Hoppa till innehåll

Product / CBD

Halton CBD – Kylbaffel

Avslutad 1.3.2023
 -> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

Request a Quote

Översikt

Avslutad 1.3.2023
-> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

 • Sluten tilluftskylbaffel för kylning, uppvärmning samt tilluft för infällt montage i undertak.
 • Sluten luftväg för returluft
 • Lämplig för utrymmen som kräver höga kyleffekter samt låga lufthastigheter i vistelsezonen
 • Idealisk för många olika slags byggnader där det ställs höga krav på god klimatmiljö och individuell styrning av klimatet i varje rum
 • Vanliga installationer: kontorsrum, kontorslandskap, konferensrum, hotellrum och sjukhus o.dyl

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med kombinerat kyl- och värmebatteri.värmningsfunktion
 • Alternativa anslutningspunkter för luft och vatten

Haltons kylbafflar är certifierade av Eurovent Certita

Länk till certifikatet

Dimensioner

 Batteri längd  1000, 1300, …, 2800
 L-5  1195, 1495, …, 2995
 kg/m  12

Placering av röranslutningarna och hängbeslag från taket

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Bottenplåt  Galvaniserad stål  Polyester lackerad,
vit RAL 9003 eller RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger och polyester-epoxi
lackering som tillval
 Sidoplåtar  Galvaniserad stål  Polyester lackerad,
vit RAL 9003 eller RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger och polyester-epoxi
lackering som tillval
 Ändplåtar  Galvaniserad stål  Polyester-epoxi lackerad,
vit RAL 9003 eller RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger som tillval
 Tilluftskammare  Galvaniserad stål  Epoxilackerad
Vit RAL 9003 eller RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger som tillval
 Fästbeslag  Galvaniserad stål
 Batterirör  Koppar
 Batteriflänsar  Aluminium

Vattenrören för kylning/värmning är av typen Cu15/Cu10 med en väggtjocklek av 0.9-1.0 mm och uppfyller därmed kraven i den europeiska standarden EN 1057:1996.

Högsta tillåtna driftstryck i kretsen med cirkulerande kallt/varmt vatten är 1,0 MPa. Anslutningsdiameter för tilluftskanalen är 100 mm.

Tillbehör

 Tillbehör/Modell  Kod  Beskrivning  Anmärkning
 Kombinerat värme och
kylbatteri
 TC = H  Batteri med varmvattencirkulation  Kyll/värme vatten rör med
anslutningsdiameter
Ø 15/10 mm
 Kanalanslutningar  E = R1N eller L1N  R1N = anslutning från höger, kanaldimension
100 mm, utan spjäll
L1N = anslutning från vänster, kanaldimension
100  mm, utan spjäll
 Vattenanslutningar  WD = A, B, C eller D  A = anslutning från vänster sida på fronten
B = anslutning från höger sida på fronten
C = anslutning från vänster sida på baksidan
 D = anslutning från höger sida på baksidan
 Borttagbara genom sidolucka

Funktion

Primärluften kommer in i baffelns tilluftskammare. Den sprids sedan ut i rummet via dysor och spalter på undersidan av baffelns långsidor.

I primärluftsdysorna induceras på ett effektivt sätt rumsluft som kyls eller värms då den passerar batteriet.

Den uppblandade luften tillföres horisontellt utefter takytan.
Baffeln kan fås med fyra olika dysstorlekar anpassade för olika tilluftsflöden.

Baffelns kyl- och värmeeffekt regleras med hjälp av en rumstermostat som styr vattenflödet genom batteriet.

Installation

Den aktiva kylbaffeln Halton CBD är anpassad för montage i undertak parallellt med rummets kort- eller långsida. Vid val av baffelriktning bör man ta hänsyn till anslutningarna för tilluft och vatten. Halton CBD-enheten monteras i undertak.

Baffeln kan monteras direkt mot takytan (H1=240 mm) eller hängas upp i gängade stänger. Baffeln är försedd med flyttbara fästbeslag. Den rekommenderade platsen för beslaget är på avståndet L/4 från baffeländen, där L = baffelns längd.

Huvudledningarna för kyl- och värmevatten bör dras ovanför kylbatteriet för att undvika att det uppstår luftfickor.

