Siirry sisältöön

Product / RXP

Halton Rex RXP – Ilmastointipalkki

Kompakti 4-suuntaan ilmanjaolla varustettu muuttuvan ilmavirran (VAV) tai vakioilmavirran (CAV) ilmastointipalkki alakattoasennukseen. 

Varmistaa hiljaiset ja miellyttävät huoneolosuhteet jopa isoilla jäähdytystehoilla.

 • Ympäripuhaltavalla ilmanjaolla varustettu aktiivinen ilmastointipalkki.
 • Kolme tuotemallia, joiden ilmavirtaa voi säätää manuaalisella CAV-säätimellä tai moottoroidulla VAVsäätimellä
  • Vakiomalli, jossa paineesta riippuvainen tehostettu ilmavirran säätö
  • Flexible-malli, jossa paineesta riippuvainen ilmavirran säätö 0–100 %
  • Autonomic-malli, jossa paineesta riippumaton ilmavirran säätö 0–100 %

Linkki Revit-malliin (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Yleiskuvaus

Kompakti ympäripuhaltavalla ilmanjaolla varustettu muuttuvan ilmavirran (VAV) tai vakioilmavirran (CAV) ilmastointipalkki alakattoasennukseen. Laite varmistaa hiljaiset ja miellyttävät huoneolosuhteet myös suuria jäähdytystehoja käytettäessä.

Käyttöalue

 • Toimistojen, sairaalahuoneiden, koulujen ja julkisten tilojen jäähdytys, lämmitys ja ilmanvaihto.
 • Soveltuu käytettäväksi Haltonin tarpeenmukaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä.

Keskeiset ominaisuudet

 • Ympäripuhaltavalla ilmanjaolla varustettu aktiivinen ilmastointipalkki.
 • Kolme tuotemallia, joiden ilmavirtaa voi säätää manuaalisella CAV-säätimellä tai moottoroidulla VAVsäätimellä
  • Vakiomalli, jossa paineesta riippuvainen tehostettu ilmavirran säätö
  • Flexible-malli, jossa paineesta riippuvainen ilmavirran säätö 0–100 %
  • Autonomic-malli, jossa paineesta riippumaton ilmavirran säätö 0–100 %
 • Virtauskuvio ulottuu nurkkiin, mikä varmistaa miellyttävät huoneolosuhteet myös suuria jäähdytystehoja käytettäessä.
 • Malli, jossa Halton Workplace WRA, huoneen automaation järjestelmäpaketti

Haltonin ilmastointipalkit ovat Eurovent Certita sertifioimia.

Linkki sertifikaattiin

Toimintaperiaate

Primääri tuloilma virtaa ensin Halton Rex RXP -ilmastointipalkin tuloilmakammioon, josta se hajotetaan suuttimien ja puhallusrakojen kautta huonetilaan. Tuloilmasuihkut indusoivat tehokkaasti mukaansa ympäröivää huoneilmaa lämmönsiirtimen läpi, jossa kiertävä kylmä vesi jäähdyttää ilman. Puhallusraot suuntaavat tuloilman vaakasuuntaisesti katon pintaa pitkin, mikä ehkäisee vedon tunnetta.

Siniset nuolet Kuva 1. osoittavat puhallusraoista tulevan tuloilman suunnan. Punaiset nuolet kuvaavat ympäröivän huoneilman kulkeutumista etulevyn läpi lämmönsiirtimeen.


Kuva 1. Halton Rex Expander (RXP) -ilmastointipalkin toimintaperiaate

Halton Air Quality (HAQ) ‑säädin Halton Rex RXP, vakiomalli

Halton Air Quality (HAQ) ‑säätimellä säädetään tai hallitaan huonetilaan johdettavaa tuloilmavirran määrää. Normaaliolosuhteissa raitis tuloilma puhalletaan suuttimien kautta. Kun tarvitaan lisäilmaa, (tehostus/VAV-toiminto), HAQ-säädin avautuu ja puhaltaa lisäilmaa. Lyhenne VAV (Variable Air Volume) tarkoittaa muuttuvaa ilmavirtaa.

HAQ-säädintä voi käyttää myös CAV-säätimenä (Constant Air Volume) eli sen avulla voidaan säädellä k-kerrointa oikean ilmavirran tuottamiseksi tietyllä painetasolla. Tällöin vältytään Halton Rex RXP -ilmastointipalkin suuttimien vaihdolta tai sulkemiselta.

Kuva 2. VAV-toiminto: Tuloilmaa puhalletaan suuttimista (normaali toimintatila)


Kuva 3. VAV-toiminto HAQ-säätimellä: Tuloilmaa puhalletaan suuttimista ja HAQ kontrolloi (tehostettu toimintatila)


Kuva 4. HAQ-säätimen manuaalisen toimilaitteen säätäminen


Kuva 5. HAQ-säätimen sähköinen toimilaite

 

Halton Operation Model (OMD), Halton Rex RXP, joustava malli

Halton Operation Mode Damper (OMD) on joustava ilmavirtasäädin, jota käytetään tuloilman säätöön manuaalisesti tai yhdessä moottoroidun VAV-säätimen (Variable Air Volume, muuttuva ilmavirta) kanssa. OMD-säätimellä voi joustavasti yhdistää suuttimien ja ilmavirran hallinnan HAQ-säätimellä, joten ilmavirtaa voi säätää vapaasti, vaikka suutinasetelmia on yksi.

