Hoppa till innehåll

Product / FDS

Halton FDS – Brandgasspjäll (E 60)

Produkten avslutad 1.5.2022
-> kommer ersättas av Halton Exe Light Rectangular (ELR)

 • Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade väggar, bjälklag och gipsskiveväggar
 • Vid vägginstallation kan bladet installeras i såväl vertikal som horisontell riktning
Request a Quote

Översikt

Produkten avslutad 1.5.2022
-> kommer ersättas av Halton Exe Light Rectangular (ELR)

 • CE klassade enligt standard 15650:2010
 • Brandklass ES 60 och E 90
 • Kan användas som ES 60-spjäll med extra kanalisolering (enligt nationell byggnorm)
 • Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade väggar, bjälklag och gipsskiveväggar
 • Vid vägginstallation kan bladet installeras i såväl vertikal som horisontell riktning
 • Extern kvalitetskontroll utförs av VTT, Finlands Tekniska Forskningscenter
 • Tillverkad i enlighet med kvalitetsnormen ISO 9001
 • Passar för rektangulära kanaler i storlekar från 200 mm x 200 mm till 1500 mm x 800 mm.
 • Brandgasspjällets hölje uppfyller täthetsklass B enligt EN 1751
 • Lämplig för användning i kanaler där trycket är högst 3300 Pa och lufthastigheten högst 15 m/s

Produktmodeller och tillbehör

 • Ett flertal alternativ för automatisk utlösning och positionsindikering
 • Modeller med manuella eller elektriska ställdon
 • Modulutformad förlängningsdel för olika väggtjocklekar
 • Alternativ för cirkulär anslutning

Dimensioner

Rektangular anslutningar

H/W 200 – 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200 X H H H H H H H H H H H H H H
300 X H H H H H H H H H H H H H H
350 X H H H H H H H H H H H H H H
400 X H H H H H H H H H H H H H H
450 X H H H H H H H H H H H H H H
500 X H H H H H H H H H H H H H H
550 X H H H H H H H H H H H H H H
600 X H H H H H H H H H H H H H H
650 X H H H H H H H H H H H H H H
700 X H H H H H H H H H H H H H H
750 X H H H H H H H H H H H H H H
800 X H H H H H H H H H H H H H H
850 V
900 V
950 V
1000 V
1050 V
1100 V
1150 V
1200 V
1250 V
1300 V
1350 V
1400 V
1450 V
1500 V

V   Enbart vertikala blad
H   Enbart horisontella blad
X   Både horisontella och vertikala blad tillåts

Runda anslutningar

D H W
630 600 600
800 800 800

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Hölje  Förzinkat stål
 Spjällblad  Förzinkat stål
 Spjällbladspackning  Keramiskt tyg
 Installationsram  Förzinkat stål
 Kanalpackningar  Gummi  Cirkulära anslutningar

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Säkring (manuell modell) FU  Termisk utlösning vid 72 °C
 Skyddsnät på ena sidan N1  Förzinkat stål, 10×10 mm
Installerat på spjälldonssidan
 Skyddsnät på båda sidorna N2  Förzinkat stål, 10×10 mm
 Förlängning av spjällhölje CE  Längd 210 mm
 Gränslägesbrytare (manuell modell) MS   Indikering för stängt läge, kapslingsklass IP 65

Brandspjället kan förses med en tvåpolig gränslägesbrytare, som indikerar när spjället är stängt. Gränslägesbrytaren har potentialfria kontakter (no=normalt öppen och nc=normalt stängd), som kan användas för att styra andra brandspjäll utrustade med elektriska manöverdon, t.ex. utlösning av larm i brandsläckningssystem.

Högsta driftsspänning och -strömstyrka är 400V respektive 10A.

Ställdon

MA          Manuell modell (fjäderåtergång)

B1           BF24 T HL    driftsspänning AC/DC 24V (72 ºC) 18 Nm, med gränslägesbrytare
B2           BF230 T HL  driftsspänning AC 230V     (72 ºC) 18 Nm, med gränslägesbrytare

Funktion

Halton FDS är ett rektangulärt brandspjäll som hindrar brand och rök från att spridas i ventilationskanalerna. Godkända brandklasser enligt EN 1366-2:

 • Bjälklag: ES 60
 • Väggar: ES60, E90 (gäller för betongväggar, murade väggar och gipsskiveväggar)

Brandspjället har antingen elektriskt eller pneumatiskt ställdon. Under alla förhållanden löser en smältsäkring ut varvid ett fjäderåtergångsblad stänger.

Spjället ställs in på utsidan av höljet.

Brandspjället är tillverkat av obrännbara material. När brandspjället stängts, sluter bladet tätt mot tätningen så att rökgaserna effektivt hindras från att spridas i kanalen.

Ställdonen är försedda med synlig positionsindikering.

Smältsäkringens utlösningstemperatur är 72 °C.

Brandspjället Halton FDS kan ansluts till ett Halton HSM kontroll- och testsystem. Med HSM-system kan man ha rökdetektorer i kanalsystemet eller i rummen. Halton FDS-brandspjället kan även anslutas till byggnadens allmänna övervakningssystem.

Installation

Halton FDS installationsmanual finns under fliken: Dokumentation / Installation

Spjället kan installeras i betongväggar eller murade väggar, i bjälklag och i gipsskiveväggar. I vägginstallation kan bladen vara antingen horisontella eller vertikala.