Injustering

Kylning

Det rekommenderade kylvattenflödet är 0,03 – 0,10 kg/s, vilket innebär en temperaturstegring på 1 – 4°C i batteriet. Inkommande vatten bör ha en temperatur på 14 – 16°C för att undvika kondens.

Uppvärmning

Det rekommenderade värmevattenflödet är 0,01 – 0,04 kg/s vilket innebär en temperatursänkning på 5 -15°C i batteriet.

Injustering och styrning av vattenflöden

Vattenflödet genom baffeln injusteras med hjälp av reglerventiler på kyl- respektive värmevattenutloppen. Genom att reglera vattenflödet styrs avgiven kyl-/värmeffekt i baffelns batteri. Vattenflödet kan styras med en avstängningsventil (AV/PÅ) eller proportionellt med en 2- eller 3-vägs motorventil.

Mätning av tilluftsflödet

Varje baffel är försedd med ett uttag för mätning av statiskt tryck vilket möjliggör snabb och noggrann uppmätning av tilluftsflödet. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Dysa k
A 0.71
B 0.99
C 1.33
D 2.00

Service

Kod beskrivning
1.    Bottenplåt
2.    Batteri
3.    Sidoplåt
4.    Flyttbart fästbelag
5.    Tilluftskammare
6.    Anslutningar för kallt och varmt vatten
7.    Tilluftsanslutning
8.    Ändplåt

Öppna kylbaffelns bottenplåt.

Rengör försiktigt tilluftskammaren, kanalen och batteriets flänsförsedda rör med en dammsugare.

Rengör bottenplåten och om så behövs sidoplåtarna med en fuktig trasa.

Beskrivningstext

Den slutna tilluftskylbaffeln har en inbyggd returluftskanal genom den perforerade bottenplåten.
Bottenplåten kan öppnas och tas bort från endera sidan för allmänt underhåll och rengöring.
Bottenplåten kan tas bort utan specialverktyg.

Tvåvägs luftinblåsning.
Kylbaffeln är 295 mm bred och 240 mm hög.
Kylbaffeln har en anslutningsstos med diametern 100 mm.
Ramen, bottenplåten och sidoplåtarna utförs i galvaniserad stålplåt.
Alla synliga delar lackeras med vit färg RAL 9003 eller RAL 9010 (20% glansvärde).

Alla rör utförs i koppar med en väggtjocklek av 0.9-1.0 mm. Kylbatteriet består av sex seriekopplade 15 mm rör.
Flänsarna på kopparrören utförs i aluminium.
Batteriet innehåller två seriekopplade 10 mm rör för uppvärmning.
Alla skarvar löds och tryckprovas på fabrik.
Maximalt arbetstryck i rörsystemet är 1,0 MPa.

Varje kylbaffel skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
Kanal- och röranslutningar pluggas före transport.
Varje kylbaffel märks med serienummer på etiketter på såväl själva kylbaffeln som på kartongen.

Beställningskod

CBD/S-E-L-C; WD-TC-CO-ZT

S = Luftinblåsning & Dystyp
A       Tvåvägsinblåsning / Dysa 1
B       Tvåvägsinblåsning / Dysa 2
C       Tvåvägsinblåsning / Dysa 3
D       Tvåvägsinblåsning / Dysa 4

E = Kanalanslutningssida/Storlek/Spjäll
R1N    R1N=Höger / 100 / Utan spjäll
L1N    L1N=Vänster / 100 / Utan spjäll

L = Total längd
1200, +100, …, 1700, 1720, 1800, +100, …, 3000

C = Effektiv längd (Batterilängd)
1000, +100, .., 2800  (L-200)

Andra alternativ och tillbehör

WD = Placering av rör anslutningar
A     Vänster sida längst fram
B     Höger sida längst fram
C     Vänster sida längst bak
D     Höger sida längst bak

TC = Kyla / Värme (batteri typ)
C     Kyla
H     Kyla och värme

CO = Färg
SW   Signalvit (RAL 9003)
W     Kritvit (RAL 9010)
X     Specialfärg

ZT = Kundapassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Kodexempel

CBD/A-R1N-1200-1000, WD=A,TC=C,CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Privat: Halton CBD – Chilled beam (terminated)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton CBD – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton CBD – Poutre climatique active

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton CBD – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Privat: Halton CBD – Aktiver Kühlbalken

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton CBD – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
 • Eurovent Certification for Chilled Beams

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.