OMD-säädintä voi käyttää CAV-säätimenä (Constant Air Volume, vakioilmavirta) eli sen avulla voidaan säädellä k-kerrointa oikean ilmavirran tuottamiseksi tietyllä painetasolla. Tällöin vältytään Halton Rex RXP -ilmastointipalkin suuttimien vaihdolta tai sulkemiselta.

Jos OMD-säädin on varustettu moottoroidulla toimilaitteella, VAV-säätimellä voi tehdä säätöjä täysin joustavasti. Se mahdollistaa 1–3 VAV-tilan käytön ilmavirran minimi-, normaali- ja tehostusasetuksilla.


Kuva 6. OMD-säätimen manuaalinen toimilaite


Kuva 7. OMD-säätimen manuaalisen toimilaitteen säätäminen


Kuva 8. OMD-säätimen sähköinen toimilaite

Tekniset tiedot

Ominaisuus Kuvaus
Ilmantilauvuus virta Ilman maksimitilavuusvirta 57 l/s tai 205 m³/h (RXP//S-E-1200); 65 l/s tai 234 m³/h (RXP/F-F-1200) < 35 dB
Mitat 600×600 mm tai 1200×600 mm
Veden painehäviö Maks. 18,6 kPa (RXP-1200, vesivirta 0,1 kg/s)
Jäähdytysteho Enintään 1700 W (RXP/S-E-1200, 100 Pa, 57 l/s, menovesi 14°C, veden massavirta 0,1 kg/s, tuloilma 16°C)
Paino 10–22 kg (RXP/S) ja 17-31 kg (RXP/F)
Tyypillinen staattinen paine 60–80 Pa
Tyypillinen veden lämpötila
 • Jäähdytys: 15–17 °C (oltava kastepisteen yläpuolella)
 • Lämmitys: 30–50°C

Halton Rex Expander (RXP)

Ominaisuudet ja vaihtoehdot

Luokka Ominaisuus
(tilauskoodi)
Vaihtoehto
(tilauskoodi)
Kuvaus
Tuote-
malli
Malli
(M)
S Vakiomalli, jossa ominaisuudet suutinten hallintaan ja ilmavirran HAQ-säädin.
Koko ja
suunta
Tuotteen pituus
(L)
600, 1200 Kaksi pituusvaihtoehtoa. Nimellisleveys on aina 600 mm.
Kanavaliitäntä
(E)
S2, R2, L2 Ø 125 mm.Tehdasasenteinen liitäntä suunta: Suora, oikea tai vasen Ø 125 mm. Suunnan voi vaihtaa asennuskohteessa. Katso alla Kuva 1.
S3, R3, L3 Ø 160 mm. Tehdasasenteinen liitäntäsuunta: Suora, oikea tai vasen. Suunnan voi muuttaa työmaalla. Katso alla Kuva 1.
Huom: Saatavilla vain kun  L=1200 ja suutintyyppi = E.
Jäähdytys Patterin tyyppi
(TC)
C Jäähdytyspatteri. Liitäntäputki, Ø 12 mm.
H Jäähdytys ja lämmitys patteri. Liitäntäputket: 4 x Ø 12 mm.
AIlmavirta Suuttimen tyyppi
(S)
C, D, E 3 vaihtoehtoa ilmavirran ja k-kertoimen tarpeen mukaan. C-suutin on pienin ja E-suutin suurin.
Halton Air Quality (HAQ)-säädin
(AQ)
NA Ei HAQ-säädintä. K-kerroin määräytyy nimelliskoon ja valittujen suuttimien mukaan (CAV).
MA Lisäilmavirran manuaalisesti säädettävä CAV-ohjaus. Vakioilmavirta suuttimista, lisäilmavirta HAQ-säätimestä.
MO Lisäilmavirran moottoroitu ohjaus VAV-säätimellä. Vakioilmavirta suuttimista, lisäilmavirta HAQ-säätimestä.

Taulukko 1. Halton Rex RXP, vakiomalli (RXP/S)

 

Luokka Ominaisuus
(tilauskoodi)
Vaihtoehto
(tilauskoodi)
Kuvaus
Tuote-
malli
Malli
(M)
F Joustava malli, jossa joustava ilmavirran OMD-säädin.
Size and  orientation Tuotteen pituus
(L)
600, 1200 Kaksi pituusvaihtoehtoa. Nimellisleveys on aina 600 mm.
Kanavaliitäntä
(E)
S3, R3, L3 Ø 160 mm. Tehdasasenteinen liitäntäsuunta: Suora, oikea tai vasen. Suunnan voi muuttaa työmaalla. Katso alla Kuva 1.
Huom: Saatavilla vain kun  L=1200 ja suutintyyppi = E.
Jäähdytys Patterin tyyppi
(TC)
C Jäähdytyspatteri. Liitäntäputki, Ø 12 mm.
H Jäähdytys ja lämmitys patteri. Liitäntäputket: 4 x Ø 12 mm.
Ilmavirta Suuttimen tyyppi
(S)
F Ei suutinvaihtoehtoja, suuttimen tyyppi on aina F, joka takaa laajan ilmavirta-alueen, jota voi säätää OMD- säätimellä.
Ohjaustyyppi
(CN)
MA Manuaalisesti säädettävä ilmavirta (CAV).
MO Moottoroitu ilmavirransäätö (VAV).

