Skip to content
Circular insulated fire damper
Circular insulated fire damper

Halton FDI – Brand-/Brandgasspjäll (EI 60 S)

Produkten är CE Märkt och tillverkas i storlekarna 100-630 mm.

 • Godkänd för installation i rumsavskiljande väggar i tegel, betong, gipsskivor eller betongplattor
 • Installation i vägg med bladaxeln horisontellt eller vertikalt

Översikt

 • CE klassade enligt standard 15650:2010
 • Brandklass EI 60 (ve,ho,i<->o) S, och i betongbjälklag även E 90 (ho,i<->o) S
 • Godkänd för installation i rumsavskiljande väggar i tegel, betong, gipsskivor eller betongplattor.
 • Installation i vägg med bladaxeln horisontellt eller vertikalt
 • Tillverkad i enlighet med kvalitetssystemet ISO 9001.
 • Extern kvalitetskontroll utförs av VTT, Finlands Tekniska Forskningscenter.
 • Installeras i cirkulära ventilationskanaler med diametern 100 – 630 mm.
 • Täthetsklass 4 enligt EN 1751 för avstängningsspjäll.
 • Höljets täthetsklass är C enligt EN 1751
 • Lämpligt för användning i kanaler med maximalt tryck på 3300 Pa
 • Tester av spjällets stängförmåga har utförts vid kanalhastigheten 15 m/s
 • Modeller med elektriska eller mekanisk ställdon

Tillbehör

 • Skyddsnätalternativ
 • Gränslägesbrytatre för mekanisk ställdon
 • Fabriksmonteras brandtätningsmassa

Dimensioner och vikt

Electric actuator

NS ØD L L1 L2 L3 X
100 99 145 105 40 183 40
125 124 145 105 40 208 40
160 159 145 105 40 242 40
200 199 145 105 40 283 40
250 249 145 105 40 333 40
315 314 145 105 40 398 40
400 399 245 135 110 480 100
500 499 245 135 110 580 100
630 629 245 135 110 710 100

Installationsöppningens mått är ØD + 20 mm.

Mekanisk actuator

Med varje produkt följer detaljerade montageinstruktioner liksom formulär till installatörsintyg. Se även avsnittet Dokument .

Massa

GBG WÜRTH HILTI
NS liter/size/order kg/size/order kg/size/order kg/size/order
100 1.23 0.98 0.98 1.23
125 1.49 1.19 1.19 1.49
160 1.85 1.48 1.48 1.85
200 2.35 1.88 1.88 2.35
250 2.99 2.39 2.39 2.99
315 3.92 3.13 3.13 3.92
400 4.30 3.44 3.44 4.30
500 5.56 4.45 4.45 5.56
630 7.60 6.08 6.08 7.60
GBG WÜRTH HILTI
kg/sack 20 10 20
liter/sack 25 12 20

Vikt (kg)

NS MA MO MA + FB MO + FB
100 1.05 2.50 2.03 3.48
125 1.30 2.70 2.49 3.89
160 1.70 3.15 3.18 4.63
200 2.20 3.60 4.08 6.38
250 3.05 4.50 5.44 6.89
315 4.15 5.60 7.28 8.73
400 6.80 8.25 10.24 11.69
500 9.50 10.95 13.95 15.40
630 14.05 15.50 20.13 21.58

MA = Mekanisk ställdon  MO = Elektriska ställdon   FB = Fabriksmonteras brandtätningsmassa

Material

Komponent Material
Hölje Galvaniserad stål
Blad Galvaniserat stål/Värmeisolerande panelstruktur
Bladpackning Silikon
Expanderande tätning Grafitmassa
Stängande fjädrar  Rostfritt stål
Kanalpackningar 1C-polyuretanhybrid
Fabriksmonteras
brandtätningsmassa (FB)
Sealfire W1000 (Würth)

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskriving
Skyddsnät på ena sidan N1 Förzinkat stål, 10×10 mm
På ställdonssidan
Skyddsnät på båda sidorna N2 Förzinkat stål, 10×10 mm
Smältsäkring (mekanisk) FU Termisk utlösning vid 72 °C
Gränslägesbrytare (mekaniskl) MS Indikation av stängt läge, kapslingsklass IP65
Fabriksmonteras
brandtätningsmassa
FB Sealfire W1000 (Würth)

Obs
Halton FDI Brand/Brandgasspjälls CE märkning gäller även när installationsramen fylls med godkänd brandtätningsmassa på plats. För mer information om hur detta görs, se Dokument / Installation.

