Siirry sisältöön

Product / FDI

Halton FDI – Palopelti (EI 60 S)

Tämä ennestään tuttu markkinoiden lyhyin CE-merkitty palopelti on lunastanut paikkansa uudessa paloturvallisuus-tuotevalikoimassamme. Palonkestovaatimukset täyttyvät aina EI 60 S luokkaan saakka.

 • Saatavilla koot 100-630 mm
 • Palopelti voidaan asentaa seinään läpän akseli sekä vaaka- että pystyasennossa.
Request a Quote

Esittely

 • CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan.
 • Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,i<->o) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,i<->o) S
 • Hyväksytty asennettavaksi osastoiviin tiili, betoni ja kipsilevyseiniin ja betonilaattaan.
 • Palopelti voidaan asentaa seinään läpän akseli sekä vaaka- että pystyasennossa.
 • Valmistus sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti.
 • VTT, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, vastaa ulkopuolisesta laadunvalvonnasta.
 • Asennettavissa pyöreisiin 100…630 mm ilmanvaihtokanaviin.
 • Sulkupeltitiiveys Luokka 4, EN1751
 • Vaipan tiiveys Luokka C, EN 1751.
 • Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine on 3300 Pa.
 • Palopellille on tehty sulkeutumiskokeet 15 m/s kanavanopeudella
 • Varustettu sähköisellä tai mekaanisella toimilaiteella

Lisävarusteet

 • Suojaverkko
 • Rajakytkin mekaaniselle toimilaitteelle
 • Tehtaalla valmiiksi palokatkomassattu asennuskaukalo

Mitat ja paino

Sähköinen toimilaite

NS ØD L L1 L2 L3 X
100 99 145 105 40 183 40
125 124 145 105 40 208 40
160 159 145 105 40 242 40
200 199 145 105 40 283 40
250 249 145 105 40 333 40
315 314 145 105 40 398 40
400 399 245 135 110 480 100
500 499 245 135 110 580 100
630 629 245 135 110 710 100

Asennusaukon koko on kanavahalkaisija ØD + 20 mm.

Mekaaninen toimilaite

Tarkemmat asennusohjeet ja asennustodistus toimitetaan jokaisen tuotteen mukana. Lisätietoja löytyy kohdasta Asiakirjat / Asennusohjeet.

Palokatkomassan määrä

GBG-massa WURTH-massa HILTI-massa
NS litra/koko/tilaus kg/koko/tilaus kg/koko/tilaus kg/koko/tilaus
100 1.23 0.98 0.98 1.23
125 1.49 1.19 1.19 1.49
160 1.85 1.48 1.48 1.85
200 2.35 1.88 1.88 2.35
250 2.99 2.39 2.39 2.99
315 3.92 3.13 3.13 3.92
400 4.30 3.44 3.44 4.30
500 5.56 4.45 4.45 5.56
630 7.60 6.08 6.08 7.60
GBG-massa WURTH-massa HILTI-massa
kg/säkki 20 10 20
litraa/säkki 25 12 20

Paino (kg)

NS MA MO MA + FB MO + FB
100 1.05 2.50 2.03 3.48
125 1.30 2.70 2.49 3.89
160 1.70 3.15 3.18 4.63
200 2.20 3.60 4.08 6.38
250 3.05 4.50 5.44 6.89
315 4.15 5.60 7.28 8.73
400 6.80 8.25 10.24 11.69
500 9.50 10.95 13.95 15.40
630 14.05 15.50 20.13 21.58

MA = mekaaninen   MO = toimilaitteellinen   FB = tehtaalla palokatkomassattu

Materiaali

 Osa  Materiaali
 Runko  Sinkitty teräs
 Läppä  Sinkitty teräs/Lämpöä eristävä levyrakenne
 Läpän tiiviste  Silikoni
 Paisuva tiiviste  Grafiittimassa
 Sulkujouset  Ruostumaton teräs
 Kanavatiivisteet  1C-polyuretaanihybridi
 Asennuskaukalon palokatkon
tehdasmassaus (FB)
 Sealfire W1000 (Würth)

Lisävarusteet

Lisävaruste Koodi Kuvaus
Verkko yhdellä puolella N1 Kuumasinkitty teräs, 10×10 mm
Asennetaan toimilaitteen puolelle
Verkko molemmilla puolilla N2 Kuumasinkitty teräs, 10×10 mm
Sulake (manuaalimalli) FU Sulakkeen lämpötila 72 ºC
Rajakytkin MS Suljetun asennon osoitus,
kotelointiluokka IP65
Tehtaalla valmiiksi palokatkomassattu
asennuskaukalo
FB Sealfire W1000  (Würth)

Huom!
CE-hyväksyntä on voimassa myös silloin, kun palokatkomassaus on tehty tehtaalla valmiiksi palopeltiin palokatkon asennuskaukaloon.

