC NC)
för båda ventiltyper.
 Levereras fabriksinstallerade eller  lösa.Kabellängd
1,2 m.


Fig.1. Tilluftsgaller i aluminium


Fig.2. Tilluftsgaller i stål

Funktion

Halton CHH-baffeln är en sluten tilluftskylbaffel för skiljeväggsmontage.

Primärluften kommer in i kylbaffelns anslutningslåda. Den sprids sedan ut i rummet via dysor och ett tilluftsgaller på baffelns framsida. I primärluftsdysorna induceras på ett effektivt sätt rumsluft som kyls eller värms då den passerar det lägre återluftsgallret. Den kombinerade luftströmmen tillföres utefter takytan.

Baffeln kan fås med tre olika dysstorlekar anpassade för olika tilluftsflöden. Dysplåtarna är utbytbara för att tillgodose förändringar i layout eller rum.

Styrning av vattenflödets kyl- och värmekapacitet

Styrningen kan inkludera antingen en standardstyrventil eller en kombinerad styrventil. Båda styrventilerna fungerar med ett termiskt ställdon och vattenflödet baseras på rumslufttemperaturen. Standardstyrventilen har ett justerbart kvs-värde. Den kombinerade styrventilen har ett justerbart nominellt vattenflöde, och tryckskillnaden kan mätas över styrventilen för att försäkra att det finns tillräcklig tryckskillnad (min.: 16 kPa) för att uppnå inställt vattenflöde och automatisk inreglering. Se dokument avsnittet för mer information.

Installation

Halton CHH-baffeln är lämplig för skiljeväggs- och undertaksmontage. Kylbaffelns takbeslag kan sättas fast direkt i taket eller i gängade stänger (8 mm). Det rekommenderade maxavståndet för tilluftsgallret från taket är 200 mm. Återluftsgallret har en teleskopanslutning på 40 mm och tilluftsgallret en teleskopanslutning på 200 mm.

Huvudledningarna för kyl- och värmevatten bör ligga högre än kylbaffeln för att undvika att det uppstår luftfickor.

Om enheten levereras med fabriksmonterade ventiler måste det finnas 80 mm fritt utrymme ovanför.

Injustering

Kylning

Det rekommenderade kylvattenflödet är 0,02 0,10 kg/s, vilket innebär en temperaturstegring på 1-4 °C i batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på 14-16 °C för att undvika kondens.

Uppvärmning

Det rekommenderade värmevattenflödet är 0,01 0,04 kg/s vilket innebär en temperatursänkning på 5 -15°C i batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på 35-45 °C.

Injustering och styrning av vattenflöden

Reglera in kylbaffelns vattenflöden med hjälp av en standardstyrventil genom att välja det framtagna kvs-värdet på ventilkroppen. För en automatiskt reglerande kombinationsventil ställs det framtagna vattenflödet in på ventilkroppen och tryckfallet kontrolleras (min.: 16 kPa) över ventilen. Genom att reglera vattenflödet styrs kyl- och värmeeffekten i kylbaffeln.

Justering av luftflöden

Varje baffel är försedd med ett uttag för mätning av statiskt tryck, vilket möjliggör snabb och noggrann uppmätning av tilluftsflödet genom baffeln.

Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Dysa k
A 2.11
B 3.03
C 4.15

Service

Kod beskrivning
1.   Återluftsgaller
2.   Tilluftsgaller
3.   Tilluftsanslutning
4.   Anslutningar för kylvatten
5.   Anslutningar för värmevatten

Öppna kylbaffelns återluftsgaller. Rengör försiktigt batteriets flänsförsedda rör med hjälp av en dammsugare och se till att de inte skadas. Rengör återlufts- och tilluftsgallren med en fuktig trasa.

Kontrollera regelbundet att ställdonen och styrventilerna för vattenflödet fungerar.

Specifikation

Halton CHH är en aktiv kylbaffel för skiljeväggs- och inbyggt montage med åter- och tilluftsgaller.

Åter- och tilluftsgallren ska kunna öppnas och avlägsnas vid underhåll. Återluftsgallret har en teleskopanslutning på 40 mm och tilluftsgallret en teleskopanslutning på 200 mm. Kylbaffeln är 1 mm bred, 925 mm lång och 250 mm hög. Inloppsstosen har en diameter på 125 mm.

Inloppskanalens anslutning ska kunna bytas ut och kunna placeras till höger, vänster eller i mitten på tilluftskammaren.

Batteriet till baffeln ska riktas på ett sätt att vattensanslutningarna kan placeras antingen på baffelns högra eller vänstra sida.

Alla rör tillverkas i koppar, anslutningsrör med en väggtjocklek på 0.9-1.0 mm. Batteriets flänsar tillverkas i aluminium. Batteriet tryckprovas på fabrik. Högsta tillåtna driftstryck i rörsystemet är 1,0 MPa.

Varje kylbaffel skyddas av ett borttagbart plastöverdrag och är separat förpackad i en plastpåse. Kanal- och röranslutningar pluggas före transport.

Varje kylbaffel kan identifieras via en fastsatt etikett med serienumret.

Beställningskod

CHH/S-E-K-G; TC-CO-CV-VM-ZT

S = Dystyp
A     Dysa 5
B     Dysa 6
C     Dysa 7

E = Placering tilluftsanlsutning
R     Höger
L     Vänster
M    Mitten

K = Placering röranslutningar
R    Höger
L    Vänster    

G = Typ av tilluftsgaller
A   Aluminium
B   Stål

Andra alternativ och tillbehör

TC = Kyl- / värmefunktioner (batterityp)
C       Kylning
H       Kylning och värmning

CO = Färg på galler
SW  Signalvit (RAL 9003)
W     Kritvit (RAL 9010)
X     Specialfärg

CV = Styrventiler
N       Ej angivet
A1     Justerbart kvs (Danfoss RA-C dn15); fabriksinstallerad
A2     Justerbart kvs (Danfoss RA-C dn15); lös
A3     Max flödesgräns (Danfoss AB-QM dn10 vid uppvärmning och dn15 vid kylning); fabriksinstallerad
A4     Max flödesgräns (Danfoss AB-QM dn10 vid uppvärmning och dn15 vid kylning); lös

VM = Ventilställdon
N       Ej angivet
A1     24 V
A2     230 V

ZT = Kundanpassad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Exempel på kod

CHH/A-M-R-A, TC=C, CO=SW, CV=N, VM=N, ZT=N

Downloads

 • Halton CHH – Chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton CHH – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton CHH – Poutre climatique active – Montage en soffite

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton CHH – Aktiv kylbaffel för montage i undertak.

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton CHH – Aktiver Kühlbalken

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton CHH – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.