Taulukko 2. Halton Rex RXP, joustava malli (RXP/F)

 


Kuva 9. Kanavaliitäntä: lähtökauluksen asento vasen, suora, oikea

Lisätietoja tilauskoodista on kohdassa Tilauskoodi.

Järjestelmäpaketti

Halton Workplace WRA -huoneautomaation järjestelmäpaketti ilmastointipalkille Halton Rex RXP, vakiomalli (RXP/S)

Halton Workplace WRA kuuluu Halton Workplace -ratkaisuihin.

RXP with WRA
Kuva 10. Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikkö integroituna Halton Rex RXP -ilmastointipalkkiin

Halton Workplace WRA on erityisesti toimisto- ja kokoustilojen automaatiojärjestelmän säätämiseen suunniteltu yksikkö. Sitä käytetään ilmavirran, huonelämpötilan ja sisäilman laadun hallintaan.

Halton Workplace WRA -huoneautomaatiopaketti koostuu yksiköstä ja asiakkaan tarpeiden mukaisista lisäosista, joita ovat seinäpaneeli sekä lämpötila-, CO2-, oleskelu-, paine- ja kondensaatioanturit.

Yksiköstä ja seinäpaneelista on saatavana erilaisia vaihtoehtoja vaadittujen säätöjen ja antureiden määrän mukaan. Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksikköä käytetään aina muiden Haltonin tuotteiden kanssa muunneltavan ja laadukkaan sisäilmaston luomiseksi.

Käyttöalue

 • Ilmavirran, huonelämpötilan ja sisäilman laadun hallinta toimisto- ja kokoustiloissa.
 • Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksikkö on tärkeä osa Halton Workplace -järjestelmää. Sillä hallitaan huoneyksiköitä ja ilmavirtasäätimiä.
 • Halton Workplace -järjestelmän osat:
  • Huoneilmanvaihtosovellukset ja Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksikkö:
   • Aktiiviset ilmastointipalkit
   • Poistoilmalaitteet
   • VAV-säätimet
   • VAV-aktiivihajottajat
  • Halton Max MDC -ilmavirtasäätimet vyöhykehallintaan
  • Halton Workplace WSO -järjestelmäsäädin

Keskeiset ominaisuudet

 • Tehtaalla testattu yksikkö ja kytkennät – helppo asentaa
 • Esiasetetut projektikohtaiset parametrit – nopea käyttöönotto
 • Useita toimintatiloja oleskelun, miellyttävän lämpötilan ja sisäilman laadun mukaan
 • Mahdollistaa täysin joustavat tilankäyttöratkaisut toimistoympäristöjen vaihtelevien tarpeiden mukaan
 • Erittäin energiatehokas ja luotettava järjestelmä

Toimintaperiaate

Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikkö toimii Halton Workplace-järjestelmän muuttuvan ilmavirran VAV-säätimien, aktiivisten ilmastointipalkkien, säteilypaneelien ja tuloilman hajottajien kanssa. Näitä käytetään ilmanvaihdon ilmavirran, huoneen lämpötilan ja sisäilman laadun säätämiseen toimistotiloissa.

Kullakin toimiston huoneyksiköllä voi olla oma Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikkö, tai yhdellä säätimellä voidaan hallita useita huoneyksiköitä. Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikkö voi säätää järjestelmää automaattisesti sisäilmaston perusteella käyttäjien määritysten mukaan. Kun jokaisessa huoneessa on oma säädin, olosuhteita voidaan säätää joustavasti.

Huoneautomaatio: Halton Rex RXP-ilmastointipalkit, joissa HAQ-säädin ja Halton PTS-säätöpelti, ja niitä säätelevät Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksiköt

System package RXP double office

Kuva 11. Halton Rex RXP -ilmastointipalkit, joissa on HAQ-säädin ja Halton PTS -säätöpelti, ja niitä säätelevät
Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksiköt kokoustilassa

Huoneautomaation kuvaus

Tässä kokoonpanossa kaksi Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksikköä (tyyppi DXR2.E18-102A) säätelee kahta Halton Rex RXP -ilmastointipalkkia. Jokaisessa ilmastointipalkissa on lämmitys- ja jäähdytysventtiilit ja moottoroitu Halton Air Quality (HAQ) -säädin sekä integroidut CO2-, paine- ja kondensaatioanturit. Yksiläppäistä Halton PTS -säätöpeltiä käytetään minimitilan säätelyyn. Järjestelmään kuuluu myös poistoilman VAV-säädin, ikkunakytkimen säädin, ulkoinen oleskeluanturi ja seinäpaneeli (tyyppi QMX3.P37), jossa on lämpötila-anturi ja -näyttö. Yhdellä Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksiköllä voidaan hallita jopa neljää eri tilaa, ja tilassa voi olla useita Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikköjä.