Se till att brandspjället fungerar ordentligt före och efter det att det installerats.

Ställ in brandspjället genom att vrida spjällbladet till önskad position med hjälp av manöverhandtaget.
Spjället ska rengöras efter installation.

Med varje produkt följer detaljerade montageinstruktioner liksom formulär till installatörsintyg. I avsnittet Dokument finns även detaljerade anvisningar för installation.

Installation i betongväggar och murade väggar

Installations öppning: Produktstorlek + 60 mm i såväl horisontell som vertikal riktning
1.    Betong eller murade konstruktion
2.    Stenull, vikt minst 40 kg/m3.
3.    Montageram
4.    Ankarbult

Installation i gipsskiveväggar

Installations öppning: Produktstorlek + 60 mm i såväl horisontell som vertikal riktning
1.   Installationsram; stål eller trä
2.   Gipsskiva
3.   Stenull, vikt minst 40 kg/m3.
4.   Installationsfläns
5.   Självborrande skruv

Lämna alltid en öppning för brandspjället i det brandcellsavskiljande elementet. Storleken på denna ska vara B + 60 mm x H+ 60 mm.

Runt öppningen i en gipsskivevägg installeras en stödram.

Alla produkter levereras med installationsfläns i vilken brandgassspjället fästs med skruvar mot betongytan eller mot stödramen i gipsskiveväggen (se installationsritningarna).

Utrymmet mellan spjället och det brandcellsavskiljande elementet fylls med icke-brännbar ull efter det att spjället satts fast.

Kopplingsschema för elektriskt ställdon

Kopplingsschema för manuell modell (gränslägesbrytare, MS)

Öppet brandspjäll                                                   Stängt brandspjäll
K1: 13/14 stängt                                                     K1: 13/14 öppet
21/22 öppet                                                             21/22 stängt

Service

Ett manuellt brandspjäll kan återställas när smältsäkringstemperaturen sjunkit under utlösningstemperaturen. Om spjällbladet inte kan låsas, är säkringen utsliten och måste bytas ut. Smältsäkringen kan bytas på utsidan av brandspjället.

Smältsäkringen i ett brandspjäll med ett elektriskt ställdon måste bytas ut om den lösts ut på grund av temperaturökning.

Inspektera brandspjäll regelbundet för att kontrollera att de fungerar ordentligt. Minsta rekommenderade inspektionsperiod är var 6:e månad eller enligt byggnorm. Vi rekommenderar att brandspjället ansluts till ett Halton MSH-system (driftsspänning 24 V~).

Vid fel under test av brandspjället ska underhållsservice bokas genom en auktoriserad Halton-representant för att garantera korrekt produktanvändning.

Beskrivningstext

Brandspjäll av jalusityp Halton FDS för rektangulära och cirkulära kanaler. Brandspjällets hölje och blad utförs i förzinkat stål och bladpackningarna av obrännbart material.

Brandspjället ska vara CE klassade enligt standard EN15650:2010 och ska ha brandklass ES60 (E90w) för att installeras i brandavskiljande betongväggar, murade väggar och gipsskiveväggar.Brandspjället ska vara godkänt för vägginstallation med både horisontell och vertikal bladriktning.

Brandspjället installeras i en brandcellsavskiljande vägg med hjälp av skruvar utan behov av extra installationsram eller inmurning.

Brandspjället förses med positionsindikator.

Brandspjället förses med smältsäkring. Där så anges, förses spjället med följande utlösningsalternativ:

A.    Elektrisk signal utlöser genom att kretsen sluts (initierat av t.ex. rökdetektor,
mikrobrytare eller tryckomkopplare); kapslingsklassen i den elektriska
utlösningsanordningen ska vara minst IP 54.

B.  Manualla model

Produktkod

FDS/S-W-H-D

S = Typ av kanalanslutningar
R    Rektangulära anslutningar
C    Cirkulära anslutningar

W = Bredd
S = R: 200, +50, …, 1500

H = Höjd
S = R: 200, 300, +50, …, 800

D = Anslutningsstorlek
S = C: 630, 800

Andra alternative och tillbehör

RE = Utlösningstyp
MA     Fjäderutlösning (manuell modell)
B1      BF-24-T-2 HL, säkring 72 °C
B2      BF-230-T-2 HL, säkring 72 °C

AC = Tillbehör
CE     Höljesförlängning på 210 mm (för konstruktionstjocklekar > 200 mm)
MS    Gränslägesbrytare
N1     Skyddsnät på en sida finns (installerad i ställdonssidan)
N2     Skyddsnät på två sidor

ZT = Kundanpassadprodukt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Exempel på kod

FDS/R-200-200, RE=B1, AC=N1, ZT=N

Downloads

 • Privat: Halton FDS – Fire damper (E 60)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton FDS – Palopelti (E 60)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton FDS – Brandgasspjäll (E 60)

  Data

  se

  Shape 2
 • Suoritustasoilmoitus (DoP) – FDS

  Data

  fi_FI
  Shape 2
 • Prestandadeklaration (DoP) – FDS

  Data

  sv_SE
  Shape 2
 • Declaration of Performance (DoP) – FDS

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Construction Product Regulation (CPR) – Fire dampers

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.