CE märkning gäller när brandtätningsmassa fabriksmonteras (FB) i Halton FDI’s installationsram.

Det manuella brandspjället kan förses med en tvåpolig gränslägesbrytare (MS), som indikerar när spjället är stängt. gränslägesbrytaren har potentialfria kontakter (no=normalt öppen och nc=normalt stängd), som kan användas för att styra andra brandspjäll utrustade med elektriska manöverdon, t.ex. utlösning av larm i brandsläckningssystem. Högsta driftsspänning och -strömstyrka är 400V respektive 10A.

Ställdon

MA    Mekanisk

N1      GNA126.1E/T12 (72 °C) 24 V, 7 Nm, med gränslägesbrytare
N2      GNA326.1E/T12 (72 °C) 230 V, 7 Nm, med gränslägesbrytare

Utlösningstyper (mekanisk ställdon)

Det mekanisk brandspjället har alltid en termisk utlösning via en smältsäkring (72 ºC).

Funktion

Halton FDI är ett cirkulärt brandspjäll som förhindrar brand och rök från att spridas i ventilations- och luftkonditioneringssystemens kanaler.

Halton FDI är godkänt för horisontell och vertikal installation i tunga och lätta konstruktioner och uppfyller kraven på brandklass EI 60 (ve,ho,i<->o) S. Det är också godkänt för horisontell installation i betongbjälklag/undertak enligt kraven för brandklass E 90 (ho,i<->o) S.

Brandspjället har antingen manuellt eller elektriskt ställdon. Alla modeller är försedda med smältsäkring och synlig positionsindikator. Smältsäkringen löser ut vid stigande temperatur, varvid fjäderåtergångsbladet stänger.
Den nominella utlösningstemperaturen för smältsäkringen med ett elektriskt ställdon är 72 °C. Smältsäkringar med utlösningstemperaturer på 50, 72 och 100 °C som tillval finns tillgängliga för det manuella ställdonet.

Brandspjäll utrustade med elektriska ställdon stänger när strömförsörjningen stängs av.

Alternativt kan spjället lösas ut av ett system med ett elektriskt ställdon eller utlösningssystem som finns som tillval till det manuella ställdonet (magnet, elektromagnet eller pneumatik). Om strömmen till motorställdonet bryts, stängs spjällbladet automatiskt.

En dubbeltätande anordning stänger av kanalen och förhindrar därvid effektivt brandgaserna från att spridas i ventilationssystemet när spjället är stängt. Den flexibla tätningen i det dubbla tätningssystemet fungerar vid lägre temperaturer, medan grafitmassan expanderar och isolerar systemet vid temperaturer över 150 ºC.

Det rekommenderas att brandspjället Halton FDI ansluts till ett Halton MSH-system (automatisk styrsystem för brandspjäll). Med Halton MSH-systemet kan man ha rökdetektorer i kanalsystem eller i rum. Brandspjället Halton FDI kan även anslutas till andra gemensamma styrsystem för en byggnad.

Installation

Halton FDI installationsmanual finns under fliken:
Dokumentation / Installation

Brandspjället installeras i betongväggar eller murade väggar, i undertak och i gipsskiveväggar.

Lämna alltid en öppning i det rumsskiljande elementet för att produkthöljet ska kunna ledas genom konstruktionen. Installationshålets maximala diameter är brandspjällets diameter ØD + 20 mm.

För att underlätta vid installationen levereras alla produkter med en installations-/ingjutningsram, som används för att fästa brandspjället mot väggytan eller stålramen i gipsskiveväggen.

Installationen avslutas genom att ingjutningsramen fylls från anordningens framsida med en gipsbaserad brandhärdig tätningsmassa, som testats för detta syfte (som t.ex. GBG från Palokatkomiehet Oy, CB 637 från Hilti, och FIREBREAK COMPOUND från Würth).

När Halton FDI har fabriksmonterad brandtätningsmassa (FB) kan spjället installeras i gipsvägg med 4 lämpliga skurvar för fastsättning i trä- eller stålram. FDI kan även installeras mot murverk med 8mm kilankare av stål.

 

Under montagearbetet ska brandspjället och ställdonet täckas med plastskydd e.dyl.

Se till att brandspjället fungerar ordentligt både före och efter det att det murats in. Spjället ställs in på utsidan av höljet.

Med varje produkt följer detaljerade montageinstruktioner liksom formulär till installatörsintyg. Se även avsnittet Dokument / Installationsinstruktioner.