Huoneautomaation suunnittelukriteerit

 • Ilmastointipalkissa on lämmitys- ja jäähdytysventtiilit
 • Ilmastointipalkissa on moottoroitu HAQ-säädin
 • Ilmastointipalkissa on integroidut CO2-, paine- ja kondensaatioanturit
 • Ulkoinen oleskeluanturi
 • Seinäpaneeli, jossa on lämpötila-anturi ja -näyttö
 • Ikkunakytkimen säädin
 • Valinnainen PTS-säätöpelti minimi-ilmavirran hallintaan
 • Poistoilmavirran säätö
Kaaviopiirros

System package RXP schematic drawing
Kuva 12. Kaaviopiirros: Halton Rex RXP -ilmastointipalkki (4 putkea), jota hallitaan Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksiköllä

Laiteluettelo

Koodi Laite
RC Säätöyksikkö
FG Ilmavirtasäätimen toimilaite
FC Ilmavirran mittaus
H vesiventtiillin toimilaite
CS Kondensaatioanturi
OS Oleskeluanturi
PE Paineanturi
CO2 Hiilidioksiidianturi
WP Seinäpaneeli
TE Lämpötila-anturi
TI Lämpötilanäyttö
WS Ikkunakytkimen säädin

WRA_E18_overview_right
Kuva 13. Tehtaalla asennettu Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksikkö, tyyppi DXR2.E18-102A

Kytkentäkaavio

Katso samanlaisen kokoonpanon kytkentäkaavio Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikön tuotesivulta kohdasta Asennustiedot.

Järjestelmän osat ja tilauskoodiesimerkit
 • 2 x aktiivinen ilmastointipalkki: Halton Rex RXP
  RXP/C-1200-S2, TC=H, AQ=MO, CO=SW, ZT=N
 • 1 × poistoilmalaite: Halton AGC -poistosäleikkö + Halton PRL -liitäntälaatikko säleiköille
  AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 × VAV-säädin: Halton Max Ultra Circular (MUC) tai Halton Max One Circular (MOC)
  MUC/G-160, MA=CS
 • 2 x säätöpelti (valmiustila/suljettu): Halton PTS
  PTS/A-125, MA=CS, MO=B4, ZT=N
 • Automaatiopaketti: 2 x Halton Workplace WRA -huoneautomaatioyksikkö ja siihen liittyvät osat
  WRA/RXP-E81-H3-EX4, WP=37, LC=NA, SE=CI, SW=NC, ST=IA, SL=OI, PM=P1, TC=H, CV=SP5, RV=NA,
  ZT=N

Huom. Katso lisätiedot Halton Workplace WRA-huoneautomaatioyksikön tuotesivulta.

Jäähdytykseen ja lämmitykseen vesiventtiilin valinta Halton Workplace WRA-huoneautomaatiojärjestelmäpaketissa

Vesiventtiili valitaan Halton Workplace WRA-huoneautomaatiojärjestelmäpaketissa. Vesiventtiilin koko riippuu tois- ja ensisijaisten jäähdytyspalkkiyksikköjen määrästä, jota säädetään yhdellä säätimellä. Yhtä vesiventtiiliä käytetään koko jäähdytyspalkkiryhmän jäähdytys- tai lämmitystoimintoon, jota hallitaan yhdellä säätimellä. Vesiventtiilin koko suhteutetaan koko ryhmään, kun yhdellä säätimellä hallitaan useita ilmastointipalkkeja. Kokoonpanossa voi olla yksi ensisijainen ilmastointipalkki, joka on varustettu huonesäätimellä, ja korkeintaan kolme toissijaista ilmastointipalkkia. Vesiventtiilin koko suhteessa ilmastointipalkkien määrään (1–4) on esitetty
alla.

Ilmastointipalkkien määrä
(kpl)
Vesiventtiilin tyyppi Koko jäähdytykseen (DN) Koko lämmitykseen (DN) Asennus
1 ABQM DN15 DN15 Integroitu ilmastointipalkkiin
2 ABQM DN20 DN15 Erillään
3 ABQM DN20 DN15 Erillään
4 ABQM DN25 DN15 Erillään
Ilmastointipalkkien määrä
(kpl)
Vesiventtiilin tyyppi Koko jäähdytykseen (DN) Koko lämmitykseen (DN) Asennus
1 VPP46.. DN15 DN15 Erillään
2 VPP46.. DN20 DN15 Erillään
3 VPP46.. DN20 DN15 Erillään
4 VPP46.. DN25 DN15 Erillään

Pikavalinta

Ilmavirta

Halton Rex RXP, Standard-malli

Kuva 14. Halton Rex RXP -ilmastointipalkin ilmavirta-alueet l/s, kun käytössä ei ole HAQ-säädintä tai kun HAQ-säädin on suljettu.


Kuva 15.  Halton Rex RXP -ilmastointipalkin ilmavirta-alueet m3/h, kun käytössä ei ole HAQ-säädintä tai kun HAQ-säädin on suljettu.


