Siirry sisältöön

Product / CHB

Halton CHB – Ilmastointipalkki

Tehostustoiminto mahdollistaa huonetilan nopean lämpötilan hallinnan.

 • Otsapintaan asennettava jäähdytys-, lämmitys- ja tuloilmalaite.
 • Eri kokoja erilaisiin jäädytykseen ja ilmavirtojen vaatimuksiin.
Request a Quote

Yleiskuvaus

 • Hotellihuoneisiin soveltuva ilmastointipalkki.
 • Otsapintaan asennettava jäähdytys-, lämmitys- ja tuloilmalaite.
 • Eri kokoja erilaisiin jäädytykseen ja ilmavirtojen vaatimuksiin.
 • Laite soveltuu erinomaisesti hotellihuoneisiin, joissa edellytetään hyvää termistä viihtyisyyttä ja hiljaisuutta.
 • Tehostuspuhallin lisää yksikön jäähdytys- ja lämmitystehoa.
 • Entistä paremmat elinkaariominaisuudet:
  • Energiatehokas ratkaisu, jossa alhaiset ilma- ja vesivirta-arvot sekä jäähdytys- että lämmitystoiminnoissa.
  • Laite sopii järjestelmiin, jotka käyttävät ilmaisia energialähteitä ja lämpöpumppuja.
  • Edulliset ylläpitokustannukset yksinkertaisen ja hygieenisen toimintaperiaatteen ansiosta.
  • Toimii kondensoimattomana järjestelmänä, laitteessa ei ole suodattimia, kondenssiveden keräysallasta tai -poistoputkea.
 • Sopii sekä remonttikohteisiin että uudisrakennuksiin.

Tehostustoiminto

 • Vastaa nopeasti jäähdytys- tai lämmityspyyntöön lisäämällä patterin läpi kulkevaa ilmavirtaa.
 • Sekoittaa tuloilman ja huoneilman tehokkaasti.
 • Yksikön jäähdytys- ja lämmitystehoa voidaan lisätä 50–80 prosenttia riippuen toimintapisteestä.
 • Puhallin voidaan asentaa jälkiasennuksena ja huoltaa helposti poistamatta patteria.
 • Katossa on oltava huoltoluukku paluuilmasäleikön takana.
 • Säätimille on useita vaihtoehtoja.
 • Huonesäädin:
  • puhaltimen voi kytkeä päälle rakennuksen hallintajärjestelmästä ennalta määritettynä ajanjaksona
  • paikallinen säädin, jota käyttämällä huoneen asukas voi kytkeä laitteen päälle ja pois.

Tuotevaihtoehdot ja lisävarusteet

 • Yhdistetyllä jäähdytys- ja lämmityspatterilla varustettu malli
 • Kolme erilevyistä mallia
 • Tehostuspuhaltimen jälkiasennusmahdollisuudella varustettu malli
 • Integroidut säätöventtiilit ja toimilaitteet
 • Integroitu kondenssiveden tunnistin, avainkortin lukija, huoneen virransyöttö tai ikkunakytkin

Haltonin ilmastointipalkit ovat Eurovent Certita sertifioimia.

Linkki sertifikaattiin

Mitat ja paino

L = 1000/1200/1400

L1= 826/1026/1226

Tarkastusluukku yksikön takaosassa

BO=Y tai BO=R

Paino

30 kg (ilman vettä ja puhallinta)

Materiaali

Osa Materiaali Pintakäsittely Huomautus
Paluuilmasäleikkö Maalattu
sinkitty teräs
Polyesterimaalattu
valkoinen (RAL 9003 tai RAL 9010, 20% kiilto)
Saatavana erikoisvärejä.
Polyesteri-epoksimaalattu.
Tuloilmasäleikkö
(WSD)
Alumiini Polyesteri-epoksimaalattu
valkoinen (RAL 9003 tai RAL 9010, 20% kiilto)
Saatavana erikoisvärejä.
Polyesteri-epoksimaalattu.
Kotelo Sinkitty teräs
Tuloilmakammio Sinkitty teräs
Kiinnikkeet Sinkitty teräs
Patterin putket Kupari
Patterin lamellit Alumiini
Puhaltimen runko
Puhaltimen siipipyörä

Jäähdytys- ja lämmitysveden putkiliitännät ovat Cu15/Cu10 seinämän paksuuden ollessa 0,9–1,0 mm, mikä täyttää EN 1057:1996 ‑standardin vaatimukset. Jäähdytys- ja lämmitysvesiputkiston suurin käyttöpaine on 1,0 MPa. Tuloilmakanavan liitännän läpimitta on 125 mm.