Kopplingsschema för elektriskt ställdon (Siemens)

Kopplingsschema för manuellt ställdon (gränslägesbrytare, MS)

Brandspjäll öppet                                              Brandspjäll stängt
K1:  13/14 stängt                                              K1:   13/14 öppet
21/22 öppet                                                       21/22 stängt

Service

Ett manuellt brandspjäll kan återställas när smältsäkringstemperaturen sjunkit under utlösningstemperaturen. Om spjällbladet inte kan låsas, är säkringen utsliten och måste bytas ut. Smältsäkringen kan bytas på utsidan av brandspjället.

Smältsäkringen i ett brandspjäll med ett elektriskt ställdon måste bytas ut om den lösts ut på grund av temperaturökning.

Inspektera brandspjäll regelbundet för att kontrollera att de fungerar ordentligt. Minsta rekommenderade inspektionsperiod är var 6:e månad eller enligt byggnorm. Vi rekommenderar att brandspjället ansluts till ett Halton Safe Management 2.0 (SM2) eller Halton MSH-system, driftsspänning 24 V~.

Vid fel under test av brandspjället ska underhållsservice bokas genom en auktoriserad Halton-representant för att garantera korrekt produktanvändning.

Beskrivningstext

Brandspjället ska vara CE klassade enligt standard 15650:2010.
Brandspjäll i klass EI 60 (ve,ho,i<->o) S och i betongbjälklag även E 90 (ho,i<->o) S, ska ha en dubbeltätande anordning, som säkerställer brandgastäthet och brandmotstånd såväl vid rumstemperatur som vid höga temperaturer när spjället är stängt.

Smältsäkringen ska lösa ut vid 72 °C i motoriserade och manuellt modeller.
Smältsäkringen placeras inne i spjället och ska kunna bytas ut från utsidan.
Brandspjället ska kunna öppnas / utlösas och stängas utifrån.
Brandspjället förses med positionsindikator.

Där så anges förses ett manuellt styrt brandspjäll med följande utlösningsalternativ:

 • Elektrisk signal utlöser genom att kretsen sluts (initierat av t.ex. rökdetektor, gränslägesbrytare eller tryckomkopplare); kapslingsklassen i den elektriska utlösningsanordningen ska vara minst IP 54.

Höljet till brand/brandgasspjället uppfyller kraven för täthetsklass C i EN 1751.

Brandspjället ska lämpa sig för vertikalt och horisontellt montage i brandcellsavskiljande betongväggar och murade väggar, i undertak samt i gipsskiveväggar.
Bladaxeln installeras horisontellt eller vertikalt och spjälldonet i valfri riktning.
Brandspjället installeras från installationsramssidan utan separat tätning av installationsöppningen i väggen.

Brandspjälltillverkarens interna kvalitetskontroll baseras på kvalitetssystemet ISO 9001. Tillverkarens driftinstruktioner lyder under extern kvalitetskontroll av tredje part.

Beställnings kod

FDI-D, RE-FU-AC-ZT

 D = Anslutningsstorlek (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Andra alternativ och tillbehör

OP = Utlösningstyp
MA     Mekanisk (fjäderutlösning)
N1      GNA126.1E/T12 (72 °C) 24 V, 7 Nm
N2      GNA326.1E/T12 (72 °C) 230 V, 7 Nm

FU = Utlösningstemperatur för smältsäkring (°C)
72       72 °C

FB = Fabriksmonteras brandtätningsmassa
N       Nej
Y       Ja

AC = Tillbehör
N1     Skyddsnät på en sida (ställdonssidan)
N2     Skyddsnät på två sidor
MS     Gränslägesbrytare

ZT = Kundanpassad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Exempel på kod

FDI-160, RE=S3, FU=72, FB=N, AC=N1, ZT=N

Downloads

Halton FDI – Fire damper (EI 60 S)
Data
en
Halton FDI – Palopelti (EI 60 S)
Data
fi
Halton FDI – Brand-/Brandgasspjäll (EI 60 S)
Data
se
Halton FDI - asennusohje
Manual
fi_FI
1.05 MB
Halton FDI - Installation Instructions
Manual
en_GB
1.04 MB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - FDI
Certificate
fi_FI
596.44 KB
Prestandadeklaration (DoP) - FDI
Certificate
sv_SE
672.12 KB
Declaration of Performance (DoP) - Halton FDI
Certificate
en
529.03 KB
Construction Product Regulation (CPR) - Fire dampers
Certificate
en_GB
85.28 KB
Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus
Certificate
fi_FI
234.44 KB
Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)
Certificate
en_GB
515.14 KB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search