Kuva 16. Halton Rex Expander -ilmastointipalkin Standard-mallin ilmavirta-alueet l/s, @70 Pa:n kammiopaineella


Kuva 17. Halton Rex Expander -ilmastointipalkin Standard-mallin ilmavirta-alueet m3/h, @70 Pa:n kammiopaineella

 

Halton Rex RXP, Flexible-malli


Fig. 18. Halton Rex Expander -ilmastointipalkin Flexible- mallin ilmavirta-alueet l/s, @70 Pa:n kammiopaineella


Fig. 19. Halton Rex Expander -ilmastointipalkin Flexible-mallin ilmavirta-alueet m3/h, @70 Pa:n kammiopaineella

Jäähdytysteho

Halton Rex RXP, Standard-malli

Tuotemalli, jossa  HAQ-/ OMD-säädin Meno-/paluu-vedenlämpötila [°C] Huone-lämpötila  [°C]  Kokonais-paine
[Pa] 
Veden massavirta
[kg/s] 
Ilmavirta 30DbA [l/s)  Teho [W] 
Vesi Ilma (18°C) Yhteensä
RXP/S-C-600 15/17 25 75 0.03 27 249 229 478
RXP/S-D-600 0.035 29 290 246 537
RXP/S-E-600 0.047 30 390 255 645
RXP/S-C-1200 15/18 0.038 36 483 306 789
RXP/S-D-1200 0.047 42 596 357 953
RXP/S-E-1200 0.055 48 687 408 1095

Halton Rex RXP, Flexible-malli

Tuotemalli, jossa  HAQ-/ OMD-säädin Meno-/paluu-vedenlämpötila [°C] Huone-lämpötila  [°C]  Kokonais-paine
[Pa] 
Veden massavirta [kg/s]  Ilmavirta 30DbA [l/s)  Teho [W] 
Vesi Ilma (18°C) Yhteensä
RXP/F-F-600 15/17 25 75 0.049 36 412 306 718
RXP/F-F-1200 15/18 0.047 56 595 476 1071

 

Rakenne ja materiaalit


Kuva 20. Halton Rex Expander

Nro. Osa Kuvaus Huom.
1 Etulevy Polyester-pre-painted galvanised steel, white (RAL 9003 or RAL 9010) Saatavana erikoisvärejä
2 Paineenmittausputki Polyvinylikloridi
3 Suuttimet  Sinkitty teräs
4 HAQ-säädin
 • Maalattu sinkitty teräs
 • Vaihtoehtoinen osa Halton Rex RXP vakiomallissa (RXP/S) riippuen HAQ-valinnasta ja sisältyy aina Halton Rex RXP, joustavaan malliin (RXP/F)
5 Liitäntälaatikko Polyesterimaalattu sinkitty teräs, valkoinen (RAL 9003 tai 9010)
6 Kiinnikkeet Sinkitty teräs
7 Liitoskaulus Sinkitty teräs
8 Kehys Polyesterimaalattu sinkitty teräs, valkoinen (RAL 9003 tai 9010) Saatavana erikoisvärejä
9 Liitäntäputket Kupari. Ø 12 mm ja seinämän paksuus 0,9–1,0 mm, mikä täyttää EN 1057:1996 – standardin vaatimukset.
10 Patteri/lämmönsiirrin
 • Putket: kupari
 • Lamellit: alumiini

Mitat ja paino

Mitat on ilmoitettu millimetreinä (mm).

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 600mm heating

Kuva 21. Halton Rex RXP, vakiomallin mitat (RXP/S-600)

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 1200mm heating

Kuva 22. Halton Rex RXP, vakiomallin mitat (RXP/S-1200)

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 1200mm D160

Kuva 23. Halton Rex RXP, vakio- sekä joustavan mallin mitat (RXP/S tai RXP/F-1200)

 

Kuva 24. Halton Rex RXP, joustavan mallin mitat (RXP/F-600)

Paino:

Tuote AQ-malli Kuiva massa (ilman vettä) [kg] Vesitilavuus [l]
RXP/S-*- 600 NA 10.5 0.5
MA 11.4
MO 11.6
RXP/S-*- 1200 NA 20.9 1.2
MA 21.8
MO 22.1

* * Suuttimen tyyppi, kts. osio Tilauskoodi

Tuote CN-malli Kuiva massa (ilman vettä)[kg] Vesitilavuus [l]
RXP/F-F- 600 MA 16.5 0.5
MO 17.0
RXP/F-F- 1200 MA 30.4 1.2
MO 31.0

Tekninen määrittely

CAV/VAV ilmastointipalkki alakatto-asennuksiin ympäripuhaltavalla ilmavirralla, soveltuu jäähdytykseen, lämmitykseen sekä ilmastointiin. Tuotteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Rakenne

 • Integroitu, edessä olevan reikälevyn kautta kulkeva kiertoilmareitti.
 • Etulevy irrotettavissa huolto- ja puhdistustoimenpiteitä varten.
 • Etulevy irrotettavissa ilman erikoistyökaluja.
 • Nelisuuntainen ilmanjako.
 • Yksikön leveys 595 mm, korkeus 220 mm.
 • Tuloilmakanavan läpimitta on 125 mm tai 160 mm.
 • Kanavaliitännän asento vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja.
 • Mittausyhde ilmavirran mittausta varten.
 • Putkiston suurin sallittu käyttöpaine 1,0 MPa.