Lisävarusteet

 Lisävaruste malli Koodi  Kuvaus  Huomautus
 Yhdistetty jäähdytys-ja lämmityspatteri TC = H  H = ylimääräisellä lämminvesikierrolla varustettu
patteri.
 Kuparivesiputkien
liitännät ovat Ø 15 mm
(jäähdytys) ja Ø 10 mm
(lämmitys).
 Tehostuspuhallin BO = ks. tuotekoodi  Tehostuspuhallin voidaan asentaa tehtaalla tai
toimittaa myöhemmin jälkiasennettuna.
 Tehostuspuhaltimen
jälkiasennus on
mahdollinen vain jos CHB:n
tilauksessa valitaan BO=R.
 Säätöventtiili CV = ks.
tuotekoodi
Venttiilit, joissa on säädettävä Kvs-arvo (DanfossRA-C, DN 15) tai Automaattinen virtauksenrajoitin (Danfoss AB-QM, DN 10 lämmityksessä ja Danfoss AB‑QM DN 15 jäähdytyksessä).  Toimitetaan irrallisena.
 Venttiilitoimilaite VM = ks.
tuotekoodi
 Termiset on/off-toimilaitteet (230 VAC, NC tai
24 VAC, NC) molemmille venttiilityypeille.
Saatavana myös toimilaite 230V 0-10V.
Toimitetaan irrallisena.
Kaapelin pituus: 1,2 m. Mikäli valitaan säätimet, 24V-toimilaite ei ole
saatavana.

Toiminta

Halton CHB-yksikkö on otsapinta-asenteinen aktiivinen ilmastointipalkki.

Primääri-ilma virtaa ensin ilmastointipalkin tuloilmakammioon, josta se indusoituu palkin etupuolella olevien suuttimien ilmavirtaan ja edelleen tuloilmasäleikön kautta huonetilaan. Suuttimien tuloilmasuihkut indusoivat tehokkaasti mukaansa ympäröivää huoneilmaa ja saavat sen kiertämään paluuilmasäleikön ja lämmönsiirtimen kautta, jolloin ilma joko jäähtyy tai lämpenee. Yhdistynyt ilmavirta suuntautuu kattopintaa pitkin.

Käytettävissä on kolme suutinkokoa, jotka mahdollistavat erilaisia tuloilman tilavuusvirtoja.

Yksikön saatavana olevat kolme eri leveyttä vastaavat useisiin eri ulkonäkö- ja kapasiteettitarpeisiin.

Yksiköissä on vesipuolen jäähdytys- ja lämmitystehon säätötoiminto.

Ilmastointipalkki voidaan varustaa tehdasasennetulla vakiosäätöventtiilillä tai yhdistelmäsäätöventtiilillä.

Toimitukseen voi kuulua joko vakiosäätöventtiili tai yhdistelmäsäätöventtiili. Molemmissa on terminen toimilaite, ja venttiilien vesivirta määräytyy huoneen lämpötilan mukaan. Vakiosäätöventtiilin Kvs-arvo on säädettävissä. Yhdistelmäsäätöventtiilissä veden nimellinen massavirta on säädettävissä. Venttiilin paine-ero voidaan mitata ja varmistaa, että paine-ero on riittävä (vähintään 16 kPa) halutun veden massavirran ja automaattisen tasapainotuksen saavuttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa “Asiakirjat”.

Asennus

Halton CHB-ilmastointipalkki sopii otsapinta- ja alakattoasennukseen. Ilmastointipalkki kiinnitetään kattokiinnikkeillä suoraan kattopintaan tai ripustetaan kattoon 8 mm:n kierretankojen avulla. Tuloilmasäleikön suositeltava enimmäisetäisyys katosta on 200 mm. Paluuilmasäleikössä on 40 mm:n teleskooppiliitäntä. Tuloilmasäleikössä on 200 mm:n teleskooppiliitäntä.

Asenna jäähdytys- ja lämmitysvesipiirien runkoputket ilmastointipalkin tason yläpuolelle, jotta putkiston ilmaus on mahdollista.

Kuva yllä: Mikäli on valittu säätimet tai tehostus, tarvitaan tarkastusluukku huoltoa ja asennusta varten.

Säätö

Jäähdytys

Suositeltava jäähdytysveden massavirta on 0,02–0,10 kg/s, jolloin lämpötilan nousu lämmönsiirtimessä on 1–4 °C. Kondensoitumisen välttämiseksi lämmönsiirtimen menoveden suosituslämpötila on 14–16 °C.

Lämmitys

Suositeltava lämmitysveden massavirta on 0,01–0,04 kg/s, jolloin lämpötilan lasku lämmönsiirtimessä on 5–15 °C. Lämmönsiirtimen menoveden suosituslämpötila on 35–45 °C.

Vesivirtojen tasaus ja säätö

Tasapainota ilmastointipalkin vesivirrat vakiosäätöventtiilillä valitsemalla halutut Kvs-arvot venttiilin rungosta. Jos käytät automaattisesti tasapainottavaa yhdistelmäventtiiliä, valitse haluttu veden massavirta venttiilin rungosta ja tarkista venttiilin paine-ero (vähintään 16 kPa). Ilmastointipalkkien jäähdytys- ja lämmitystehoa muutetaan säätämällä vesivirtaa.

