Hoppa till innehåll

Product / FDT

Halton FDT – Brand/Brandgasspjäll (EI 60 S)

Produkten är CE-märkt och tillverkas i storlekarna 200×200 till 2100×1000 mm

 • Färdig för installation i alla väggalternativ, som det levereras – inga extra ramar behövs
 • Installation i vägg med bladaxeln horisontellt eller vertikalt
Request a Quote

Översikt

 • CE klassade enligt standard EN15650:2010
 • Brandmotståndsklass EI 60 (ve,ho,i<->o) S
 • Godkänd för installation i rumsavskiljande väggar i tegel, betong, gipsskivor eller betongplattor
 • Installation i vägg med bladaxeln horisontellt eller vertikalt
 • Installation i rektangulära kanaler 200 mm x 200 mm upp till 2 100 mm x 1 000 mm och cirkulära kanaler med diameter på 630 till 1250 mm
 • Färdig för installation i alla väggalternativ, som det levereras – inga extra ramar behövs
 • Tillverkad i enlighet med kvalitetssystemet ISO 9001
 • Extern kvalitetskontroll utförs av Eurofins Expert Services Oy, Finland
 • Höljets täthetsklass är C enligt EN 1751
 • Lämpligt för användning i kanaler med maximalt tryck på 3 300 Pa.

Produktmodeller och tillbehör

 • Modeller med manuella eller elektriska ställdon
 • I manuellt styrda system finns det säkringsutlösningstemperaturer på 72 °C
 • Skyddsnätalternativ
 • Förlängning av spjällets hölje för olika väggtjocklekar

Dimensioner

W  =  200, 250, 300, 350, 400…2100
=  200, 250, 300, 350, 400..1000

NS Ø WxH D-1 La Lb C L L+2xC
 630 600×600 629 362 468 52 830 934
 800 800×800 799 362 468 58 830 946
 1000 1000×1000 999 572 678 58 1250 1366
 1250 1000×1000 1249 572 678 58 1250 1366

Material

Komponent Material Anmärkning
Hölje och installationsfläns Förzinkat stål
Blad Värmeisolerande panelstruktur
Bladpackning Silikon
Expanderande tätning Grafitmassa
Stängningsfjädrar Rostfritt stål Manuel modell
Runda kanalpackningar EPDM-gummi

Halton FDT-brandspjällets hölje, fläns och ram är utförda i förzinkat stål. Det stängande spjällbladet är utfört i värmeisolerande panelstruktur och försett med flexibel silikontätning och tätning med grafitmassa som expanderar vid höga temperaturer.

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning
Nät på ena sidan N1 Förzinkat stål, 10×10 mm
Installerat på spjälldonssidan
Nät på båda sidorna N2 Förzinkat stål, 10×10 mm
Förlängning av spällets hölje CE Längd 210 mm, förzinkat stål
Säkring (manuell modell) FU Termisk utlösning vid 72 °C
Gränslägesbrytare (manuell modell) MS Indikering för stängt läge, kapslingsklass IP 65

Det manuella brandspjället kan förses med en tvåpolig gränslägesbrytare (MS) som indikerar när spjället är stängt. Gränslägesbrytaren har potentialfria kontakter (no=normalt öppen och nc = normalt stängd), som kan användas för att styra andra brandspjäll utrustade med elektriska manöverdon, t.ex. utlösning av larm i brandsläckningssystem.
Högsta driftsspänning och -strömstyrka är 400 V respektive 10 A.

Ställdon

MA          Manuell modell (fjäderåtergång)

B1           BF24 TN HL    driftsspänning AC/DC 24V (72 ºC) 18 Nm, med gränslägesbrytare
B2           BF230 TN HL  driftsspänning AC 230V     (72 ºC) 18 Nm, med gränslägesbrytare

Funktion

Halton FDT är ett rektangulärt och/eller cirkulärt brandspjäll som förhindrar brand och rök från att spridas i ventilations- och luftkonditioneringssystemens kanaler. Halton FDT är godkänt för horisontell och vertikal installation i tunga och lätta konstruktioner samt betongbjälklag/undertak och uppfyller kraven på brandklass EI 60 (ve,ho,i<->o) S.
Brandspjället har antingen manuellt eller elektriskt ställdon. Alla modeller är försedda med synlig positionsindikator.

Brandspjäll utrustade med elektriska ställdon löser ut när strömförsörjningen stängs av.

Alternativt kan spjället aktiveras av ett system som har ett elektriskt ställdon. Om strömmen till motorställdonet bryts, stängs spjällbladet automatiskt med hjälp av ett fjädrande ställdon.

En dubbeltätande anordning stänger av kanalen och förhindrar därvid effektivt brandgaserna från att spridas i ventilationssystemet när spjället är stängt. Den flexibla tätningen i det dubbla tätningssystemet fungerar vid lägre temperaturer, medan grafitmassan expanderar och isolerar systemet vid temperaturer över 150 ºC.

Vi rekommenderar att Halton FDT-brandspjället ansluts till ett Halton Safe Management 2.0 (SM2) eller Halton Safe MSH-system (styrsystem för brandspjäll). Med Halton Safe Management 2.0 eller Halton MSH-systemet kan man ha rökdetektorer i kanalsystem eller i rum. Halton FDT-brandspjället kan även anslutas till andra gemensamma styrsystem för en byggnad.

Installation

Brandspjället installeras i betongväggar eller murade väggar, i undertak och i gipsskiveväggar.

Lämna alltid en öppning i det rumsskiljande elementet för att produkthöljet ska kunna ledas genom konstruktionen. Maximal diameter på installationshålet är brandgasspjällets diameter B/H + 50 mm.