Materiaalit

 • Liitäntälaatikko, kehys ja etulevy on valmistettu sinkitystä teräksestä.
 • Kaikki näkyvät osat on maalattu valkoisiksi RAL 9003, 20 % kiilto.
 • Kaikki putket on valmistettu kuparista.
 • Liitäntäputkien seinämän paksuus on 0,9–1,0 mm.
 • Kaikki putkiliitokset on juotettu.
 • Kaikki putkiliitokset on painekoestettu tehtaalla.
 • Lämmönsiirtimen lamellit on valmistettu alumiinista.

Pakkaus ja tunnistetiedot

 • Tuote toimitetaan muovilla suojattuna.
 • Kanavaliitännän ja putkien päät on suljettu kuljetuksen ajaksi.
 • Tuote toimitetaan pahvilaatikkoon pakattuna.

Tuote on yksilöllisesti tunnistettavissa sekä tuotteeseen että pahvilaatikkoon merkityn sarjanumeron avulla.

Asennus

Halton Rex RXP -ilmastointipalkin asennussuuntaa valittaessa on otettava huomioon tuloilma- ja vesipiiriliitäntöjen suunnat. Tuloilmaliitoskaulus voi sijaita yksikön kummalla tahansa puolella tai samassa päädyssä kuin vesiliitännät. Asentoa voi tarvittaessa helposti vaihtaa asennuskohteessa.

Asennuksessa on huomattava myös varmistaa pääsy HAQ-säätimen (valinnainen) ilmavirran säätöön / toimilaitteeseen. Toimilaite sijaitsee yksikön vasemman sivun keskellä. Samaan tapaan asennuksessa on huomattava myös varmistaa pääsy OMD-säätimen (manuaalinen tai moottoroitu malli) huoltoluukulle ilmavirran säätöön / toimilaitteeseen. Katso tiedot osiosta Toimintaperiaate.

Ilmastointipalkki Halton Rex RXP voidaan kiinnittää suoraan kattopintaan (H = 220 mm / 225 mm, vakiomalli/ joustava malli) tai ripustaa kattoon 8 mm:n kierretankojen avulla. Kattoasennuksessa käytettävät kiinnikkeet
sijaitsevat yksikön sivuilla.


Kuva 25. Halton Rex RXP-1200 asennuskohdat, vakio- sekä joustava malli


Kuva 26. Halton Rex RXP-600 asennuskohdat, vakiomalli


Kuva 27. Halton Rex RXP-600 asennuskohdat, joustava malli

Koska Halton Rex RXP -ilmastointipalkissa ei ole liikkuvia osia, yksikön asennuksessa tai kytkennässä tuloilma- tai vesiliitäntöihin ei tarvita tärinänestosuojia.

On suositeltavaa asentaa jäähdytys- ja lämmitysvesipiirien runkoputket lämmönsiirtimen tason yläpuolelle, jotta putkiston ilmaus onnistuu hyvin.

Jäähdytys- ja lämmitysvesiputkiston suurin käyttöpaine on 1,0 MPa.

Käyttöönotto

Jäähdytystehon säätö

Suositeltava jäähdytysveden massavirta on 0,02–0,10 kg/s, jolloin lämpötilan nousu lämmönsiirtimessä on 1–4°C. Kondensoitumisen välttämiseksi lämmönsiirtimen menoveden suositeltu minimilämpötila on 14–16 °C.

Lämmitystehon säätö

Suositeltava lämmitysveden massavirta on 0,01–0,04 kg/s, jolloin lämpötilan lasku lämmönsiirtimessä on 5–15°C. Lämmönsiirtimen menoveden enimmäislämpötila on 35 °C.

Vesivirtojen tasapainotus ja säätö

Halton Rex RXP -ilmastointipalkin vesivirrat tasapainotetaan vesipiirien paluuputkiin asennettavien tasapainotusventtiilien avulla. Ilmastointipalkin Halton Rex RXP jäähdytys- tai lämmitystehoa muutetaan säätämällä vesivirtaa.

Tuloilman tilavuusvirran säätö

Ilman Halton Air Quality (HAQ) -säädintä käytettävän Halton Rex RXP -ilmastointipalkin vakiomallin (RXP/S)
ilmavirta määräytyy ilmanjakokammion paineen ja valitun suuttimen mukaan. Käytettäessä HAQ-säädintä myös sen asento tulee ottaa huomioon. K-kertoimet ovat alla olevassa taulukossa.

Kun kyseessä on Halton Rex RXP -ilmastointipalkin joustava malli (RXP/F), OMD-säätimen asento tulee ottaa huomioon alla olevan taulukon mukaisesti.

Ilmanjakokammion paine (RXP/S) tai OMD:n paine (RXP/F) voidaan mitata etupaneelin alapuolella olevan mittausyhteen avulla.