Tuloilmavirran säätö

Kukin palkki on varustettu mittanipalla, jonka avulla tuloilmavirta voidaan mitata helposti ja nopeasti. Ilman tilavuusvirta lasketaan seuraavalla kaavalla

Kaavassa k:n arvo määräytyy alla olevan taulukon mukaan: 

Suutin Leveys k (l/s) k (m3/h)
A 1000 2,14 7,71
A 1200 2,83 10,20
A 1400 3,59 12,91
B 1000 2,93 10,55
B 1200 3,90 14,06
B 1400 4,97 17,91
C 1000 4,00 14,40
C 1200 5,39 19,41
C 1400 6,94 24,99

Huolto

Koodikuvaus
1.   Paluuilmasäleikkö
2.   Tuloilmasäleikkö
3.   Tuloilmaliitäntä
4.   Jäähdytysvesiputkien liitännät
5.   Lämmitysvesiputkien liitännät

Avaa ilmastointipalkin paluuilmasäleikkö. Puhdista lämmönsiirtimen lamellit varovasti pölynimurilla. Pyyhi paluu- ja tuloilmasäleiköt kostealla liinalla.

Tarkista toimilaitteiden sekä vesivirran säätöventtiilien toimintakunto säännöllisin väliajoin.

Tekninen määrittely

Halton CHB on otsapinta- ja alakattoasennukseen tarkoitettu aktiivinen ilmastointipalkki, jossa on paluu- ja tuloilmasäleiköt. CHB-ilmastontipalkkiin voidaan integroida tehostuspuhallin lisävarusteena.

Paluu- ja tuloilmasäleiköt ovat avattavissa ja irrotettavissa huoltoa varten. Paluuilmasäleikössä on 40 mm:n teleskooppiliitäntä. Tuloilmasäleikössä on 200 mm:n teleskooppiliitäntä.

Tulokanavaliitäntä on siirrettävissä, ja se voidaan sijoittaa tuloilmakammion oikealle tai vasemmalle puolelle tai keskelle. Kun puhallin on integroitu, liitäntä ei voi olla keskellä.

Ilmastointipalkin lämmönsiirrin asennetaan siten, että vesiliitännät ovat joko palkin oikealla tai vasemmalla puolella.

Kaikki putket on valmistettu kuparista. Liitäntäputkien seinämän paksuus on 0,9–1,0 mm. Lämmönsiirtimen lamellit on valmistettu alumiinista. Lämmönsiirrin on painekoestettu tehtaalla. Putkiston suurin käyttöpaine on 1,0 MPa.

Palkit toimitetaan muovilla suojattuna. Kanavaliitännän ja putkien päät on suljettu kuljetuksen ajaksi.

Jokainen palkki on tunnistettavissa palkkiin merkitystä numerosarjasta.

Tilauskoodi

CHB/S-W-E-K; CO-TC-BO-CV-VM-ZT

S = Suuttimen tyyppi
A      Suutin 5
B      Suutin 6
C      Suutin 7

W = Yksikön kokonaisleveys 
1000     1000 mm
1200     1200 mm
1400     1400 mm

E = Tuloilmaliitännän sijainti
R      Oikealla
L       Vasemmalla
M      Keskellä

K = Putkiliitäntöjen sijainti
R      Oikealla
L       Vasemmalla

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

CO = Säleikköjen väri
SW    Signal white (RAL 9003)
W      Pure white (RAL 9010)
X       Erikoisväri

TC = Jäähdytys- ja lämmitystoiminnot (patterin tyyppi)
C      Jäähdytys
H      Jäähdytys ja lämmitys

BO = Tehostuspuhallin
N      Ei
Y      Kyllä
R     Jälkiasennusmahdollisuus

CX = Säätimet
N       Ei

TB = Väyläliitäntä
N        Ei

CV = Säätöventtiilit
N        Ei määritelty
A2      Säädettävä Kvs-arvo (Danfoss RA-C, DN 15), irrallinen
A4      Automaattinen virtauksenrajoitin (Danfoss AB-QM), DN 10 (lämmitys) ja DN 15 (jäähdytys), irrallinen

VM = Venttiilitoimilaite 
N        Ei määritelty
A1      24 V auki-kiinni
A2      230 V auki-kiinni
A3      24 V 0-10 V moduloiva

AC = Lisävarusteet
KC     Avainkortti
WS    Ikkunakytkin
RP     Huoneen virransyöttö
CD     Kondenssiveden tunnistin

ZT = Räätälöity tuote
N        Ei
Y        Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

CHB /A-1000-L-R, CO=SW, TC=H, BO=Y, CX=C1, TB=B2, CV=A3, VM=A2, AC=KC, ZT=N

Kuvia


Kuva.1. Halton CHB huonesäätimellä (3D-kuva)


Kuva.2.  Hotelli Best Western Premier Katajanokka, Helsinki, Suomi
Kuvassa Halton CHH, jonka näyttää samanlaiselta kuin Halton CHB,
mutta ei sisällä tehostustoimintoa.

Downloads

 • Halton CHB – Chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton CHB – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton CHB – Poutre climatique active avec fonction grande vitesse facultative

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton CHB – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton CHB 用于玄关吊顶安装并具有增强功能的主动式冷梁

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton CHB – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.