Halton FDI-palopellin CE-hyväksyntä on voimassa kun palokatkomassaus tehdään palopellin asennuksen yhteydessä hyväksytyllä palokatkomassalla.

Lisätietoja löytyy osiosta Asiakirjat / Asennus.

Mekaanisella toimilaitteella varustettu palopelti voidaan varustaa kaksinapaisella rajakytkimellä (MS) muiden sähkölaukaisulla varustettujen palopellin sulkuläpän asentoa ilmaisemaan tai esimerkiksi palonsammutusjärjestelmien hälytyksen antoa varten. Suurin käyttöjännite ja virta 400 V, 10A. Rajakytkimen kärkitieto on tyyppiä joko auki tai kiinni.

Toimilaitteet

MA   Mekaaninen toimilaite (jousilaukaisu)

N1         GNA126.1E/T12 (72 °C), 24 V, 7 Nm, sisältää rajakytkimen
N2         GNA326.1E/T12 (72 °C), 230 V, 7 Nm, sisältää rajakytkimen

Toiminta

Halton FDI on pyöreä palopelti, joka estää palon ja savun leviämisen ilmastointijärjestelmässä. Halton FDI on hyväksytty kivi- ja kevytrakenteisiin seinä- ja lattia/kattoasennuksiin paloluokkaan EI 60 (ve,ho,i<->o) S. Hyväksytty lisäksi paloluokkaan E 90 (ho,i<->o) S betonisissa lattioissa/katoissa.

Palopellissä on joko manuaalinen tai sähköinen toimilaite. Kaikki vaihtoehdot on varustettu lämpösulakkeella ja visuaalisella asennonosoittimella. Sulake reagoi lämpötilan nousuun ja sulkee jousipalautteisen läpän.
Sulakkeen nimellinen laukaisulämpötila on 72 °C (moottori- ja manuaalimalli).

Sähköisellä toimilaitteella varustetut palopellit voidaan laukaista katkaisemalla syöttöjännite.

Kaksitoiminen tiivistysratkaisu sulkee kanavan tiiviisti ja estää tehokkaasti savukaasujen leviämisen ilmanvaihtokanavistoon välittömästi palopellin sulkeuduttua. Kaksitoimisen tiivisteratkaisun joustava tiiviste toimii matalammissa lämpötiloissa kuin grafiittimassatiiviste, joka paisuu ja eristää kanavan, kun lämpötila on yli 150 °C.

Halton FDI suositellaan liitettäväksi palopeltien valvonta- ja testausjärjestelmään  Halton Safe HSM. Tämä HSM-järjestelmä mahdollistaa savunilmaisimien käytön kanavistossa tai huonetiloissa. Halton FDI-palopelti voidaan liittää myös muihin yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Asennus

Palopelti asennetaan kiviaineisiin seiniin, välipohjarakenteisiin ja kevytrakenteisiin seiniin.

Katso asennusvideo alla olevasta linkistä:
Halton FDI asennus

Palopellille jätetään rakenneosaan aukko, josta tuotteen vaippa viedään rakenteen läpi. Asennusaukon maksimikoko on palopellin halkaisija D + 20 mm.

Asennuksen helpottamiseksi tuotteessa on asennus/valukehys, jonka avulla palopelti ruuvataan kiinni seinäpintaan tai kevytrakenteisen kipsilevyevyseinän teräsrankaan.

Asennus viimeistellään täyttämällä valukehys tuotteen etupuolelta käyttötarkoitukseen testatulla kipsipohjaisella palomassalla. (GBG / Palokatkomiehet Oy, CP 637/ Hilti ja FIREBREAK COMPOUND/ Würth)
Asennuksen ajaksi palopelti ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella.

Mikäli Haltonin FDI -palopellissä on tehdasvalmisteinen palonkatko (AC = FB), se tulee kiinnittää laipasta kevytrakenteisiin seiniin käyttämällä neljää asianmukaista ruuvia teräsrankaan tai puukehykseen (kts. kuvat alla). Palopelti tulee asentaa kiviaineiseen rakennusosaan käyttämällä neljää 8 mm:n kiila -ankkuria.

Palopellin toimivuus on varmistettava aina ennen jälkivalua ja sen jälkeen. Sulkuläppä viritetään laitteen ulkopuolelta.

Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan tarkat asennusohjeet ja asennustodistuskaavake.

Sähköisen toimilaitteen kytkentäkaavio (Siemens)

Mekaanisen toimilaitteen kytkentäkaavio (rajakytkin, MS)

Palopelti auki                                                     Palopelti kiinni
K1:  13/14 kiinni                                                   K1:  13/14 auki
21/22 auki                                                          21/22 kiinni

Huolto

Mikäli mekaanisella toimilaitteella varustetun palopellin sulkuläppä ei pysy auki, on sulake vaihdettava uuteen. Sulake voidaan vaihtaa kanavan ulkopuolelta.

Sähköisellä toimilaitteella varustettu palopellin sulake ZBAE 72 tai ZBAE 95 on vaihdettava uuteen jos sulake on kanavan sisäpuolisen lämpötilan noususta lauennut. Muussa tapauksessa sähköinen toimilaite on vaihdettava uuteen.

Jotta palopeltien asianmukainen toiminta voidaan varmistaa, ne tulee tarkastaa säännöllisesti. Palopeltien toiminnan suositeltu minimi tarkastusväli on kuusi kuukautta (katso rakennusmääräyskokoelmasta). On suositeltavaa on myös liittää palopellit Halton Safe Management 2.0 (SM2)-valvontakeskukseen (käyttöjännite 24 VAC).

Jos laite ei läpäise toimintatestiä, ota yhteyttä Haltonin edustajaan laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Tekninen määrittely

CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan.
Paloluokan EI 60 (ve,ho,i<->o) S, ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,i<->o) S, palopellissä on kaksitoiminen tiivisteratkaisu, joka varmistaa savukaasutiiveyden ja palonkestävyyden sekä huone- että kohonneissa lämpötiloissa, kun palopelti on suljettuna.

Moottorikäyttöisissä malleissa sulake aktivoituu 72 °C lämpötilassa.
Mekaanisessa mallissa sulakkeen aktivoitumislämpötila 72 °C.
Sulake on pellin sisäpuolella ja vaihdettavissa ulkopuolelta.
Palopelti on voitava avata ja virittää sekä sulkea ulkopuolelta.
Palopelllissä on asennonosoitin.

Palopelti täyttää standardin EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset.

Palopelti voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan palo-osastojen väliin kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin tai kevytrakenteisiin kipsiseiniin.
Palopellin sulkuläpän akseli voidaan asentaa sekä vaaka että pystysuoraan ja toimilaitteen asennussuunta on vapaa.
Palopellin asennus voidaan tehdä asennuskehän puolelta ilman seinäläpiviennin erillistä tiivistämistä.

Tyyppihyväksytyn palopellin tekniset ominaisuudet ovat standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukaiset.
Palopellin valmistajan sisäinen laadunvalvonta perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmään, ja valmistajan toimintaa valvoo ulkopuolinen laadunvalvoja.

Tilauskoodi

FDI-D; OP-FU-FB-ZT

D = Kanavaliitännän koko (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

OP = Laukaisuvaihtoehto (sähköiset toimilaitteet)
MA    Mekaaninen
N1     GNA126.1E/T12 (72 °C), 24 V, 7 Nm
N2     GNA326.1E/T12 (72 °C), 230 V, 7 Nm

FU = Sulakkeen laukeamisraja (°C )
72       72 °C

FB = Tehtaalla palokatkomassattu
N       Ei
Y       Kyllä

AC = Lisävarusteet
N1     Suojaverkko yhdellä puolella (asennetaan toimilaitteen puolelle)
N2     Suojaverkko 2 puolella
MS    Rajakytkin (kiinni)

ZT = Räätälöity tuote
N        Ei
Y        Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

FDI-500, RE=S3, FU=72, FB=N, AC=N1, ZT=N

Downloads

 • Halton FDI – Fire damper (EI 60 S)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton FDI – Palopelti (EI 60 S)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton FDI – Brand-/Brandgasspjäll (EI 60 S)

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton FDI – asennusohje

  Data

  fi_FI
  Shape 2
 • Halton FDI – Installation Instructions

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Suoritustasoilmoitus (DoP) – FDI

  Data

  fi_FI
  Shape 2
 • Prestandadeklaration (DoP) – FDI

  Data

  sv_SE
  Shape 2
 • Declaration of Performance (DoP) – Halton FDI

  Data

  en
  Shape 2
 • Construction Product Regulation (CPR) – Fire dampers

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus

  Data

  fi_FI
  Shape 2
 • Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)

  Data

  en_GB
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 128 MB.