Kokonaisilmavirta lasketaan seuraavalla kaavalla:

jossa

qv            Ilman tilavuusvirta [l/s] tai [m3/h]
Δpm        Ilmanjakokammion staattinen paine [Pa]
k               k-kerroin (kts. taulukko alla)

Halton Rex RXP, vakiomalli

HAQ-säätimen asento Ohjaussignaalin jännite [V] k-kerroin [l/s], kokonaisilmavirta (vakiomalli)
600 1200
C* D* E* C* D* E*
0/suljettu/ei HAQ-säädintä 0-1 1.11 1.56 2.51 2.05 2.89 4.69
0.5 1.5 1.39 1.84 2.79 2.33 3.17 4.97
1 2 1.67 2.12 3.07 2.61 3.45 5.25
1.5 2.5 1.94 2.39 3.34 2.88 3.72 5.52
2 3 2.21 2.66 3.61 3.15 3.99 5.79
2.5 3.5 2.47 2.92 3.87 3.41 4.25 6,05
3 4 2.72 3.17 4.12 3.66 4.50 6.30
3.5 4.5 2.97 3.42 4.37 3.91 4.75 6.55
4 5 3.21 3.66 4.61 4.15 4.99 6.79
4.5 5.5 3.44 3.89 4.84 4.38 5.22 7.02
5 6 3.67 4.12 5.07 4.61 5.45 7.25
5.5 6.5 3.89 4.34 5.29 4.83 5.67 7.47
6 7 4.11 4.56 5.51 5.05 5.89 7.69
6.5 7.5 4.32 4.77 5.72 5.26 6.10 7,90
7 8 4.52 4.97 5.92 5.46 6.30 8.10
7.5 8.5 4.72 5.17 6.12 5.66 6,50 8.30
8 9 4.91 5.36 6.31 5.85 6.69 8.49
8.5 9.5 5.10 5.55 6.50 6.04 6.88 8.68
9 10 5.28 5.73 6.68 6.22 7.06 8.86

Taulukko 1. K-kertoimet HAQ-säätimen ollessa eri asennoissa Halton Rex RXP:n vakiomallissa, yksikössä l/s

*Suuttimien tyypit: C = keskikoko, D = suuri, E = erittäin suuri

 

HAQ-säätimen asento Ohjaussignaalin jännite [V] k-kerroin [m³/h], kokonaisilmavirta (vakiomalli)
600 1200
C* D* E* C* D* E*
0/suljettu/ei HAQ-säädintä 0-1 4.00 5.62 9.04 7.38 10.40 16.88
0.5 1.5 5.02 6.64 10.06 8.40 11.43 17.91
1 2 6.02 7.64 11.06 9.40 12.43 18.91
1.5 2.5 7.00 8.62 12.04 10.38 13.40 19.88
2 3 7.95 9.57 12.99 11.34 14.36 20.84
2.5 3.5 8.88 10.50 13.92 12.27 15.29 21.77
3 4 9.80 11.42 14.84 13.18 16.20 22.68
3.5 4.5 10.68 12.30 15.72 14.07 17.09 23.57
4 5 11.55 13.17 16.59 14.93 17.96 24.44
4.5 5.5 12.39 14.01 17,43 15.78 18.80 25.28
5 6 13.22 14.84 18.26 16.60 19.62 26.10
5.5 6.5 14.02 15.64 19.06 17.40 20.42 26.90
6 7 14.79 16.41 19.83 18.18 21.20 27.68
6.5 7.5 15.55 17.17 20.59 18.93 21.96 28.44
7 8 16.28 17.90 21.32 19.67 22.69 29.17
7.5 8.5 16.99 18.61 22.03 20.38 23.40 29.88
8 9 17.68 19.30 22.72 21.07 24.09 30.57
8.5 9.5 18.35 19.97 23.39 21.73 24.76 31.24
9 10 18.99 20.61 24.03 22.38 25,.40 31.88

Taulokko 2. K-kertoimet OMD-säätimen ollessa eri asennoissa Halton Rex RXP:n vakiomallissa, yksikössä m3/h

*Suuttimien tyypit: C = keskikoko, D = suuri, E = erittäin suuri

 

Halton Rex RXP, joustava malli

Manuaaliselle toimilaitteelle mitattu etäisyys [mm] Ohjaussignaalin jännite sähköisellä toimilaitteella
[V]
 k-kerroin [l/s], kokonaisilmavirta (joustava malli)
600 1200
S* L/R* S* L/R*
33.0 0 0.19 0.18 0.26 0.22
36.2 0.5 0.32 0.30 0.32 0.26
39.4 1 0.82 0.79 0.80 1.58
42.6 1.5 1.35 1.33 2.16 2.58
45.7 2 1.60 1.60 2.74 2.95
48,9 2.5 1.78 1.79 2.69 3.12
52.1 3 1.86 1.88 3.08 3.21
55.3 3.5 1.93 1.94 3.16 3.28
58.4 4 1.95 1.97 3.19 3.34
61.6 4.5 2.23 2.22 3.29 3.56
64.8 5 2.68 2.65 3.48 3.99
68.0 5.5 3.08 3.11 3.93 4.38
71.1 6 3.56 3.50 4.37 4.91
74.3 6.5 3.95 3.85 4.86 5.42
77.5 7 4.39 4.30 5.26 5.90
80.7 7.5 4.80 4.72 5.78 6.42
83.8 8 5.18 5.10 6.25 6.95
87.0 8.5 5.56 5.43 6.80 7.46
90.2 9 5.92 5.77 7.45 7.96
93.4 9.5 6.23 6.08 7.90 8.39
96.5 10 6.19 6.08 8.26 8.57