För att underlätta vid installationen levereras alla produkter med en installations-/ingjutningsram, som används för att fästa brandspjället mot väggytan eller stålramen i gipsskiveväggen.

Installationen avslutas genom att ingjutningsramen muras in från anordningens framsida med en gipsbaserad brandhärdig tätningsmassa, som testats för detta syfte (som t.ex. GBG från Palokatkomiehet Oy, CB 637 från Hilti, och FIREBREAK COMPOUND från Würth).

Under montagearbetet ska brandspjället och ställdonet täckas med plastskydd e.dyl.

Se till att brandspjället fungerar ordentligt både före och efter det att det murats in. Spjället ställs in på utsidan av höljet.

Montage av moduler

Två eller flera brandspjäll kan installeras med hjälp av samma skruvar på ena sidan. Platta till eller ta bort flänsen på det undre spjället. Sprid ut tätningsmassan jämnt från ena utsidan till den andra.

Obs: Moduler ska ha 105 mm avstånd mellan brandspjäll. Se installationsanvisningarna.

Med varje produkt följer detaljerade montageinstruktioner liksom formulär till installatörsintyg.
Se även avsnittet ‘Dokument / Installation’.

Kopplingsschema för elektriskt ställdon

BF24-TN-2    Strömförsörjning 24 V~/=  (72 ºC)
BF230-TN-2  Strömförsörjning 230 V~   (72 ºC)

Kopplingsschema för manuell modell (gränslägesbrytare, MS)


Öppet brandspjäll                                                   Stängt brandspjäll
K1: 13/14 stängt                                                     K1: 13/14 öppet
21/22 öppet                                                             21/22 stängt

Service

Om säkringen i ett manuellt brandspjäll löser ut kan den återställas när säkringens temperatur sjunkit under frigöringstemperaturen. Om spjällbladet inte kan låsas, är säkringen utsliten och måste bytas ut. Smältsäkringen kan bytas på utsidan av brandspjället.

Smältsäkringen i ett brandspjäll med ett elektriskt ställdon måste bytas ut om den lösts ut på grund av temperaturökning.

Inspektera brandspjäll regelbundet för att kontrollera att de fungerar ordentligt.  Minsta rekommenderade inspektionsperiod är var 6:e månad eller enligt byggnorm. Vi rekommenderar att brandspjället ansluts till ett Halton Safe Management 2.0 (SM2) eller Halton MSH-system för automatisk styrning av brandspjäll (driftsspänning 24 V~).

Vid fel under test av brandspjället ska underhållsservice bokas genom en auktoriserad Halton-representant för att garantera korrekt funktion hos produkten.

Beskrivningstext

Brandspjället ska vara CE klassade enligt standard 15650:2010
Brandspjäll i klass EI 60 (ve,ho,i<->o) S, ska ha en dubbeltätande anordning, som säkerställer brandgas- och brandmotstånd såväl vid rumstemperatur som vid höga temperaturer när spjället är stängt.

I elektriskt och pneumatiskt ställdon ska säkringen aktiveras vid 72 °C.
I den manuellt manövrerade modellen ska säkringens aktiveringstemperatur motsvara specifikation, 72 °C.
Smältsäkringen placeras inne i spjället och ska kunna bytas ut från utsidan.

Brandspjället ska kunna öppnas / utlösas och stängas utifrån.
Brandspjället förses med positionsindikator.

Brandspjällets hölje uppfyller täthetskraven för EN 1751 klass C.
Brandspjället ska vara lämpligt för vertikal och horisontell installation i betongväggar, murade väggar, undertak och gipsskiveväggar mellan brandceller.
Bladaxeln installeras horisontellt eller vertikalt och spjälldonet i valfri riktning.

Brandspjället installeras från installationsramssidan utan separat tätning av installationsöppningen i väggen.
Brandspjälltillverkarens interna kvalitetskontroll baseras på kvalitetssystemet ISO 9001. Tillverkarens driftsinstruktioner lyder under extern kvalitetskontroll av tredje part.

Beställnings kod

FDT/S-W-H-D; RE-FU-AC-ZT

S = Typ av kanalanslutningar
R     Rektangulära
C     Cirkulära anslutningar           

W = Bredd [mm]
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500…, 2100

H = Höjd [mm]
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500…, 1000

D = Anslutningsstorlek
630, 800,1000,1250

Andra alternativ och tillbehör

RE = Utlösningstyp
MA     Fjäderutlösning (manuell modell)
B1       BF24-TN-2   (72 °C), 18 Nm
B2       BF230-TN-2 (72 °C), 18 Nm

FU  = Utlösningstemperatur för säkring (manuell modell)
          72 °C

AC = Tillbehör
CE       Höljesförlängning, 210 mm (för konstruktionstjocklek > 200 mm)
MS      Gränslägesbrytare för manuell model
N1       Skyddsnät, 1 sida (installerat på spjälldonssidan)
N2       Skyddsnät, 2 sidor

ZT = Kundanpassad produkt
N          Nej
Y          Ja (ETO)

Kodexempel

 FDT/S-R-200-200, RE=B1, FU=72, ZT=N

Downloads

 • Halton FDT – Fire damper (EI 60 S)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton FDT – Palopelti (EI 60 S)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton FDT – Brand/Brandgasspjäll (EI 60 S)

  Data

  se

  Shape 2
 • Asennusohje – Halton FDT

  Data

  fi_FI
  Shape 2
 • Installation guide – Halton FDT

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Declaration of Performance (DoP) – Halton FDT

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Suoritustasoilmoitus (DoP) – Halton FDT

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Construction Product Regulation (CPR) – Fire dampers

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.