Taulukko 3. K-kertoimet OMD-säätimen ollessa eri asennoissa Halton Rex RXP:n joustavassa mallissa,
yksikössä l/s

*Kanavaliitännät: S3 = suora, L3 = vasen, R3 = oikea

 

Manuaaliselle toimilaitteelle mitattu etäisyys [mm] Ohjaussignaalin jännite sähköisellä toimilaitteella
[V]
 k-kerroin [m3/h], kokonaisilmavirta (joustava malli)
600 1200
S* L/R* S* L/R*
33.0 0 0.68 0.65 0.94 0.79
36.2 0.5 1.15 1.08 1.15 0.94
39.4 1 2.95 2.84 2.88 5.69
42.6 1.5 4.86 4.79 7.78 9.29
45.7 2 5.76 5.76 9.86 10.62
48.9 2.5 6.41 6.44 10.66 11.23
52.1 3 6.70 6.77 11.09 11.56
55.3 3.5 6.95 6.98 11.38 1181
58.4 4 7.02 7.09 11.48 12.02
61.6 4.5 8.03 7.99 11.84 12.82
64.8 5 9.65 9.54 12.53 14.36
68.0 5.5 11.09 11.20 14.15 15.77
71.1 6 12.82 12.60 15.73 17.68
74.3 6.5 14.22 13.86 17.50 19.51
77,5 7 15.80 15,48 18.94 21.24
80.7 7.5 17.28 16.99 20.81 23.11
83.8 8 18.65 18.36 22.50 25.02
87.0 8.5 20.02 19.55 24.48 26.86
90.2 9 21.31 20.77 26.82 28.66
93.4 9.5 22.43 21.89 28.44 30.20
96.5 10 22.28 21.89 29.74 30.85

Taulukko 4. K-kertoimet OMD-säätimen ollessa eri asennoissa Halton Rex RXP:n joustavassa mallissa,
yksikössä m3/h

*Kanavaliitännät: S3 = suora, L3 = vasen, R3 = oikea

Esimerkki 1:
RXP/E-600-yksikön ilmanjakokammion mitattu staattinen paine on 70 Pa ja HAQ-säädin on asennossa 3. Kokonaisilmavirta on 4,1*√(70) ≈ 34,3 l/s.

Esimerkki 2:
OMD:n paine mitattuna RXP/F-F-600 S3:n mittausyhteestä on 75 Pa. RXP/F-F-600 S3 on varustettu manuaalisella toimilaitteella. Manuaalisen toimilaitteen asentoa voi vaihtaa metallitangosta kuvan 24 mukaisesti. Etäisyys metallitangon kärkeen on 40 mm. Kokonaisilmavirran laskemista varten otetaan k-arvo taulukosta 4 (mitattu etäisyys pyöristettynä lähimpään taulukon arvoon) ja lasketaan kaavalla 0,82*√75 ≈ 7 l/s.


Kuva 28. Manuaalisen toimilaitteen asennon etäisyyden mittaus

Tilauskoodi

RXP/M-S-L-E; SP-TC-AQ-CN-VC-CO-ZT

Päävalinnat
M = Malli
S Standard
F Flexible
A Autonomic
S = Suuttimen tyyppi
C Medium
D Large
E Extra large
F Flex
L = Pituus (mm)
600 tai 1200
E = Kanavaliitäntä
S2 Suora (Ø125)
R2 Oikea (Ø125)
L2 Vasen (Ø125)
S3 Suora (Ø160)
R3 Oikea (Ø160)
L3 Vasen (Ø160)
Muut ominaisuudet ja lisävarusteet
SP = Järjestelmäpaketti
N Ei
Y Kyllä
TC = Jäähdytys/lämmitystoiminto (patterin tyyppi)
C Jäähdytys
H Jäähdytys ja lämmitys
CT = Kytkentätyyppi (ilma ja vesi)
S Ilma-ja vesiliitännät samassa päädyssä
O Vesiliitäntä vastakkaisissa päädyissä
CN = Säätötyypit
NA Ei asennettu
MA Manuaalinen
M1 Moottoroitu (0…10 VDC)
M2 Moottoroitu (Modbus RTU/BACnet MSTP)
VC = Ilmavirran nopeuden säätö (HVC)
N Ei
Y Kyllä
CO = Väri
SW Signal white (RAL 9003)
W Pure white (RAL 9010)
X Erikoisväri (RAL xxxx)
ZT = Räätälöity tuote
N Ei
Y Kyllä (ETO)
Alituotteet (tilattava erikseen)
Järjestelmäpaketti Halton Workplace WRA
VAV-ilmavirtasäädin huonepoistoon Halton Max MOC
VAV-ilmavirtasäädin huonepoistoon Halton Max MUC

Tilauskoodiesimerkki

RXP/S-E-1200-S2, SP=N, TC=C, CT=S, CN=NA, VC=N, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton Rex RXP – Chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Technical description

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Teknisk beskrivning (Standard och Flexible modeller)

  Data

  Svenska (sv)
  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Tekninen kuvaus (Standard- ja Flexible-mallit)

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Halton Rex RXP, Standard model – Installation, commissioning and maintenance guide

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Eurovent Certification for Chilled Beams

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Enviromental Product Declaration (EPD) – Halton chilled beams, VAV type

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.